GUJARATI PAGE 1341

ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਕੀਨਾ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੁ ॥੩॥
ગુરુનો ઉપદેશ હૃદયમાં વસી ગયો છે || ૩ ||

ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
ગુરુ સર્વશક્તિમાન અને હંમેશા દયાળુ છે.

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥੪॥੧੧॥
નાનકે કહ્યું છે કે ઈશ્વરનો જાપ કરવાથી વ્યક્તિ પ્રસન્ન થાય છે.|| ૪ || ૧૧ ||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
પ્રભાતી મહેલ ૫ ||

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
‘ગુરુ-ગુરુ’નો જાપ કરવાથી હંમેશા સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਆਪਿ ਜਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
દીનદયાળુએ કૃપા કરીને સ્વયં જ મને તેમના નામનો જાપ કરાવ્યો છે. ||૧||વિરામ||

ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
સંતોના સાનિધ્યમાં મળવાથી જ્ઞાનનો પ્રકાશ થયો છે અને

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ ॥੧॥
પરમાત્માના મંત્રોચ્ચારથી અમારી દરેક આશા પૂર્ણ થઈ છે || ૧ ||

ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਮਨਿ ਵੂਠੇ ॥
સર્વ-કલ્યાણ અને સુખ પ્રાપ્ત થયું છે અને મન આનંદમય બની ગયું છે.

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੂਠੇ ॥੨॥੧੨॥
હે નાનક! ગુરુની પ્રસન્નતાથી પરમાત્માના ગુણગાન કર્યા છે || ૨ || ૧૨ ||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਬਿਭਾਸ
પ્રભાતિ મહેલ ૫ ઘર ૨ બિભાસ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સદગુરૂની કૃપાથી મળે છે

ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਠਾਉ ॥
અન્ય કોઈ જગ્યા

ਨਾਹੀ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
પરમાત્માના નામ વિના નથી.

ਸਰਬ ਸਿਧਿ ਕਲਿਆਨ ॥
તેનાથી જ વ્યક્તિને બધી સિદ્ધિઓ અને કલ્યાણ મળે છે અને

ਪੂਰਨ ਹੋਹਿ ਸਗਲ ਕਾਮ ॥੧॥
બધા કાર્ય પુરા થાય છે || ૧ ||

ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਨੀਤ ॥
નિત્ય પરમાત્મા નું નામ જપવું જોઈએ,

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰੁ ਬਿਨਸੈ ਲਗੈ ਏਕੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
આના કારણે વાસના-ક્રોધ અને અહંકારનો નાશ થાય છે અને માત્ર પ્રભુપ્રેમ જ રહે છે. ||૧||વિરામ||

ਨਾਮਿ ਲਾਗੈ ਦੂਖੁ ਭਾਗੈ ਸਰਨਿ ਪਾਲਨ ਜੋਗੁ ॥
પરમાત્માના નામમાં લીન થવાથી સર્વ દુ:ખો દૂર થઈ જાય છે અને તે જ આશ્રય અને પાલન કરવા સક્ષમ છે.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਜਮੁ ਨ ਤੇਟੈ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਹੋਵੈ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥
જે વ્યક્તિનું ઉત્તમ સૌભાગ્ય હોય છે, તેને સદ્દગુરુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને યમરાજ પણ તેને પરેશાન કરતા નથી ||૨||

ਰੈਨਿ ਦਿਨਸੁ ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤਜਹੁ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮ ॥
મનની ભ્રમણા છોડીને રાત-દિવસ પ્રભુની ભક્તિ કરો.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਜਿਸਹਿ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ॥੩॥
જેના પર પૂર્ણ કૃપા હોય છે, તેને સંતોના સંગતમાં પ્રભુ મળી જાય છે || ૩ ||

ਜਨਮ ਜਨਮ ਬਿਖਾਦ ਬਿਨਸੇ ਰਾਖਿ ਲੀਨੇ ਆਪਿ ॥
આપણા જન્મોજન્મના દુ:ખનો નાશ થયો છે, પ્રભુએ સ્વયં જ બચાવી લીધો છે,

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੀਤ ਭਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥੪॥੧॥੧੩॥
નાનક કહે છે કે પ્રભુ જ આપણા માતા, પિતા, મિત્ર અને ભાઈ છે, તેથી તેમનો જ જપ કરો || ૪ || ૧ || ૧૩ ||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਬਿਭਾਸ ਪੜਤਾਲ
પ્રભાતી મહેલ ૫ બિભાસ પડ઼તાલ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સદગુરૂની કૃપાથી મળે છે

ਰਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਪ ॥
રામ – રામ જપતા રહો;

ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰ ਤਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
આના કારણે કલેશ, લોભ, મોહ, અહંકાર અને ક્રોધ વગેરે બધાનો નાશ થાય છે. || ૧ || વિરામ||

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸੰਤ ਚਰਨ ਲਾਗਿ ਮਨੁ ਪਵਿਤੁ ਜਾਹਿ ਪਾਪ ॥੧॥
અભિમાન છોડીને સંતોના ચરણોમાં ભજન કરો, તેનાથી મન શુદ્ધ થાય છે અને પાપોનો નાશ થાય છે. || ૧ ||

ਨਾਨਕੁ ਬਾਰਿਕੁ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨੈ ਰਾਖਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੨॥੧॥੧੪॥
નાનક કહે છે કે નિર્દોષ બાળક કંઈ પણ જાણતું નથી, ફક્ત પ્રભુ જ માતા-પિતાની જેમ તેની સંભાળ રાખે છે. || ૨ || ૧ || ૧૪ ||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
પ્રભાતી મહેલ ૫

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਿ ਟੇਕ ॥
અમને તો પ્રભુના ચરણનો જ આશરો છે.

ਊਚ ਮੂਚ ਬੇਅੰਤੁ ਠਾਕੁਰੁ ਸਰਬ ਊਪਰਿ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
હે માલિક ! તમે મહાન છો, તમે અનંત છો, ફક્ત તમે જ બધાથી મોટા છો. ||૧||વિરામ ||

ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰ ਦੈਨਹਾਰ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥੧॥
તે જ જીવનનો આશ્રય, સર્વ દુ:ખો દૂર કરનાર અને જ્ઞાન આપનાર છે. || ૧ ||

ਨਮਸਕਾਰ ਰਖਨਹਾਰ ਮਨਿ ਅਰਾਧਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਕ ॥
હે સર્વ રક્ષક! અમારા તમને નમસ્કાર છે. અમે તો મનમાં ફક્ત પ્રભુની જ આરાધના કરીએ છીએ.

ਸੰਤ ਰੇਨੁ ਕਰਉ ਮਜਨੁ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਅਨੇਕ ॥੨॥੨॥੧੫॥
નાનકે ફરમાવ્યું છે કે સંતોના ચરણોની ધૂળમાં સ્નાન કરવાથી અનેક સુખ મળે છે. || ૨ || ૨ || ૧૫ ||