GUJARATI PAGE 1333

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ॥
હે ભાઈ! હરિનામનો જાપ કરો;

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਨੁ ਅਸਥਿਰੁ ਹੋਵੈ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਹਿਆ ਅਘਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ગુરુની કૃપાથી મન સ્થિર થાય છે અને દરરોજ હરિ-ભજનમાં તૃપ્ત રહે છે. || ૧ ||વિરામ||

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਇਸੁ ਜੁਗ ਕਾ ਲਾਹਾ ਭਾਈ ॥
હે ભાઈ! દિન-રાત ભગવાન ની ભક્તિ કરો, આ જીવન કાળ નો આ જ લાભ છે

ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥੨॥
જે પરમાત્મા માં મન લાગાવે છે, તે વ્યક્તિ સદા નિર્મળ રહે છે અને એને પાપ રૂપી મેલ નથી લાગતો || ૨ ||

ਸੁਖੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਮਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥
હરિનામ ની મહિમા બહુ મોટી છે, સાચા ગુરુ એ સુખ નો શૃંગાર બતાવ્યો છે

ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਕਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਸਦਾ ਹਰਿ ਸੇਵਹੁ ਭਾਈ ॥੩॥
હે ભાઈ! હરિનામ નો ભંડાર અક્ષય છે, એમાં ક્યારેય ખોટ નથી આવતી, એટલે ઈશ્વર ની રચના કરો || ૩ ||

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਈ ॥
જેને કરતા પરમેશ્વર આપે છે, તેનું નામ તેના મનમાં વસે છે

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਤੂ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ॥੪॥੧॥
નાનક વિનંતી કરે છે કે સદ્દગુરુ એ પ્રભુના દર્શન કરાવી દીધા છે, એટલે હરિનામ નું ચિંતન કરો ||૪||૧||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
પ્રભાતી મહેલ ૩

ਨਿਰਗੁਣੀਆਰੇ ਕਉ ਬਖਸਿ ਲੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਈ ॥
હે સ્વામી! મારા જેવા ગુણવિહીન ને ક્ષમા કરીને તમારી સાથે લઇ લો

ਤੂ ਬਿਅੰਤੁ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥
તારો કોઈ અંત નથી, તારું રહસ્ય મેળવી શકાતું નથી, એટલે ઉપદેશ આપીને એનો મતલબ સમજાવી દો || ૧ ||

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥
હે પ્રભુ! હું તારા પર બલિહાર થઈ જાઉં છું

ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪੀ ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਰਾਖਉ ਸਦਾ ਰਹਾਂ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
હું મારું તન – મન બધું તને સોંપીને સદા તારી શરણમાં રહેવા ઈચ્છું છું ||૧|| વિરામ||

ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਸਦਾ ਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਦੇਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥
હે સ્વામી! મને સદા તારા શરણમાં રાખજો અને હરિનામનો મહિમા આપો

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜਾਪੈ ਅਨਦਿਨੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ॥੨॥
પૂર્ણ ગુરુથી જ તમારી ઈચ્છા સિદ્ધ થાય છે, આ રીતે મન દિવસ-રાત સહજ અવસ્થામાં લીન રહે છે. || ૨ ||

ਤੇਰੈ ਭਾਣੈ ਭਗਤਿ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਈ ॥
તમારી ઈચ્છાથી જ ભક્તિ થાય છે, જ્યારે તમને યોગ્ય લાગે છે ત્યારે સ્વયં જ કૃપાથી મળી જાય છે

ਤੇਰੈ ਭਾਣੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥
તારી ઈચ્છાથી સદા સુખ પ્રાપ્ત થયું છે અને ગુરુ એ તૃષાગ્નિ મટાડી દીધી છે || ૩ ||

ਜੋ ਤੂ ਕਰਹਿ ਸੁ ਹੋਵੈ ਕਰਤੇ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
હે પરમેશ્વર! જે તું કરે છે, તે નિશ્ચયરૂપે થાય જ છે, તારા સિવાય અન્ય કોઈ કરવાવાળું નથી

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ॥੪॥੨॥
ગુરુ નાનકની આજ્ઞા છે કે હરિનામ જેવું કોઈ દાતા જ નથી અને તે પૂર્ણ ગુરુથી જ પ્રાપ્ત થાય છે || ૪ || ૨ ||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
પ્રભાતી મહેલ ૩ ||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਾਲਾਹਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤਿਨ ਸਲਾਹਿ ਹਰਿ ਜਾਤਾ ॥
જે લોકોએ ગુરુના માધ્યમથી ઈશ્વરની સ્તુતિગાન કર્યું છે, એમણે જ ઈશ્વરની સ્તુતિ ને સમજી છે

ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥੧॥
ગુરુના ઉપદેશથી જ તેમના મનમાંથી દ્વૈતભાવનો ભ્રમ દૂર થયો છે || ૧ ||

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂ ਮੇਰਾ ਇਕੁ ਸੋਈ ॥
હે પરમેશ્વર! ફક્ત તું જ મારું સર્વસ્વ છે

ਤੁਧੁ ਜਪੀ ਤੁਧੈ ਸਾਲਾਹੀ ਗਤਿ ਮਤਿ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
તારો જાપ કરું છું, તારી સ્તુતિગાન કરું છું અને તારાથી જ મુક્તિ થાય છે || ૧ ||વિરામ||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਨਿ ਸੇ ਸਾਦੁ ਪਾਇਨਿ ਮੀਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੁ ॥
જેઓ ગુરુ દ્વારા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે તેઓને નમ્રતાનો મીઠો સ્વાદ મળે છે.

ਸਦਾ ਮੀਠਾ ਕਦੇ ਨ ਫੀਕਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥੨॥
ગુરુના ઉપદેશથી કોઈ શક કર્યા વગર ચિંતન કરી લો આ સદૈવ મીઠું હોય છે, એ ક્યારેય ફીકુ નથી પડતું || ૨ ||

ਜਿਨਿ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥
જેણે હરિનામ રૂપી અમૃત નો મીઠો સ્વાદ ચાખ્યો છે, એ જ જાણે છે અને હું એની પર બલીહાર જાવ છું

ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥੩॥
મનમાંથી અહંભાવ દૂર કરીને સુખદાતા પરમેશ્વર ની સદૈવ ભક્તિ કરો || ૩ ||

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥
મારા સદ્દગુરુ સદા આપે જ છે, જે ઈચ્છા હોય છે એ જ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਪਾਏ ॥੪॥੩॥
હે નાનક! હરિનામ નું ઉચ્ચારણ કરવાથી કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને ગુરુના ઉપદેશથી જ સત્ય પ્રાપ્ત થાય છે || ૪ || ૩ ||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
પ્રભાતી મહેલ ૩ ||

ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਿਨ ਤੂ ਰਾਖਨ ਜੋਗੁ ॥
હે ઈશ્વર! જે તારી શરણમાં આવે છે, એને તું બચાવવામાં સમર્થ છું

ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝੈ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥੧॥
તારા જેવો શક્તિમાન મને બીજું કોઈ લાગતું નથી, સંસારમાં કોઈ થયું નથી અને કોઈ થશે પણ નહીં || ૧ ||

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
એટલે જ હે પ્રભુ! હું સદા તારી શરણ માં છું,

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
હે મારા સ્વામી! તને જેમ યોગ્ય લાગે છે, એમ જ રાખો, આ જ તારું મોટાપણું છે || ૧ ||વિરામ||

ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
જે તારી શરણ લે છે, એમની તું રક્ષા કરે જ છે