GUJARATI PAGE 1312

ਕਾਨੜਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫
કાનડા છંદ મહેલ ૫

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સદગુરૂની કૃપાથી મળે છે

ਸੇ ਉਧਰੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਧਿਆਏ ॥
જગતમાંથી એ લોકો જ મુક્ત થયા છે, જેમણે પરમાત્માનું ધ્યાન કર્યું છે.

ਜਤਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਾਮਿ ਨ ਆਏ ॥
માયાના પ્રયત્નો કોઈ કામના નથી.

ਰਾਮ ਧਿਆਏ ਸਭਿ ਫਲ ਪਾਏ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਤੇ ਬਡਭਾਗੀਆ ॥
જેઓ પરમાત્માનું ચિંતન કરે છે તે બધા ફળ પ્રાપ્ત કરે છે, આવા લોકો ધન્ય અને ભાગ્યશાળી હોય છે.

ਸਤਸੰਗਿ ਜਾਗੇ ਨਾਮਿ ਲਾਗੇ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੀਆ ॥
તે સત્સંગમાં સાવધાન રહીને નામ જપમાં વ્યસ્ત રહે છે અને તેઓ એક ઈશ્વરની ભક્તિ કરે છે.

ਤਜਿ ਮਾਨ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਸਾਧੂ ਲਗਿ ਤਰਉ ਤਿਨ ਕੈ ਪਾਏ ॥
અભિમાન, આસક્તિ અને અવગુણો છોડીને ઋષિમુનિઓના ચરણોમાં જાઓ અને મુક્તિ મેળવો.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਬਡਭਾਗਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਏ ॥੧॥
નાનક વિનંતી કરે છે કે હે પ્રભુ! તમારા આશ્રયમાં ભાગ્યશાળીઓને જ દર્શન મળે છે. ||૧||

ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਨਿਤ ਭਜਹ ਨਾਰਾਇਣ ॥
ઋષિ-પુરુષો સાથે મળીને નિરંતર પરમાત્માની પૂજા કરો.

ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਸੁਆਮੀ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ॥
ખુબ મજા લઈને આનંદપૂર્વક પ્રભુની સ્તુતિ કરો,

ਗੁਣ ਗਾਇ ਜੀਵਹ ਹਰਿ ਅਮਿਉ ਪੀਵਹ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਭਾਗਏ ॥
ગુણાનુવાદ કરીને હરિનામ રૂપી પવિત્ર અમૃત પીને જીવન મેળવો, આમ જન્મ-મરણમાંથી મુક્ત થાઓ.

ਸਤਸੰਗਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਬਹੁੜਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗਏ ॥
સત્સંગમાં રહીને પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાથી ફરી દુઃખ થતું નથી.

ਕਰਿ ਦਇਆ ਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਸੰਤ ਸੇਵ ਕਮਾਇਣ ॥
હે દાતા, સર્વોચ્ચ સર્જનહાર! દયા કરો અને સંતોની સેવામાં તલ્લીન રાખો

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧੂਰਿ ਬਾਂਛਹਿ ਹਰਿ ਦਰਸਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਣ ॥੨॥
નાનક વિનંતી કરે છે કે હે પ્રભુ! અમે તો ફક્ત ભક્તોના ચરણની ધૂળ જ જોઈએ છે અને તારા દર્શનથી આરામદાયક અવસ્થામાં લીન થઈ જઈએ છીએ || ૨ |

ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਭਜਹੁ ਗੋਪਾਲੈ ॥
સર્વ જીવો પ્રભુને ભજે છે,

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੂਰਨ ਘਾਲੈ ॥
આના કારણે જપ, તપ, સંયમ વગેરે બધી ક્રિયા પુરી થઇ જાય છે

ਨਿਤ ਭਜਹੁ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥
તેથી અંતર્યામી સ્વામીની નિયમિત પૂજા કરો, તેનાથી જન્મ સફળ થાય છે.

ਗੋਬਿਦੁ ਗਾਈਐ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਪਰਵਾਣੁ ਸੋਈ ਆਇਆ ॥
જેઓ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, તેમના ચિંતનમાં સતત લીન રહે છે, એવા લોકોનો જન્મ સફળ થાય છે.

ਜਪ ਤਾਪ ਸੰਜਮ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਰੰਜਨ ਗੋਬਿੰਦ ਧਨੁ ਸੰਗਿ ਚਾਲੈ ॥
માત્ર ગુણાતીત ભગવાન જ જપ, તપ અને સંયમ છે અને પ્રભુ-નામ ધન જ સાથે આવે છે

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਦਇਆ ਦੀਜੈ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਬਾਧਉ ਪਾਲੈ ॥੩॥
નાનક વિનંતી કરે છે કે હે પ્રભુ! કૃપા કરીને નામ રત્નને સાથે બાંધો || ૩ ||

ਮੰਗਲਚਾਰ ਚੋਜ ਆਨੰਦਾ ॥
ખુશીના ગીતો ગવાઈ છે,

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥
આનંદ વિલક્ષણ બની ગયો છે, કૃપાથી પરમાનંદ પ્રભુ મળ્યા છે.

ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹਗਾਮੀ ਇਛ ਮਨ ਕੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥
સુખ આપનાર પ્રભુ મળી ગયા, મનની ઈચ્છા પૂરી થઈ.

ਬਜੀ ਬਧਾਈ ਸਹਜੇ ਸਮਾਈ ਬਹੁੜਿ ਦੂਖਿ ਨ ਰੁੰਨੀਆ ॥
હવે માત્ર સુખ જ છવાયું છે, કુદરતી સુખ પ્રાપ્ત થયું છે અને ફરી કોઈ દુ:ખ નથી.

ਲੇ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਸੁਖ ਦਿਖਾਏ ਬਿਕਾਰ ਬਿਨਸੇ ਮੰਦਾ ॥
જ્યારે ગળે લગાવીને મળે છે તો સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે અને પાપ અને દુર્ગુણો વગેરે તમામ દુષ્ટતા દૂર થાય છે.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੪॥੧॥
નાનક વિનય કે મને પરમાનંદ સ્વામી મળ્યા છે || ૪ || ૧ ||

ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ
કાનડે ની વાર મહેલ ૪ મુસાની વાર ની ધૂની

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સદગુરૂની કૃપાથી મળે છે

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥
શ્લોક મહેલ ૪ ||

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥
પરમાત્માનું નામ સુખનું ઘર છે, ગુરુની સૂચના પ્રમાણે તેને હૃદયમાં રાખો.

ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ ਮਾਰਿ ॥
જે અહંકાર અને દુર્ગુણોને મારી નાખે છે અને દાસોના ગુલામ તરીકે રહે છે,

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤਿਆ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰਿ ॥
તે જન્મ જીતે છે અને ક્યારેય હારતો નથી.

ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਾਰਿ ॥੧॥
હે નાનક! જેઓ ગુરુના ઉપદેશ અનુસાર પરમાત્માનું ધ્યાન કરે છે, તેઓ ભાગ્યશાળી છે. || ૧ ||

ਮਃ ੪ ॥
મહેલ ૪ ||

ਗੋਵਿੰਦੁ ਗੋਵਿਦੁ ਗੋਵਿਦੁ ਹਰਿ ਗੋਵਿਦੁ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥
પરમાત્મા જગતના રક્ષક છે, ગુણોનો ભંડાર છે, તેનો મહિમા ગાઓ.

ਗੋਵਿਦੁ ਗੋਵਿਦੁ ਗੁਰਮਤਿ ਧਿਆਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥
ગુરુના ઉપદેશથી પરમાત્માની પૂજા કરો, તો જ દરબારમાં માન-સન્માન મળે છે.