GUJARATI PAGE 1307

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੦
કાનડા મહેલ ૫ ઘર ૧૦

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે, જે સદગુરૂની કૃપાથી મળે છે

ਐਸੋ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਜੀ ਸੰਤਹੁ ਜਾਤ ਜੀਉ ਬਲਿਹਾਰਿ ॥
હે સંત પુરુષો ! તમે એવું દાન આપો, જેના પર અમારા પ્રાણ કુર્બાન હો.

ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਹੀ ਉਰਝਿ ਨਿਕਟਿ ਬਸਿਓ ਤਾਕੀ ਸਰਨਿ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗੁ ਨਿਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
હું અહંકારમાં ડૂબેલો હતો, પાંચ દુષ્ટ જાતિઓમાં ફસાઈ ગયો હતો અને તેમની સાથે રહેતો હતો, આ દુષ્ટોથી મુક્ત થવા માટે, મેં સાધુઓનો આશ્રય લીધો છે.||૧||

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਿਓ ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰਿ ॥੧॥
લાખો જન્મોમાં ભટક્યા પછી હાર માની ધણીના દ્વારે આવ્યો છું.||૧||

ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
પ્રભુ ની કૃપા થી હરિનામનો આશરો મળી ગયો છે.

ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਤਾਰਿ ਪਾਰਿ ॥੨॥੧॥੪੫॥
હે નાનક! હરિનામના નામથી જ દુર્લભ મનુષ્ય જન્મ સફળ થાય છે અને આત્મા સંસાર સાગર પાર કરે છે.||૨||૧||૪૫||

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੧
કાનડા મહેલ ૫ ઘર ૧૧

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે, જે સદગુરૂની કૃપાથી મળે છે

ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪਨ ਆਏ ॥
પ્રભુ સહજ રીતે જ મળે છે.

ਕਛੂ ਨ ਜਾਨੌ ਕਛੂ ਦਿਖਾਏ ॥
મને કંઈ ખબર નથી, આ અદ્ભુત વ્યક્તિ કે

ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
પ્રભુ નિર્દોષતાથી મળ્યા છે, જેની પાસેથી મને પરમ સુખ પ્રાપ્ત થયું છે.||૧||

ਸੰਜੋਗਿ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ॥
સંજોગ થી સાધુ પુરુષો ની સંગત મળી ગઈ છે.

ਕਤਹੂ ਨ ਜਾਏ ਘਰਹਿ ਬਸਾਏ ॥
મન ક્યાય નથી ભટકતું અને સ્થિર રહે છે.

ਗੁਨ ਨਿਧਾਨੁ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ॥੧॥
તે ગુણો ના ભંડાર છે આ જનમ માં પ્રગટ થઈ ગયા છે.||૧||

ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਆਨ ਤਜਾਏ ॥
અન્ય બધું મૂકીને પ્રભુ ના ચરણો મા લગન લાગી ગઈ છે.

ਥਾਨ ਥਨਾਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ॥
તે સૃષ્ટિ ના બધા સ્થાન માં વિરાજમાન છે.

ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਨ ਬੋਲੈ ॥੨॥੧॥੪੬॥
નાનક તો સોખ થી એના જ ગુણ ગાય છે.||૨||૧||૪૬||

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કાનડા મહેલ ૫

ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈਂ ॥
જગત ના ઠાકુર પ્રભુને મળવું બવું કઠિન છે,

ਪਰਮਿਤਿ ਰੂਪੁ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
તે સર્વવ્યાપી છે, પહોંચની બહાર છે, મનની ઇન્દ્રિયોની બહાર છે, અનુમાનની બહાર છે, સુંદર સ્વરૂપ ધરાવે છે.||૧||

ਕਹਨਿ ਭਵਨਿ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਨਿਕ ਉਕਤਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥੧॥
તે નિવેદનો કરવાથી અને તીર્થસ્થાનોની મુલાકાત લેવાથી મળતું નથી, તે કોઈ ચતુરાઈ અને અનેક ઉચ્ચારણથી પણ પ્રાપ્ત થતું નથી.||૧||

ਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਰੇ ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਜਉ ਕਿਰਪਾਈ ॥
અલબત્ત, આપણે લાખ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, આપણે અનેક રીતે પ્રયત્ન કરીએ તો પણ તે આપણી કૃપા કરીએ ત્યારે જ મળે છે.

ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਰ ਕ੍ਰਿਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇਨਾਈ ॥੨॥੨॥੪੭॥
પ્રભુ દયાળુ, કૃપાળુ અને કૃપાનું ઘર છે અને દાસ નાનક માત્ર સંતોની ધૂળ છે ॥૨॥૨॥૪૭॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કાનડા મહેલ ૫

ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥
હે માઈ! રામનું સ્મરણ કરતા રહો.”

ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ॥
પ્રભુ સિવાય અન્ય કોઈ સહાયક હોતું નથી.

ਚਿਤਵਉ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਸਾਸਨ ਨਿਸਿ ਭੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
સવાર-સાંજ શ્વાસ અને શ્વાસ સાથે તેના પગનું ધ્યાન કરો.||૧||

ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਨ ਆਪਨ ਤੂਟਤ ਨਹੀ ਜੋਰੁ ॥
પ્રેમ લગાવીને તેને તમારો બનાવી લો, આ પ્રેમ બંધન ક્યારેય તૂટતું નથી.

ਪ੍ਰਾਨ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਰਬਸੋੁ ਹਰਿ ਗੁਨ ਨਿਧੇ ਸੁਖ ਮੋਰ ॥੧॥
પ્રભુ ગુણોનો ભંડાર છે, મારું જીવન, મન, ધન બધું છે, તે જ મારું સુખ છે.||૧||

ਈਤ ਊਤ ਰਾਮ ਪੂਰਨੁ ਨਿਰਖਤ ਰਿਦ ਖੋਰਿ ॥
પ્રભુ જગતમાં સર્વત્ર હાજર છે અને મેં હૃદયમાં જોઈને જોયું છે.

ਸੰਤ ਸਰਨ ਤਰਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨਸਿਓ ਦੁਖੁ ਘੋਰ ॥੨॥੩॥੪੮॥
હે નાનક! સંતોનું શરણ લેવાથી મોક્ષ થાય છે, અને ગંભીર દુ:ખોનો પણ નાશ થાય છે.॥૨॥૩॥૪૮॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કાનડા મહેલ ૫

ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹੁ ॥
ભક્તો નો પ્રભુ થી જ પ્રેમ હોય છે.

ਸਾਜਨੋ ਤੂ ਮੀਤੁ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਿਹਿ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਕੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
હે પ્રિય પ્રભુ! તું મારો મિત્ર છે, બધું તારા ઘરમાં છે ॥૧॥

ਮਾਨੁ ਮਾਂਗਉ ਤਾਨੁ ਮਾਂਗਉ ਧਨੁ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇਹ ॥੧॥
હું તમને માન – પ્રતિષ્ઠા, ધન – સંપત્તિ, પુત્ર અને આરોગ્ય વગેરે બધું તારી પાસે માંગુ છું.||૧||

ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਭੁਗਤਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ॥
તે સંપૂર્ણ આનંદ અને સુખનું ધામ છે, જે બધી ઇચ્છાઓ, મુક્તિ, યુક્તિને પૂર્ણ કરે છે.