GUJARATI PAGE 1301

ਗੁਣ ਰਮੰਤ ਦੂਖ ਨਾਸਹਿ ਰਿਦ ਭਇਅੰਤ ਸਾਂਤਿ ॥੩॥
તેની સ્તુતિથી દુ:ખનો નાશ થાય છે અને હૃદયને શાંતિ મળે છે.॥૩॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਰਸੁ ਪੀਉ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤ ॥੪॥੪॥੧੫॥
નાનકની વિનંતી છે કે પ્રભુના રંગમાં લીન થઈને હરિનામ સ્વરૂપે અમૃત રસ પીવો. ॥૪॥૪॥૧૫॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કાનડા મહેલ ૫॥

ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਉ ਮੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
હે સજ્જનો, સંત પુરુષો! મારી પાસે આવો.॥૧॥વિરામ॥

ਆਨਦਾ ਗੁਨ ਗਾਇ ਮੰਗਲ ਕਸਮਲਾ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ਪਰੇਰੈ ॥੧॥
સંતો સાથે ભગવાનની સ્તુતિ કરવાથી આનંદ અને ખુશીઓ મળે છે અને તમામ પાપો અને દોષો ભૂંસાઈ જાય છે. ॥૧॥

ਸੰਤ ਚਰਨ ਧਰਉ ਮਾਥੈ ਚਾਂਦਨਾ ਗ੍ਰਿਹਿ ਹੋਇ ਅੰਧੇਰੈ ॥੨॥
સંતોના ચરણોમાં માથું નમાવવાથી, અંધકાર ઘરમાં પ્રકાશ થાય છે ॥૨॥

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਮਲੁ ਬਿਗਸੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਉ ਪੇਖਿ ਨੇਰੈ ॥੩॥
સંતોની કૃપાથી હૃદયમાં કમળ ખીલે છે અને પ્રભુને સમીપ માનીને તેની પૂજા થાય છે.॥૩॥

ਪ੍ਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਏ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਨਾਨਕ ਉਹ ਬੇਰੈ ॥੪॥੫॥੧੬॥
હે નાનક! પ્રભુની કૃપાથી, જ્યારે મને સંતો મળ્યા, ત્યારે હું તે શુભ સમયને બલિહાર જાવ છું ॥૪॥૫॥૧૬॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કાનડા મહેલ ૫॥

ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰੀ ॥
હે પ્રભુ ! હું તમારી શરણમાં આવી ગયો છું.

ਮੋਹ ਮਾਨ ਧੋਹ ਭਰਮ ਰਾਖਿ ਲੀਜੈ ਕਾਟਿ ਬੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
મોહ, અભિમાન, કપટ અને માયાની સાંકળ તોડી નાખો, મને બચાવો ॥૧॥વિરામ॥

ਬੂਡਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ॥
હું સંસાર-સાગરમાં ડૂબી રહ્યો હતો પરંતુ

ਉਧਰੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਰਤਨਾਗਰ ॥੧॥
પરમાત્માના સ્મરણથી જ હું સંસાર સાગર પાર કરી ગયો છું.॥૧॥

ਸੀਤਲਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥
હે પરમાત્મા! તમારું નામ મનને ઠંડક આપે છે,

ਪੂਰਨੋ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥੨॥
તમે મારા પૂર્ણ સ્વામી છો ॥૨॥

ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਿ ਤਾਰਨ ॥
તમે ગરીબોની પીડા દૂર કરીને તેમને પાર પાડવાના છો.

ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ॥੩॥
પરમાત્મા કૃપાનો ભંડાર છે, પતિતનો ઉદ્ધારક છે.॥૩॥

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਦੂਖ ਕਰਿ ਪਾਇਓ ॥
કરોડો જન્મ માત્ર દુઃખ જ મળ્યા,

ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ॥੪॥੬॥੧੭॥
નાનક કહે છે કે જ્યારથી ગુરુએ હરીનામને દૃઢ બનાવ્યું છે ત્યારથી હું પ્રસન્ન છું.॥૪॥૬॥૧૭॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કાનડા મહેલ ૫॥

ਧਨਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਸੰਗਿ ਲਾਗੀ ॥
પરમાત્માના ચરણોમાં પ્રેમની અનુભૂતિ ધન્ય છે.

ਕੋਟਿ ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆਇ ਮਿਲੇ ਪੂਰਨ ਬਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
આ કારણે મને કરોડો જપ, તપસ્યાનું ફળ અને સુખ પ્રાપ્ત થયું છે અને હું પ્રભુ તરફથી આવ્યો છું તે ખૂબ ભાગ્યશાળી છું.॥૧॥વિરામ॥

ਮੋਹਿ ਅਨਾਥੁ ਦਾਸੁ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਅਵਰ ਓਟ ਸਗਲੀ ਮੋਹਿ ਤਿਆਗੀ ॥
હે પ્રભુ! હું તમારો દાસ અનાથ છું, મેં બીજા બધા આશ્રય છોડી દીધા છે.

ਭੋਰ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮਿਲਿ ਸੋਵਤ ਜਾਗੀ ॥੧॥
પ્રભુના સ્મરણથી નાનકડો ભ્રમ પણ દૂર થઈ ગયો છે અને જ્ઞાનના બીજને લગાડીને હું મોહ-માયાની નિંદ્રામાંથી જાગી ગયો છું.॥૧॥

ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਤਿ ਬਡੋ ਸੁਆਮੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਪੂਰਨ ਰਤਨਾਗੀ ॥
તમે અથાહ, મહાન સ્વામી, કૃપાનો સાગર અને સંપૂર્ણ રત્નોની ખાણ છો.

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚਕੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਾਂਗੈ ਮਸਤਕੁ ਆਨਿ ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੀ ॥੨॥੭॥੧੮॥
નાનક વિનંતી કરે છે કે હે પ્રભુ! અરજદાર તરીકે, હું ફક્ત હરિનામ માંગું છું અને હું મારું માથું તમારા ચરણોમાં નમાવું છું. ॥૨॥૭॥૧૮॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કાનડા મહેલ ૫॥

ਕੁਚਿਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ ॥
હું બેડોળ, કઠોર, દગાખોર અને ઢોંગી છું.

ਜਿਉ ਜਾਨਹਿ ਤਿਉ ਤਾਰਿ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
હે સ્વામી! તમને જે પણ ઠીક લાગે એમ મને સંસારના સાગરમાંથી મુક્ત કરો. ॥૧॥વિરામ॥

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰਿ ॥੧॥
તમે સમર્થ છો, શરણને લાયક છો, તમારી શક્તિથી મને બચાવો ॥૧॥

ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਬਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ ॥
આ પૂજાપાઠ, તપ, નિયમો, પવિત્રતા અને સંયમ વગેરે પદ્ધતિઓથી છૂટકારો મેળવવો શક્ય નથી.

ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰਿ ॥੨॥੮॥੧੯॥
નાનક પ્રાર્થના કરે છે કે હે પ્રભુ! હું માયાના અંધકારમાં ખોવાઈ ગયો છું, કૃપા કરીને મને બહાર કાઢો.॥૨॥૮॥૧૬॥

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪
કાનડા મહેલ ૫ ઘર ૪

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ੴ ॥ੴ ॥
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે

ਨਾਰਾਇਨ ਨਰਪਤਿ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥
જે પરમ પરમેશ્વર નારાયણ સ્વરૂપને પ્રણામ કરે છે

ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
હું એવા ગુરુને બલિહાર જાવ છું, જે પોતે સંસારના બંધનોથી મુક્ત છે અને મને પણ પાર કરાવે છે. ॥૧॥વિરામ॥

ਕਵਨ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਛੁ ਪਾਰੈ ॥
તેના ક્યાં – ક્યાં ગુણનો કથન કરવું, કોઈ અંત નથી

ਲਾਖ ਲਾਖ ਲਾਖ ਕਈ ਕੋਰੈ ਕੋ ਹੈ ਐਸੋ ਬੀਚਾਰੈ ॥੧॥
લાખો-કરોડોમાં એવો કોણ છે, જે સૌનો વિચાર છે.॥૧॥