GUJARATI PAGE 104

ਆਸ ਮਨੋਰਥੁ ਪੂਰਨੁ ਹੋਵੈ ਭੇਟਤ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੀਉ ॥੨॥
aas manorath pooran hovai bhaytat gur darsaa-i-aa jee-o. ||2||
His hopes and desires are fulfilled, upon having a Vision of the Guru.
સાધુ-સંગતમાં ગુરુના દર્શન કરીને એની આ આશા પુરી થઇ જાય છે, તેનો આ હેતુ સફળ થઈ જાય છે ।।૨।।

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕਿਛੁ ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥
agam agochar kichh mit nahee jaanee.
The limits of the Inaccessible and Unfathomable God cannot be known.
યોગ સાધના કરનાર જોગી, યોગ સાધનામાં નિપુણ જોગી, જ્ઞાનવાન લોકો સમાધીઓ લગાવે છે.

ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਧਿਆਵਹਿ ਗਿਆਨੀ ॥
saaDhik siDh Dhi-aavahi gi-aanee.
Yoga-practitioners, the accomplished yogis, and divine scholars meditate on Him
પરંતુ, કોઈ મનુષ્ય આ શોધી શકતો નથી કે તે અગમ્ય પ્રભુ, તે જ્ઞાનેન્દ્રિયોની પહોંચથી ઉપર પ્રભુ કેટલો મોટો છે.

ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਚੂਕਾ ਭੋਲਾਵਾ ਗੁਰਿ ਮਨ ਹੀ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੀਉ ॥੩॥
khudee mitee chookaa bholaavaa gur man hee meh paragtaa-i-aa jee-o. ||3||
God is revealed By the Guru in the mind of the devotee whose self-conceit is erased and doubt is removed.
ગુરુની શરણે પડીને જે મનુષ્યનો અહંકાર દૂર થઈ જાય છે, જે મનુષ્યની પોતાની શક્તિ વગેરે ભૂંસાઈને સમાપ્ત થઈ જાય છે, ગુરુએ તેના મનમાં તે અનંત પ્રભુનો પ્રકાશ કરી દીધો છે ।।૩।।

ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਾਨਾ ॥
anad mangal kali-aan niDhaanaa.
The treasures of bliss and joy comes to his mind, and he is liberated from the bonds of Maya.
જે મનુષ્યએ પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કર્યું છે, તેના હૃદયમાં આધ્યાત્મિક આનંદ ખુશીઓનો ખજાનો પ્રગટ થઈ જાય છે.

ਸੂਖ ਸਹਜ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥
sookh sahj har naam vakhaanaa.
The one who has remembered God, peace and poise comes in his mind.
તેની અંદર આધ્યાત્મિક સ્થિરતા પેદા થઈ જાય છે

ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਘਰ ਮਹਿ ਆਇਆ ਜੀਉ ॥੪॥੨੫॥੩੨॥
ho-ay kirpal suamee apnaa naa-o nanak ghar mein aa-i-aa jee-o. ||4||25||32||
O’ Nanak, on whom our Master becomes merciful, Naam comes to reside in that person’s heart.
હે નાનક! જે મનુષ્ય પર પોતાનો માલિક પ્રભુ દયાવાન થઈ જાય છે, તેના હૃદય-ઘર માં તેનું નામ વસી જાય છે ।।૪।।૨૫।।૩૨।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮਾਰੀ ॥
sun sun jeevaa so-ay tumaaree.
O’ God, listening repeatedly about your praises, I feel spiritually rejuvenated.
હે પ્રભુ! તારી મહિમાની વાતો સાંભળી સાંભળીને મારી અંદર આધ્યાત્મિક જીવન પેદા થાય છે

ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਠਾਕੁਰੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥
tooN pareetam thaakur at bhaaree.
You are my Beloved Supreme Master.
તું મારો પ્રેમાળ છે, તું મારો પાલનહાર છે, તું ખુબજ મોટો માલિક છે.

ਤੁਮਰੇ ਕਰਤਬ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣਹੁ ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਗੋੁਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥
tumray kartab tum hee jaanhu tumree ot gopaalaa jee-o. ||1||
O’ God, You alone know Your ways; I am living by Your support.
હે પ્રભુ! પોતાનો ફરજ તું પોતે જ જાણે છે. હે સૃષ્ટિના પાલનહાર! મને તારો જ આસરો છે ।।૧।।

ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ ॥
gun gaavat man hari-aa hovai.
Singing Your Glorious Praises, my mind is rejuvenated.
હે ભાઈ! પરમાત્માની મહિમા કરીને આધ્યાત્મિક જીવન તરફથી સુકાયેલું મન લીલુ થઈ રહ્યું છે

ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥
kathaa sunat mal saglee khovai.
By listening to God’s praise, the dirt of vices from my mind is removed.
પ્રભુની મહિમાની વાતો સાંભળીને મારા મનના બધા વિકારોની ગંદકી દૂર થઇ રહી છે.

ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸਦਾ ਜਪਉ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥
bhaytat sang saaDh santan kai sadaa japa-o da-i-aalaa jee-o. ||2||
Joining the holy congregation, I meditate forever on the Merciful God.
ગુરુની સંગતિમાં સંતોની સંગતિમાં મળીને હું હંમેશા તે દયાળુ પ્રભુનું નામ જપુ છું ।।૨।।

ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰਉ ॥
parabh apunaa saas saas samaara-o.
I lovingly remember my God with each and every breath.
હે ભાઈ! હું પોતાના પ્રભુને પોતાની દરેક શ્વાસની સાથે યાદ કરી રહ્યો છું,

ਇਹ ਮਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਨਿ ਧਾਰਉ ॥
ih mat gur parsaad man Dhaara-o.
By the Guru’s grace I have affirmed this wisdom in my mind.
આ સુકર્મ મેં પોતાના ગુરુની કૃપાથી પોતાના મનમાં ટકાવેલા છે

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਰਬ ਮਇਆ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥
tumree kirpaa tay ho-ay pargaasaa sarab ma-i-aa partipaalaa jee-o. ||3||
O’ God, the merciful Sustainer of all, only by Your grace, one is enlightened with such divine knowledge.
હે પ્રભુ! તારી કૃપાથી જ જીવોને મનમાં તારા નામનો પ્રકાશ થઈ શકે છે, તું બધાની ઉપર રહેમ કરનાર છે અને દરેકની રક્ષા કરનાર છે ।।૩।।

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥
sat sat sat parabh so-ee.
God is forever True.
હે ભાઈ! પ્રભુ હંમેશા કાયમ રહેનાર છે. હંમેશા કાયમ રહેનાર છે.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦ ਆਪੇ ਹੋਈ ॥
sadaa sadaa sad aapay ho-ee.
He has been and will always be self-existent..
હંમેશા જ, હંમેશા જ, હંમેશા જ તે પોતે જ પોતે છે.

ਚਲਿਤ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖਿ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨੬॥੩੩॥
chalit tumaray pargat piaray daykh nanak bha-ay nihalaa jee-o. ||4||26||33||
O’ my Beloved God, Your wonders are obvious. Seeing them, Nanak is delighted.
હે નાનક! હે પ્રેમાળ પ્રભુ! તારા ચરિત્ર ભવ્યતા તારા રચાયેલા સંસારમાં પ્રત્યક્ષ દેખાઈ રહ્યા છે. તારો આ દાસ તેને જોઈને પ્રસન્ન થઈ રહ્યો છે. ।।૪।।૨૬।।૩૩।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ॥
hukmee varsan laagay mayhaa.
By His Command, the rain of Naam begins to fall.
જેમ વરસાદ ઋતુ આવવાથી જ્યારે વરસાદ થાય છે, તો ઠંડી પડી જાય છે. પાક ઘણો ઉગે છે, બધા લોકો અન્નથી તૃપ્ત થઈ જાય છે,

ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਹਾ ॥
saajan sant mil naam japayhaa.
When the Saints and friends join together and lovingly meditate on God’s Name.
તેમ જ જ્યારે સત્સંગી ગુરુમુખ લોકો સાધુ સંગતમાં મળીને પરમાત્માનું નામ જપે છે, તો ત્યાં પરમાત્માના હુકમ અનુસાર મહિમાનો જાણે વરસાદ થવા લાગે છે

ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਠਾਢਿ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਜੀਉ ॥੧॥
seetal saaNt sahj sukh paa-i-aa thaadh paa-ee parabh aapay jee-o. ||1||
They obtain soothing peace, poise, and bliss. God Himself has spiritually soothed their minds by eradicating the agony of vices.
જેની કૃપાથી સત્સંગી લોકો આધ્યાત્મિક ઠંડક આપનારી શાંતિ અને આધ્યાત્મિક સ્થિરતાનો આનંદ લે છે. તેના હૃદયમાં ત્યાં પ્રભુએ સ્વયં જ વિકારોની ગરમી ઓછી કરીને આધ્યાત્મિક ઠંડી નાખી દીધી છે. ।।૧।।

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
sabh kichh bahuto bahut upaa-i-aa.
(As a result of the rain of Naam in the holy congregation) God has produced abundance of all the spiritual virtues.
સાધુ સંગતમાં હરિ નામના વરસાદને કારણે પરમાત્મા દરેક આધ્યાત્મિક ગુણોનો જાણે પાક પેદા કરી દે છે.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਸਗਲ ਰਜਾਇਆ ॥
kar kirpaa parabh sagal rajaa-i-aa.
Granting His Grace, God has satiated all the saints.
જે પ્રભુએ કૃપા કરીને ત્યાં બધા સત્સંગીઓની અંદર સંતોષવાળું જીવન પેદા કરી દીધું છે.

ਦਾਤਿ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਧ੍ਰਾਪੇ ਜੀਉ ॥੨॥
daat karahu mayray daataaraa jee-a jant sabh Dharaapay jee-o. ||2||
O’ merciful Giver, when You shower Your bounties, all creatures and beings aresatiated, similarly the devotees are satiated when You shower the gift of Naam.
હે દાતાર! જેમ વરસાદ કરીને ધન-ધાન્ય પેદા કરીને તું બધા જીવોને તૃપ્ત કરી દે છે, તેમ જ તું પોતાના નામનું દાન કરે છે અને બધા સત્સંગીઓને માયાની તૃષ્ણા તરફથી તૃપ્ત કરી દે છે ।।૨।।

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥
sachaa saahib sachee naa-ee.
Eternal is the Master, and everlasting is His Glory
જે પરમાત્મા હંમેશા સ્થિર રહેનાર છે, જેની મોટાઈ હંમેશા સ્થિર રહેનાર છે,

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ॥
gur parsaad tis sadaa Dhi-aa-ee.
By the Guru’s Grace, I always remember him with loving devotion.
તેને હું ગુરુની કૃપાથી હંમેશા સ્મરણ કરું છું.

ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਾਟੇ ਮੋਹਾ ਬਿਨਸੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਜੀਉ ॥੩॥
janam maran bhai kaatay mohaa binsay sog santaapay jee-o. ||3||
All my fears of birth and death have been dispelled; emotional attachment, sorrow and suffering have been erased.
તે નામ જપવાની કૃપાથી મારા જન્મ મરણના બધા ડર તેમજ મોહ કપાઈ ગયા છે. મારી બધી ચિંતા-ફિકર, દુઃખ-કષ્ટ નાશ થઈ ગયા છે ।।૩।।

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨਾਨਕੁ ਸਾਲਾਹੇ ॥
saas saas naanak saalaahay.
Nanak praises the God Almighty with each and every breath.
હે ભાઈ! નાનક પોતાના દરેક શ્વાસની સાથે પ્રભુની મહિમા કરે છે

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਫਾਹੇ ॥
simrat naam kaatay sabh faahay.
Remembering God with love and devotion, all bonds of Maya are cut away.
પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરતા મોહની બધી મુશ્કેલી કપાઈ ગઈ છે.

ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰੀ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਾਪੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੭॥੩੪॥
pooran aas karee khin bheetar har har har gun jaapay jee-o. ||4||27||34||
God has fulfilled all his desires in an instant and now he always sings His praises.
નાનકની આ આશા પ્રભુએ એક ક્ષણમાં જ પુરી કરી દીધી છે અને હવે નાનક દરેક વખતે પ્રભુનાં જ ગુણ યાદ કરતો રહે છે ।।૪।।૨૭।।૩૪।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
માઝ મહેલ ૫।।

ਆਉ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ॥
aa-o saajan sant meet pi-aaray.
Come, O my dear friends, Saints and companions,
હે પ્રેમાળ મિત્રો! હે સંતો! હે સજ્જનો! આવો,

ਮਿਲਿ ਗਾਵਹ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥
mil gaavah gun agam apaaray.
join together and sing the Praises of the Incomprehensible and Infinite God.
અમે મળીને અગમ્ય અને અનંત પ્રભુના ગુણ ગાઈએ.

ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਹੀ ਮੁਕਤੇ ਸੋ ਧਿਆਈਐ ਜਿਨਿ ਹਮ ਕੀਏ ਜੀਉ ॥੧॥
gaavat sunat sabhay hee muktay so Dhi-aa-ee-ai jin ham kee-ay jee-o. ||1||
Those who sing and listen these praises are liberated from bonds of Maya, so let’s remember the One who has created us all.
પ્રભુના ગુણોને ગાતા અને સાંભળતા બધા જ જીવ માયાનાં બંધનોથી સ્વતંત્ર થઈ જાય છે.હે સંતો! તે પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ, જેણે આપણને પેદા કર્યા છે ।।૧।।

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਜਾਵਹਿ ॥
janam janam kay kilbikh jaaveh.
The sins of countless births are dispelled.
જે લોકો પરમાત્માનું ધ્યાન ધરે છે, તેના જન્મ જન્માંતરોના કરેલા પાપ દુર થઈ જાય છે

ਮਨਿ ਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ॥
man chinday say-ee fal paavahi.
and they receive the fruits of the mind’s desires.
જે ફળ તે પોતાના મનમાં વિચારે છે, તે જ ફળ તે પ્રાપ્ત કરી લે છે.

ਸਿਮਰਿ ਸਾਹਿਬੁ ਸੋ ਸਚੁ ਸੁਆਮੀ ਰਿਜਕੁ ਸਭਸੁ ਕਉ ਦੀਏ ਜੀਉ ॥੨॥
simar saahib so sach su-aamee rijak sabhas ka-o dee-ay jee-o. ||2||
Remember the eternal God, our True Master, who gives sustenance to all.
હે ભાઈ! તે હંમેશા કાયમ રહેનાર માલિકને સ્વામીને સ્મરણ કર, જે બધા જીવોને આજીવિકા આપે છે ।।૨।।

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥
naam japat sarab sukh paa-ee-ai.
By lovingly meditating on God’s Name, all kind of peace is obtained.
હે ભાઈ! પરમાત્માનું નામ જપવાથી દરેક પ્રકારનું સુખ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે.

ਸਭੁ ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥
sabh bha-o binsai har har Dhi-aa-ee-ai.
All worldly fears are erased, by remembering God with love.
હે ભાઈ! હંમેશા પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. આ રીતે દુનિયાના બધા ડર નાશ પામે છે.

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਸੋ ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਥੀਏ ਜੀਉ ॥੩॥
jin sayvi-aa so paar giramee kaaraj saglay thee-ay jee-o. ||3||
One who lovingly remembers God is able to cross the world-ocean of vices and and allhis affairs are resolved.
જે મનુષ્યએ પરમાત્માને સ્મરણ કર્યા છે, તે સંસાર સમુદ્રની તે પાર પહોંચવા લાયક થઇ જાય છે. તેના બધા કામ માથે ચડી જાય છે ।।૩।।

ਆਇ ਪਇਆ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
aa-ay pa-i-aa tayree sarnaa-ee.
O’ God, I have come to Your refuge;
હે પ્રભુ! હું આવીને તારી શરણે પડ્યો છું.

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਈ ॥
ji-o bhaavai ti-o laihi milaa-ee.
Pleases, unite me with Yourself as You please.
જેમ પણ થઇ શકે, મને પોતાના ચરણોમાં જોડી લે.