CHINESE PAGE 298

ਊਤਮੁ ਊਚੌ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਣ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਸੇਖ ॥
神是伟大和至高无上的,他的荣耀的终结是没有多少人能知道的

ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੁਕ ਬਿਆਸ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਗੋਬਿੰਦ ॥
Narada Muni,Munijan,Shukdev和Vyasa也歌颂了Govind的荣耀

ਰਸ ਗੀਧੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਬੀਧੇ ਭਗਤ ਰਚੇ ਭਗਵੰਤ ॥
上帝的奉献者浸泡在他的名字中,沉浸在他的纪念中,沉浸在上帝的赞美诗中

ਮੋਹ ਮਾਨ ਭ੍ਰਮੁ ਬਿਨਸਿਓ ਪਾਈ ਸਰਨਿ ਦਇਆਲ ॥
通过在怜悯的殿堂里皈依上帝,迷恋、骄傲和困境被摧毁了

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸੇ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥
上帝美丽的脚在谁的思想和身体里安顿下来,他们因上帝的看见而变得感恩

ਲਾਭੁ ਮਿਲੈ ਤੋਟਾ ਹਿਰੈ ਸਾਧਸੰਗਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
好处是通过sadh sangat在上帝的脚下应用surti来实现的

ਖਾਟਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੬॥
哦,那纳克!注意名字,奉上帝的名提供品质的仓库。6

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਥਹਿ ਬੋਲਹਿ ਸਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥
圣徒们的贡迪总是在说上帝的赞美,本能的本性不断说出真理

ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸੰਤੋਖੀਐ ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੭॥
哦,那纳克!在神身上应用苏尔蒂可以满足心灵。7

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਸਪਤਮਿ ਸੰਚਹੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਟੂਟਿ ਨ ਜਾਹਿ ਭੰਡਾਰ ॥
以萨普塔米领主的名义储存财富,因为名权财富的仓库永不停止

ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਪਾਈਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥
(这个名字是由圣徒的团契获得的),这并不是主品质的结束,主的本性并没有结束

ਆਪੁ ਤਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਸਰਨਿ ਪਰਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
哦,你很好奇!放棄你的自我,繼續敬拜神,來到那主的避難所

ਦੂਖ ਹਰੈ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇ ॥
通过来到上帝的避难所,悲伤消失了,bhavsagar也交叉了,

ਆਠ ਪਹਰ ਮਨਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
日夜在心中创造神的名字的人,他的出生就成功了

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੁ ॥
主,总是与神同在的实干家(每个生物的内部和外部)成为那个人的朋友

ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਸੋ ਸਖਾ ਮੀਤੁ ਜੋ ਹਰਿ ਕੀ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥
哦,那个生物!(我们)传道以唱诵上帝的名字的人是我们真正的朋友,朋友和同伴

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਇ ॥੭॥
哦,那纳克!那个高呼哈里神之名的人,我为他献祭。7

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਈਅਹਿ ਤਜੀਅਹਿ ਅਵਰਿ ਜੰਜਾਲ ॥
如果我们八个人都继续赞美上帝,放弃所有其他的纽带,那么

ਜਮਕੰਕਰੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਲ ॥੮॥
哦,那纳克!上帝带着喜悦来到怜悯的家,甚至山都看不见。8

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ॥
阿什塔米 – 八个悉达多,九个尼德,

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਪੂਰਨ ਬੁਧਿ ॥
所有珍贵的物质,充分的智慧,

ਕਵਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ॥
心莲花之光,永远幸福,

ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ਨਿਰੋਧਰ ਮੰਤ ॥
圣洁生活的行为,无误的戒律,

ਸਗਲ ਧਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥
所有宗教(美德),圣浴和

ਸਭ ਮਹਿ ਊਚ ਬਿਸੇਖ ਗਿਆਨੁ ॥
最高和最好的知识,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ॥
通过与完整的上师相交,他们通过主神的赞美诗获得

ਜਪਿ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥੮॥
哦,那纳克!通过慈爱地记住上帝的名字,一个人穿过了巴夫萨加尔河。8

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਹ ਸਿਮਰਿਓ ਮੋਹਿਓ ਸੁਆਦ ਬਿਕਾਰ ॥
一个不叫纳拉亚纳-西姆兰的人,这样的人,总是被紊乱的汁液迷住

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਬਿਸਾਰਿਐ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ॥੯॥
哦,那纳克!如果靈魂忘記了神的名字,它就必須在地獄天堂一次又一次地出生。9

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਨਉਮੀ ਨਵੇ ਛਿਦ੍ਰ ਅਪਵੀਤ ॥
纳瓦米 – 身体的九种感官(鼻子 – 耳朵等)仍然不圣洁

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਹਿ ਕਰਤ ਬਿਪਰੀਤਿ ॥
众生不记得主的名字,继续做相反的行为

ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰਮਹਿ ਬਕਹਿ ਸਾਧ ਨਿੰਦ ॥
没有对上帝之名的记念,男人就会享受外国女人,亵渎撒督,以及

ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਹਰਿ ਜਸੁ ਬਿੰਦ ॥
你根本没有用耳朵听到神的赞美

ਹਿਰਹਿ ਪਰ ਦਰਬੁ ਉਦਰ ਕੈ ਤਾਈ ॥
他们不断偷外国钱来填饱肚子

ਅਗਨਿ ਨ ਨਿਵਰੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨ ਬੁਝਾਈ ॥
然而,他们贪婪的火焰没有得到满足,他们的渴望也没有消失

ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਏਹ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥
没有主的奉献,他所有的努力都会结出这样的果实

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਮਰਿ ਜਮਹਿ ਅਭਾਗੇ ॥੯॥
哦,那纳克!忘记上帝,不幸的人被困在交通的循环中。9

ਸਲੋਕੁ ॥
诗句

ਦਸ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈ ਫਿਰਿਓ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਇ ॥
我朝10个方向看。但无论我在哪里看,我都能找到上帝

ਮਨੁ ਬਸਿ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥੧੦॥
哦,那纳克!只有当神完全恩典在他身上时,人的思想才能得到控制。10

ਪਉੜੀ ॥
保里

ਦਸਮੀ ਦਸ ਦੁਆਰ ਬਸਿ ਕੀਨੇ ॥
第十個 – 一個制服他的十個indis(五種知識和五種行為)的人,

ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਮ ਜਪਿ ਲੀਨੇ ॥
吟诵上帝的名字在他的心中创造了满足感

ਕਰਨੀ ਸੁਨੀਐ ਜਸੁ ਗੋਪਾਲ ॥
用耳朵听戈帕尔的赞美

ਨੈਨੀ ਪੇਖਤ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ॥
用你的眼睛看善良的圣徒

ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ ॥
用你的舌头赞美永恒的神

ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵੰਤ ॥
想想你心中的神