CHINESE PAGE 242

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
高里玛哈拉 5

ਰੰਗ ਸੰਗਿ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਭੋਗਾ ਇਨ ਸੰਗਿ ਅੰਧ ਨ ਜਾਨੀ ॥੧॥
人已经沉浸在对世界主体障碍的享受中,而无知的人(人)却因为陷入这些享受的陪伴而不认识上帝。1

ਹਉ ਸੰਚਉ ਹਉ ਖਾਟਤਾ ਸਗਲੀ ਅਵਧ ਬਿਹਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥
他说他收集了玛雅并得到了玛雅,这就是他整个生活的方式。留

ਹਉ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਹਉ ਕੋ ਨਾਹੀ ਮੁਝਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥੨॥
他说我是骑士,我是酋长,没有人像我一样。2

ਜੋਬਨਵੰਤ ਅਚਾਰ ਕੁਲੀਨਾ ਮਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਗੁਮਾਨੀ ॥੩॥
他说:”我年轻,乖巧,属于上层种姓。”在他心里,他是如此的傲慢。3

ਜਿਉ ਉਲਝਾਇਓ ਬਾਧ ਬੁਧਿ ਕਾ ਮਰਤਿਆ ਨਹੀ ਬਿਸਰਾਨੀ ॥੪॥
 一个具有虚假智力的人被困在迷恋中,即使在死亡时,他也不会忘记自我。4  

ਭਾਈ ਮੀਤ ਬੰਧਪ ਸਖੇ ਪਾਛੇ ਤਿਨਹੂ ਕਉ ਸੰਪਾਨੀ ॥੫॥
在他死后,他把自己的财富捐给了他的兄弟,他的朋友,亲戚和他的同伴。5

ਜਿਤੁ ਲਾਗੋ ਮਨੁ ਬਾਸਨਾ ਅੰਤਿ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ ॥੬॥
心灵与之相连的情欲出现在死亡之时。6

ਅਹੰਬੁਧਿ ਸੁਚਿ ਕਰਮ ਕਰਿ ਇਹ ਬੰਧਨ ਬੰਧਾਨੀ ॥੭॥
人以自负做善事。然后他被困在这些束缚中。7

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ॥੮॥੩॥੧੫॥੪੪॥ ਜੁਮਲਾ
纳纳克的说法是,善良的饥荒人!求你怜悯我,成为你仆人的奴仆。8.3.15.44

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
一个独特的,永恒的,造物主上帝,由上师的恩典。

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥
拉古·高迪·普尔巴吟唱马哈拉 1

ਮੁੰਧ ਰੈਣਿ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥
对于丈夫和领主分离的活着的女人来说,夜晚是非常痛苦的。他不能在他心爱的人的脱节中入睡

ਸਾ ਧਨ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਉ ਪਿਰ ਕੈ ਹਾਵੈ ॥
在丈夫与主分离的痛苦中,活着的女人变得软弱

ਧਨ ਥੀਈ ਦੁਬਲਿ ਕੰਤ ਹਾਵੈ ਕੇਵ ਨੈਣੀ ਦੇਖਏ ॥
她在丈夫与主的脱节中变得软弱,说:”我将如何亲眼看到心爱的人?

ਸੀਗਾਰ ਮਿਠ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਜਨ ਸਭੁ ਝੂਠੁ ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖਏ ॥
对他来说,项链、甜果汁、享受和食物都是假的,没有任何计算

ਮੈ ਮਤ ਜੋਬਨਿ ਗਰਬਿ ਗਾਲੀ ਦੁਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਏ ॥
  她被青春骄傲的酒毁了。就像麸皮奶不会回到乳房中一样,它不会再有机会了 

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਨੀਦ ਨ ਆਵਏ ॥੧॥
哦,那纳克!一个女人只有在她与他一起时才能见到她的主和丈夫。没有主的丈夫,他就无法入睡。1

ਮੁੰਧ ਨਿਮਾਨੜੀਆ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਧਨੀ ਪਿਆਰੇ ॥
没有她心爱的主,活着的女人就不配

ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈਗੀ ਬਿਨੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥
她怎么能不把和平与幸福放在心里呢

ਨਾਹ ਬਿਨੁ ਘਰ ਵਾਸੁ ਨਾਹੀ ਪੁਛਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ॥
如果你不适合在没有丈夫和领主的情况下住在家里,问问你的朋友

ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ਨਾਹੀ ਵਸਹਿ ਸਾਚਿ ਸੁਹੇਲੀਆ ॥
没有名字就没有爱和感情。与她真正的主人在一起,她生活在幸福中

ਸਚੁ ਮਨਿ ਸਜਨ ਸੰਤੋਖਿ ਮੇਲਾ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ ॥
通过真理和满足,实现了朋友(主)的结合,通过上师的教导,丈夫- 上帝被理解

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡੈ ਸਾ ਧਨ ਨਾਮਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀਆ ॥੨॥
哦,那纳克!不离弃名字的新娘被这个名字吸收在主里面。2

ਮਿਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਹਮ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇਹਾ ॥
来吧,我的朋友们!愿我们赞美我们心爱的主

ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਲਿਖਉਗੀ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਸਨੇਹਾ ॥
我会问我的大师,并写下他的教导作为我的信息

ਸਬਦੁ ਸਾਚਾ ਗੁਰਿ ਦਿਖਾਇਆ ਮਨਮੁਖੀ ਪਛੁਤਾਣੀਆ ॥
上师已经向我展示了真言,但志愿者们会悔改

ਨਿਕਸਿ ਜਾਤਉ ਰਹੈ ਅਸਥਿਰੁ ਜਾਮਿ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥
当我认识到真相时,我的奔跑心智就变得稳定了

ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ ਸਦਾ ਨਉਤਨ ਸਬਦਿ ਨੇਹੁ ਨਵੇਲਓ ॥
真理的感觉总是新的,对真理这个名字的热爱总是新的

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਹਜਿ ਸਾਚਾ ਮਿਲਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥੩॥
哦,那纳克!作为真理,幸福和平安是通过上帝的恩典获得的。我的朋友和朋友们!认识他。3

ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁਨੀ ਜੀਉ ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ ॥
我的愿望已经实现,我的姐夫已经进入了我(心灵的)房子

ਮਿਲਿ ਵਰੁ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
Mangal的歌曲是在丈夫和妻子的结合中演唱的

ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਹਸੀ ਮੁੰਧ ਮਨਿ ਓਮਾਹਓ ॥
在丈夫主的荣耀和爱中唱火星之歌(幸福),使活着的女人的灵魂快乐

ਸਾਜਨ ਰਹੰਸੇ ਦੁਸਟ ਵਿਆਪੇ ਸਾਚੁ ਜਪਿ ਸਚੁ ਲਾਹਓ ॥
朋友是快乐的,敌人(紊乱)是不快乐的。崇拜好人确实有好处

ਕਰ ਜੋੜਿ ਸਾ ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨਤੀ ਰੈਣਿ ਦਿਨੁ ਰਸਿ ਭਿੰਨੀਆ ॥
活着的女人手拉手乞求,日日夜夜地,她应该沉浸在她主的爱中

ਨਾਨਕ ਪਿਰੁ ਧਨ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ ਇਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥੪॥੧॥
哦,那纳克!现在,心爱的主和他的妻子(活着的灵魂)一起享受属灵的喜乐,我的愿望已经实现。4.1

error: Content is protected !!