ARABIC PAGE 6

ਆਖਹਿਗੋਪੀਤੈਗੋਵਿੰਦ
يغني كريشنا (الإله الهندوسي) وأعوانه (جوبيس) مدائحه.


ਆਖਹਿਈਸਰਆਖਹਿਸਿਧ

يثني عليه شيو (الإله الهندوسي) والسيدها (الأشخاص ذوو القوى الخارقة للطبيعة.)


ਆਖਹਿਕੇਤੇਕੀਤੇਬੁਧ

كثير من المثقفين الذين خلقهم يحمدونه.


ਆਖਹਿਦਾਨਵਆਖਹਿਦੇਵ

تعجب به الشياطين. الآلهة تعجب به.


ਆਖਹਿਸੁਰਿਨਰਮੁਨਿਜਨਸੇਵ

كثير من الرجال الأتقياء والقديسين وأتباعهم ينشدون بحمده.


ਕੇਤੇਆਖਹਿਆਖਣਿਪਾਹਿ

كثيرون يمدحونه ويحاولون وصفه.


ਕੇਤੇਕਹਿਕਹਿਉਠਿਉਠਿਜਾਹਿ

لقد تحدث عنه كثيرون مرارًا وتكرارًا، ورحلوا.


ਏਤੇਕੀਤੇਹੋਰਿਕਰੇਹਿ

لو كان يخلق أكبر عدد مما خلقه بالفعل وحاول الجميع ،


ਤਾਆਖਿਨਸਕਹਿਕੇਈਕੇਇ

حينذاك لا يمكن وصف جميع فضائله أيضا.


ਜੇਵਡੁਭਾਵੈਤੇਵਡੁਹੋਇ

إنه عظيم كما يشاء.


ਨਾਨਕਜਾਣੈਸਾਚਾਸੋਇ

يا ناناك! هو الإله الحقيقي يعلم فقط ما أعظم هو.


ਜੇਕੋਆਖੈਬੋਲੁਵਿਗਾੜੁ

لو ادعى أي شخص أنه قادر على وصف الله ،


ਤਾਲਿਖੀਐਸਿਰਿਗਾਵਾਰਾਗਾਵਾਰੁ
੨੬
اعتبره أجهل شخص.


ਸੋਦਰੁਕੇਹਾਸੋਘਰੁਕੇਹਾਜਿਤੁਬਹਿਸਰਬਸਮਾਲੇ॥
يا إلهي! أي نوع من المسكن يمكن أن يكون هناك، حيث تهتم بخلقك (بما أنك في كل مكان)؟

ਵਾਜੇਨਾਦਅਨੇਕਅਸੰਖਾਕੇਤੇਵਾਵਣਹਾਰ ਗਾਵਹਿਤੁਹਨੋਪਉਣੁਪਾਣੀਬੈਸੰਤਰੁਗਾਵੈਰਾਜਾਧਰਮੁਦੁਆਰੇ॥
الرياح والبحار والأمطار والحرائق كلها تغني لك بالأصوات التي تصدرها. العدل الصالح أيضا يغني لك.

ਗਾਵਹਿਚਿਤੁਗੁਪਤੁਲਿਖਿਜਾਣਹਿਲਿਖਿਲਿਖਿਧਰਮੁਵੀਚਾਰੇ॥
كل من جتر و غُبت (Chitr و Gupt)، الملائكة الأسطورية، الذين يحتفظون بسجل الإجراءات، والقاضي الصالح لدارما (Dharma) الذي يقرأ هذا السجل، يغنون لك.


ਗਾਵਹਿਈਸਰੁਬਰਮਾਦੇਵੀਸੋਹਨਿਸਦਾਸਵਾਰੇ॥
شيفا وبراهما (Shiva و Brahma) وآلهة الجمال (الآلهة الهندوسية) تتألق في روعة دائمًا ما، روعتك تغني أيضًا بمديحك.


ਗਾਵਹਿਇੰਦਇਦਾਸਣਿਬੈਠੇਦੇਵਤਿਆਦਰਿਨਾਲੇ॥
إندرا (الإله الهندوسي) جالس على عرشه الرائع جنبًا إلى جنب مع الآلهة والإلهات الأخرى، يعجبون بك بطريقة توسعية.

ਗਾਵਹਿਸਿਧਸਮਾਧੀਅੰਦਰਿਗਾਵਨਿਸਾਧਵਿਚਾਰੇ॥
سيدها (رجال مقدسون ذو قوى روحية) يمدحونك في تأمل عميق؛ القديسين أيضًا ينشدون لك في تأمل عميق.

ਗਾਵਨਿਜਤੀਸਤੀਸੰਤੋਖੀਗਾਵਹਿਵੀਰਕਰਾਰੇ॥
المنضبطون، المحسنون، القانعون والشجاع، كلهم يغنون مديحك باستجداء والتماس شديد.

ਗਾਵਨਿਪੰਡਿਤਪੜਨਿਰਖੀਸਰਜੁਗੁਜੁਗੁਵੇਦਾਨਾਲੇ॥
إن القُرّاء والمعلمين روحياً الذين ظلوا على مر العصور يقرؤون الفيدا، (vedas) يغنون بمديحك.

ਗਾਵਹਿਮੋਹਣੀਆਮਨੁਮੋਹਨਿਸੁਰਗਾਮਛਪਇਆਲੇ॥
المغامرون الجميلون في السماء وعلى الأرض وفي العوالم السفلية يغنون بحمدك باستجداء.


ਗਾਵਨਿਰਤਨਉਪਾਏਤੇਰੇਅਠਸਠਿਤੀਰਥਨਾਲੇ॥
يبدو أن الأشياء الثمينة، وجميع الأماكن المقدسة للحج، التي أنشأتها تغني بحمدك.


ਗਾਵਹਿਜੋਧਮਹਾਬਲਸੂਰਾਗਾਵਹਿਖਾਣੀਚਾਰੇ॥
المحاربون الأقوياء، القديسون ذوو القوى الروحية العظيمة، والمخلوقات من جميع مصادر الحياة الأربعة يغنون بحمدك


ਗਾਵਹਿਖੰਡਮੰਡਲਵਰਭੰਡਾਕਰਿਕਰਿਰਖੇਧਾਰੇ
عدد لا يحصى من القارات والأنظمة الشمسية والمجرات التي أنشأتها ودعمتها أنت، تغني لك (تعمل بشكل لا تشوبه شائبة تحت إمرتك.)


ਸੇਈਤੁਧੁਨੋਗਾਵਹਿਜੋਤੁਧੁਭਾਵਨਿਰਤੇਤੇਰੇਭਗਤਰਸਾਲੇ॥
الذين يرضونك ويكرسون لك حقاً ويشبعون بحبك هم الذين يستطيعون أن يغنوا بحمدك فقط.

ਹੋਰਿਕੇਤੇਗਾਵਨਿਸੇਮੈਚਿਤਿਨਆਵਨਿਨਾਨਕੁਕਿਆਵੀਚਾਰੇ॥
يا ناناك! يغني الكثيرون عنك حتى ولا يخطرون ببالي. كيف يمكنني وصف كل منهم؟

ਸੋਈਸੋਈਸਦਾਸਚੁਸਾਹਿਬੁਸਾਚਾਸਾਚੀਨਾਈ॥
هو وحده (الله) وهو موجود إلى الأبد. هذا المعلم حقيقي وجودي وعظمته أبدية.

ਹੈਭੀਹੋਸੀਜਾਇਨਜਾਸੀਰਚਨਾਜਿਨਿਰਚਾਈ॥
الذي خلق هذا الكون موجود الآن وسيظل حاضرًا دائمًا. لا يولد ولا يموت.

ਰੰਗੀਰੰਗੀਭਾਤੀਕਰਿਕਰਿਜਿਨਸੀਮਾਇਆਜਿਨਿਉਪਾਈ॥
لقد خلق مايا (وهم دنيوي) بألوان وأنواع وأصناف مختلفة.

ਕਰਿਕਰਿਵੇਖੈਕੀਤਾਆਪਣਾਜਿਵਤਿਸਦੀਵਡਿਆਈ॥
بعد أن صنع الخليقة ، فإنه يحرسها بعظمته.

ਜੋਤਿਸੁਭਾਵੈਸੋਈਕਰਸੀਹੁਕਮੁਨਕਰਣਾਜਾਈ॥
يفعل ما يشاء. لا يستطيع أحد أن يأمره بما يفعل.

ਸੋਪਾਤਿਸਾਹੁਸਾਹਾਪਾਤਿਸਾਹਿਬੁਨਾਨਕਰਹਣੁਰਜਾਈ॥੨੭॥
يا ناناك! هو ملك الملوك العلي، من الضروري أن تعيش وفقًا لإرادته. || 27 ||

ਮੁੰਦਾਸੰਤੋਖੁਸਰਮੁਪਤੁਝੋਲੀਧਿਆਨਕੀਕਰਹਿਬਿਭੂਤਿ॥
يا يوغي! اجعل الأقراط مطمئنة، واعمل بجد على وعاء التسول والكيس. تأمل في نام الرماد الذي يغطي جسدك.

ਖਿੰਥਾਕਾਲੁਕੁਆਰੀਕਾਇਆਜੁਗਤਿਡੰਡਾਪਰਤੀਤਿ॥
دع الوعي بالموت هو معطفك المرقع؛ الشخصية الأخلاقية العالية هي أسلوب حياتك والإيمان بالله يكون عصا السير.

ਆਈਪੰਥੀਸਗਲਜਮਾਤੀਮਨਿਜੀਤੈਜਗੁਜੀਤੁ॥
فلتكن الأخوة العالمية هي طائفتك. السيطرة على إغراءاتك هي الطريقة الحقيقية للتغلب على عقلك وروحك.

ਆਦੇਸੁਤਿਸੈਆਦੇਸੁ॥
أنحني له ، أنحني بتواضع.

ਆਦਿਅਨੀਲੁਅਨਾਦਿਅਨਾਹਤਿਜੁਗੁਜੁਗੁਏਕੋਵੇਸੁ॥੨੮॥
إنه دائم الوجود، طاهر، بلا بداية ولا نهاية، ولا يتغير عبر العصور. || 28


ਭੁਗਤਿਗਿਆਨੁਦਇਆਭੰਡਾਰਣਿਘਟਿਘਟਿਵਾਜਹਿਨਾਦ॥
يا يوغي! دع الحكمة الروحية بأن الله يسود كل شيء هي الطعام الذي تعده؛ اجعل الشفقة هي الموزع الخاص بك للطعام واجعل اهتزاز الموسيقى الإلهية في كل قلب هو الطبل الذي تستخدمه لإنشاء الصوت.

ਆਪਿਨਾਥੁਨਾਥੀਸਭਜਾਕੀਰਿਧਿਸਿਧਿਅਵਰਾਸਾਦ॥
الخالق نفسه هو السيد الأعلى للجميع وكل خليقته تحت سيطرته. إن التساهل في عمل المعجزات والبحث عن ملذات أخرى هو انحرافات تبعدك عنه.

ਸੰਜੋਗੁਵਿਜੋਗੁਦੁਇਕਾਰਚਲਾਵਹਿਲੇਖੇਆਵਹਿਭਾਗ॥
الاتحاد به والانفصال عنه بمشيئته. نأتي لنحصل على ما هو مكتوب في مصيرنا.