Urdu-Page-130

ਤਿਸੁਰੂਪੁਨਰੇਖਿਆਘਟਿਘਟਿਦੇਖਿਆਗੁਰਮੁਖਿਅਲਖੁਲਖਾਵਣਿਆ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
tis roop na raykh-i-aa ghat ghat daykhi-aa gurmukh alakh lakhaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
That God has no form or shape, yet He is seen pervading all hearts. But it is only by following the Guru’s teachings that incomprehensible One can be realized.
ਉਸਪਰਮਾਤਮਾਦਾਕੋਈਖਾਸਰੂਪਨਹੀਂਕੋਈਖ਼ਾਸਚਿਹਨ-ਚੱਕਰਨਹੀਂਦੱਸਿਆਜਾਸਕਦਾ, (ਉਂਞ) ਉਹਹਰੇਕਸਰੀਰਵਿਚਵੱਸਦਾਦਿੱਸਦਾਹੈ, ਉਸਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਪ੍ਰਭੂਨੂੰਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇਹੀਸਮਝਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈ
تِسُ روُپُ ن ریکھِیا گھٹِ گھٹِ دیکھِیا گُرمُکھِ الکھُ لکھاۄنھِیا॥੧॥ رہاءُ ॥
تس اس ۔ روپ ۔ شکل۔ ریکھیا۔ صورت ۔ گھٹ گھٹ ۔ ہر دل میں ۔ گورمکھ ۔ مرشد کے وسیلے سے ۔ ایکھ ۔ شمارو حساب سے اوپر ۔ رہاؤ
جسکی نہ کوئی شکل وصورت ہے اور ہر دل میں بستا دیکھا جاسکتا ہے ۔ مرشد کے ذریعے اس آنکھوں سے اوجھل خدا کو مرشد ہی سمجھتا ہے ۔رہاؤ

ਤੂਦਇਆਲੁਕਿਰਪਾਲੁਪ੍ਰਭੁਸੋਈ॥
too da-i-aal kirpaal parabh so-ee.
O’ God, You are the merciful and compassionate Master for all creatures.
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਤੂੰਦਇਆਦਾਘਰਹੈਂ, ਕਿਰਪਾਦਾਸੋਮਾਹੈਂ, ਤੂੰਹੀਸਭਜੀਵਾਂਦਾਮਾਲਕਹੈਂ।
توُ دئِیالُ کِرپالُ پ٘ربھُ سوئیِ ॥
دیال۔ رحمدل۔ کرپال ، مہربان ، سوئی ، وہی
اے خدا تو رحمان ہے مہربانیوں کا چشمہ ہے ۔ تو سب جانداروں کا مالک ہے ۔

ਤੁਧੁਬਿਨੁਦੂਜਾਅਵਰੁਨਕੋਈ॥
tuDh bin doojaa avar na ko-ee.
Without You, there is no other at all.
ਤੈਥੋਂਬਿਨਾ (ਤੇਰੇਵਰਗਾ) ਹੋਰਕੋਈਜੀਵਨਹੀਂਹੈ।
تُدھُ بِنُ دوُجا اۄرُن کوئیِ ॥
، تدھ ، تیرے ، اور ، دیگر ، دوسرا،
تیرے بغیر تیرے جیسا کوئی دوسرا ثانی نہیں ۔

ਗੁਰੁਪਰਸਾਦੁਕਰੇਨਾਮੁਦੇਵੈਨਾਮੇਨਾਮਿਸਮਾਵਣਿਆ॥੨॥
gur parsaad karay naam dayvai naamay naam samaavani-aa. ||2||
If the Guru showershis grace, and blesses one with the Name, then by meditating on the Name one merges inYou.
(ਜਿਸਮਨੁੱਖਉੱਤੇ) ਗੁਰੂਕਿਰਪਾਕਰਦਾਹੈਉਸਨੂੰਤੇਰਾਨਾਮਬਖ਼ਸ਼ਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਤੇਰੇਨਾਮਵਿਚਹੀਮਸਤਰਹਿੰਦਾਹੈ
گُرُ پرسادُ کرے نامُ دیۄےَنامےنامِسماۄنھِیا
گر پر ساوکدے ، مرشد رحمت فرمائے (2)
جس پر مرشد مہربان ہوتا ہے اسے نام عنایت کرتا ہے ۔ وہ الہٰی نام میں محو رہتا ہے (2)

ਤੂੰਆਪੇਸਚਾਸਿਰਜਣਹਾਰਾ॥
tooN aapay sachaa sirjanhaaraa.
O’ God, You Yourself are the True Creator.
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਤੂੰਆਪਹੀਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਹੈਂ, ਤੂੰਆਪਹੀਸਭਦਾਪੈਦਾਕਰਨਵਾਲਾਹੈਂ।
توُنّ آپے سچا سِرجنھہارا ॥
سرجنہارا ۔ پیدا کرنیوالا۔
اے خدا تو سچا دنیا پیدا کرنیوالا ہے ۔

ਭਗਤੀਭਰੇਤੇਰੇਭੰਡਾਰਾ॥
bhagtee bharay tayray bhandaaraa.
Your treasures of devotional worship are overflowing.
(ਤੇਰੇਪਾਸ) ਤੇਰੀਭਗਤੀਦੇਖ਼ਜ਼ਾਨੇਭਰੇਪਏਹਨ।
بھگتیِ بھرے تیرے بھنّڈارا ॥
بھگتی ۔ پریم۔ پیار۔ الہٰی ، بھنڈار، خزانے ،
تیرے خزانے الہٰی عشق و پریم پیار سے لبالب بھرے ہوئے ہیں

ਗੁਰਮੁਖਿਨਾਮੁਮਿਲੈਮਨੁਭੀਜੈਸਹਜਿਸਮਾਧਿਲਗਾਵਣਿਆ॥੩॥
gurmukh naam milai man bheejai sahj samaaDh lagaavani-aa. ||3||
When a Guru’s follower is blessed with Naam, he feels delighted and intuitively enters into a state of deep contemplation.
ਜੇਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦਾਹੈ, ਉਸਨੂੰ (ਗੁਰੂਪਾਸੋਂ) ਤੇਰਾਨਾਮਮਿਲਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਸਦਾਮਨ (ਤੇਰੇਨਾਮਦੀਯਾਦਵਿਚ) ਰਸਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਸਮਾਧੀਲਾਈਰੱਖਦਾਹੈ
گُرمُکھِ نامُ مِلےَ منُ بھیِجےَ سہجِ سمادھِ لگاۄنھِایا॥੩॥
گورمکھ ، گرو کے ذریعے ۔ من بھیجے ۔ من زیر اثر ہو۔ سہج سمادھ ۔ روحانی سکون میں متوجو ہونا (3)
۔ مرید مرشد سے نام مل جانے سے من الہٰی نام کا لطف لیتا ہے اور روحانی سکون میں اپنی توجہ اور دھیان لگاتا ہے (3)

ਅਨਦਿਨੁਗੁਣਗਾਵਾਪ੍ਰਭਤੇਰੇ॥
an-din gun gaavaa parabhtayray.
O’ God, bless me, that I may always sing your praises.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਹੇਮੇਰੇਪ੍ਰੀਤਮ! (ਮੇਰੇਉੱਤੇਮਿਹਰਕਰ) ਮੈਂਹਰਰੋਜ਼ (ਹਰਵੇਲੇ) ਤੇਰੇਗੁਣਗਾਂਦਾਰਹਾਂ।
اندِنُ گُنھ گاۄاپ٘ربھتیرے॥
اندن ۔دن رات۔
اے خدا ہر روز تیری حمد وثناہ کرؤں

ਤੁਧੁਸਾਲਾਹੀਪ੍ਰੀਤਮਮੇਰੇ॥
tuDh saalaahee pareetam mayray.
O’ my Beloved, I may keep praising You.
ਹੇਪ੍ਰੀਤਮ।ਮੈਂਤੇਰੀਹੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰਦਾਰਹਾਂ।
تُدھُ سالاہیِ پ٘ریِتممیرے॥
، تدھ ، تیرے ، اور ، دیگر ، دوسرا
۔ اے میرے پیارے تیری ستائش کرؤں ۔

ਤੁਧੁਬਿਨੁਅਵਰੁਨਕੋਈਜਾਚਾਗੁਰਪਰਸਾਦੀਤੂੰਪਾਵਣਿਆ॥੪॥
tuDh bin avar na ko-ee jaachaa gur parsaadee tooN paavni-aa. ||4||
Without You, there is no other for me to seek out. It is only by Guru’s Grace that You are realized.
ਤੈਥੋਂਬਿਨਾਮੈਂਹੋਰਕਿਸੇਪਾਸੋਂਕੁਝਨਾਹਮੰਗਾਂ। (ਹੇਮੇਰੇਪ੍ਰੀਤਮ!) ਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਹੀਤੈਨੂੰਮਿਲਸਕੀਦਾਹੈ
تُدھُ بِنُ اۄرُنکوئیِجاچاگُرپرسادیِتوُنّپاۄنھِیا
، روز و شب ۔ ہر وقت ۔ جاچا۔ میں مانگتا ہوں
تیرے بغیر کسی دوسرے سے نہیں مانگوں ۔ کرم و عنایت مرشد سے ہی تجھ سے ملاپ ہو سکتا ہے (4)

ਅਗਮੁਅਗੋਚਰੁਮਿਤਿਨਹੀਪਾਈ॥
agam agochar mit nahee paa-ee.
O’ God, You are incomprehensible. No one has been able to know Your limit.
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਤੂੰਅਪਹੁੰਚਹੈਂ, ਮਨੁੱਖਦੀਸਮਝਸੋਚਤੋਂਪਰੇਹੈਂ।ਤੂੰਕੇਡਾਵੱਡਾਹੈਂ-ਇਹਗੱਲਕੋਈਜੀਵਨਹੀਂਦੱਸਸਕਦਾ।
اگمُ اگوچرُ مِتِ نہیِ پائیِ ॥
اگوچر۔ جو بیان نہ ہو سکے۔ من اندازہ رزق ۔ روزی۔ جنت۔ جاندار۔
اے خدا وندکریم : تو انسانی رسائی سے بعید ہے اے خدا تیری عظمت بیان کرنی انسان کی پہنچ اور قوت سے باہر ہے ۔

ਅਪਣੀਕ੍ਰਿਪਾਕਰਹਿਤੂੰਲੈਹਿਮਿਲਾਈ॥
apnee kirpaa karahi tooN laihi milaa-ee.
When You show Your mercy on someone, You unite that person with Yourself.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਉੱਤੇ (ਹੇਪ੍ਰਭੂ!)ਤੂੰਮਿਹਰਕਰਦਾਹੈਂ, ਉਸਨੂੰਤੂੰਆਪਣੇ (ਚਰਨਾਂ) ਵਿਚਮਿਲਾਲੈਂਦਾਹੈਂ।
اپنھیِ ک٘رِپاکرہِتوُنّلیَہِمِلائیِ॥
۔ آون۔جاونیا۔ تناسخ میں پڑنے والا (8)
جس پر رحمت و کرم و عنایت ہوئی ہے اسے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے

ਪੂਰੇਗੁਰਕੈਸਬਦਿਧਿਆਈਐਸਬਦੁਸੇਵਿਸੁਖੁਪਾਵਣਿਆ॥੫॥
pooray gur kai sabadDhi-aa-ee-ai sabad sayv sukh paavni-aa. ||5||
It is only through the perfect Guru one can meditate on God. One can enjoy the bliss by enshrining the Guru’s teachings in the heart.
ਉਸਪ੍ਰਭੂਨੂੰਪੂਰੇਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਹੀਸਿਮਰਿਆਜਾਸਕਦਾਹੈ।ਮਨੁੱਖਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਨੂੰਹਿਰਦੇਵਿਚਧਾਰਕੇਆਤਮਕਆਨੰਦਮਾਣਸਕਦਾਹੈ
پوُرے گُر کےَ سبدِ دھِیائیِئےَ سبدُ سیۄِسُکھُ پاۄنھِیا॥੫॥
۔ پریم ۔پیارا۔ گر پر سادی ۔ مرشد کی رحمت سے
۔ کامل مرشد کے کلام کے ذریعے ہی اسے یاد کیا جا سکتا ہے کلام دل میں بسا کر ہی روحانی سکون پا سکتا ہے (5)

ਰਸਨਾਗੁਣਵੰਤੀਗੁਣਗਾਵੈ॥
rasnaa gunvantee gun gaavai.
Meritorious is the person who sings God’s praises.
ਉਹਜੀਭਭਾਗਾਂਵਾਲੀਹੈ, ਜੇਹੜੀਪਰਮਾਤਮਾਦੇਗੁਣਗਾਂਦੀਹੈ।
رسنا گُنھۄنّتیِگُنھگاۄےَ॥
رسنا۔ زبان۔
وہ زبان خوش قسمت ہے جو الہٰی حمد وثناہ کرتی ہے

ਨਾਮੁਸਲਾਹੇਸਚੇਭਾਵੈ॥
naam salaahay sachay bhaavai.
Praising the Naam, one becomes pleasing to the True One.
ਉਹਮਨੁੱਖਸਦਾ-ਥਿਰਪਰਮਾਤਮਾਨੂੰਪਿਆਰਾਲੱਗਦਾਹੈ, ਜੇਹੜਾਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਨੂੰਸਲਾਹੁੰਦਾਹੈ।
نامُ سلاہے سچے بھاۄےَ॥
بھاوے ۔ پیارا ہو جاتا ہے
۔ جو نام کی صفت صلاح کرتا ہے اسے ہی الہٰی پیار ملتا ہے خدا کا پیارا ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਸਦਾਰਹੈਰੰਗਿਰਾਤੀਮਿਲਿਸਚੇਸੋਭਾਪਾਵਣਿਆ॥੬॥
gurmukh sadaa rahai rang raatee mil sachay sobhaa paavni-aa. ||6||
The Guru’s follower always remains imbued with the love of God. Realizing the eternal God, glory is obtained.
ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿਣਵਾਲੇਮਨੁੱਖਦੀਜੀਭਸਦਾਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮ-ਰੰਗਵਿਚਰੰਗੀਰਹਿੰਦੀਹੈ।ਸਦਾ-ਥਿਰਪ੍ਰਭੂ (ਦੇਚਰਨਾਂ) ਵਿਚਮਿਲਕੇ (ਲੋਕਪਰਲੋਕਵਿਚ) ਸੋਭਾਪਰਾਪਤਹੁੰਦੀਹੈ।
گُرمُکھِ سدا رہےَ رنّگِ راتیِ مِلِ سچے سوبھا پاۄنھِیا ॥੬॥
۔ رنگ راتی ۔ پریم میں سر شار۔ سوبھا ۔ اچھی شہرت(6)
مرید مرشد ہمیشہ الہٰی پریم کے پریمی ہو جاتے ہیں سچے خدا سے مل کر اچھی شہرت پاتے ہیں(6)

ਮਨਮੁਖੁਕਰਮਕਰੇਅਹੰਕਾਰੀ॥
manmukh karam karay ahaNkaaree.
The self-willed person does all the deeds out of ego.
ਮਨਮੁਖਆਪਣੇਕੰਮਹੰਕਾਰਵਿੱਚਕਰਦਾਹੈ।
منمُکھُ کرم کرے اہنّکاریِ ॥
منھکھ۔ مرید من۔ اہنکاری ۔ تکبری
خود پسندی من کا مرید گھمنڈی اور تکبر والے کام کرتا ہے

ਜੂਐਜਨਮੁਸਭਬਾਜੀਹਾਰੀ॥
joo-ai janam sabh baajee haaree.
He loses in the gamble of life.
ਉਹਮਨੁੱਖ (ਮਾਨੋ) ਜੂਏਵਿਚਆਪਣਾਜੀਵਨਹਾਰਦੇਂਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਾਜੀਵਨਦੀਬਾਜੀਹਾਰਜਾਂਦਾਹੈ।
جوُئےَ جنمُ سبھ باجیِ ہاریِ ॥
مہاں غبار۔ بھاری اندھیرا لا علمی کا
اور زندگی جوئے میں بیکار گذار دیتا

ਅੰਤਰਿਲੋਭੁਮਹਾਗੁਬਾਰਾਫਿਰਿਫਿਰਿਆਵਣਜਾਵਣਿਆ॥੭॥
antar lobh mahaa gabeira fir fir aavanjaavan-aa. ||7||
Within him is the greed and terrible darkness of ignorance. He keeps suffering in the cycles of birth and death.
ਉਸਦੇਅੰਦਰਲੋਭਤੇਮਾਇਆਦੇਮੋਹਦਾਘੁੱਪਹਨੇਰਾਪਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਹਮੁੜਮੁੜਜਨਮਮਰਨਦੇਗੇੜਵਿਚਪਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ
انّترِ لوبھُ مہا گُبارا پھِرِ پھِرِ آۄنھجاۄنھِیا॥੭॥
۔ گھمنڈی ۔ لوبھ ۔ لالچ
ہے دل میں بھاری لالچ ہے ۔اور لالچ کے طوفان سے تناسخ میں پڑا رہتا ہے (7)

ਆਪੇਕਰਤਾਦੇਵਡਿਆਈ॥
aapay kartaa day vadi-aa-ee.
The Creator Himself bestows Glory on those,
ਉਹਨਾਂਨੂੰਉਹਕਰਤਾਰਆਪਹੀ (ਨਾਮਸਿਮਰਨਦੀ) ਵਡਿਆਈਬਖ਼ਸ਼ਦਾਹੈ,
آپے کرتا دے ۄڈِیائیِ॥
وڈیائی۔ عظمت وحشمت
خدا ۔ کرتار خود عظمت وحشمت عنایت کرتا ہے ۔

ਜਿਨਕਉਆਪਿਲਿਖਤੁਧੁਰਿਪਾਈ॥
jin ka-o aap likhatDhur paa-ee.
whom He Himself has so predestined.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਦੇਭਾਗਾਂਵਿਚਪਰਮਾਤਮਾਨੇਆਪਆਪਣੀਦਰਗਾਹਤੋਂਹੀਨਾਮਸਿਮਰਨਦੀਦਾਤਦਾਲੇਖਲਿਖਦਿੱਤਾਹੈ।
جِن کءُ آپِ لِکھتُ دھُرِ پائیِ ॥
لکھت دھر۔ الہٰی حضور کے درسے
جنکی تقدیر میں الہٰی حضور سے تحریر ہوتی ہے

ਨਾਨਕਨਾਮੁਮਿਲੈਭਉਭੰਜਨੁਗੁਰਸਬਦੀਸੁਖੁਪਾਵਣਿਆ॥੮॥੧॥੩੪॥
naanak naam milaibha-o bhanjan gur sabdee sukh paavni-aa. ||8||1||34||
O’ Nanak, they are blessed with Naam, the destroyer of fear and they enjoy peace by following the Guru’s word.
ਹੇਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂ (ਵਡ-ਭਾਗੀਆਂ) ਨੂੰ (ਦੁਨੀਆਦੇਸਾਰੇ) ਡਰਦੂਰਕਰਨਵਾਲਾਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮਮਿਲਜਾਂਦਾਹੈ, ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੁੜਕੇਉਹਆਤਮਕਆਨੰਦਮਾਣਦੇਹਨ
نانک نامُ مِلےَ بھءُ بھنّجنُ گُر سبدیِ سُکھُ پاۄنھِیا
۔ بہو بھنجن۔ خوف مٹانیوالا ۔ گر سبدی ۔ کلام مرشد سے (7)
۔ اے نانک: نام سے خوف مٹانیوالا ملتا ہے اور کلام مرشد سے سکھ ملتا ہے (8)

ਮਾਝਮਹਲਾ੫ਘਰੁ੧॥
maajh mehlaa 5 ghar 1.
Maajh Raag, by the Fifth Guru, First Beat:
ماجھ مہلا ੫ گھرُ ੧॥
ਅੰਤਰਿਅਲਖੁਨਜਾਈਲਖਿਆ॥
antar alakh na jaa-ee lakhi-aa.
Incomprehensible God is within all, but everyone cannot comprehend this.
ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰੇਕਜੀਵਦੇ) ਅੰਦਰ (ਵੱਸਦਾਹੈ, ਪਰਹਰੇਕਜੀਵਆਪਣੇਅੰਦਰਉਸਦੀਹੋਂਦਨੂੰ) ਜਾਚਨਹੀਂਸਕਦਾ।
انّترِ الکھُ ن جائیِ لکھِیا ॥
انتر ۔ اندر۔ فرق۔ دل میں ۔ الکہہ۔ لیکھے ۔ یا حساب وشمار سے باہر ۔ گجہا۔ پوشیدہ ۔ نہ جائی لکھیا۔ شماریا حساب نہیں ہو سکتا
دل میں خدا بستا تو ہے مگر اسکی سمجھ نہیں آتی

ਨਾਮੁਰਤਨੁਲੈਗੁਝਾਰਖਿਆ॥
naam ratan lai gujhaa rakhi-aa.
He has placed the jewel like Naam in a concealed place within the body.
ਹਰੇਕਜੀਵਦੇਅੰਦਰਸ੍ਰੇਸ਼ਟਅਮੋਲਕਨਾਮਪਰਮਾਤਮਾਨੇਲੁਕਾਕੇਰੱਖਦਿੱਤਾਹੈ l
نامُ رتنُ لےَ گُجھا رکھِیا ॥
۔ نام رتن۔ ہیرے کی مانند قیمتی
۔ اس میں نایاب قیمتی نام سچ حق وحقیقت پوشیدہ ہے

ਅਗਮੁਅਗੋਚਰੁਸਭਤੇਊਚਾਗੁਰਕੈਸਬਦਿਲਖਾਵਣਿਆ॥੧॥
agam agochar sabteoocha gur kai sabadlakhavani-aa. ||1||
The Inaccessible and Incomprehensible God, the highest of all, is realizedthrough the Guru’s word.
ਪਹੁੰਚਤੋਂਪਰੇਅਤੇਸਮਝਸੋਚਤੋਂਉਚੇਰਾਸੁਆਮੀਸਾਰਿਆਂਨਾਲੋਂਬੁਲੰਦਹੈ।ਗੁਰਾਂਦੇਉਪਦੇਸ਼ਦੁਆਰਾਉਹਜਾਣਿਆਜਾਂਦਾਹੈ।
اگمُ اگوچرُ سبھ تے اوُچا گُر کےَ سبدِ لکھاۄنھِیا॥੧॥
۔ انسانی رسائی سے بلند جسکی بابت کچھ بیان نہیں ہو سکتا ۔ جو سب سے بلند عظمت ہے جسکی سبق و کلام مرشد سے سمجھ آتی ہے ۔

ਹਉਵਾਰੀਜੀਉਵਾਰੀਕਲਿਮਹਿਨਾਮੁਸੁਣਾਵਣਿਆ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree kal meh naam sunaavni-aa.
I dedicate my life, to those who recite and preach Naam in this age of Kalyug.
ਮੈਂਉਹਨਾਂਤੋਂਸਦਾਸਦਕੇਹਾਂ, ਜੇਹੜੇਮਨੁੱਖਾਜਨਮਵਿਚਆਕੇਆਪਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਸੁਣਦੇਹਨਤੇਹੋਰਨਾਂਨੂੰਨਾਮਸੁਣਾਂਦੇਹਨ।
ہءُ ۄاریِجیِءُۄاریِکلِمہِنامُ سُنھاۄنھِیا॥
کل مینہہ۔ دور کل ۔ سچے دھارے ۔سچے خدا کی اپنائے ۔
قربان ہوں میں ان پر جو اس زمانے میں نام سناتے ہیں

ਸੰਤਪਿਆਰੇਸਚੈਧਾਰੇਵਡਭਾਗੀਦਰਸਨੁਪਾਵਣਿਆ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
sant pi-array sachai Dhaaray vadbhagidarshan paavni-aa. ||1|| rahaa-o.
The Beloved Saints, whom the eternal God has provided His support, have the good fortune to obtain His Blessed Vision.
ਸਦਾ-ਥਿਰਪ੍ਰਭੂਨੇਜਿਨ੍ਹਾਂਪਿਆਰੇਸੰਤਾਨੂੰਆਪਣੇਨਾਮਦਾਸਹਾਰਾਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂਵਡ-ਭਾਗੀਆਂਨੇਪਰਮਾਤਮਾਦਾਦਰਸਨਪਾਲਿਆ l
سنّت پِیارے سچےَ دھارے ۄڈبھاگیِدرسنُپاۄنھِیا॥੧॥ رہاءُ ॥
وڈبھاگی ۔ بلند قسمت سے ۔ درشن ۔ دیدار ۔ ۔ رہاؤ
۔ پیارے پاکدامن عاشقان الہٰی جنکو خدا کا سہارا ہے ۔ انہیں خوش قسمتی سے دیدار ہوتا ہے ۔رہاؤ

ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਜਿਸੈ ਕਉ ਫਿਰਦੇ ॥
saaDhik siDhji sai ka-o fir-day.
The One, who is sought by the Siddhas and the seekers,
ਜਿਸਪਰਮਾਤਮਾਨੂੰਜੋਗਸਾਧਨਕਰਨਵਾਲੇਜੋਗੀ, ਜੋਗਸਾਧਨਾਵਿਚਪੁੱਗੇਹੋਏਜੋਗੀਲੱਭਦੇਫਿਰਦੇਹਨ,
سادھِک سِدھ جِسےَ کءُ پھِردے ॥
سادھک ۔ قلب کی صفائی کے لئے کوشاں ۔ سدھ ۔ جنہوں نے قلب کی صفائی کر لی ۔ جسے کوؤ پھر دے ۔ جسکے حصول کے لئے بیتاب ہیں
خدا رسیدہ جنہوں نے پاکیزگی حاصل کر لی ہے اور پاکیزگی کے لئے کوشاں ہیں۔

ਬ੍ਰਹਮੇਇੰਦ੍ਰਧਿਆਇਨਿਹਿਰਦੇ॥
barahmay indar Dhi-aa-in hirday.
upon Whom Brahma and Indra meditate within their hearts,
ਬ੍ਰਹਮਾਇੰਦ੍ਰ (ਆਦਿਦੇਵਤੇ) ਜਿਸਨੂੰਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਸਿਮਰਦੇਹਨ,
ب٘رہمےاِنّد٘ردھِیائِنِہِردے॥
۔ دھیان ۔ دل سے یاد کرتے ہیں۔ ہر دے ۔ دل میں
جسے برہما اور اندر وغیرہ فرشتے یاد کرتے ہیں اور دل میں بساتے ہیں۔

ਕੋਟਿਤੇਤੀਸਾਖੋਜਹਿਤਾਕਉਗੁਰਮਿਲਿਹਿਰਦੈਗਾਵਣਿਆ॥੨॥
kot tayteesaa khojeh taa ka-o gur mil hirdai gaavani-aa. ||2||
and the 330 million of other gods search for Him. But the fortunate people, meeting the Guru are singing His praises in their hearts.
ਤੇਤੀਕ੍ਰੋੜਦੇਵਤੇਭੀਉਸਦੀਭਾਲਕਰਦੇਹਨ l ਵਡ-ਭਾਗੀਮਨੁੱਖਗੁਰੂਨੂੰਮਿਲਕੇਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਉਸਦੇਗੁਣਗਾਂਦੇਹਨ l
کوٹِ تیتیِسا کھوجہِ تا کءُ گُر مِلِ ہِردےَ گاۄنھِیا॥੨॥
۔ کیوجیہہ۔ جستجو کرنا۔ (2)
جسے اور جسکی جستجو میں تیتیس کروڑ دلوتے ہیں ۔ مرشد کے ملاپ سے اپنے دل میں ہی حمد و ثناہ کرتے ہیں ۔(2)

ਆਠਪਹਰਤੁਧੁਜਾਪੇਪਵਨਾ॥
aath pahar tuDh jaapay pavnaa.
O’ God, the wind always moves around according to Your command.(ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੀਬਣਾਈਹੋਈ) ਹਵਾਅੱਠੇਪਹਰਤੇਰੇਹੁਕਮਵਿਚਤੁਰਦੀਹੈ।
آٹھ پہر تُدھُ جاپے پۄنا॥
جاپے ۔ یاد کرنا۔ پونا۔ ہوا۔
ہوا ہر وقت تیری ریاضت کرتی ہے ۔

ਧਰਤੀਸੇਵਕਪਾਇਕਚਰਨਾ॥
Dhartee sayvak paa-ik charnaa.
The entire creation is humbly at your command.
ਤੇਰੀਪੈਦਾਕੀਤੀਹੋਈ) ਧਰਤੀਤੇਰੇਚਰਨਾਂਦੀਟਹਲਣਹੈਸੇਵਕਾਹੈ।
دھرتیِ سیۄکپائِکچرنا॥
دھرتی ۔ زمین ۔ چرنا۔ پاؤں
تیرے فرمان میں چلتی ہ

ਖਾਣੀਬਾਣੀਸਰਬਨਿਵਾਸੀਸਭਨਾਕੈਮਨਿਭਾਵਣਿਆ॥੩॥
khaanee banee sarab nivaasee sabhnaa kai man bhaavni-aa. ||3||
You pervade in creatures from all the four sources of creation and people with different languages. You are pleasing to the minds of all.
ਚੌਹਾਂਖਾਣੀਆਂਵਿਚਜੰਮੇਹੋਏਤੇਭਾਂਤਭਾਂਤਦੀਆਂਬੋਲੀਆਂਬੋਲਣਵਾਲੇਸਭਜੀਵਾਂਦੇਅੰਦਰਤੂੰਵੱਸਰਿਹਾਹੈਂ, ਤੂੰਸਭਜੀਵਾਂਦੇਮਨਵਿਚਪਿਆਰਾਲੱਗਦਾਹੈਂ
کھانھیِ بانھیِ سرب نِۄاسیِسبھناکےَمنِبھاۄنھِیا॥੩॥
۔ سیوک ۔ خدمتگار ۔ کھاتی ۔ کانیں ۔ بانی ۔زبانیں (3)
زمین تیرے پاؤں کی خادمہ ہے ۔ کانوں اور زبانوں سب میں تو بستا ہے ۔ اور سب کے دل کا پیارا ہے ،سچے خدا کی بابت مرشد کے ذریعے سمجھ آتی ہے ۔

ਸਾਚਾਸਾਹਿਬੁਗੁਰਮੁਖਿਜਾਪੈ॥
saachaa saahib gurmukh jaapai.
The eternal God is realized by following the Guru’s teachings.
ਮਾਲਕਪ੍ਰਭੂਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਹੈ, ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਿਆਂਉਸਦੀਸੂਝਆਉਂਦੀਹੈ।
ساچا ساہِبُ گُرمُکھِ جاپےَ ॥
ساچا صاحب ۔ سچا خدا۔ جاپے ۔ یاد کرتا ہے
کامل مرشد کے کلام سے اسکی سمجھ آتی ہے

ਪੂਰੇਗੁਰਕੈਸਬਦਿਸਿਞਾਪੈ॥
pooray gur kai sabad sinjaapai.He is realized through the Shabad, the Word of the Perfect Guru.
ਪੂਰੇਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੁੜਿਆਂਹੀਉਸਨਾਲਜਾਣ-ਪਛਾਣਬਣਦੀਹੈ।
پوُرے گُر کے سبدِ سِجنْاپےَ ॥
۔ سنجاپے ۔ پہچان
جنہوں نے آب حیات نام نوش کیا ہے

ਜਿਨਪੀਆਸੇਈਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇਸਚੇਸਚਿਅਘਾਵਣਿਆ॥੪॥
jin pee-aa say-ee tariptaasay sachay sach aghaavani-aa. ||4||
They who have partaken of the nectar of Naam, are satiated with the truest of the true.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੇਉਸਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੀਤਾਹੈ, ਉਹੀਸਚਿਆਰਾਂਦੇਪਰਮਸਚਿਆਰਨਾਲਰੱਜੇਹਨ
جِن پیِیا سیئیِ ت٘رِپتاسےسچےسچِاگھاۄنھِیا॥੪॥
۔ ترپتا سے ۔ سیر ہوئے
انکی تمام خواہشیں مٹ گئیں اور وہ سیر ہوگئے ۔ بھوک پیاس مٹ گئی ۔ سچے کے سچ سے بھوک پیاس مٹ گئی ۔(4)

ਤਿਸੁ ਘਰਿ ਸਹਜਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ॥
tis ghar sahjaa so-ee suhaylaa.
There is (spiritual) peace in that heart, and that person is comfortable,
ਉਸਦੇਹਿਰਦੇ-ਘਰਵਿਚਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਪੈਦਾਹੋਜਾਂਦੀਹੈ।ਉਹਮਨੁੱਖਸੁਖੀ (ਜੀਵਨਬਤੀਤਕਰਦਾ) ਹੈ,
تِسُ گھرِ سہجا سوئیِ سُہیلا ॥
گھر گھر ۔ دل سہج۔ سکون ۔ سہیلا۔ آسان ۔ انند ونود۔ روحانی خوشیاں ۔ تماشے
جس گھر میں جس دل میں سکون ہے

ਅਨਦਬਿਨੋਦਕਰੇਸਦਕੇਲਾ॥
anad binod karay sad kaylaa.
such a person always enjoys spiritual pleasure and bliss.
ਉਹਸਦਾਆਤਮਕਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂਆਤਮਕਆਨੰਦਮਾਣਦਾਹੈ।
اند بِنود کرے سد کیلا ॥
۔ سرکیلا ۔ صدیوی کلول ۔ تماشے ۔
وہی پر سکون زندگی بسر کرتا ہے

ਸੋਧਨਵੰਤਾਸੋਵਡਸਾਹਾਜੋਗੁਰਚਰਣੀਮਨੁਲਾਵਣਿਆ॥੫॥
so Dhanvantaa so vad saahaa jo gur charnee man laavani-aa. ||5||
The one who attunes the mind to Guru’s word, is truly rich and a lofty banker.
سو دھنۄنّتاسوۄڈساہاجوگُرچرنھیِمنُلاۄنھِیا॥੫॥
دھنونتا۔ دولت مند ۔ ساہا ۔ شاہوکار (5)
وہ دولتمند ہیں بھاری شاہوکار ہیں ۔ جو پائے مرشد کے گردیدہ ہیں (5)

ਪਹਿਲੋਦੇਤੈਂਰਿਜਕੁਸਮਾਹਾ॥
pahilo day taiN rijak samaahaa.
First, You created sustenance,
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਪਹਿਲਾਂਤੂੰਰਿਜ਼ਕਦਾਪ੍ਰਬੰਧਕਰਦਾਹੈਂ,
پہِلو دے تیَں رِجکُ سماہا ॥
۔ جنت اُپاہا۔ جاندار پیر کرتا ہے ۔ لولے ۔ برابر ۔ ثانی(6)
اے خدا پہلے تو جاندار بناتا ہے

ਪਿਛੋਦੇਤੈਂਜੰਤੁਉਪਾਹਾ॥
pichho day taiN jant upaahaa.
then, You created the living beings.
ਫਿਰਤੂੰਜੀਵਨੂੰਪੈਦਾਕਰਦਾਹੈਂ।
پِچھو دے تیَں جنّتُ اُپاہا ॥
پہلودے تین رزق سماہا۔ پہلے اے خدا تو روزق دیتا ہے
پھر تو ان کا رزق بناتاہے

ਤੁਧੁਜੇਵਡੁਦਾਤਾਅਵਰੁਨਸੁਆਮੀਲਵੈਨਕੋਈਲਾਵਣਿਆ॥੬॥
tuDh jayvad daataa avar na su-aamee lavai na ko-ee laavani-aa. ||6||
None is so great a provider as You are, O’ my Master, no one even comes closer.
ਹੇਸੁਆਮੀ! ਤੇਰੇਜੇਡਾਵੱਡਾਹੋਰਕੋਈਦਾਤਾਨਹੀਂਹੈ, ਕੋਈਤੇਰੀਬਰਾਬਰੀਨਹੀਂਕਰਸਕਦਾ l
تُدھُ جیۄڈُداتااۄرُنسُیامیِ لۄےَنکوئیِلاۄنھِیا॥੬॥
۔ اے میرے آقا مالک خدا تیرے برابر تیر ا کوئی ثانی نہیں ۔ جو تیری مانند سخاوت کر سکے (6)

ਜਿਸੁਤੂੰਤੁਠਾਸੋਤੁਧੁਧਿਆਏ॥
jis tooNtuthaa so tuDhDhi-aa-ay.
On whom You Become gracious, they remember You,
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਜਿਸਮਨੁੱਖਉੱਤੇਤੂੰਪ੍ਰਸੰਨਹੁੰਦਾਹੈਂ, ਉਹਤੇਰਾਧਿਆਨਧਰਦਾਹੈ।
جِسُ توُنّ تُٹھا سو تُدھُ دھِیاۓ॥
تٹھا۔ مہربانی ۔ خوش ۔ تدھ دھیائے ۔ تجھے یاد کرتا ہے ۔
جس پر تو مہربان ہوتا ہے وہی تجھے یاد کرتا ہے

ਸਾਧਜਨਾਕਾਮੰਤ੍ਰੁਕਮਾਏ॥
saaDh janaa kaa mantar kamaa-ay.
and practice the teachings of the Saints
ਉਹਪਵਿੱਤ੍ਰਪੁਰਸ਼ਾਂਦੀਸਿਖਿਆਤੇਅਮਲਕਰਦਾਹੈ।
سادھ جنا کا منّت٘رُکماۓ॥
مفتر۔ سبق۔ درست ۔ ہدایت
اور پاکدامنوں کے درس پر عمل کرتا ہے

ਆਪਿਤਰੈਸਗਲੇਕੁਲਤਾਰੇਤਿਸੁਦਰਗਹਠਾਕਨਪਾਵਣਿਆ॥੭॥
aap tarai saglay kul taaray tis dargeh thaak na paavni-aa. ||7||
Such a person swims across worldly-ocean of vices and emancipates his family too. None can bar his entry into God’s court.
ਉਹਮਨੁੱਖ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਵਿਚੋਂ) ਆਪਪਾਰਲੰਘਜਾਂਦਾਹੈ, ਆਪਣੀਆਂਸਾਰੀਆਂਕੁਲਾਂਨੂੰਭੀਪਾਰਲੰਘਾਲੈਂਦਾਹੈ, ਤੇਰੀਹਜ਼ੂਰੀਵਿਚਪਹੁੰਚਣਦੇਰਾਹਵਿਚਉਸਨੂੰਕੋਈਰੋਕਨਹੀਂਪਾਸਕਦਾ
آپِ ترےَ سگلے کُل تارے تِسُ درگہ ٹھاک ن پاۄنھِیا॥੭॥
۔ درگہہ۔ دربار۔ ٹھاک ۔ روک(7)
وہ خود کامیاب ہوتا ہے ۔ سارے خاندان کو کامیاب بناتا ہے ۔ اسے بارگاہ الہٰی میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی (7)