Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1290

Page 1290

ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖੈ ਜਾਂ ਨਿਸਿ ਮੇਲਾ ਓਥੈ ਮੰਧੁ ਕਮਾਹੀ ॥ రాత్రి సమయంలో పురుషుడు మరియు స్త్రీ కలిసినప్పుడు, వారు మాంసంతో సహజీవనం చేస్తారు.
ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ॥ శరీరమునకు పుట్టినశరీరులయందు గర్భము దాల్చి, శరీరమునకు తోలుబొమ్మలమై యు౦డగా
ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਡੇ ॥ ఓ మత పండితుడా, మిమ్మల్ని మీరు జ్ఞాని అని పిలుచుకుంటారు, కానీ మీకు దైవజ్ఞానం లేదు లేదా మీరు దేవుని జ్ఞాపకాన్ని పరిశీలించరు.
ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਸੁ ਮੰਦਾ ਸੁਆਮੀ ਘਰ ਕਾ ਮਾਸੁ ਚੰਗੇਰਾ ॥ ఓ' పండితుడా, బయటి నుండి తెచ్చిన మాంసం ఎలా చెడ్డది, మరియు మీ స్వంత ఇంటిలో (మీ భార్య లేదా తల్లి) మాంసం ఎలా మంచిది?
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਮਾਸਹੁ ਹੋਏ ਜੀਇ ਲਇਆ ਵਾਸੇਰਾ ॥ అన్ని ప్రాణులు, జీవులు శరీరము నుండి సృజింపబడ్డాయి, ఆత్మ తన నివాసమును శరీరమందు చేపట్టెను;
ਅਭਖੁ ਭਖਹਿ ਭਖੁ ਤਜਿ ਛੋਡਹਿ ਅੰਧੁ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਕੇਰਾ ॥ వారి గురువు గుడ్డివాడు, అజ్ఞాని అయినవారు, ఇతరుల హక్కులను అపహరించి, ఆ విధంగా తినలేనివాటిని తింటారు మరియు తినదగిన దానిని విడిచిపెడతారు.
ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ॥ మనది శరీరపు తోలుబొమ్మలు, శరీరము వలన గర్భము దాల్చి, శరీరము నుండి పుట్టినాము,
ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਡੇ ॥ ఓ' మత విద్వాంసుడా, మీరు దైవిక జ్ఞానాన్ని లేదా దేవుని జ్ఞాపకాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు, మరియు మిమ్మల్ని మీరు జ్ఞాని అని పిలుచుకుంటారు.
ਮਾਸੁ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਸੁ ਕਤੇਬੀ ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਮਾਸੁ ਕਮਾਣਾ ॥ హిందూ పురాణాలలోను, ముస్లిం పవిత్ర గ్రంథాలలోను మాంసాన్ని తినడం గురించి ప్రస్తావించబడింది; నిజానికి, నాలుగు యుగాల పొడవునా మాంసం తినబడింది.
ਜਜਿ ਕਾਜਿ ਵੀਆਹਿ ਸੁਹਾਵੈ ਓਥੈ ਮਾਸੁ ਸਮਾਣਾ ॥ ఇది పవిత్ర విందులు మరియు వివాహ ఉత్సవాలలో ప్రధానంగా ఉంటుంది, వాస్తవానికి మాంసం అక్కడ ప్రధాన వంటకంగా వడ్డించబడుతుంది.
ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਨਿਪਜਹਿ ਮਾਸਹੁ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ॥ పురుషులు, స్త్రీలు, రాజులు మరియు చక్రవర్తులందరూ మాంసం నుండి జన్మించారు.
ਜੇ ਓਇ ਦਿਸਹਿ ਨਰਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਕਾ ਦਾਨੁ ਨ ਲੈਣਾ ॥ మాంసంతో పుట్టడం వల్ల వారు నరకానికి వెళుతున్నట్లు అనిపిస్తే, అప్పుడు పండితుడు వారి నుండి ఎటువంటి బహుమతులను స్వీకరించకూడదు.
ਦੇਂਦਾ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਲੈਦੇ ਦੇਖਹੁ ਏਹੁ ਧਿਙਾਣਾ ॥ దాతృత్వ౦ ఇచ్చేవాడు నరకానికి వెళ్లి, తీసుకునేవాడు పరలోకానికి వెళ్ళటం ఎలా౦టి అన్యాయ౦?
ਆਪਿ ਨ ਬੂਝੈ ਲੋਕ ਬੁਝਾਏ ਪਾਂਡੇ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ॥ ఓ' పండితుడా, మీరు మిమ్మల్ని మీరు నిజమైన తెలివైనవారు అని పిలుస్తారు, మీకు మీరే మాంసం తినడం గురించి ఏమీ తెలియదు కానీ మీరు ఇతరులకు బోధిస్తారు.
ਪਾਂਡੇ ਤੂ ਜਾਣੈ ਹੀ ਨਾਹੀ ਕਿਥਹੁ ਮਾਸੁ ਉਪੰਨਾ ॥ ఓ' పండితుడా, ఈ మాంసం ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో కూడా మీకు తెలియదు.
ਤੋਇਅਹੁ ਅੰਨੁ ਕਮਾਦੁ ਕਪਾਹਾਂ ਤੋਇਅਹੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਗੰਨਾ ॥ ధాన్యం, చెరకు మరియు పత్తి నీటి నుండి ఉత్పత్తి చేయబడతాయి, మరియు మూడు ప్రపంచాలు కూడా నీటి నుండి వచ్చాయని భావిస్తారు.
ਤੋਆ ਆਖੈ ਹਉ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਹਛਾ ਤੋਐ ਬਹੁਤੁ ਬਿਕਾਰਾ ॥ నేను అనేక విధాలుగా మంచి చేస్తాను అంటే, జీవుల జీవనోపాధి కోసం అనేక రకాల ఆహారం మరియు దుస్తులను ఉత్పత్తి చేస్తాను, ఈ మార్పులన్నీ అంటే అనంతమైన వివిధ పదార్థాలు నీటిలోనే ఉన్నాయి.
ਏਤੇ ਰਸ ਛੋਡਿ ਹੋਵੈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ॥੨॥ అందువల్ల ప్రతిబింబించిన తరువాత, ఒక వ్యక్తి అన్ని రుచికరమైన పదార్థాలను త్యజించిన తరువాత మాత్రమే నిజమైన మతభ్రష్టుడని నానక్ చెప్పారు, ఎందుకంటే అవన్నీ నీటిలో పెరుగుతాయి. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਹਉ ਕਿਆ ਆਖਾ ਇਕ ਜੀਭ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ॥ ఓ దేవుడా, నాకు ఒకే ఒక నాలుక ఉంది, కాబట్టి మీ యొక్క ఏ లక్షణాలను నేను వర్ణించగలను ఎందుకంటే మీ పరిమితిని ఎవరూ కనుగొనలేదు?
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਸੇ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥ మీ స్తుతి యొక్క గురు వాక్యాన్ని ప్రతిబింబించే వారు మీలో మునిగి ఉంటారు.
ਇਕਿ ਭਗਵਾ ਵੇਸੁ ਕਰਿ ਭਰਮਦੇ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ కుంకుమ రంగు దుస్తులను అలంకరించుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటారు, కానీ గురువు బోధనలను పాటించకుండా ఎవరూ మిమ్మల్ని గ్రహించలేదు,
ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਭਵਿ ਥਕੇ ਤੁਧੁ ਅੰਦਰਿ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ॥ ఈ ప్రజలు మాతృ భూమితో పాటు విదేశాలలో తిరుగుతూ అలసిపోయారు, అయితే, మీరు వారి లోపల మిమ్మల్ని దాచుకున్నారు.
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਕਰਿ ਚਾਨਣੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥ గురువు గారి మాట ఒక ఆభరణం లాంటిది, దేవుడు ఈ రత్నాన్ని ఎవరికైనా బహుమతిగా ఇచ్చినట్లయితే, అప్పుడు అతను తన హృదయానికి జ్ఞానోదయం కలిగించడం ద్వారా తనను తాను వెల్లడిస్తాడు.
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ఆ అదృష్టవంతుడు తనను తాను గుర్తిస్తాడు మరియు గురు బోధలను అనుసరించడం ద్వారా శాశ్వత దేవునిలో విలీనం అవుతాడు.
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਬਜਾਰੀਆ ਬਾਜਾਰੁ ਜਿਨੀ ਰਚਾਇਆ ॥ కానీ దైవిక జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు తప్పుడు ప్రదర్శనను సృష్టించిన వేషధారులు, జనన మరణ చక్రం గుండా వెళతారు;
ਇਕੁ ਥਿਰੁ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਸਚਾ ਭਾਇਆ ॥੨੫॥ మరియు శాశ్వత దేవుడు సంతోషకరమైనదిగా కనిపించే వారి మనస్సుకు, ఒకే ఒక శాశ్వత దేవుని స్తుతిని పఠిస్తూ ఉంటారు. || 25||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ శ్లోకం, మొదటి గురువు:
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਬਿਰਖੁ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਵਿਸੁ ॥ ఓ నానక్, జీవుల ప్రాపంచిక క్రియల ప్రకారం, వ్యక్తి యొక్క శరీరం యొక్క చెట్టు పెరుగుతుంది, మరియు ఆధ్యాత్మికంగా జీవితాన్ని ఇచ్చే నామం లేదా భావోద్వేగ అనుబంధం వంటి బాధాకరమైన రెండు రకాల పండ్లను కలిగి ఉంటుంది.
ਸਭ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਖਵਾਲੇ ਤਿਸੁ ॥੧॥ కానీ సృష్టికర్త అన్ని పరిస్థితులను సృష్టిస్తాడు, ఇది అన్ని పనుల వెనుక కారణాలుగా మారుతుంది మరియు అతను తినాలనుకుంటున్న పండ్లను తినాలి. || 1||
ਮਃ ੨ ॥ రెండవ గురువు:
ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲਿ ॥ ఓ నానక్, ప్రపంచ వైభవాలను అగ్నికి ఆహుతి చేయండి.
ਏਨੀ ਜਲੀਈਂ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਇਕ ਨ ਚਲੀਆ ਨਾਲਿ ॥੨॥ ఈ శాపగ్రస్తమైన మహిమలు ప్రజలను నామాన్ని విడిచిపెట్టేలా చేస్తాయి కాని ఈ మహిమలు ఏవీ మరణానంతరం వ్యక్తితో కలిసి వెళ్ళవు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਹੋਇ ਨਿਬੇੜੁ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਇਆ ॥ ఓ దేవుడా, మీరు మీ ఆజ్ఞ ప్రకారము ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తున్నారు మరియు మీరు ప్రతి ఒక్కరినీ వ్యక్తిగతంగా, ఒకరి స్వంత క్రియల ప్రకారం తీర్పు తీర్చండి.
ਤੇਰੈ ਹਥਿ ਨਿਬੇੜੁ ਤੂਹੈ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ తీర్పు మీ చేతుల్లో మాత్రమే ఉంది మరియు నా మనస్సుకు సంతోషకరమైనది మీరే.
ਕਾਲੁ ਚਲਾਏ ਬੰਨਿ ਕੋਇ ਨ ਰਖਸੀ ॥ మరణ భూతము చేత ఆ జీవుడు బంధి౦చబడి, నడిపి౦చబడినప్పుడు, ఆయనను ఎవ్వరూ కాపాడలేరు;
ਜਰੁ ਜਰਵਾਣਾ ਕੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਚੜਿਆ ਨਚਸੀ ॥ నిరంకుశ ముసలితనము మనలో ప్రతి ఒక్కరినీ బాధపెడుతుంది, అది మన భుజాలపై స్వారీ చేస్తున్నప్పుడు నృత్యం చేస్తున్నట్లుగా మరణానికి సమీపించే సూచనను ఇస్తుంది.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਬੇੜੁ ਸਚਾ ਰਖਸੀ ॥ గురువు ఒక్కడే ఒక ఓడ మరియు మరణ భయం నుండి మమ్మల్ని రక్షించగల బార్జ్ వంటివాడు.
ਅਗਨਿ ਭਖੈ ਭੜਹਾੜੁ ਅਨਦਿਨੁ ਭਖਸੀ ॥ ఈ ప్రపంచంలో, ప్రపంచ కోరికల అగ్ని పగలు మరియు రాత్రి మండుతున్న బలంగా మండుతోంది.
ਫਾਥਾ ਚੁਗੈ ਚੋਗ ਹੁਕਮੀ ਛੁਟਸੀ ॥ ఈ మండుతున్న అగ్నిలో చిక్కుకున్న ఆ మర్త్యుడు ధాన్యాన్ని కొరుకుతున్నప్పటికీ, దేవుని ఆజ్ఞ ద్వారా మాత్రమే అతను దాని నుండి విడుదల కాగలడు,
ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ ਕੂੜੁ ਨਿਖੁਟਸੀ ॥੨੬॥ ఎందుకంటే సృష్టికర్త ఏమి చేసినా, అది నెరవేరుతుంది. చివరికి అబద్ధం విఫలమవుతుంది. || 26||
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/