Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1258

Page 1258

ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਆ ਤਿਸਹਿ ਸਮਾਣਾ ਚੂਕਿ ਗਇਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥੪॥੧॥ ఈ లోక౦ ఉనికిలోకి వచ్చిన దేవుడు, అది తిరిగి ఆయనలో కలిసిపోతాడు; కాబట్టి ప్రపంచం యొక్క మొత్తం విస్తీర్ణము ముగింపుకు వస్తుంది. || 4|| 1||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ మలార్, మూడవ గురువు:
ਜਿਨੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਮੇਲੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥ దేవుని చిత్తాన్ని అనుసరించిన మానవులు, దేవుడు దైవిక పదం ద్వారా వారి అహాన్ని కాల్చడం ద్వారా వారిని అతనితో ఏకం చేశాడు.
ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਚਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ వీరు రాత్రిపగలు నిజమైన భక్తి ఆరాధన చేస్తారు, మరియు వారు నిత్య దేవునితో ప్రేమతో జతచేయబడ్డారు.
ਸਦਾ ਸਚੁ ਹਰਿ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥ గురువు గారి మాట ద్వారా వారు నిత్య దేవుని ప్రేమతో నిండి ఉంటారు మరియు ఎల్లప్పుడూ ప్రతిచోటా ఆయన వ్యాప్తి చెందడాన్ని ఊహిస్తారు. || 1||
ਮਨ ਰੇ ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ఓ’ నా మనసా, దేవుని చిత్తాన్ని అనుసరించండి; అలా చేయడం ద్వారా ఒకరు అంతర్గత శాంతిని కనుగొంటాడు.
ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਅਪਣਾ ਭਾਵਦਾ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ’ నా మనసా, దేవుడు తన స్వంత సంకల్పాన్ని ప్రేమిస్తాడు మరియు అతను కనికరాన్ని ఇచ్చే మానవుడు తన సంకల్పాన్ని అనుసరిస్తాడు మరియు అతని జీవితంలో ఎటువంటి అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటాడు. || 1|| విరామం||
ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤੁ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਇ ॥ మూడు ప్రేరణలకు (దుర్గుణం, ధర్మం మరియు శక్తి) జతకావడం మాయ తరువాత పరిగెత్తడం తప్ప మరేమీ కాదు; అది భక్తి ఆరాధన కాదు, దేవుని పట్ల ప్రేమ కాదు.
ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ॥ ఈ స్థితిలో, ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక హోదా, దుర్గుణాల నుండి విముక్తి ఉండవు, మరియు మానవులు అహాన్ని పెంచే పనులను చేస్తూనే ఉంటారు.
ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਹਿ ॥੨॥ దేవునికి ఏది సంతోషిస్తుందో అదే జరుగుతుంది, మరియు మానవులు మునుపటి క్రియల ఆధారంగా విధి ప్రకారం వివిధ పునర్జన్మలలో తిరుగుతూ ఉంటారు. || 2||
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਐ ਮਨੁ ਮਰਿ ਰਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ఓ' నా స్నేహితుడా, సత్య గురువును కలుసుకుని, అతని బోధనలను అనుసరిస్తున్నప్పుడు, ఒకరు స్వార్థాన్ని వదిలించుకుంటారు మరియు దేవుని పేరు అతని మనస్సులో నివసిస్తుంది.
ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਕਹਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ అప్పుడు ఆ వ్యక్తి జీవితం చాలా నిష్కల్మషంగా మారుతుంది, దాని విలువను మదింపు చేయలేము మరియు వివరించలేము.
ਚਉਥੈ ਪਦਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸਚੈ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੩॥ అటువంటి వ్యక్తి నాల్గవ స్థితిని (ఉన్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితిని) పొందుతాడు, మరియు అతను శాశ్వత దేవునిలో లీనమై ఉంటాడు. || 3||
ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਹੈ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ నా దేవుడు ఇంద్రియాలకు అందకుండా, అందుబాటులో లేడు, మరియు ఏ ప్రాపంచిక సంపదను పణంగా పెడతారు.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝੀਐ ਸਬਦੇ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ గురువు దయ తోనే భగవంతుణ్ణి గ్రహించి, ప్రతి పనిని గురువు బోధనలకు అనుగుణంగా చేస్తాడు.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੪॥੨॥ ఓ నానక్, ఎల్లప్పుడూ ప్రేమను మరియు భక్తితో దేవుణ్ణి గుర్తుంచుకోండి, మరియు అలా చేసే వ్యక్తి అతని సమక్షంలో గౌరవించబడతాడు. || 4|| 2||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ మలార్, మూడవ గురువు:
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥ ఇది ఒక అరుదైన గురు అనుచరుడు మాత్రమే, దేవుడు అతని కృపను అర్థం చేసుకుంటాడు,
ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਬਖਸੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥ గురువు తప్ప, దేవుని నామానికి వేరే ప్రదాత లేదు; గురువు తన కృపను ఎవరిమీద చూపును వేస్తాడు, ఆయన నామ వరాన్ని ఇస్తాడు.
ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਾਂਤਿ ਊਪਜੈ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਲਏਇ ॥੧॥ గురువును కలిసిన తర్వాత, మనస్సులో ప్రశాంతత ఉద్భవిస్తుంది, మరియు అతని బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా, మానవుడు ఎల్లప్పుడూ దేవుని పేరును గుర్తుంచుకుంటాడు. || 1||
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ఓ' నా మనసా, ఎల్లప్పుడూ దేవుని అద్భుతమైన పేరును గుర్తుంచుకోండి.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲੈ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਸਦਾ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ శక్తిమ౦తుడైన సత్య గురువును కలిసినప్పుడు, ఆయన దేవుని నామ వరాన్ని పొ౦దుతాడు, ఆ తర్వాత ఆయన ఎల్లప్పుడూ దానిలో లీనమై ఉ౦టాడు. || 1|| విరామం||
ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਵਿਛੁੜੇ ਫਿਰਹਿ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲਿ ॥ ఆత్మచిత్తం గల వారు ఎల్లప్పుడూ దేవుని నుండి వేరుచేయబడతారు, మరియు చివరి వరకు ఎవరూ ఎల్లప్పుడూ ఎవరితోనూ ఉండలేరని గ్రహించకుండా ఒంటరిగా తిరుగుతూ ఉంటారు.
ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਲਿ ॥ వారు అహం యొక్క దీర్ఘకాలిక వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు, మరియు మరణ రాక్షసుడు వారిని కఠినంగా శిక్షిస్తాడు.
ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ॥੨॥ గురు బోధలను పాటించే వారు, సాధువుల సాంగత్యం నుండి ఎన్నడూ వేరు చేయబడరు మరియు వారు ఎల్లప్పుడూ దేవుని పేరును తమ మనస్సులో ఉంచుకుంటారు || 2||
ਸਭਨਾ ਕਰਤਾ ਏਕੁ ਤੂ ਨਿਤ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ఓ దేవుడా, మీరు అందరి సృష్టికర్త మరియు వారి గురించి ఆలోచించిన తరువాత, మీరు వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.
ਇਕਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ॥ మీ భక్తికి నిధిని ప్రసాదించే గురువు ద్వారా మీరు అనేక మంది మానవులను మీతో ఐక్యం చేసుకున్నారు.
ਤੂ ਆਪੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੂਕਾਰ ॥੩॥ ఓ దేవుడా, మీ అంతట మీరు ప్రతిదీ తెలుసు (మన మనస్సులలో కోరికల గురించి), నేను మరెవరి నుండి యాచించుకోవచ్చు ? || 3||
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਨਦਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ దేవుని పేరు అద్భుతమైన మకరందం; ఇది దేవుని కృప ద్వారా పొందబడుతుంది.
ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਚਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ దేవుడు కనికరాన్ని ఇచ్చే వ్యక్తి, గురువు కృప ద్వారా సమాన స్థితిని పొందుతాడు మరియు ఎల్లప్పుడూ దేవుని నామాన్ని జపిస్తాడు.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥੪॥੩॥ ఓ' నానక్, (ఆ వ్యక్తికి) దేవుని పేరు ఒక నిధి; కాబట్టి ఆయన మనస్సును దేవుని నామానికి మాత్రమే అనుగుణ౦గా ఉ౦చుకు౦టాడు. || 4|| 3||
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ మలార్, మూడవ గురువు:
ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸੋਈ ॥ అన్ని సౌకర్యాలను అందించే గురువును నేను ఎల్లప్పుడూ ప్రశంసిస్తాను; నాకు ఆయన నా యజమాని, దేవుని ప్రతిరూప౦.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ॥ గురువు కృప వల్ల అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక హోదాను పొందిన వ్యక్తి, ఈ ప్రపంచంలో మరియు తరువాత ప్రపంచంలో గౌరవించబడ్డాడు.
ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਸਾਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥ అటువంటి వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ నిత్య దేవుని యొక్క మహిమాన్విత పాటలని పాడాడు, మరియు శాశ్వత దేవునిలో విలీనం అవుతాడు. || 1||
ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਿਦੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ఓ' నా మనసా, గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా, హృదయంలో దేవుని సుగుణాలను ప్రతిబింబిస్తుంది.
ਤਜਿ ਕੂੜੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਚਲਣੁ ਰਿਦੈ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ అసత్యాన్ని, కుటుంబ అనుబంధాన్ని, అహాన్ని మరియు విషపూరితమైన ప్రపంచ ఆనందాల కోసం కోరికలను విడిచిపెట్టండి; ఈ ప్రపంచం నుండి మీరు అనివార్యంగా నిష్క్రమించడం గుర్తుంచుకోండి. || 1|| విరామం||
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਹੋਰੁ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ నా మిత్రులారా, సత్య గురువు మాత్రమే దేవుని నామానికి ప్రదాత; అతని పక్కన మరొకటి లేదు (నామం యొక్క ప్రదాత).
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/