Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1244

Page 1244

ਬੇਦੁ ਵਪਾਰੀ ਗਿਆਨੁ ਰਾਸਿ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥ వేదము ఒక వ్యాపారివలె పనిచేస్తుంది (దుర్గుణాల గురించి మరియు నరకము మరియు స్వర్గం గురించి మాట్లాడటం ద్వారా); కానీ దైవిక జ్ఞానమే నిజమైన సంపద, దేవుని కృప ద్వారా మాత్రమే స్వీకరించబడుతుంది.
ਨਾਨਕ ਰਾਸੀ ਬਾਹਰਾ ਲਦਿ ਨ ਚਲਿਆ ਕੋਇ ॥੨॥ ఓ నానక్, దైవజ్ఞానం యొక్క నిజమైన సంపదను పొందకుండా, నిజమైన లాభంతో ఎవరూ ఇక్కడ నుండి బయలుదేరరు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਨਿੰਮੁ ਬਿਰਖੁ ਬਹੁ ਸੰਚੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ (వేప చెట్టు చేదుగా ఉంటుంది) మకరందం లాంటి తీపి నీటితో మనం అధికంగా నీరు ఇచ్చినప్పటికీ,
ਬਿਸੀਅਰੁ ਮੰਤ੍ਰਿ ਵਿਸਾਹੀਐ ਬਹੁ ਦੂਧੁ ਪੀਆਇਆ ॥ (పాము కుట్టిన అలవాటును వదులుకోదు) మనం దానికి చాలా పాలు ఇచ్చి, పాము మంత్రంతో మాయ చేసినా,
ਮਨਮੁਖੁ ਅਭਿੰਨੁ ਨ ਭਿਜਈ ਪਥਰੁ ਨਾਵਾਇਆ ॥ ఒక రాయి యొక్క కోర్ నీటిలో స్నానం చేసినప్పటికీ తడిగా ఉండదు, అదేవిధంగా స్వీయ సంకల్పం కలిగిన వ్యక్తి యొక్క మనస్సు ఎన్నడూ కరుణతో మారదు.
ਬਿਖੁ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਿੰਚੀਐ ਬਿਖੁ ਕਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ మకరందంతో కూడిన విషపూరిత మైన చెట్టుకు సాగునీరు ఇస్తే, మనకు ఇంకా విషపూరితమైన పండు లభిస్తుంది.
ਨਾਨਕ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਹਰਿ ਸਭ ਬਿਖੁ ਲਹਿ ਜਾਇਆ ॥੧੬॥ ఓ నానక్! అన్నారు, ఓ దేవుడా! మాయపై ప్రేమ యొక్క విషమంతా నా మనస్సు నుండి అదృశ్యం కావడానికి పవిత్ర స౦ఘ౦తో నన్ను ఐక్య౦ చేయ౦డి. || 16||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ శ్లోకం, మొదటి గురువు:
ਮਰਣਿ ਨ ਮੂਰਤੁ ਪੁਛਿਆ ਪੁਛੀ ਥਿਤਿ ਨ ਵਾਰੁ ॥ మరణ౦ ఎన్నడూ ఒక పవిత్రమైన స౦దర్భాన్ని అడగదు, లేదా ఎవరినీ దాటడానికి ము౦దు వారపు తేదీ లేదా రోజు కోస౦ అడగదు.
ਇਕਨ੍ਹ੍ਹੀ ਲਦਿਆ ਇਕਿ ਲਦਿ ਚਲੇ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹੀ ਬਧੇ ਭਾਰ ॥ (మరణం ఒక రైలు లాంటిది) చాలా మంది తమ సామాను లోడ్ చేశారు, చాలా మంది లోడ్ చేశారు మరియు ఇక్కడ నుండి బయలుదేరారు, చాలా మంది తమ సంచులను ప్యాక్ చేశారు.
ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸਾਖਤੀ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸਾਰ ॥ చాలా మంది తమ వస్తువులను చూసుకుంటున్నప్పుడు చాలా మంది బయలుదేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.
ਲਸਕਰ ਸਣੈ ਦਮਾਮਿਆ ਛੁਟੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ॥ వారి అద్భుతమైన భవనాలు, సైన్యాలు మరియు డ్రమ్ లు ఇక్కడ వదిలివేయబడ్డాయి.
ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਛਾਰੁ ਕੀ ਭੀ ਫਿਰਿ ਹੋਈ ਛਾਰ ॥੧॥ ధూళి కుప్ప నుండి సృష్టించబడిన మానవ శరీరం ఓ' నానక్, మళ్ళీ ధూళిగా తగ్గించబడుతుంది. || 1||
ਮਃ ੧ ॥ మొదటి గురువు:
ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਢਹਿ ਪਈ ਮਿਟੀ ਸੰਦਾ ਕੋਟੁ ॥ ఓ నానక్, మానవ శరీరం, బురద కోట, చివరికి ధూళి కుప్పలా విడిపోయింది.
ਭੀਤਰਿ ਚੋਰੁ ਬਹਾਲਿਆ ਖੋਟੁ ਵੇ ਜੀਆ ਖੋਟੁ ॥੨॥ ఓ' నా మనసా, (ఈ శరీరం కోసం), మీరు పాపభరితమైన క్రియలు చేసి, చెడు కోరికల దొంగమీలో కూర్చొని ఉండటానికి అనుమతించారు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਨਿੰਦਾ ਦੁਸਟੁ ਹੈ ਨਕ ਵਢੇ ਨਕ ਵਢਾਇਆ ॥ ఇతరులను దూషించే అలవాటు ఉన్నవారు సిగ్గులేనివారు మరియు ఇతరుల నుండి గౌరవం పొందరు.
ਮਹਾ ਕਰੂਪ ਦੁਖੀਏ ਸਦਾ ਕਾਲੇ ਮੁਹ ਮਾਇਆ ॥ మాయ పట్ల వారి ప్రేమ మరియు దురాశ కారణంగా, వారు ఎల్లప్పుడూ చాలా అసహ్యంగా మరియు దయనీయంగా మరియు అవమానకరంగా కనిపిస్తారు.
ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਨਿਤ ਪਰ ਦਰਬੁ ਹਿਰਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚੁਰਾਇਆ ॥ ఉదయాన్నే లేచిన వారు ఇతరుల ను౦డి స౦పదను క్రమ౦గా దొ౦గిలి౦చేవారు, దేవుని నామాన్ని గుర్తు౦చుకునే అవకాశాన్ని కూడా తమ మనస్సు ను౦డి దొ౦గిలి౦చారు.
ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਤ ਕਰਹੁ ਰਖਿ ਲੇਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ఓ ప్రియమైన దేవుడా, అటువంటి వారితో మనం సహవాసం చేయవద్దు అని మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి; ఓ' దేవుడా, సార్వభౌమరాజు, వారి నుండి నన్ను రక్షించండి.
ਨਾਨਕ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਵਦੇ ਮਨਮੁਖਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧੭॥ ఓ నానక్, స్వీయ సంకల్పిత వ్యక్తులు తమ మునుపటి క్రియల ఆధారంగా తమ విధిని బట్టి పాపకర్మలు చేస్తారు, అందువల్ల దుఃఖాన్ని భరిస్తారు. || 17||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ శ్లోకం, నాలుగవ గురువు:
ਸਭੁ ਕੋਈ ਹੈ ਖਸਮ ਕਾ ਖਸਮਹੁ ਸਭੁ ਕੋ ਹੋਇ ॥ ప్రతి వాడు ను౦డి గురుదేవుడైన యెహోవాకు చె౦దినవాడు, ఆయన ను౦డి ప్రతి ఒక్కరూ ఉద్భవి౦చడ౦;
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮ ਕਾ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥ ఒక వ్యక్తి శాశ్వత దేవుని చిత్తాన్ని గుర్తించినప్పుడు, అతను అతనిని గ్రహిస్తాడు.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਬੁਰਾ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥ గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా మన అంతర్గత ఆత్మను గుర్తించినప్పుడు, అప్పుడు ఎవరూ చెడ్డగా కనిపించరు.
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥੧॥ ఓ' నానక్, ఈ ప్రపంచంలోకి ఆ వ్యక్తి రాక గురు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా నామాన్ని ప్రేమగా గుర్తుంచుకునే విజయం. || 1||
ਮਃ ੪ ॥ నాలుగవ గురువు:
ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਆਪਿ ਹੈ ਆਪੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥ దేవుడు తానే అందరికీ ప్రయోజకుడు మరియు అతను స్వయంగా తనతో ఉన్న మానవులను ఏకం చేస్తాడు.
ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਮਿਲੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਜਿਨਾ ਸੇਵਿਆ ਹਰਿ ਦਾਤਾਰੁ ॥੨॥ ఓ నానక్, ప్రయోజకుడు-దేవుణ్ణి ప్రేమగా స్మరించి, గురువు మాటతో సంబంధం కలిగి ఉన్నవారు, ఆయన నుండి ఎన్నడూ విడిపోరు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਸਾਂਤਿ ਹੈ ਨਾਉ ਉਗਵਿ ਆਇਆ ॥ గురుదేవుని నామము వారి లోపల బాగా ఉన్నందున, వారి మనస్సులో శాంతి ఉంది.
ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸੰਜਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ ॥ వారు భక్తి ఆరాధన, తపస్సు, తీర్థయాత్ర మరియు స్వీయ క్రమశిక్షణను నిర్వహించినట్లు వారు నా దేవునికి సంతోషిస్తున్నారు.
ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹਰਿ ਸੇਵਦੇ ਸੋਹਹਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ హృదయంలో స్వచ్ఛతతో, వారు దేవుణ్ణి ప్రేమగా గుర్తుంచుకుంటారు మరియు సొగసైన గానం అతని ప్రశంసలను చూస్తారు.
ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਏਵੈ ਭਾਵਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰਾਇਆ ॥ నా ప్రియమైన దేవుడు ఇష్టపడేది ఇదే, మరియు అతను గురు అనుచరులను ప్రపంచ దుర్గుణాల సముద్రం గుండా తీసుకువెళుతున్నాడు.
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿਅਨੁ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਹਾਇਆ ॥੧੮॥ ఓ నానక్, దేవుడు గురువు అనుచరులను తనతో ఏకం చేస్తాడు మరియు వారు దేవుని సమక్షంలో సొగసుగా కనిపిస్తారు. || 18||
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ శ్లోకం, మొదటి గురువు:
ਧਨਵੰਤਾ ਇਵ ਹੀ ਕਹੈ ਅਵਰੀ ਧਨ ਕਉ ਜਾਉ ॥ ఒక సంపన్న వ్యక్తి (ఎల్లప్పుడూ) నేను మరింత సంపద సంపాదించడానికి బయటకు వెళ్లాలని చెబుతాడు.
ਨਾਨਕੁ ਨਿਰਧਨੁ ਤਿਤੁ ਦਿਨਿ ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ॥੧॥ కానీ నానక్ నామాన్ని మరచిపోయినప్పుడు ఆ రోజు పేదవాడు అవుతాడు. || 1||
ਮਃ ੧ ॥ మొదటి గురువు:
ਸੂਰਜੁ ਚੜੈ ਵਿਜੋਗਿ ਸਭਸੈ ਘਟੈ ਆਰਜਾ ॥ సూర్యుని యొక్క పెరుగుదల మరియు అమరికతో, (ప్రతిరోజూ గడిచేకొద్దీ) ప్రతి ఒక్కరి జీవితం తగ్గుతోంది;
ਤਨੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਭੋਗਿ ਕੋਈ ਹਾਰੈ ਕੋ ਜਿਣੈ ॥ మానవ మనస్సు మరియు శరీరం ప్రాపంచిక జీవితం యొక్క ఆనందంలో నిమగ్నం అవుతాయి, కొంతమంది ఓడిపోతారు మరియు కొంతమంది జీవిత ఆటలో గెలుస్తారు.
ਸਭੁ ਕੋ ਭਰਿਆ ਫੂਕਿ ਆਖਣਿ ਕਹਣਿ ਨ ਥੰਮ੍ਹ੍ਹੀਐ ॥ ప్రతి ఒక్కరూ అహంతో ఉబ్బిపోతారు (మాయ కారణంగా) మరియు ఆపమని సలహా ఇచ్చిన తరువాత కూడా ఆగరు.
ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਆਪਿ ਫੂਕ ਕਢਾਏ ਢਹਿ ਪਵੈ ॥੨॥ ఓ నానక్, దేవుడు స్వయంగా ప్రతి ఒక్కరినీ చూస్తున్నాడు మరియు అతను ఒకరి శ్వాసను బయటకు తీసుకున్నప్పుడు, ఒకరు చనిపోయారు. || 2||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਸਤਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਜਿਥਹੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥ దేవుని నామ నిధి పరిశుద్ధ స౦ఘ౦లో ఉ౦ది, అక్కడ ను౦డి దేవుడు గ్రహి౦చబడ్డాడు.
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/