Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1237

Page 1237

ਕਿਉ ਨ ਅਰਾਧਹੁ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸਾਧਹੁ ਘਰੀ ਮੁਹਤਕ ਬੇਲਾ ਆਈ ॥ ఓ సాధువులారా, ఇక్కడ నుండి బయలుదేరే సమయం ఒక క్షణంలో లేదా క్షణంలో రాబోతోంది కాబట్టి, మీరు ఒకరితో ఒకరు దేవుడిని ఎందుకు తెలుసుకోరు?
ਅਰਥੁ ਦਰਬੁ ਸਭੁ ਜੋ ਕਿਛੁ ਦੀਸੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਛਹੂ ਜਾਈ ॥ మీరు చూసే ఆస్తులు మరియు సంపద ఏవీ మీతో కలిసి ఉండవు (మీరు ఇక్కడ నుండి బయలుదేరినప్పుడు).
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧਹੁ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦੇਉ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ॥੨॥ ఓ నానక్! ఎల్లప్పుడూ ప్రేమతో దేవుణ్ణి గుర్తుంచుకుంటాను, కానీ నేను అతనిని ఎవరితో పోల్చగలనో నాకు తెలియదు (మరియు ఎలా) నేను అతనిని మహిమపరచగలను. || 2||
ਪੂਛਉ ਸੰਤ ਮੇਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕੈਸਾ॥ నేను సాధువు గురువును అడుగుతున్నాను, నా గురు-దేవుడు ఎలా కనిపిస్తాడు?
ਹੀਉ ਅਰਾਪਉਂ ਦੇਹੁ ਸਦੇਸਾ ॥ ఆయన గురించి నాకు వార్తలు తీసుకువచ్చే ఎవరికైనా నేను నా హృదయాన్ని లొంగిపోతాను.
ਦੇਹੁ ਸਦੇਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਕੈਸਾ ਕਹ ਮੋਹਨ ਪਰਵੇਸਾ ॥ దయచేసి నాకు చెప్పండి, నా పూజ్య దేవుడు ఎలా ఉంటాడు, మరియు ఆ ఆకర్షణీయమైన దేవుని నివాసం ఎక్కడ ఉంది?
ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾਈ ਥਾਨ ਥਾਨੰਤਰ ਦੇਸਾ ॥ ప్రతి జీవిలోనూ, అన్ని ప్రదేశాలలో, అంతర ప్రదేశాలలో, దేశాలలో దివ్యానందాన్ని ఇచ్చే పరిపూర్ణ దేవుడు నివసిస్తూ ఉంటాడు.
ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੁਗਤਾ ਕਹਿ ਨ ਸਕਉ ਹਰਿ ਜੈਸਾ ॥ అతను ప్రతి హృదయంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ ప్రపంచ బంధాల నుండి విముక్తి పొందాడు మరియు నేను అతనిని మరెవరితోనూ పోల్చలేను.
ਦੇਖਿ ਚਰਿਤ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਪੂਛੈ ਦੀਨੁ ਮੇਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕੈਸਾ ॥੩॥ ఓ నానక్, అతని అద్భుతమైన నాటకాన్ని చూడటం నా మనస్సుకు ఆకర్షితమైంది మరియు నా గురు-దేవుడు ఎలా ఉండే వాడో నేను వినయంగా అడుగుతున్నాను. || 3||
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਪਹਿ ਆਇਆ ॥ తన కనికరాన్ని చూపిస్తూ, దేవుడు స్వయంగా తన భక్తునికి తనను తాను వెల్లడించాడు.
ਧੰਨਿ ਸੁ ਰਿਦਾ ਜਿਹ ਚਰਨ ਬਸਾਇਆ ॥ దేవుడు వ్యక్త౦ చేసిన హృదయ౦ ఆశీర్వది౦చబడి౦ది.
ਚਰਨ ਬਸਾਇਆ ਸੰਤ ਸੰਗਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥ పరిశుద్ధుల సహవాస౦లో చేరి, దేవుని నామాన్ని తన హృదయ౦లో ప్రతిష్ఠి౦చిన వ్యక్తి, ఆయన ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞానపు చీకటిని తొలగిస్తాడు.
ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਰਿਦੈ ਉਲਾਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਲੋੜੀਦਾ ਪਾਇਆ ॥ అప్పుడు అతని మనస్సు దైవిక జ్ఞానంతో జ్ఞానోదయం అవుతుంది మరియు అతను చాలా కాలంగా వెతుకుతున్న సర్వశక్తిమంతుడిని గ్రహించాడు కాబట్టి అతని హృదయం ఉప్పొంగుతుంది.
ਦੁਖੁ ਨਾਠਾ ਸੁਖੁ ਘਰ ਮਹਿ ਵੂਠਾ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਸਹਜਾਇਆ ॥ వేదన అదృశ్యమవుతుంది, అతని హృదయంలో శాంతి ప్రబలంగా ఉంటుంది మరియు అతను అత్యున్నత ఆనందం మరియు స్థిరత్వం యొక్క స్థితిలో సంతోషిస్తాడు.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਪਹਿ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥ ఓ నానక్! ఆయన కృపచేత ఆయన భక్తుని హృదయములో వ్యక్తమైన పరిపూర్ణ దేవుడు అని నేను కూడా గ్రహించాను. || 4|| 1||
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ ਧੁਨਿ రాజ్ సారంగ్ యొక్క వార్, నాలుగవ గురువు, మెహమా-హస్నా యొక్క లయకు పాడబడతారు:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੨ ॥ శ్లోకం, రెండవ గురువు:
ਗੁਰੁ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲੁ ਮਨੁ ਕੋਠਾ ਤਨੁ ਛਤਿ ॥ మన మనస్సు ఒక గది లాంటిది మరియు శరీరం దాని పైకప్పు వంటిది; మాయ ప్రభావం గదిపై (మనస్సు) తాళం లాంటిది మరియు ఈ తాళం తెరవడానికి కీలకమైనది గురువుతో ఉంటుంది.
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕੁ ਨ ਉਘੜੈ ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹਥਿ ॥੧॥ ఓ నానక్, గురువు బోధనలు లేకుండా, మనస్సు తలుపు తెరవలేము ఎందుకంటే మరెవరికీ అది లేదు. || 1||
ਮਹਲਾ ੧ ॥ మొదటి గురువు:
ਨ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦਿ ॥ పాటలు పాడటం, సంగీత రాగాలు వాయించడం లేదా (మతపరమైన పుస్తకాలు వంటి) వేదాస్నులను చదవడం ద్వారా దేవుడు సంతోషించలేడు.
ਨ ਭੀਜੈ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿ ॥ అతడు ధ్యానించడం ద్వారా, జ్ఞానాన్ని పొందడం ద్వారా లేదా యోగాను అభ్యసించడం ద్వారా సంతోషించలేడు.
ਨ ਭੀਜੈ ਸੋਗੀ ਕੀਤੈ ਰੋਜਿ ॥ ఎల్లప్పుడూ విచారంలో కూర్చోవడం ద్వారా సంతోషించలేము.
ਨ ਭੀਜੈ ਰੂਪੀ ਮਾਲੀ ਰੰਗਿ ॥ తన రూపాన్ని అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవడం ద్వారా, ఆస్తులు సంపాదించుకోవడం ద్వారా, లేదా ఆనందోత్సాహాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా అతను సంతోషించలేడు.
ਨ ਭੀਜੈ ਤੀਰਥਿ ਭਵਿਐ ਨੰਗਿ ॥ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాల వద్ద దుస్తులు లేకుండా తిరగడం ద్వారా సంతోషించలేము.
ਨ ਭੀਜੈ ਦਾਤੀ ਕੀਤੈ ਪੁੰਨਿ ॥ దాతృత్వ విరాళాలు ఇచ్చే చర్యలు చేయడం ద్వారా అతను సంతోషించలేడు,
ਨ ਭੀਜੈ ਬਾਹਰਿ ਬੈਠਿਆ ਸੁੰਨਿ ॥ అరణ్యములో మౌనముగా కూర్చొని సంతోషించలేము.
ਨ ਭੀਜੈ ਭੇੜਿ ਮਰਹਿ ਭਿੜਿ ਸੂਰ ॥ యుద్ధ౦లో ధైర్య౦గా పోరాడుతు౦డగా మరణి౦చడ౦ దేవునికి స౦తోషాన్నిస్తు౦ది కాదు.
ਨ ਭੀਜੈ ਕੇਤੇ ਹੋਵਹਿ ਧੂੜ ॥ మరియు ప్రజలతో పూర్తిగా వినయంగా ఉండే వారి పట్ల కూడా సంతోషించరు.
ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਐ ਮਨ ਕੈ ਭਾਇ ॥ ఒకరి యొక్క క్రియల యొక్క ఖాతా అతని మనస్సు యొక్క ఉద్దేశాలకు అనుగుణంగా వ్రాయబడింది
ਨਾਨਕ ਭੀਜੈ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੨॥ ఓ నానక్, మనం ఆయన నామానికి జతచేయబడినప్పుడు మాత్రమే దేవుడు సంతోషి౦చాడు. || 2||
ਮਹਲਾ ੧ ॥ మొదటి గురువు:
ਨਵ ਛਿਅ ਖਟ ਕਾ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ సంస్కృత ము౦దున్న తొమ్మిది వ్యాకరణాల గురి౦చి, ఆరు శాస్త్రాలను, వేదాల్లోని ఆరు ఉపవిభాగాలను గురి౦చి ఆలోచి౦చేవాడు,
ਨਿਸਿ ਦਿਨ ਉਚਰੈ ਭਾਰ ਅਠਾਰ ॥ రాత్రిపగలు పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు గల మహాభారతాన్ని పఠిస్తూనే ఉన్నారు.
ਤਿਨਿ ਭੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੋਹਿ ॥ ఓ దేవుడా, ఆ వ్యక్తి కూడా మీ సద్గుణాల పరిమితిని కనుగొనలేదు,
ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਮੁਕਤਿ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥ ఎందుకంటే దేవుని నామాన్ని స్మరించకుండా లోకబంధాల నుండి ఎలా విముక్తి పొందవచ్చు.
ਨਾਭਿ ਵਸਤ ਬ੍ਰਹਮੈ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ॥ బ్రహ్మదేవుడు (ఆయన ఉన్నట్లు విశ్వసించబడుతున్న) కూడా తామరనాభిలో నివసించాడు, దేవుని సద్గుణాల పరిమితిని కనుగొనలేకపోయాడు.
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥੩॥ ఓ నానక్, గురు బోధలను అనుసరించడం ద్వారా మాత్రమే, దేవుని పేరును ప్రేమగా గుర్తుంచుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోగలరు. || 3||
ਪਉੜੀ ॥ పౌరీ:
ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਿਨਿ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥ తనను, ప్రతిదాన్ని సృష్టించిన ఆ నిష్కల్మషమైన దేవుడు తన ద్వారానే ఉన్నాడు.
ਆਪੇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥ అతను స్వయంగా మొత్తం ప్రపంచం యొక్క నాటకాన్ని సృష్టించాడు.
ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਆਪਿ ਸਿਰਜਿਅਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥ మాయ యొక్క మూడు లక్షణాలను (దుర్గుణం, ధర్మం మరియు శక్తి) ఆయనే సృష్టించాడు మరియు వీటి ద్వారా ప్రపంచ అనుబంధాల పట్ల ప్రేమను పెంచాడు.
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਜਿਨ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥ గురువు దయవల్ల, వీరు మాత్రమే దేవుని చిత్తాన్ని సంతోషంగా అంగీకరించే మాయపట్ల ఉన్న ప్రేమ నుండి విముక్తిని సాధిస్తారు.
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ ఓ' నానక్, ప్రతిచోటా శాశ్వత దేవుడు ఉంటాడు మరియు మొత్తం విశ్వం అతనిలో విలీనం చేయబడుతుంది, (అతని ఆధీనంలో ఉంది.) || 1||
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/