Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1233

Page 1233

ਮਨ ਰਤਿ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਨਿਹਕੇਵਲ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥ దేవుని నామము పట్ల ప్రేమతో ని౦డి ఉన్న వారు ఎల్లప్పుడూ స్వచ్ఛ౦గా ఉ౦డి యుగయుగమ౦తటా కనికర౦చూపి౦చిన దేవునితో జతచేయబడతారు. || 3||
ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਬਡੈ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ అదృష్టం ద్వారా, నా మనస్సును మంత్రముగ్ధులను చేసిన ఆకర్షణీయమైన దేవునితో నా మనస్సు జతచేయబడింది.
ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰਿ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਅਨਰਾਗੀ ॥੪॥ నిత్యదేవుని గురి౦చి ఆలోచిస్తూ, నా పాపాలు, దుఃఖాలు అదృశ్యమయ్యాయి, ఆయన ప్రేమలో నా మనస్సు నిష్కల్మష౦గా మారి౦ది. || 4||
ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾਗਰ ਅਵਰ ਨਹੀ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥ దైవిక జ్ఞానరత్నాల లోతైన సముద్రం అయిన దేవుడు తప్ప, నేను మరెవరినీ ఆరాధించడానికి చూడను.
ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਦੂਜਾ ॥੫॥ దైవవాక్యాన్ని గురించి ఆలోచించిన తరువాత, దేవుడు మాత్రమే, మరెవరూ సందేహాలు మరియు భయాలను నాశనం చేసే వ్యక్తి కాదని నేను గ్రహించాను.|| 5||
ਮਨੂਆ ਮਾਰਿ ਨਿਰਮਲ ਪਦੁ ਚੀਨਿਆ ਹਰਿ ਰਸ ਰਤੇ ਅਧਿਕਾਈ ॥ నేను దేవుని నామము యొక్క ప్రేమతో నిండిపోయాను మరియు నా మనస్సును అణచివేసి, నేను అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక ఆనంద స్థితిని పొందాను.
ਏਕਸ ਬਿਨੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੬॥ నా సత్య గురువు నాకు ఈ అవగాహనను ఇచ్చారు, తద్వారా, ఓ దేవుడు తప్ప, నేను మరే ఇతర గుర్తించను. || 6||
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜੋਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਏਕੋ ਜਾਨਿਆ ॥ గురువు గారి దివ్యవాక్యం ద్వారా నేను గ్రహించాను కాని ఒక దేవుడు, అందుబాటులో లేనివాడు, అర్థం కానివాడు, గురువు లేడు మరియు అవతారాలకు అతీతుడు.
ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨਾਹੀ ਚਿਤੁ ਡੋਲੈ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੭॥ ఇప్పుడు నా జ్ఞాన సామర్థ్యాలు దైవిక జ్ఞానంతో నిండి ఉన్నాయి, నా మనస్సు ఇక ఏమాత్రం ఊగిసలాడదు, మరియు అది స్వయంగా ఒప్పించబడింది. || 7||
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਕਥਉ ਕਥੀਐ ਕਹਉ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ ॥ గురువు కృప ద్వారానే వర్ణనకు అతీతుడైన దేవుణ్ణి మనం ప్రేమగా స్మరించుకోగలం, ఆయన నన్ను ప్రేరేపించినప్పుడు మాత్రమే నేను అతని ప్రశంసలను పాడగలను.
ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹਮਾਰੇ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਕੋਈ ॥੮॥੨॥ ఓ' నానక్ చెప్పండి, ఓ దేవుడా! మీరు నా దయగల గురువా, మీరు కాకుండా, నేను మరెవరినీ గుర్తించను. ||8|| 2||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧ రాగ్ సారంగ్, మూడవ గురువు, అష్టపదులు (ఎనిమిది చరణాలు), మొదటి లయ:
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਵਡਾਈ ॥ ఓ' నా మనసా, దేవుని నామాన్ని ధ్యానించడం ద్వారా నిజమైన కీర్తిని పొందుతారు.
ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దేవుడు తప్ప, నేను మరెవరినీ గుర్తించను, దేవుని పేరు ద్వారా ఒకరు దుర్గుణాల నుండి మరియు ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితి నుండి స్వేచ్ఛను పొందుతారు. || 1|| విరామం||
ਸਬਦਿ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਜਮਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨੁ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ నేను దేవుణ్ణి గ్రహించానని గురువు గారి మాట ద్వారా, లోక భయాలను, మరణ భయాన్ని నాశనం చేసేవాడిని; నేను నా మనస్సును దేవునికి జతచేశాను.
ਹਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਸਹਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ గురువు బోధనలను అనుసరించడం ద్వారా, నేను అంతర్గత శాంతిని ఇచ్చే దేవుణ్ణి గ్రహించాను, మరియు నేను ఆధ్యాత్మిక సమతుల్యతలో మునిగి ఉంటాను. || 1||
ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪੈਨ੍ਹ੍ਹਣੁ ਭਗਤਿ ਬਡਾਈ ॥ నిష్కల్మషమైన దేవుని పేరు అతని భక్తుల ఆధ్యాత్మిక ఆహారం మరియు అతని భక్తి ఆరాధన వారి దుస్తులు మరియు గౌరవం.
ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਸੇਵਨਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੨॥ ఎల్లప్పుడూ దేవుణ్ణి గుర్తు౦చుకు౦టున్నవారు, వారి మనస్సు వెలుపల పరిగెత్తడానికి బదులు లోపలే ఉ౦టు౦ది, వారు ఆయన సమక్షంలో మహిమను పొ౦దుతారు. || 2||
ਮਨਮੁਖ ਬੁਧਿ ਕਾਚੀ ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਅਕਥੁ ਨ ਕਥੈ ਕਹਾਨੀ ॥ స్వచిత్తం గల వ్యక్తి యొక్క తెలివితేటలు బలహీనంగా ఉంటాయి, అతని మనస్సు ఎల్లప్పుడూ రద్దు చేయబడుతుంది మరియు దేవుని వర్ణించలేని ప్రశంసలను ఎన్నడూ ఉచ్చరించదు.
ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਹਚਲੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਨੀ ॥੩॥ గురువాక్యాన్ని అనుసరించడం ద్వారా, ఒకరి మనస్సు నిలకడగా మారుతుంది, మరియు నామం యొక్క అద్భుతమైన మకరందాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా, దేవుడు అతని మనస్సులో వ్యక్తమవుతాడు. || 3||
ਮਨ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ਰਸਨਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਈ ॥ దేవుని నామము మనస్సు యొక్క అల్లకల్లోల తరంగాలను శాంతింపచేస్తుంది; మరియు అతని పాటలని పాడటం ద్వారా, నాలుక సమతూకాన్ని మరియు సౌకర్యాన్ని కనుగొంటుంది.
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ਸਦ ਅਪੁਨੇ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੪॥ తన మనస్సును దేవునికి జతచేసిన మన సత్య గురువుతో మనం ఎల్లప్పుడూ ఐక్యంగా ఉండాలి. || 4||
ਮਨੁ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਾ ਮੁਕਤੋ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥ ఒక వ్యక్తి గురుబోధ ద్వారా తన అహాన్ని తుడిచివేసినప్పుడు, అతను దుర్గుణాల నుండి స్వేచ్ఛను కనుగొంటాడు, మరియు దేవుని నిష్కల్మషమైన పేరులో మునిగి పోతాడు.
ਹਰਿ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਸਦਾ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਵੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਈ ॥੫॥ దేవుడు ఎల్లప్పుడూ స్వచ్ఛమైన సముద్రం లాంటివాడు మరియు స్నానం చేసే (ప్రేమతో అతనిని గుర్తుంచుకునే) ఆధ్యాత్మిక శాంతి మరియు సమతుల్యతతో నిండి ఉంటాడు. || 5||
ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥ గురువు మాటను ధ్యానించేవారు, దేవుని ప్రేమతో ఎప్పటికీ నిండి ఉంటారు; వారి అహంకారము మరియు కోరికలు తుడిచివేయబడతాయి.
ਅੰਤਰਿ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਹਰਿ ਰਵਿਆ ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੬॥ నిష్కల్మషుడైన దేవుడు వారిలోపల వ్యక్తమవుతు౦టాడు, సర్వోన్నతదేవుడు ప్రతిచోటా ప్రవర్తి౦చడాన్ని వారు చూస్తారు. || 6||
ਸੇਵਕ ਸੇਵਿ ਰਹੇ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਣੇ ॥ ఓ' దేవుడా, మీ మనస్సుకు ప్రీతికరమైన భక్తులు, మీ నిజమైన ప్రేమతో నిండి ఉంటారు మరియు మిమ్మల్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, ఆరాధిస్తూ ఉంటారు.
ਦੁਬਿਧਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਜਗਿ ਝੂਠੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਪਛਾਣੇ ॥੭॥ ద్వంద్వత్వంలో ఉండి, సద్గుణాల మధ్య, దుర్గుణాల మధ్య వివక్ష చూపలేని, ప్రపంచంలో అసత్యమైనదిగా పరిగణించబడేవాడు, మరియు దేవుని సమక్షంలో ఎన్నడూ అంగీకరించబడడు. || 7||
ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਅਕਥੁ ਕਥੀਐ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ॥ దేవుడు స్వయంగా మనలను ఆయనతో ఏకం చేసినప్పుడు, అప్పుడు మాత్రమే మనం అతని నిజమైన దైవిక పదం ద్వారా అతని వర్ణించలేని సుగుణాల ప్రశంసలను పాడగలం.
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਣੇ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥੮॥੧॥ ఓ నానక్, దేవుని నామాన్ని ప్రేమతో గుర్తుచేసుకోవడం ద్వారా, అతని నిజమైన భక్తులు శాశ్వత దేవునితో విలీనం చేయబడ్డారు. ||8|| 1||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੩ ॥ రాగ్ సారంగ్, మూడవ గురువు:
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਤਿ ਮੀਠਾ ॥ ఓ' నా మనసా, దేవుని నామాన్ని అత్యంత మధురమైనదిగా కనుగొన్న వ్యక్తి,
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/