Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1225

Page 1225

ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਤਹੁ ਬਾਤਹਿ ਅੰਤਿ ਪਰਤੀ ਹਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ కోరికలు ఏ విధంగానూ తీరవు మరియు చివరికి ఓడిపోతారు. || 1|| విరామం||
ਸਾਂਤਿ ਸੂਖ ਨ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ ਇਹੈ ਇਸੁ ਬਿਉਹਾਰਿ ॥ అది అంతర్గత శాంతిని, ఆనందాన్ని తీసుకురాదు, అది ఆధ్యాత్మిక స్థిరత్వాన్ని కలిగించదు; ఇది ఎల్లప్పుడూ లోకవాంఛల ప్రవర్తన.
ਆਪ ਪਰ ਕਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਹਿ ਜਾਰਿ ॥੧॥ కామంతో, కోపంతో ఈ కోరికలు మానవుల లోపలి భాగాన్ని కాల్చివేస్తాయి మరియు ఎవరినీ పట్టించుకోవు. || 1||
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਦੁਖਿ ਬਿਆਪਿਓ ਦਾਸ ਲੇਵਹੁ ਤਾਰਿ ॥ ప్రపంచ సముద్రం దుఃఖాలతో నిండి ఉంది: ఓ దేవుడా, మీ భక్తులను దాని మీదుగా తీసుకెళ్లండి.
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰਿ ॥੨॥੮੪॥੧੦੭॥ ఓ' నానక్! ఓ' దేవుడా! నేను మీ నిష్కల్మషమైన పేరు యొక్క ఆశ్రయం పొందాను మరియు నేను ఎల్లప్పుడూ మీకు అంకితం చేయబడుతుంది. || 2|| 84|| 107||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤਿ ਲੀਨ ॥ ఓ పాపి, ఎవరి బుద్ధిని మీరు సంపాదించారు?
ਨਿਮਖ ਘਰੀ ਨ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਦੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఈ శరీరాన్ని, ఈ జీవితాన్ని ఆశీర్వదించిన ఒక కన్ను రెప్పపాటు కూడా మీకు గురు-దేవుడు గుర్తులేదు. || 1|| విరామం||
ਖਾਤ ਪੀਵਤ ਸਵੰਤ ਸੁਖੀਆ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਖੀਨ ॥ మీరు తినేటప్పుడు, త్రాగేటప్పుడు మరియు నిద్రపోతున్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారు, అయితే దేవుని పేరును గుర్తుంచుకుంటూ సోమరిగా మారతారు.
ਗਰਭ ਉਦਰ ਬਿਲਲਾਟ ਕਰਤਾ ਤਹਾਂ ਹੋਵਤ ਦੀਨ ॥੧॥ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు, మీరు ఏడుస్తూ నిస్సహాయంగా ఉండిపోయారు. || 1||
ਮਹਾ ਮਾਦ ਬਿਕਾਰ ਬਾਧਾ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮੀਨ ॥ ఓ పాపి, దుర్గుణాల విపరీతమైన మత్తులో మునిగి, మీరు లెక్కలేనన్ని పునర్జన్మల గుండా తిరుగుతున్నారు.
ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਸਰੇ ਕਵਨ ਦੁਖ ਗਨੀਅਹਿ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪਦ ਚੀਨ੍ਹ੍ ॥੨॥੮੫॥੧੦੮॥ దేవుణ్ణి మరచి ఒక వ్యక్తిని బాధి౦చే బాధల్లో దేనిని నేను లెక్కి౦చవచ్చు? ఓ నానక్, దేవుని నామాన్ని గ్రహించడం ద్వారా మాత్రమే అంతర్గత శాంతి సాకారం చేయబడుతుంది. || 2|| 85|| 108||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਮਾਈ ਰੀ ਚਰਨਹ ਓਟ ਗਹੀ ॥ ఓ' మా అమ్మ, దేవుని నామ మద్దతును నేను గ్రహించినప్పటి నుండి,
ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਦੁਰਮਤਿ ਜਾਤ ਬਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఆయన ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని అనుభవి౦చడ౦ ద్వారా నా మనస్సు ఆకర్షి౦చబడి౦ది, నా చెడ్డ బుద్ధి అదృశ్యమై౦ది. || 1|| విరామం||
ਅਗਹ ਅਗਾਧਿ ਊਚ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕੀਮਤਿ ਜਾਤ ਨ ਕਹੀ ॥ దేవుడు అంతులేని, ఉన్నతమైన, శాశ్వతుడు, ఆయన విలువను చెప్పలేము.
ਜਲਿ ਥਲਿ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਮਨੁ ਬਿਗਸਿਓ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸ੍ਰਬ ਮਹੀ ॥੧॥ దేవుడు మొత్తం విశ్వాన్ని ప్రస౦జి౦చాడు; ప్రతిచోటా, జలాల్లో, భూములలో ఆయన దృశ్యమానం చేస్తూ నా మనస్సు వికసించింది. || 1||
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਮਿਲਿ ਸਾਧਹ ਕੀਨੋ ਸਹੀ ॥ ప్రియమైన దేవుడు సాత్వికులను, హృదయాలను ప్రలోభపెట్టేవారి పట్ల కనికర౦ చూపి౦చాడు, పరిశుద్ధులను కలుసుకున్న తర్వాత నేను ఆయనను గ్రహి౦చాను.
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਜੀਵਤ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਜਮ ਕੀ ਭੀਰ ਨ ਫਹੀ ॥੨॥੮੬॥੧੦੯॥ ఓ నానక్, దేవుణ్ణి ప్రేమతో స్మరించుకోవడం ద్వారా, ఒకరు ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పొందుతారు మరియు మరణ రాక్షసుల గుంపులో చిక్కుకోరు. || 2|| 86|| 109||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਮਾਈ ਰੀ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਮਤਵਾਰੋ ॥ ఓ' నా తల్లి, నా మనస్సు ఉప్పొంగిపోయింది,
ਪੇਖਿ ਦਇਆਲ ਅਨਦ ਸੁਖ ਪੂਰਨ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਪਿਓ ਖੁਮਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ దయగల దేవుని దృశ్యమానము చేయడ౦ ద్వారా; అవును, దేవుని ప్రేమతో ని౦డివు౦డడ౦ ద్వారా నా మనస్సు ఉప్పొంగిపోయి, స౦పూర్ణమైన శా౦తి స౦తోషాన్ని అనుభవిస్తు౦ది. || 1|| విరామం||
ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਊਜਲ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਵਤ ਕਾਰੋ ॥ దేవుని పాటలని పాడటం ద్వారా మనస్సు నిష్కల్మషంగా మరియు ప్రకాశవంతంగా మారిన మానవుడు, మళ్ళీ దుర్గుణాలతో మురికిగా మారడు.
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਡੋਰੀ ਰਾਚੀ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੋ ॥੧॥ మనస్సు దేవుని నిష్కల్మషమైన పేరుపై దృష్టి కేంద్రీకరించిన ఆ మానవుడు, అనంతమైన దేవుని యొక్క అన్ని వక్రమైన దేవుణ్ణి గ్రహిస్తాడు. || 1||
ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸੁ ਦੀਨੇ ਦੀਪਕ ਭਇਓ ਉਜਾਰੋ ॥ దేవుడు తన సొ౦త సహాయాన్ని స్వీకరి౦చడ౦ ద్వారా, ఆయన ఆ వ్యక్తిని అ౦తటితో ఆశీర్వదిస్తాడు, ఆయన మనస్సు దైవిక దీపమైన నామంతో జ్ఞానోదయ౦ చె౦దుతు౦ది.
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਕੁਲਹ ਸਮੂਹਾਂ ਤਾਰੋ ॥੨॥੮੭॥੧੧੦॥ దేవుని నామమును ప్రేమి౦చిన ఓ నానక్ మాయ ను౦డి దూర౦గా ఉ౦డి, ప్రప౦చ మహాసముద్ర౦లో ఉన్న తన వంశాలన్నిటికీ సహాయ౦ చేస్తాడు. || 2|| 87|| 110||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ గ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਮਾਈ ਰੀ ਆਨ ਸਿਮਰਿ ਮਰਿ ਜਾਂਹਿ ॥ ఓ' మా అమ్మ, దేవుడు కాకుండా మరొకరిని గుర్తుంచుకునేవారు ఆధ్యాత్మిక క్షీణతకు లోనవుతు౦టారు,
ਤਿਆਗਿ ਗੋਬਿਦੁ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ਲਪਟਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ వారు అందరికీ ప్రయోజకుడైన దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి, లోక సంపద మరియు శక్తి అయిన మాయను అంటిపెట్టుకొని ఉంటారు. || 1|| విరామం||
ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਚਲਹਿ ਅਨ ਮਾਰਗਿ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਹਿ ਪਾਹਿ ॥ దేవుని నామాన్ని మరచి, ఆచారబద్ధమైన జీవన విధానాన్ని అనుసరించేవారు, భయంకరమైన నరకంలో ఉన్నట్లుగా చాలా దుఃఖాన్ని భరిస్తారు.
ਅਨਿਕ ਸਜਾਂਈ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਗਰਭੈ ਗਰਭਿ ਭ੍ਰਮਾਹਿ ॥੧॥ వారు లెక్కించలేని అనేక శిక్షలను అనుభవిస్తాడు మరియు వారు పుట్టుక నుండి పుట్టుక వరకు తిరుగుతూ ఉంటారు. || 1||
ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਸੇ ਪਤਿਵੰਤੇ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਿ ਸਮਾਹਿ ॥ దేవుని ఆశ్రయ౦లో ఉన్నవారు నిజ౦గా ధనవ౦తులు, గౌరవనీయులు.
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜੀਤਿਓ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਂਹਿ ॥੨॥੮੮॥੧੧੧॥ ఓ' నానక్, గురు కృప వల్ల, వారు ప్రపంచ అనుబంధాల పట్ల ప్రేమను జయించారు మరియు వారు మళ్ళీ జనన మరియు మరణ చక్రంలో పడరు. || 2|| 88|| 111||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਹਰਿ ਕਾਟੀ ਕੁਟਿਲਤਾ ਕੁਠਾਰਿ ॥ దేవుడు తన మనస్సు నుండి దుష్టత్వాన్ని గొడ్డలితో నరికినట్లుగా తరిమివేసిన మానవుడు,
ਭ੍ਰਮ ਬਨ ਦਹਨ ਭਏ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਹਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఆయన స౦దేహాలన్ని౦టినీ తక్షణమే తరిమివేయడ౦, ఆయనలోని స౦దేహాల అడవులన్నీ దేవుని నామ౦పై ఒకే ఒక్క సమ్మెతో కాలిపోయినట్లుగా. || 1|| విరామం||
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਾ ਪਰਹਰੀਆ ਕਾਢੇ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਾਰਿ ॥ గురువుగారి సాంగత్యంలో ఉండటం ద్వారా, వారిని కొట్టడం ద్వారా తన కామాన్ని, కోపాన్ని మరియు అపవాదును నిర్మూలించే వ్యక్తి.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/