Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1216

Page 1216

ਤਿਨ ਸਿਉ ਰਾਚਿ ਮਾਚਿ ਹਿਤੁ ਲਾਇਓ ਜੋ ਕਾਮਿ ਨਹੀ ਗਾਵਾਰੀ ॥੧॥ ఓ' మూర్ఖుడా, మీరు నిమగ్నం అయ్యారు మరియు చివరికి మీకు ఎటువంటి ఉపయోగం లేని వారితో ప్రేమలో ఉన్నారు. || 1||
ਹਉ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹਮਰੋ ਬਸੁ ਚਾਰੀ ॥ ఓ' దేవుడా, నేను ఏమీ కాదు, ఏదీ నాకు చెందదు, మరియు ఏదీ నా నియంత్రణలో లేదు.
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤਨ ਸੰਗਿ ਉਧਾਰੀ ॥੨॥੩੬॥੫੯॥ ఓ నానక్ దేవుడు, ప్రతిదీ చేయగల డు మరియు పూర్తి చేయగలడు, నన్ను సాధువు సాంగత్యంలో ఉంచడం ద్వారా ప్రపంచ దుర్గుణాల సముద్రం గుండా నన్ను తీసుకువెళుతుంది. || 2|| 36|| 59||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਤ ਰਹੈ ਨ ਹੋਰੀ ॥ మాయ ప్రజలను ఆకర్షిస్తుంది, ఒకరు ఆపడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు కూడా అది ఆగదు.
ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸਗਲ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਤੁਟੈ ਨ ਕਾਹੂ ਤੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఇది నిష్ణాతుడైన యోగులు మరియు సన్యాసిలందరికీ కూడా ప్రియమైనది; దాని బంధాలు ప్రయత్నించడం ద్వారా కూడా స్నాప్ చేయబడవు. || 1|| విరామం||
ਖਟੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਉਚਰਤ ਰਸਨਾਗਰ ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਨ ਥੋਰੀ ॥ ఆరు శాస్త్రాలను (పవిత్ర గ్రంథాలను) ఒకరి నాలుక నుండి పఠించడం ద్వారా, లేదా పవిత్ర ప్రదేశాల చుట్టూ తిరగడం ద్వారా కూడా మాయపై ప్రేమ తగ్గదు.
ਪੂਜਾ ਚਕ੍ਰ ਬਰਤ ਨੇਮ ਤਪੀਆ ਊਹਾ ਗੈਲਿ ਨ ਛੋਰੀ ॥੧॥ భక్తి ఆరాధనలు చేసే వారిని, తమ శరీరంపై మతపరమైన చిహ్నాలను తయారు చేసేవారిని, ఉపవాసాలను పాటించేవారిని, ఆచారాలను, తపస్సును చేసే వారిని కూడా ఇది విడిచిపెట్టదు. || 1||
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਿਤ ਹੋਤ ਜਗੁ ਸੰਤਹੁ ਕਰਹੁ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥ ప్రపంచం మాయ యొక్క లోతైన చీకటి గుంటలో పడుతోంది: ఓ సాధువులారా, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితిని సాధించడానికి నాకు సహాయం చేయండి.
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਨਾਨਕੁ ਭਇਓ ਮੁਕਤਾ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਭੋਰੀ ॥੨॥੩੭॥੬੦॥ సాధువుల సాంగత్యంలో ఒక్క క్షణం కూడా దేవుని ఆశీర్వాద దర్శనాన్ని అనుభవించడం ద్వారా నానక్ విముక్తి పొందాడు. || 2|| 37|| 60||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਕਹਾ ਕਰਹਿ ਰੇ ਖਾਟਿ ਖਾਟੁਲੀ ॥ (ఓ మూర్ఖుడా, ఆలోచించు), పాడైపోయే ప్రపంచ సంపదను సంపాదించడం ద్వారా మీరు ఏమి చేస్తారు?
ਪਵਨਿ ਅਫਾਰ ਤੋਰ ਚਾਮਰੋ ਅਤਿ ਜਜਰੀ ਤੇਰੀ ਰੇ ਮਾਟੁਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ మీరు గాలి సంచిలా ఉబ్బి ఉన్నారు మరియు మీ పిచ్చర్ లాంటి శరీరం చాలా పెళుసుగా ఉంటుంది. || 1|| విరామం||
ਊਹੀ ਤੇ ਹਰਿਓ ਊਹਾ ਲੇ ਧਰਿਓ ਜੈਸੇ ਬਾਸਾ ਮਾਸ ਦੇਤ ਝਾਟੁਲੀ ॥ ఒక డేగ మాంసంపై దూసుకెళ్లినట్లే, అదే విధంగా మీరు ఒక ప్రదేశం నుండి వస్తువులను లాక్కుని మరొక ప్రదేశంలో నిల్వ చేస్తారు.
ਦੇਵਨਹਾਰੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਅੰਧੁਲੇ ਜਿਉ ਸਫਰੀ ਉਦਰੁ ਭਰੈ ਬਹਿ ਹਾਟੁਲੀ ॥੧॥ ఓ అజ్ఞాని మర్త్యుడా, మీరు ప్రయోజకుడైన దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు, ఒక దుకాణంలో తింటూ, మిగిలిన ప్రయాణం గురించి మరచిపోయే ప్రయాణికుడిలాగానే. || 1||
ਸਾਦ ਬਿਕਾਰ ਬਿਕਾਰ ਝੂਠ ਰਸ ਜਹ ਜਾਨੋ ਤਹ ਭੀਰ ਬਾਟੁਲੀ ॥ మీరు అబద్ధ సుఖాలు మరియు చెడు పనుల రుచిలో చిక్కుకుపోతారు, కాబట్టి, మీరు వెళ్ళాల్సిన ఆ ప్రదేశానికి మార్గం చాలా సంకుచితంగా మరియు కష్టంగా మారుతోంది.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਮਝੁ ਰੇ ਇਆਨੇ ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਖੁਲ੍ਹ੍ਹੈ ਤੇਰੀ ਗਾਂਠੁਲੀ ॥੨॥੩੮॥੬੧॥ ఓ నానక్! అన్నారు, ఓ అజ్ఞానులారా! త్వరలోనే మీ శ్వాసల ముడి తెరుచుకుంటుంది మరియు మీరు చనిపోతారు. || 2|| 38|| 61||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਗੁਰ ਜੀਉ ਸੰਗਿ ਤੁਹਾਰੈ ਜਾਨਿਓ ॥ ఓ' గౌరవనీయ గురువా, మీ సహవాసంలో నేను భగవంతుణ్ణి గ్రహించాను,
ਕੋਟਿ ਜੋਧ ਉਆ ਕੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੀਐ ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਭੀ ਮਾਨਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ లక్షలాది మ౦ది యోధులు తిరుగుతూ, వారి గురి౦చి ఎవ్వరూ పట్టి౦చుకు౦టున్న దేవుని ఆస్థాన౦లో నేను గుర్తి౦చబడ్డాను. || 1|| విరామం||
ਕਵਨ ਮੂਲੁ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਾ ਕਹੀਐ ਕਵਨ ਰੂਪੁ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਿਓ ॥ మానవుల పుట్టుక (వీర్యం మరియు గుడ్డు) గురించి మనం ఏమి చెప్పగలం, కానీ అవి ఎంత అందంగా మారతాయి?
ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਮਾਟੀ ਸੰਗਿ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਬਖਾਨਿਓ ॥੧॥ కానీ ప్రాథమిక మూలకాలతో తయారు చేయబడిన మానవ శరీరంలో దివ్యకాంతి ప్రకాశిస్తున్నప్పుడు, అప్పుడు విలువైన మానవ శరీరాన్ని పొందడం కష్టమని అంటారు. || 1||
ਤੁਮ ਤੇ ਸੇਵ ਤੁਮ ਤੇ ਜਪ ਤਾਪਾ ਤੁਮ ਤੇ ਤਤੁ ਪਛਾਨਿਓ ॥ ఓ' గురువా, మీ నుండి నేను భక్తి ఆరాధన, తపస్సు మరియు నీతివంతమైన జీవన విధానాన్ని చేయడానికి మార్గాన్ని నేర్చుకున్నాను.
ਕਰੁ ਮਸਤਕਿ ਧਰਿ ਕਟੀ ਜੇਵਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨਿਓ ॥੨॥੩੯॥੬੨॥ కృపను అనుగ్రహిస్తూ, మీరు మాయ యొక్క నా ఉచ్చును కత్తిరించారు: ఓ'నానక్! నేను మీ భక్తుల సేవకుడిని.|| 2|| 39|| 62||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਓ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮ ॥ దేవుడు తన భక్తుడిని నామం అనే వరంతో ఆశీర్వదించాడు:
ਮਾਨਸੁ ਕਾ ਕੋ ਬਪੁਰੋ ਭਾਈ ਜਾ ਕੋ ਰਾਖਾ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఓ సహోదరుడా, ఏ నిస్సహాయ మానవుడు తన రక్షకుడైన దేవుడు అయిన దానికి ఏ హాని చేయగలడు? || 1|| పాజ్||
ਆਪਿ ਮਹਾ ਜਨੁ ਆਪੇ ਪੰਚਾ ਆਪਿ ਸੇਵਕ ਕੈ ਕਾਮ ॥ ఆయనే కోశాధికారి, తానే నాయకుడు, తానే తన భక్తుని పనులు పూర్తి చేస్తాడు.
ਆਪੇ ਸਗਲੇ ਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮ ॥੧॥ సర్వజ్ఞుడైన గురు-దేవుడు స్వయంగా అన్ని రాక్షసులను (దుర్గుణాలను) నాశనం చేస్తాడు .|| 1||
ਆਪੇ ਪਤਿ ਰਾਖੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਿ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨ ॥ దేవుడు స్వయంగా తన భక్తుడి గౌరవాన్ని కాపాడతాడు మరియు, అతను స్వయంగా వారిని ఆధ్యాత్మిక స్థిరత్వంతో ఆశీర్వదిస్తాడు.
ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨ ॥੨॥੪੦॥੬੩॥ నానక్ యొక్క సర్వజ్ఞుడైన దేవుడు కాలం ప్రారంభం నుండి మరియు యుగాల అంతటా తన భక్తుడి గౌరవాన్ని కాపాడుతున్నాడు.|| 2|| 40|| 63||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਤੂ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ఓ' దేవుడా, మీరు నా స్నేహితుడు, సహచరుడు మరియు నా జీవిత శ్వాస.
ਮਨੁ ਧਨੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਸੀਤੋ ਤੁਮਰੈ ਧਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఈ మనస్సు, సంపద, జీవితం మరియు శరీరం అన్నీ మీ ఆశీర్వాదాలు, నా శరీరం మీకు కుట్టబడినట్లు మిమ్మల్ని గుర్తుంచుకోవడంపై దృష్టి సారించింది)|| 1|| విరామం||
ਤੁਮ ਹੀ ਦੀਏ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਤੁਮ ਹੀ ਦੀਏ ਮਾਨ ॥ ఓ' దేవుడా! మీరు నన్ను అన్ని రకాల బహుమతులతో ఆశీర్వదించారు, మరియు మీరు నన్ను గౌరవం మరియు గౌరవంతో ఆశీర్వదించారు.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪਤਿ ਰਾਖਹੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨ ॥੧॥ ఓ' సర్వజ్ఞుడైన దేవుడా! ఎప్పటికీ, మీరు నా గౌరవాన్ని కాపాడండి || 1||
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/