Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1206

Page 1206

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਇਹੈ ਬੀਚਾਰਿਓ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ మళ్లీ మళ్లీ శోధించిన తర్వాత, అన్ని సౌకర్యాలకు, అంతర్గత శాంతికి దేవుని పేరు ఒక్కటే మూలమని నేను నిర్ధారించాను.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਜਾ ਕੈ ਲੇਖੁ ਮਥਾਮਾ ॥੪॥੧੧॥ ఓ నానక్! అలా౦టి ము౦దుగా నిర్ణయి౦చబడిన విధి ఉన్న దేవుని నామాన్ని ఆ వ్యక్తి మాత్రమే గ్రహి౦చాడని చెప్ప౦డి. || 4|| 11||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ॥ (ఓ' సోదరా), మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని పాటలని పాడాలి,
ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਸਿਧਿ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ మనకు కావలసిన సమస్తమును, సమస్త సౌఖ్యములను, అంతఃశాంతిని, అద్భుత శక్తులను, మన మనస్సు యొక్క కోరిక యొక్క ఫలాలను పొందును. || 1|| విరామం||
ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਿਮਰਹ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ఓ ప్రియమైన సాధువులారా, ఆ౦తర౦గ శా౦తి, జీవశ్వాసల ప్రయోజనకారి అయిన నిత్య దేవుణ్ణి ప్రేమపూర్వక౦గా గుర్తుచేసుకు౦దా౦.
ਅਨਾਥਹ ਨਾਥੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਘਟ ਵਾਸੀ ॥੧॥ ఆయన (దేవుడు) సాత్వికుల దుఃఖాలను నాశనం చేసే, ప్రతిచోటా నివసిస్తూ, అన్ని శరీరాలలో నివసిస్తున్న మద్దతు లేని, వినాశనకరమైన మద్దతు. || 1||
ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਸੁਨਾਵਤ ਸਰਧਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀ ਵਡਭਾਗੇ ॥ 888 దేవుని పాటలని ఆరాధనతో పాడటం, వినడం మరియు పఠించడం ద్వారా మరియు అతని పేరు యొక్క అమృతాన్ని తాగడం ద్వారా మనం చాలా అదృష్టవంతులం అవుతాం.
ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਮਿਟੇ ਸਭਿ ਤਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਜਾਗੇ ॥੨॥ తమ మనస్సును దేవుని నామముపై కేంద్రీకరించి, దుర్గుణాల దాడిపట్ల అప్రమత్తంగా ఉన్నవారు, అన్ని బాధలు మరియు కలహాలు అదృశ్యమవుతాయి. || 2||
ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਝੂਠੁ ਤਜਿ ਨਿੰਦਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਬੰਧਨ ਤੂਟੇ ॥ కామాన్ని, కోపాన్ని, అబద్ధాన్ని, అపవాదును విడిచిపెట్టి, దేవుణ్ణి ఆరాధనతో స్మరించుకోవడం ద్వారా అన్ని ప్రపంచ బంధాలు విచ్ఛిన్నం.
ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰ ਅੰਧ ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਛੂਟੇ ॥੩॥ గురుకృప వలన లోకసంపద, అహంకారం, ఆధ్యాత్మిక అజ్ఞానం, లోకప్రేమల మత్తు నుండి విముక్తి పొందబడుతుంది. || 3||
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ॥ ఓ' దేవుడా! మీరు సర్వశక్తిమంతులు, సర్వోన్నతుడా, దయ చూపండి, నేను మీ భక్తుడిని.
ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਮਹਿ ਠਾਕੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥੪॥੧੨॥ ఓ నానక్! సర్వస్వము చేస్తున్న గురుదేవులు మనకందరికీ దగ్గరలో ఉన్నారు. || 4|| 12||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਚਰਨ ॥ ఆ గురు దేవుని దివ్య వాక్యానికి నేను అంకితమై ఉన్నాను.
ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਈਐ ਉਪਦੇਸੁ ਹਮਾਰੀ ਗਤਿ ਕਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఎవరి సాంగత్యంలో మనం సర్వోన్నత దేవుణ్ణి ప్రేమతో స్మరించుకుంటామో, ఎవరి బోధనలు మనల్ని ఏమని పిలిచామో. || 1|| విరామం||
ਦੂਖ ਰੋਗ ਭੈ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਜੋ ਆਵੈ ਹਰਿ ਸੰਤ ਸਰਨ ॥ దేవుని సాధువు అయిన గురువు ఆశ్రయానికి వచ్చే ఆ వ్యక్తి యొక్క అన్ని బాధలు, బాధలు మరియు భయాలు అదృశ్యమవుతాయి.
ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ਵਡ ਸਮਰਥ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ॥੧॥ ఆయన స్వయ౦గా ఇతరులను గుర్తు౦చుకు౦టూ, శక్తివ౦తమైన దేవుని నామాన్ని గుర్తు౦చుకునేలా ప్రేరేపి౦చాడు, మనలను దుర్గుణాల ప్రప౦చ సముద్ర౦లో తీసుకు వెళ్ళే పడవలా ఉ౦టాడు. || 1||
ਜਾ ਕੋ ਮੰਤ੍ਰੁ ਉਤਾਰੈ ਸਹਸਾ ਊਣੇ ਕਉ ਸੁਭਰ ਭਰਨ ॥ (నేను ఆ గురువుకు అంకితమైనవాడిని), అతని బోధనలు ఒకరి సందేహాన్ని తొలగిస్తాయి మరియు సద్గుణాలు లేని సుగుణాలతో నిండి ఉంటాయి.
ਹਰਿ ਦਾਸਨ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨਤ ਤੇ ਨਾਹੀ ਫੁਨਿ ਗਰਭ ਪਰਨ ॥੨॥ దేవుని భక్తుడు-గురువు యొక్క బోధలను అనుసరించేవారు, వారి జనన మరియు మరణ చక్రం ముగుస్తుంది కాబట్టి తల్లి గర్భంలోకి మళ్లీ ప్రవేశించరు. || 2||
ਭਗਤਨ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਤ ਗਾਵਤ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਤਾ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ॥ భగవంతుని భక్తుల బోధనలను సేవిస్తూ, అనుసరించే వారు, ఆయన పాటలని పాడుకునేవారు, గురువు వారి జనన మరణాల దుఃఖాలను నిర్మూలిస్తాడు.
ਜਾ ਕਉ ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਬੀਠੁਲਾ ਤਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਜਰ ਜਰਨ ॥੩॥ దేవుడు కనికర౦ చూపి౦చే వ్యక్తి, ఆయన నామ౦లోని అ౦తటి లేని ఆన౦దాన్ని సహి౦చడ౦ || 3||
ਹਰਿ ਰਸਹਿ ਅਘਾਨੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨੇ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਹੀ ਜਾਤ ਬਰਨ ॥ దేవుని నామ౦లోని అమృత౦తో స౦తోషి౦చబడినవారు, మాటలతో వర్ణి౦చలేని ఆధ్యాత్మిక సమతూక స్థితిలో మునిగిపోతారు.
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੰਤੋਖੇ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਜਪਿ ਜਪਿ ਉਧਰਨ ॥੪॥੧੩॥ ఓ నానక్, గురువు దయవల్ల వారు తృప్తిగా ఉంటారు, మరియు దేవుని పేరును ప్రేమగా గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా ప్రపంచ-దుర్సముద్రాన్ని దాటారు. || 4|| 13||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਗਾਇਓ ਰੀ ਮੈ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਮੰਗਲ ਗਾਇਓ ॥ ఓ' నా సోదరి! నేను సద్గుణాల నిధి అయిన దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ పాటలు పాడుతున్నాను.
ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ਭਲੇ ਦਿਨ ਅਉਸਰ ਜਉ ਗੋਪਾਲੁ ਰੀਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఆ పరిస్థితులు ఆశీర్వది౦చబడ్డాయి, భూమి యజమాని అయిన దేవుణ్ణి ఎవరైనా స౦తోషపెట్టగలిగిన ఆ రోజులు ఆశీర్వది౦చబడ్డాయి. || 1|| విరామం||
ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮੋਰਲੋ ਮਾਥਾ ॥ నేను పూర్తిగా గురువుకు లొంగిపోయాను.
ਹਮਰੇ ਮਸਤਕਿ ਸੰਤ ਧਰੇ ਹਾਥਾ ॥੧॥ నా నుదుటిపై చేయి వేసి సాధువు-గురువు నన్ను ఆశీర్వదించారు. || 1||
ਸਾਧਹ ਮੰਤ੍ਰੁ ਮੋਰਲੋ ਮਨੂਆ ॥ గురువు మంత్రం (దివ్యపదం) నా మనస్సులో పొందుపరచబడింది,
ਤਾ ਤੇ ਗਤੁ ਹੋਏ ਤ੍ਰੈ ਗੁਨੀਆ ॥੨॥ దీని వలన మాయ యొక్క మూడు విధానాల ప్రభావం (దుర్గుణం, ధర్మం మరియు శక్తి) నాలో నుండి అదృశ్యమైంది. || 2||
ਭਗਤਹ ਦਰਸੁ ਦੇਖਿ ਨੈਨ ਰੰਗਾ ॥ భక్తుల దృశ్యాన్ని చూసి నా కళ్లలో ఇంత ప్రేమ నిండిపోయింది.
ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੂਟੇ ਭ੍ਰਮ ਸੰਗਾ ॥੩॥ దురాశతో నా అనుబంధం, సందేహం ముగిశాయి. || 3||
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ ॥ నానక్ చెప్పారు, ఆధ్యాత్మిక శాంతి, సమతుల్యత మరియు ఆనందం నాలో బాగా ఉంది,
ਖੋਲ੍ਹ੍ਹਿ ਭੀਤਿ ਮਿਲੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੪॥੧੪॥ అహం గోడను కూల్చివేసి, నేను ఆనందానికి ప్రతిరూపమైన దేవుణ్ణి కలిశాను. || 4|| 14||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు, రెండవ బీ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ఒకే నిత్య దేవుడు, సత్య గురువు కృపచేత గ్రహించబడ్డాడు:
ਕੈਸੇ ਕਹਉ ਮੋਹਿ ਜੀਅ ਬੇਦਨਾਈ ॥ నా హృదయవేదనలను నేను ఎలా వ్యక్త౦ చేయవచ్చు?
ਦਰਸਨ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨੋਹਰ ਮਨੁ ਨ ਰਹੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਉਮਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ నాలో నా ప్రియమైన దేవుని యొక్క ఆశీర్వదించబడిన దృష్టి పట్ల ప్రేమ మరియు కోరిక ఉంది, అతనిని ఊహించకుండా నా మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండదు మరియు అది అతని పట్ల అనేక విధాలుగా మక్కువ చూపుతుంది. || 1|| విరామం||
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/