Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1204

Page 1204

ਪੂਛਉ ਪੂਛਉ ਦੀਨ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਕੋਊ ਕਹੈ ਪ੍ਰਿਅ ਦੇਸਾਂਗਿਓ ॥ వినయస్థుడిలా, నా ప్రియమైన వ్యక్తి నివసిస్తున్న ప్రదేశం గురించి ఎవరైనా నాకు చెప్పగలరా అని నేను అడుగుతూనే ఉంటాను మరియు ఆశిస్తున్నాను.
ਹੀਂਓ‍ੁ ਦੇਂਉ ਸਭੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਉ ਸੀਸੁ ਚਰਣ ਪਰਿ ਰਾਖਿਓ ॥੨॥ చాలా గౌరవంగా, నేను నా హృదయాన్ని లొంగదీసుకుంటాను మరియు నా మనస్సు మరియు శరీరాన్ని మరియు ప్రతిదీ ఆ వ్యక్తికి అందిస్తాను. || 2||
ਚਰਣ ਬੰਦਨਾ ਅਮੋਲ ਦਾਸਰੋ ਦੇਂਉ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਅਰਦਾਗਿਓ ॥ నేను పరిశుద్ధ స౦ఘ౦ ఎదుట నమస్కరి౦చడ౦, గ్రాటీల కోస౦ నేను మీ సేవలో ఉ౦డాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.
ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵਹੁ ਨਿਮਖ ਦਰਸੁ ਪੇਖਾਗਿਓ ॥੩॥ కనికరము ఇచ్చి నన్ను దేవునితో ఐక్యపరచుము, దానివలన నేను ఆయన ఆశీర్వది౦చబడిన దర్శనమును ఒక్క క్షణము అనుభవి౦చగలను. || 3||
ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਭਈ ਤਬ ਭੀਤਰਿ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਦਿਨੁ ਸੀਤਲਾਗਿਓ ॥ దేవుని దయతో ఆయన చూపు నామీద పడినప్పుడు, ఆయన నా హృదయ౦లో వ్యక్తమిచ్చాడు, ఇప్పుడు నా మనస్సు ప్రశా౦త౦గా ఉ౦ది.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਸਿ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਬਾਜਿਓ ॥੪॥੫॥ ఓ నానక్! చెప్పండి, ఇప్పుడు నేను ఆనందంతో అతని ప్రశంసల పాటలను పాడతాను మరియు నాలో ఆగని దైవిక శ్రావ్యత ప్లే చేస్తున్నట్లుగా నేను భావిస్తున్నాను. || 4|| 5||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਮਾਈ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਾਧਾ ॥ ఓ తల్లి, దేవుడు శాశ్వతుడు, అమరుడు ఆయన సాధువులు,
ਬਚਨੁ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੈ ਕਹਿਓ ਮੈ ਛੀਕਿ ਗਾਂਠਰੀ ਬਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఈ పదాన్ని పరిపూర్ణ గురువు గారు మాట్లాడారు మరియు నేను దానిని నా మనస్సులో దృఢంగా పొందుచేశాను. || 1|| విరామం||
ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਨਖਿਅਤ੍ਰ ਬਿਨਾਸੀ ਰਵਿ ਸਸੀਅਰ ਬੇਨਾਧਾ ॥ రాత్రులు, రోజులు, నక్షత్రాలు, సూర్యుడు మరియు చంద్రుడు అదృశ్యమవుతారు.
ਗਿਰਿ ਬਸੁਧਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਇਗੋ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਧਾ ॥੧॥ పర్వతాలు, భూమి, నీరు మరియు గాలి పోతాయి, కానీ గురువు యొక్క దైవిక పదం మాత్రమే తప్పుకాదు. || 1||
ਅੰਡ ਬਿਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਿਨਾਸੀ ਉਤਭੁਜ ਸੇਤ ਬਿਨਾਧਾ ॥ గుడ్లవల్ల పుట్టినవారు మరణిస్తారు, గర్భములో పుట్టినవారు నశిస్తారు మరియు భూమి నుండి పుట్టినవారు మరియు చెమట కూడా మరణిస్తాయి.
ਚਾਰਿ ਬਿਨਾਸੀ ਖਟਹਿ ਬਿਨਾਸੀ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਨਿਹਚਲਾਧਾ ॥੨॥ నాలుగు వేదావశాలు నుడిశించును, ఆరు షాత్రలు పోవును. కానీ గురువు యొక్క దివ్య మైన మాటలు శాశ్వతమైనవి. || 2||
ਰਾਜ ਬਿਨਾਸੀ ਤਾਮ ਬਿਨਾਸੀ ਸਾਤਕੁ ਭੀ ਬੇਨਾਧਾ ॥ ధర్మం, దుర్గుణం, శక్తి (మాయ యొక్క మూడు విధానాలు) అదృశ్యమవుతాయి.
ਦ੍ਰਿਸਟਿਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਆਗਾਧਾ ॥੩॥ కనిపించేదంతా నశిస్తుంది, కానీ గురువు మాటలు మాత్రమే శాశ్వతమైనవి. || 3||
ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ ਸਭੁ ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਦਿਖਾਧਾ ॥ దేవుడు మాత్రమే తనలాంటివాడు, అతను ఈ ప్రపంచ నాటకాన్ని చూపిస్తాడు
ਪਾਇਓ ਨ ਜਾਈ ਕਹੀ ਭਾਂਤਿ ਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਲਾਧਾ ॥੪॥੬॥ ఓ' సోదరుడా! దేవుణ్ణి మరే విధంగానూ గ్రహించలేము: ఓ నానక్! గురువు బోధనలను కలవడం మరియు అనుసరించడం ద్వారా దేవుణ్ణి సాకారం చేసుకోవచ్చు. || 4|| 6||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਬਾਸਿਬੋ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ॥ దివ్య గురువు నా మనస్సులో పొందుపరచబడ్డాడు.
ਜਹਾਂ ਸਿਮਰਨੁ ਭਇਓ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਤਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ భగవంతుడిని ఆరాధనతో స్మరించుకునే మనస్సుల్లో అంతర్గత శాంతి మరియు ఆనందం ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. || 1|| విరామం||
ਜਹਾਂ ਬੀਸਰੈ ਠਾਕੁਰੁ ਪਿਆਰੋ ਤਹਾਂ ਦੂਖ ਸਭ ਆਪਦ ॥ దేవుడు మరచిపోయిన హృదయాలలో బాధా, విపత్తులు ప్రబలాయి.
ਜਹ ਗੁਨ ਗਾਇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤਹਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਦ ॥੧॥ భగవంతుని స్తుతి, ఆనందాల యొక్క ప్రదాత, శాశ్వత శాంతి మరియు ఆధ్యాత్మిక సంపద ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. || 1||
ਜਹਾ ਸ੍ਰਵਨ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨ ਸੁਨੀਐ ਤਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਉਦਿਆਨਦ ॥ ప్రజలు తమ చెవులతో దేవుని స్తుతిని వినని చోట, వారి హృదయం పూర్తిగా నిర్జనమైన అరణ్యం లాంటిది.
ਜਹਾਂ ਕੀਰਤਨੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਰਸੁ ਤਹ ਸਘਨ ਬਾਸ ਫਲਾਂਨਦ ॥੨॥ దేవుని స్తుతి యొక్క దైవిక పదాలు ప్రేమతో పాడబడే పవిత్ర స౦ఘ౦, తీవ్రమైన సువాసన, పండ్ల ఆన౦ద౦ గల తోటలా ఉ౦టు౦ది. || 2||
ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਕੋਟਿ ਬਰਖ ਜੀਵੈ ਸਗਲੀ ਅਉਧ ਬ੍ਰਿਥਾਨਦ ॥ ప్రేమతో భగవంతుణ్ణి స్మరించుకోకుండా, లక్షల సంవత్సరాలు జీవించినా, ఆ జీవితమంతా పూర్తిగా వ్యర్థం.
ਏਕ ਨਿਮਖ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨੁ ਕਰਿ ਤਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੀਵਾਨਦ ॥੩॥ కానీ ఒక క్షణం కూడా భగవంతుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా గుర్తుంచుకుంటే, అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆధ్యాత్మికంగా ఎప్పటికీ ఆనందిస్తాడు. || 3||
ਸਰਨਿ ਸਰਨਿ ਸਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵਉ ਦੀਜੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਿਰਪਾਨਦ ॥ ఓ దేవుడా, దయ చూపుము, పరిశుద్ధుల సహవాసమును నాకు అనుగ్రహి౦చుము, నేను ఎల్లప్పుడూ మీ ఆశ్రయములో ఉ౦డడానికి నన్ను ఆశీర్వది౦చ౦డి.
ਨਾਨਕ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਬਿਧਿ ਜਾਂਨਦ ॥੪॥੭॥ ఓ నానక్, దేవుడు అన్నింటిని ఆక్రమించాడు మరియు ప్రజలలో అన్ని రకాల సుగుణాలను నాటడానికి అతనికి మార్గం తెలుసు. || 4|| 7||
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ సారంగ్, ఐదవ గురువు:
ਅਬ ਮੋਹਿ ਰਾਮ ਭਰੋਸਉ ਪਾਏ ॥ ఇప్పుడు నేను దేవునిపై ఈ దృఢమైన విశ్వాసాన్ని పెంచుకున్నాను,
ਜੋ ਜੋ ਸਰਣਿ ਪਰਿਓ ਕਰੁਣਾਨਿਧਿ ਤੇ ਤੇ ਭਵਹਿ ਤਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ఎవరైతే దేవుని ఆశ్రయాన్ని, కనికరనిధిని కోరుకుంటారో, వారు వాటిని ప్రపంచ-దుర్సముద్రం గుండా తీసుకువెళతారు. || 1|| విరామం||
ਸੁਖਿ ਸੋਇਓ ਅਰੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ ਸਹਸਾ ਗੁਰਹਿ ਗਵਾਏ ॥ దేవుని ఆశ్రయాన్ని కోరుకునే వాడు, అతను ఆధ్యాత్మిక ఆనందం మరియు సమతుల్యతలో మునిగిపోతాడు, మరియు గురువు తన విరక్తి మరియు సందేహాన్ని నిర్మూలిస్తాడు.
ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਹਰਿ ਕੀਓ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਏ ॥੧॥ దేవుడు కోరుకున్నది, దేవుడు అతని కోసం అలా చేస్తాడు మరియు అతను తన మనస్సు యొక్క కోరికల ఫలాలను పొందుతాడు. || 1||
ਹਿਰਦੈ ਜਪਉ ਨੇਤ੍ਰ ਧਿਆਨੁ ਲਾਵਉ ਸ੍ਰਵਨੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਏ ॥ ఇప్పుడు నేను నా హృదయంలో దేవుణ్ణి ప్రేమగా గుర్తుంచుకుంటాను, నేను నా కళ్ళను అతనిపై కేంద్రీకరిస్తాను మరియు నా చెవులతో అతని ప్రశంసలను వింటాను,
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/