Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Telugu Page 1139

Page 1139

ਅਹੰਬੁਧਿ ਦੁਰਮਤਿ ਹੈ ਮੈਲੀ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਵਜਲਿ ਫੇਰਾ ॥੩॥ అహంకారం వల్ల వారి బుద్ధి చెడు, వక్రబుద్ధి; గురువు బోధనలు లేకుండా, వారు ప్రపంచ-దుర్సముద్రంలో చక్కర్లు కొడుతుంది. || 3|
ਹੋਮ ਜਗ ਜਪ ਤਪ ਸਭਿ ਸੰਜਮ ਤਟਿ ਤੀਰਥਿ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ దాతృత్వ విందులు, ఆరాధనలు, అన్ని రకాల తపస్సు మరియు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలకు తీర్థయాత్రలు చేయడం ద్వారా ఎవరూ దేవుణ్ణి గ్రహించలేదు.
ਮਿਟਿਆ ਆਪੁ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥੪॥੧॥੧੪॥ దేవుని ఆశ్రయాన్ని కోరేవారు, వారి అహంకారం అదృశ్యమవుతుంది: ఓ' నానక్! దేవుడు ప్రపంచ దుర్గుణాల సముద్రం గుండా ప్రజలను గురు బోధనలకు జతచేయడం ద్వారా తీసుకువెళతారు.|| 4|| 1|| 14||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਬਨ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪੇਖਿਓ ਉਦਾਸਾਏ ॥ నేను దేవుడు అడవులలో మరియు వృక్షజాలంలో ప్రవర్తిస్తూ దృశ్యమానం చేసాను, గృహస్థులలో మరియు పరిత్యాగులలో కూడా నేను అతనిని దృశ్యమానం చేసాను.
ਦੰਡਧਾਰ ਜਟਧਾਰੈ ਪੇਖਿਓ ਵਰਤ ਨੇਮ ਤੀਰਥਾਏ ॥੧॥ యోగులు, యోగులు జడజుట్టుతో, ఉపవాసాలు చేసేవారిలో, ఆచారాలు చేస్తూ, తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళే వారిని నేను ఊహించాను. || 1||
ਸੰਤਸੰਗਿ ਪੇਖਿਓ ਮਨ ਮਾਏਂ ॥ నేను నా మనస్సులో దేవుణ్ణి దృశ్యమానం చేసినప్పుడు, సాధువుల సాంగత్యంలో,
ਊਭ ਪਇਆਲ ਸਰਬ ਮਹਿ ਪੂਰਨ ਰਸਿ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ అప్పుడు నేను ఎంతో సంతోషంతో ఆయన స్తుతిలో ఆనందగీతాలు పాడాను మరియు అన్ని ఆకాశాల్లో, కిందటి ప్రపంచంలో మరియు ప్రతి ఒక్కరిలో పూర్తిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉండటాన్ని గ్రహించాను. || 1|| విరామం||
ਜੋਗ ਭੇਖ ਸੰਨਿਆਸੈ ਪੇਖਿਓ ਜਤਿ ਜੰਗਮ ਕਾਪੜਾਏ ॥ యోగులు, బ్రహ్మచారి, సంచార సన్యాసిలు మరియు అతుక్కుపోయిన కోట్లు ధరించిన అన్ని శాఖలలో దేవుడు చొరబడటాన్ని నేను ఊహించాను.
ਤਪੀ ਤਪੀਸੁਰ ਮੁਨਿ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ ਨਟ ਨਾਟਿਕ ਨਿਰਤਾਏ ॥੨॥ ఆయన సాధారణ, గొప్ప తపస్సు, ఋషులు, నాటకాలలో నటులు మరియు నృత్యాలలో ప్రవర్తిస్తూ నేను దృశ్యమానంగా చెప్పాను. || 2||
ਚਹੁ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ ਖਟ ਮਹਿ ਪੇਖਿਓ ਦਸ ਅਸਟੀ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਾਏ ॥ నేను దేవుణ్ణి (బోధనలు) నాలుగు వేదాల్లో, ఆరు శాస్త్రాలలో, పద్దెనిమిది సిమ్రిటీలలో దృశ్యమానం చేశాను.
ਸਭ ਮਿਲਿ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਨਹਿ ਤਉ ਕਿਸ ਤੇ ਕਹਉ ਦੁਰਾਏ ॥੩॥ కలిసినప్పుడు, అందరూ ఒకే ఒక్క దేవుని పాటలని పాడుతున్నారు, అప్పుడు అతను చాలా దూరంలో ఉన్నాడని నేను ఎవరి నుండి చెప్పగలను? || 3||
ਅਗਹ ਅਗਹ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਨਹ ਕੀਮ ਕੀਮ ਕੀਮਾਏ ॥ దేవుడు అర్థం చేసుకోలేనివాడు మరియు అర్థం కానివాడు, అతని విలువను అంచనా వేయలేము.
ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਜਿਹ ਘਟਿ ਪਰਗਟੀਆਏ ॥੪॥੨॥੧੫॥ ఓ నానక్, ఆయన (దేవుడు) వ్యక్తమైన ఆ భక్తులకు మనం మళ్లీ మళ్లీ అంకితం చేయాలి. || 4|| 2|| 15||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਨਿਕਟਿ ਬੁਝੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉ ਕਰੈ ॥ దేవుడు దగ్గరలో ఉన్నాడని భావించే వ్యక్తి, అతను ఏ దుష్ట పనులు ఎలా చేయగలడు?
ਬਿਖੁ ਸੰਚੈ ਨਿਤ ਡਰਤਾ ਫਿਰੈ ॥ విషపూరితమైన లోక సంపదను కూడబెట్టే వ్యక్తి, ఇతరుల భయంతో తిరుగుతాడు.
ਹੈ ਨਿਕਟੇ ਅਰੁ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ దేవుడు అందరికీ దగ్గరగానే ఉన్నాడు, కాని అతని రహస్యాన్ని ఎవరూ అర్థం చేసుకోలేదు,
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ॥੧॥ సత్య గురు బోధలు లేకుండా, ప్రపంచం మొత్తం మాయ చేత ప్రలోభపెట్టబడుతుంది. || 1||
ਨੇੜੈ ਨੇੜੈ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ॥ దేవుడు దగ్గరలో ఉన్నాడని ప్రతి ఒక్కరూ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పారు,
ਗੁਰਮੁਖਿ ਭੇਦੁ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਲਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ కానీ, గురు బోధలను అనుసరించడం ద్వారా ఈ లోతైన రహస్యాన్ని అరుదైన వ్యక్తి మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటాడు. || 1|| విరామం||
ਨਿਕਟਿ ਨ ਦੇਖੈ ਪਰ ਗ੍ਰਿਹਿ ਜਾਇ ॥ తన దగ్గర ఉన్న దేవుణ్ణి దృశ్యమానం చేయని వ్యక్తి, చెడు ఉద్దేశ్యంతో మరొకరి ఇంటికి వెళ్తాడు,
ਦਰਬੁ ਹਿਰੈ ਮਿਥਿਆ ਕਰਿ ਖਾਇ ॥ అతను ఇతరుల సంపదను దొంగిలించి, తప్పుడు మార్గాలను ఉపయోగించడం ద్వారా తనను తాను నిలబెట్టుకుంటాడు.
ਪਈ ਠਗਉਰੀ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥ మాయ తనను అంతగా ప్రభావితం చేసింది, దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తనతో కట్టుబడి ఉన్నాడని అతనికి అర్థం కాదు.
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਿਆ ॥੨॥ గురువు బోధన లేకుండా మాయ అనే భ్రమతో ఆయన తప్పుదోవ పట్టిపోయుంటాడు. || 2||
ਨਿਕਟਿ ਨ ਜਾਨੈ ਬੋਲੈ ਕੂੜੁ ॥ దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తనతో ఉన్నాడని గ్రహించని అబద్ధాలను ఆ వ్యక్తి మాత్రమే చెబుతాడు,
ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਮੂਠਾ ਹੈ ਮੂੜੁ ॥ మాయపై ప్రేమతో మునిగిపోయిన మూర్ఖుడు ఆధ్యాత్మికంగా కొల్లగొట్టబడ్డాడు.
ਅੰਤਰਿ ਵਸਤੁ ਦਿਸੰਤਰਿ ਜਾਇ ॥ నామం యొక్క సంపద అతనిలో ఉంది, కానీ (ప్రపంచ సంపద కోసం) అతను బయట తిరుగుతాడు.
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥੩॥ గురువు బోధన లేకుండా మాయ అనే భ్రమతో ఆయన తప్పుదోవ పట్టిపోయుంటాడు. || 3||
ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਲਿਲਾਟ ॥ దేవుని కృపను పొ౦దడానికి ము౦దుగా నియమి౦చబడిన వ్యక్తి,
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਖੁਲ੍ਹ੍ਹੇ ਕਪਾਟ ॥ ఆయన సత్య గురు బోధలను అనుసరిస్తాడు మరియు అతని మనస్సు యొక్క భారీ తెరలు విశాలంగా తెరిచినట్లు ఆధ్యాత్మికంగా జ్ఞానోదయం అవుతాడు.
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਨਿਕਟੇ ਸੋਇ ॥ మరియు అతడు, అన్నిటిలోను, ఏ దగ్గరలోను, లోపలా అదే దేవుడు ప్రవర్తి౦చడాన్ని అనుభవిస్తాడు:
ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਨ ਜਾਵੈ ਕੋਇ ॥੪॥੩॥੧੬॥ ఓ నానక్, ఆత్మ పుట్టదు లేదా చనిపోదని అతను తెలుసుకుంటాడు.|| 4|| 3|| 16||
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ రాగ్ భయిరవ్, ఐదవ గురువు:
ਜਿਸੁ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਤਿਸੁ ਕਉਨੁ ਮਾਰੈ ॥ ఓ' దేవుడా, మీరు ఎవరిని రక్షించగలరు?
ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਰਿ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੈ ॥ మొత్తం ప్రపంచంలోని అన్ని జీవాలు మీ నియంత్రణలో ఉన్నాయి.
ਕੋਟਿ ਉਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ మర్త్యుడు లక్షలాది ప్రణాళికలను ఆలోచిస్తాడు,
ਸੋ ਹੋਵੈ ਜਿ ਕਰੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ ॥੧॥ కానీ అది మాత్రమే జరుగుతుంది, ఇది అద్భుతమైన దేవుడు చేస్తాడు. || 1||
ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਹੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ఓ దేవుడా, దయ చేసి నన్ను రక్షించుము,
ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਤੇਰੈ ਦਰਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ నేను మీ ఆశ్రయం కోసం మీ వద్దకు వచ్చాను. || 1|| విరామం||
ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਨਿਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ అన్ని సౌఖ్యాలకు, అంతఃశాంతికి ప్రయోజకుడగు నిర్భయుడైన దేవుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ ప్రేమగా స్మరించుకునేవాడు,
ਤਿਨਿ ਭਉ ਦੂਰਿ ਕੀਆ ਏਕੁ ਪਰਾਤਾ ॥ తన భయాలన్నిటినీ తరిమివేసి, ఆయన్ని సాకారం చేసుకున్నాడు.
ਜੋ ਤੂ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਹੋਇ ॥ ఓ' దేవుడా, మీరు ఏమి చేసినా, అది మాత్రమే జరుగుతుంది.
ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥੨॥ ఎవరినీ చంపగల లేదా రక్షించగల వారు మరెవరూ లేరు. || 2||
ਕਿਆ ਤੂ ਸੋਚਹਿ ਮਾਣਸ ਬਾਣਿ ॥ ఓ' సోదరా, మీ మానవ ఆలోచనలతో మీరు ఏమి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు?
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥ సర్వజ్ఞుడైన దేవుడు చాలా జ్ఞాని అని అర్థం చేసుకోండి.
ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ అతను మాత్రమే మా మద్దతు మరియు రక్షణ.
ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥੩॥ సృష్టికర్త దేవుడికి ప్రతిదీ తెలుసు. || 3||
ਜਿਸੁ ਊਪਰਿ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥ సృష్టికర్త కృపను అనుగ్రహి౦చిన ఆ వ్యక్తి
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/