Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 697

Page 697

ਜੈਤਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥ ஜைத்சரி மா 4 ॥
ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਹ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਇਆਨਾ ॥ கடவுளே ! நாங்கள் உங்கள் முட்டாள்கள், புத்தியில்லாத மற்றும் அறியாமை குழந்தைகள் மற்றும் உங்கள் வேகமும் பெருமையும் யாருக்கும் தெரியாது.
ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਦੀਜੈ ਮਤਿ ਊਤਮ ਕਰਿ ਲੀਜੈ ਮੁਗਧੁ ਸਿਆਨਾ ॥੧॥ கடவுளே ! தயவு செய்து எனக்கு சிறந்த அறிவுரை வழங்கி என்னை முட்டாளாக்குங்கள்
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਆਲਸੀਆ ਉਘਲਾਨਾ ॥ என் மனம் மிகவும் சோம்பேறியாகவும், தூக்கமாகவும் இருக்கிறது.
ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਨਿ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਖੁਲਾਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ என் இறைவன் என்னை ஒரு ஞானி வடிவில் குருவுடன் இணைத்து விட்டான் துறவி வடிவில் ஆசிரியரைச் சந்தித்த பிறகு என் மனக் கதவுகள் திறந்தன.
ਗੁਰ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਵਹੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮੁ ਪਰਾਨਾ ॥ ஹே குருதேவ்! ஒவ்வொரு கணமும் என் இதயத்தில் அத்தகைய அன்பை வைக்கவும் அது எப்பொழுதும் பெருகட்டும், காதலியின் பெயர் வாழ்க்கையாகட்டும்.
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਰਿ ਜਾਈਐ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਿਉ ਅਮਲੀ ਅਮਲਿ ਲੁਭਾਨਾ ॥੨॥ ஹே என் எஜமானே பெயர் இல்லாமல், நான் இப்படி இறக்கிறேன், போதைக்கு அடிமையானவன் போதை இல்லாமல் உயர்ந்து விடுவது போல
ਜਿਨ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਹਰਿ ਕੇਰੀ ਤਿਨ ਧੁਰਿ ਭਾਗ ਪੁਰਾਨਾ ॥ யாருடைய இதயத்தில் கடவுளின் அன்பு எழுந்தது, ஆரம்பத்திலிருந்தே அவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தது.
ਤਿਨ ਹਮ ਚਰਣ ਸਰੇਵਹ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਜਿਨ ਹਰਿ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥੩॥ கடவுளின் பெயரை மிகவும் இனிமையானதாகக் கருதும் பெரிய மனிதர்கள், ஒவ்வொரு கணமும் அவருடைய பாதங்களை வணங்குகிறேன்.
ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੈ ਠਾਕੁਰਿ ਜਨੁ ਬਿਛੁਰਿਆ ਚਿਰੀ ਮਿਲਾਨਾ ॥ என் எஜமானே ஹரி-பரமேஷ்வர் என்னிடம் மிகுந்த கருணை காட்டியுள்ளார் காலங்காலமாகப் பிரிந்திருந்த அடியாரை மீண்டும் இணைத்துள்ளார்.
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੪॥੩॥ என் இதயத்தில் நாமத்தை நிலைநாட்டிய அந்த சத்குரு பாக்கியவான். அந்த குருவின் மீது நானக் தியாகம் செய்கிறார்.
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ஜெய்த்சரி மஹாலா 4
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਵਡ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਫਲ ਲਾਗਿਬਾ ॥ நான் ஒரு மென்மையானவன் ் மற்றும் ஒரு சிறந்த மனிதர் சத்குருவைக் கண்டேன் இப்போது அதை ருசித்துவிட்டு, நான் ஹரியின் நாமத்தின் பழத்தை சாப்பிட ஆரம்பித்தேன், அதாவது நான் நாமத்தை ஜபிக்க ஆரம்பித்தேன்.
ਮਾਇਆ ਭੁਇਅੰਗ ਗ੍ਰਸਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬਿਸੁ ਹਰਿ ਕਾਢਿਬਾ ॥੧॥ மாயா பாம்பு உயிரினத்தை பிடித்தது ஆனால் குருவின் உபதேசத்தின் மூலம் மாயா என்ற விஷத்தை இறைவன் விரட்டியடித்துள்ளார்.
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਿ ਲਾਗਿਬਾ ॥ என் மனம் ராமர் நாமத்தில் மூழ்கி இருக்கிறது அதாவது ராம நாமத்தை ஜபிக்க ஆரம்பித்துவிட்டேன்.
ਹਰਿ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮਿਲਿ ਸਾਧ ਗੁਰ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਬਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ மகத்தான குருவைச் சந்தித்ததால், கடவுள் பாவம் செய்தவர்களைத் தூய்மைப்படுத்தினார் இப்போது ஹரி நாம அமிர்தத்தை மட்டுமே சுவைக்கிறார்கள்.
ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡਭਾਗ ਮਿਲਿਓ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਲਿਵ ਉਨਮਨਿ ਲਾਗਿਬਾ ॥ சாது-குருவைக் கண்டுபிடித்த மனிதன் பாக்கியவான். துறவியை சந்தித்ததால், அவனது கவனம் இயற்கையாகவே இறைவன் மீது பதிகிறது.
ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝੀ ਸਾਂਤਿ ਪਾਈ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਗੁਨ ਗਾਇਬਾ ॥੨॥ அவன் மனதின் தாகம் நீங்கி அமைதி அடைந்துவிட்டான். இப்போது அவர் கடவுளின் தூய துதிகளை மட்டுமே பாடுகிறார்
ਤਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਖੀਨ ਧੁਰਿ ਪਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਪਾਇਬਾ ॥ சத்குருவின் தரிசனம் கிடைக்காதவர்கள், அவர்களின் விதி ஆரம்பத்தில் இருந்தே எழுதப்பட்டுள்ளது.
ਤੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਵਹਿ ਗ੍ਰਭ ਜੋਨੀ ਸਭੁ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਤਿਨ ਜਾਇਬਾ ॥੩॥ இருமையின் காரணமாக, அவை கருவிலே ் மட்டுமே விழுகின்றன அவர்களின் வாழ்நாள் முழுவதும் வீணாகவே கழிகிறது.
ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਬਿਮਲ ਮਤਿ ਗੁਰ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵਹ ਹਮ ਹਰਿ ਮੀਠ ਲਗਾਇਬਾ ॥ கடவுளே ! தூய்மையான ஞானத்தை எனக்கு வழங்குவாயாக நான் குருவின் பாதங்களைச் சேவிக்க முடியும், நீ எனக்கு இனிமையாகத் தோன்றுகிறாய்.
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਰੇਣ ਸਾਧ ਪਗ ਮਾਗੈ ਹਰਿ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਦਿਵਾਇਬਾ ॥੪॥੪॥ நானக் புனித குருதேவரின் பாத தூசியை மட்டுமே விரும்பிக்கொண்டிருக்கிறார் கடவுள் இரக்கமுள்ளவர் மற்றும் இந்த பரிசை வழங்குகிறார்.
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ஜெய்த்சரி மஹாலா 4
ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਬਾਂਝਾ ॥ யாருடைய இதயத்தில் கடவுளின் பெயர் இல்லை, கடவுள் அவர்களின் தாயை மலடியாக மாற்றினால் நல்லது.
ਤਿਨ ਸੁੰਞੀ ਦੇਹ ਫਿਰਹਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਓਇ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੁਏ ਕਰਾਂਝਾ ॥੧॥ ஏனெனில் அவரது வெற்று உடல் பெயர் இல்லாமல் அலைந்து திரிகிறது அவர்கள் தீமைகளில் மகிழ்ச்சியடையாமல் தங்கள் வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறார்கள்.
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਮਾਝਾ ॥ ஹே என் மனமே! உங்கள் இதயத்தில் வசிக்கும் ராமரின் பெயரை உச்சரிக்கவும்.
ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ਗੁਰਿ ਗਿਆਨੁ ਦੀਓ ਮਨੁ ਸਮਝਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ கருணையுள்ள ஹரி-பிரபு என்னிடம் மிகுந்த கருணை காட்டியுள்ளார். இதன் மூலம் குரு எனக்கு அறிவை அளித்து, நாமத்தை ஜபிப்பதால் ஏற்படும் பலனை என் மனம் புரிந்து கொண்டது.
ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਕਲਜੁਗਿ ਪਦੁ ਊਤਮੁ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਝਾ ॥ கலியுகத்தில் இறைவனின் மகிமை உயர்ந்த பதவியில் உள்ளது குருவின் கருணையால் மட்டுமே இறைவனை அடைய முடியும்.
ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਜਿਨਿ ਗੁਪਤੁ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਝਾ ॥੨॥ என் இதயத்தில் உள்ள ரகசிய பெயரை வெளிப்படுத்திய என் குருவிடம் நான் சரணடைகிறேன்.
ਦਰਸਨੁ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵਡਭਾਗੀ ਸਭਿ ਕਿਲਬਿਖ ਗਏ ਗਵਾਝਾ ॥ துறவி வடிவில் குருவின் தரிசனம் கிடைத்தது எனக்கு மிகவும் பாக்கியம் என் கிருத்துவ பாவங்கள் அனைத்தும் அழிந்துவிட்டன.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਪਾਇਆ ਵਡ ਦਾਣਾ ਹਰਿ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਝਾ ॥੩॥ நான் மிகவும் புத்திசாலியான சத்ரு குருவைக் கண்டுபிடித்தேன், அவர் என்னை இறைவனின் பல குணங்களுக்கு ஒரு பங்காளியாக்கினார்.
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/