Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 613

Page 613

ਜਿਹ ਜਨ ਓਟ ਗਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੇ ॥ ஹே கடவுளே ! உங்கள் கீழ் தஞ்சமடைந்த பக்தர்கள், உங்கள் தங்குமிடத்தில் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறார்கள்.
ਜਿਹ ਨਰ ਬਿਸਰਿਆ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ਤੇ ਦੁਖੀਆ ਮਹਿ ਗਨਣੇ ॥੨॥ உயர்ந்த படைப்பாளரால் மறக்கப்பட்ட மக்கள் மகிழ்ச்சியற்ற மக்களில் கணக்கிடப்படுகிறார்கள்.
ਜਿਹ ਗੁਰ ਮਾਨਿ ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਵ ਲਾਈ ਤਿਹ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਰਸੁ ਕਰਿਆ ॥ குருவின் மீது நம்பிக்கை வைத்து மட்டுறும் இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைத்தவர்கள். அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியின் சாற்றை உணர்ந்திருக்கிறார்கள்.
ਜਿਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਸਾਰਿ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖਾਈ ਤੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਹਿ ਪਰਿਆ ॥੩॥ இறைவனை மறந்து குருவை விட்டு விலகியவன். அவர் ஒரு பயங்கரமான நரகத்தில் விழுகிறார்.
ਜਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ॥ கடவுள் ஒரு நபரை ஈடுபடுத்துவது போல, அவர் அதே வழியில் ஈடுபடுகிறார், அவருடைய நடத்தை ஒரே மாதிரியாகிறது.
ਨਾਨਕ ਸਹ ਪਕਰੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰਿਦੈ ਭਏ ਮਗਨ ਚਰਨਾਰਾ ॥੪॥੪॥੧੫॥ நானக் துறவிகளிடமஂ தஞ்சம் புகுந்தார் அவனது இதயம் இறைவனின் பாதங்களில் மூழ்கியுள்ளது.
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ சோரதி மஹல்லா 5
ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥ அரசன் அரசு விவகாரங்களில் மூழ்கியிருப்பதால், ஒரு பெருமிதமுள்ள மனிதன் பெருமையில் சிக்கியிருப்பதைப் போல,
ਲੋਭਨ ਮਹਿ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ ਤਿਉ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਚੇ ਗਿਆਨੀ ॥੧॥ பேராசை கொண்ட மனிதன் பேராசையில் மூழ்குவது போல, அவ்வாறே ஞானி கடவுளின் நிறத்தில் மூழ்கியிருப்பான்.
ਹਰਿ ਜਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ॥ பக்தன் அதை நன்றாக உணர்கிறான்
ਪੇਖਿ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ அருகில் சென்று சத்குருவுக்கு சேவை செய்து வந்தார் இறைவனை வழிபட்டால் மட்டுமே திருப்தி.
ਅਮਲਨ ਸਿਉ ਅਮਲੀ ਲਪਟਾਇਓ ਭੂਮਨ ਭੂਮਿ ਪਿਆਰੀ ॥ போதையில் இருப்பவர் போதையில் மூழ்கி இருக்கிறார் நில உரிமையாளர் தனது நிலத்தின் வளர்ச்சியை விரும்புகிறார்.
ਖੀਰ ਸੰਗਿ ਬਾਰਿਕੁ ਹੈ ਲੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਐਸੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥੨॥ ஒரு சிறு குழந்தை பால் விரும்புவது போல, ஞானிகள் இறைவனை மிகவும் நேசிக்கிறார்கள்.
ਬਿਦਿਆ ਮਹਿ ਬਿਦੁਅੰਸੀ ਰਚਿਆ ਨੈਨ ਦੇਖਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ॥ ஒரு கற்றறிந்த மனிதன் அறிவைப் படிப்பதில் ஆழ்ந்திருப்பான், அவனுடைய கண்கள் அழகைக் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றன.
ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਸਾਦਿ ਲੁਭਾਨੀ ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ॥੩॥ நாக்கு பல்வேறு சுவைகளில் மூழ்கி இருப்பது போல, பக்தன் கடவுளைப் புகழ்ந்து பாடுவதில் மூழ்கி இருப்பான்.
ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕੁ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥ மனிதனின் பசி, ஆசை போன்ற அனைத்து இதயங்களுக்கும் அவர் எஜமானர், அப்படித்தான் ஆசையை நிறைவேற்றப் போகிறார்.
ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੫॥੧੬॥ நானக்கிற்கு இறைவனைக் காண வேண்டும் என்ற தீவிர ஆசை இருந்தது, அவன் உள்ளான இறைவனைக் கண்டான்.
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ சோரதி மஹல்லா 5
ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਜਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਨ ਤੂ ਦਾਤਾ ॥ ஓ தூய்மையாக்கி! நாம் பாவங்களின் அழுக்கு நீயே எங்களைத் தூய்மைப்படுத்துகிறாய். நாங்கள் நிர்குணா மற்றும் நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுப்பவர்.
ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ ਤੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ ॥੧॥ நாங்கள் முட்டாள்கள், ஆனால் நீங்கள் புத்திசாலிகள். நீங்கள் அனைத்து கலைகளையும் அறிந்தவர்
ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ ॥ அட கடவுளே ! நாங்கள் மிகவும் தாழ்ந்த உயிரினங்கள் மற்றும் நீங்கள் இப்படி இருக்கிறீர்கள் (எல்லா அம்சங்களிலும் முழுமையானவர்கள்).
ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ நாங்கள் பெரும் பாவிகள், நீங்கள் பாவங்களை அழிப்பவர்கள் ஹே எஜமானஂ உங்கள் இருப்பிடம் அழகானது.
ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਜਿ ਨਿਵਾਜੇ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨਾ ॥ கடவுளே! ஆன்மா, உடல் கொடுத்து அனைவரையும் படைத்து அலங்கரிப்பவன் நீ.
ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਤੁਮ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ॥੨॥ ஹே கருணையுள்ள இறைவனே! நாம் மதிப்பற்றவர்கள் மற்றும் நற்பண்புகள் எதுவும் நமக்குள் இல்லை. எனவே நற்குணங்களை எங்களுக்கு கொடுங்கள்.
ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨ ਜਾਨਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ॥ ஹேதீனதயலு! நீங்கள் எங்களுக்கு நல்லது செய்கிறீர்கள் ஆனால், தாழ்ந்த உயிரினங்களான நாங்கள் உங்களின் நற்குணத்தைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை. நீங்கள் எப்போதும் எங்களிடம் அன்பாக இருப்பீர்கள்.
ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਈ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਅਪੁਨੇ ਬਾਲਾ ॥੩॥ ஹே உன்னத படைப்பாளி! எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் தருபவர் நீங்கள் எனவே நீங்கள் உங்கள் குழந்தையை பாதுகாக்க வேண்டும்.
ਤੁਮ ਨਿਧਾਨ ਅਟਲ ਸੁਲਿਤਾਨ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਜਾਚੈ ॥ கடவுளே ! நற்குணங்களின் பொக்கிஷம் நீ, அசைக்க முடியாத சுல்தானாக இருங்கள், எல்லா உயிரினங்களும் உங்கள் முன் மட்டுமே உங்களிடம் பிச்சை கேட்கின்றன.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹੈ ਹਵਾਲਾ ਰਾਖੁ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥੪॥੬॥੧੭॥ கடவுளே! இதுதான் நம் ஜீவராசிகளின் நிலை எனவே, எங்களிடம் அளவற்ற கருணை காட்டி, துறவிகளினஂ பாதையில் எங்களை நடத்துங்கள்.
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ சோரதி மஹாலா 5 காரு 2
ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨੁ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ தாயின் வயிற்றில் உனது சிம்ரனைப் பரிசாகக் கொடுத்து என்னைப் பாதுகாத்தாய்;
ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਰਿ ਮਹਿ ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ॥੧॥ அவ்வாறே இரட்சகராகிய ஆண்டவரே! இந்த உலகத்தின் வடிவில் உள்ள நெருப்புக் கடலின் அடிமட்ட அலைகளிலிருந்து என்னைக் கடந்து செல்லுங்கள்.
ਮਾਧੌ ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਸਿਰਿ ਮੋਰਾ ॥ கடவுளே! என் தலையில் என் எஜமானஂ
ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ இம்மையிலும், மறுமையிலும் நீயே எனக்கு அடைக்கலம்
ਕੀਤੇ ਕਉ ਮੇਰੈ ਸੰਮਾਨੈ ਕਰਣਹਾਰੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਜਾਨੈ ॥ கடவுளால் படைக்கப்பட்டவை ஒரு தாழ்ந்த மனிதனால் மலை என்று அறியப்படுகின்றன. ஆனால் புல் மட்டுமே அந்தப் படைப்பாளியைப் புரிந்துகொள்கிறது.
ਤੂ ਦਾਤਾ ਮਾਗਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਦਾਨੁ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੈ ॥੨॥ கடவுளே! நீங்கள் கொடுப்பவர், உங்கள் வீட்டு வாசலில் அனைவரும் பிச்சைக்காரர்கள். ஆனால் நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்படி கொடுக்கிறீர்கள்.
ਖਿਨ ਮਹਿ ਅਵਰੁ ਖਿਨੈ ਮਹਿ ਅਵਰਾ ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥ அட கடவுளே ! ஒரு நொடியில் நீங்கள் ஒன்று, அதே நொடியில் நீங்கள் வேறொன்றாக இருப்பதால் உங்கள் பொழுதுகள் அற்புதமானவை.
ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ ਊਚੌ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੩॥ நீங்கள் அழகானவர், மர்மமானவர், ஆழமானவர், உயர்ந்தவர், அணுக முடியாதவர் மற்றும் மகத்தானவர்.
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/