Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 1390

Page 1390

ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਰਿ ਖਟ ਦਰਸਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਥਿ ਗੁਨਾ ॥ பிராமணர், க்ஷத்திரியர், வைச்யர் மற்றும் சூத்ரர்கள் - நான்கு வர்ணங்கள், யோகி, சன்னாஸி, வைஷ்ணவர்கள் முதலியவர், ஆறு சாஸ்திரங்கள், பிரம்மா முதன்முதலியவர் அனைவரும் குரு நானக்கையை புகழும் அவர்களை நினைவில் வைத்து இருக்கின்றனர்.
ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੇਸੁ ਸਹਸ ਜਿਹਬਾ ਰਸ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਲਿਵ ਲਾਗਿ ਧੁਨਾ ॥ ஆயிரம் நாக்குகளுடன் அவ்வப்போது தியானம் செய்துவிட்டு, ஷேஷ்நாக் தனது மகிமையைப் பாடுவதில் மூழ்கியிருக்கிறா
ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਉ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨਿ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜਾਣਿਓ ॥ நிலையான தியானத்தால் பிரம்மத்தை அறிந்தவர், துறவியான சிவசங்கரும் அவருடைய கீர்த்தனைகளைப் பாடுகிறார்.
ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥੫॥ நான் குருநானக் தேவ் ஜியைப் போற்றுகிறேன் என்று கவிஞர் கால் கூறுகிறார். ராஜயோகத்தை அனுபவித்தவர்.
ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰੁ ਰਿਦੰਤਰਿ ॥ அந்த குருநானக் ராஜ்-யோகத்தை முழுமையாக அனுபவித்து மகிழ்ந்தார், யாருடைய இதயத்தில் அச்சமற்ற கடவுள் வசிக்கிறார்.
ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਗਲ ਉਧਰੀ ਨਾਮਿ ਲੇ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰਿ ॥ ஹரி நாமம் பாடுவதன் மூலம், குரு நானக் தேவ் ஜியே உலகப் பெருங்கடலைக் கடந்தார், மேலும் அவர் முழு படைப்பையும் கடந்துவிட்டார்.
ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਨਕਾਦਿ ਆਦਿ ਜਨਕਾਦਿ ਜੁਗਹ ਲਗਿ ॥ பிரம்மா, சத், சனக் போன்றவர்களும், ஜனக் போன்றவர்களும் காலங்காலமாக அதன் புகழைப் பாடி வருகின்றனர்.
ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਗੁਰੁ ਧੰਨਿ ਜਨਮੁ ਸਕਯਥੁ ਭਲੌ ਜਗਿ ॥ ஹே குருநானக்! நீ புண்ணியவான், நீ பெரியவன், புகழுக்கு உரியவன், உலகுக்கு நன்மை செய்ததால், உன் பிறப்பு வெற்றியடைந்தது.
ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨਿ ਕਬਿ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ॥ பாடல்புரியிலிருந்து ஆரவார சத்தம் கேட்கிறது என்று கவிஞர் கால் விவரிக்கிறார்.
ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ॥੬॥ ஹரி நாமத்தின் ராசியா, குருநானக்! நீங்கள் ராஜ் மற்றும் யோகா இரண்டையும் அனுபவித்து விட்டீர்கள்.
ਸਤਜੁਗਿ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲਿ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ॥ ஹே குருநானக்! நீங்கள் சத்யுகத்தில் ராஜயோகத்தை மட்டுமே அனுபவித்தீர்கள், வாமனாவதாரத்தில் பாலி மன்னனை ஏமாற்றுவது உங்கள் விருப்பமாக இருந்தது.
ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮੁ ਰਘੁਵੰਸੁ ਕਹਾਇਓ ॥ நீங்கள் திரேதாயுகத்தில் ரகுவன்ஷி ராம் என்று அழைக்கப்பட்டீர்கள், அப்போதும் நீங்கள் ராஜயோகத்தை மட்டுமே அனுபவித்தீர்கள்.
ਦੁਆਪੁਰਿ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮੁਰਾਰਿ ਕੰਸੁ ਕਿਰਤਾਰਥੁ ਕੀਓ ॥ துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணரின் வடிவில் கன்சனுக்கு சுதந்திரம் அளித்தீர்கள்.
ਉਗ੍ਰਸੈਣ ਕਉ ਰਾਜੁ ਅਭੈ ਭਗਤਹ ਜਨ ਦੀਓ ॥ மன்னன் உக்ரசேனனுக்கு ராஜ்யத்தைக் கொடுத்து பக்தர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தான்.
ਕਲਿਜੁਗਿ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦੁ ਅਮਰੁ ਕਹਾਇਓ ॥ கலியுகத்தில் கூட சாட்சிகள் குருநானக், குரு அங்கத், குரு அமர்தாஸ் என்று அழைக்கப்பட்டனர்.
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜੁ ਅਬਿਚਲੁ ਅਟਲੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖਿ ਫੁਰਮਾਇਓ ॥੭॥ ஸ்ரீ குருநானக்கின் ராஜ்யம் எப்போதும் அசைக்க முடியாதது மற்றும் உறுதியானது என்பது நித்திய பரம பிதா உச்ச கடவுளின் கட்டளை.
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸੁ ਭਗਤੁ ਜੈਦੇਵ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ॥ பக்தர்கள் ரவிதாஸ், ஜெய்தேவ், திரிலோச்சன் ஆகியோர் குருநானக் போற்றி வருகின்றனர்
ਨਾਮਾ ਭਗਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹਿ ਸਮ ਲੋਚਨ ॥ பக்தர்கள் நாமதேவ மற்றும் கபீர் ஆகியோரும் எப்போதும் குருநானக் சாஹிப்பைப் புகழ்ந்து பாடுவார்கள்.
ਭਗਤੁ ਬੇਣਿ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਜਿ ਆਤਮ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ॥ பக்தர் பெனியும் அவரது இயற்க்கையில் பேரின்பத்தைக் காணும் அவரது புகழ்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளார்.
ਜੋਗ ਧਿਆਨਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨਿ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥ அறிவின் மூலம் குருவை தியானிப்பதால், கடவுளைத் தவிர வேறு யாரையும் நம்புவதில்ல
ਸੁਖਦੇਉ ਪਰੀਖ੍ਯ੍ਯਤੁ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖਿ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥ சுக்தேவ், ராஜா பரீக்ஷித் மற்றும் கௌதம் ரிஷி ஆகியோரும் குருநானக்கைப் பாடுகிறார்கள்.
ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵਤਨੁ ਜਗਿ ਛਾਇਓ ॥੮॥ உலகம் முழுவதும் எப்போதும் புதிய புகழ் பரவியிருக்கும் குருநானக்கின் புகழைப் பாடுகிறார் கவிஞர் கல்ஹ்.
ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪਾਯਾਲਿ ਭਗਤ ਨਾਗਾਦਿ ਭੁਯੰਗਮ ॥ நாக், புஜங் போன்ற பக்தர்களும் ஹேடஸில் (குரு நானக்கின்) புகழ் பாடுகிறார்கள்.
ਮਹਾਦੇਉ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤਿ ਜੰਗਮ ॥ மஹாதேவன் யோகி, சன்யாசி, ஜங்கம் முதலியோர் எப்பொழுதும் அவருடைய புகழ் பாடுவதில் மூழ்கியிருக்கிறார்கள்.
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਨਿ ਬ੍ਯ੍ਯਾਸੁ ਜਿਨਿ ਬੇਦ ਬ੍ਯ੍ਯਾਕਰਣ ਬੀਚਾਰਿਅ ॥ வேதங்கள் மற்றும் இலக்கணங்களைப் பற்றி சிந்திக்கும் முனி வியாஸும் குருநானக்கைப் போற்றி வருகிறார்.
ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨਿ ਹੁਕਮਿ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਵਾਰੀਅ ॥ யாருடைய கட்டளையால் பிரபஞ்சம் முழுவதும் படைக்கப்பட்டதோ, அந்த பிரம்மாவும் புகழ் பாடுகிறார்.
ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਣਿਓ ॥ முழுமையான பிரம்மனை சகுண-நிர்குணமாக கருதியவர், பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் சமமாக இருப்பவர்.
ਜਪੁ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥੯॥ சகஜ யோகத்தை அனுபவித்த குருநானக், கவிஞன் காலும் அதையே சுயாஷ் பாடுகிறார்.
ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਨਵ ਨਾਥ ਧੰਨਿ ਗੁਰੁ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇਓ ॥ கோரக், மச்சந்திரா, கோபி முதலிய ஒன்பது நாதர்களும் புகழ்ந்து பாடுகின்றனர் சத்தியத்தில் அடங்கியிருக்கும் குருநானக் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர் என்கிறார்.
ਮਾਂਧਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚਕ੍ਰਵੈ ਕਹਾਇਓ ॥ சக்ரவர்த்தி எனப்படும் மாந்தாதாவும் தரமான மொழிபெயர்ப்பு செய்கிறார்.
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਲਿ ਰਾਉ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲਿ ਬਸੰਤੌ ॥ ஏழாவது பாதாளத்தில் வாழும் மன்னன் பாலியும் குருநானக்கின் புகழைப் பாடி இருக்கிறார்.
ਭਰਥਰਿ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ਰਹੰਤੌ ॥ குருநானக்குடன் வாழும் பர்த்ரிஹரி யோகியும் அவரைப் புகழ்ந்து பாடுகிறார்.
ਦੂਰਬਾ ਪਰੂਰਉ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥ துர்வாச முனிவர், புரூரவ முனிவர் மற்றும் ஆங்கிர முனிவர்களும் குருநானக்கின் புகழைப் பாடுகின்றனர்.
ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ ॥੧੦॥ முரண்பாட்டில் மூழ்கி குருநானக் தேவ் ஜியின் புகழ் பாடுகிறார் கவிஞர
Scroll to Top
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/