Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 1361

Page 1361

ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਗਵਾਨ ਅਚੁਤ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਾਰਣਹ ॥੧੪॥ குரு நானக் கூறுகிறார் - உயிருக்குப் பிரியமான கடவுள் எப்போதும் உறுதியானவர்.
ਮਰਣੰ ਬਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦਹ ॥ உலகப் பெருங்கடலைக் கடக்கக்கூடியவர் மட்டுமே
ਜੀਵਣੰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧੵਾਵਣਹ ॥ கடவுளை மறப்பது மரணத்திற்கு சமம்.
ਲਭਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਣਹ ॥੧੫॥ ஹரி நாமத்தின் தியானத்தால் மட்டுமே உயிர் உள்ளது.
ਦਸਨ ਬਿਹੂਨ ਭੁਯੰਗੰ ਮੰਤ੍ਰੰ ਗਾਰੁੜੀ ਨਿਵਾਰੰ ॥ முனிவர்களின் சங்கத்தில் ஹரி நாமம்
ਬੵਾਧਿ ਉਪਾੜਣ ਸੰਤੰ ॥ ஹே நானக், இது முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விதியால் மட்டுமே அடையப்படுகிறது.
ਨਾਨਕ ਲਬਧ ਕਰਮਣਹ ॥੧੬॥ கருடி மந்திரம் பாம்பு விஷத்தையும் பற்களற்ற தன்மையையும் நீக்குகிறது
ਜਥ ਕਥ ਰਮਣੰ ਸਰਣੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਜੀਅਣਹ ॥ அதுபோலவே, எல்லா துக்கங்களையும், நோய்களையும் நீக்குபவர்கள் மகான்கள்.
ਤਥ ਲਗਣੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ॥ ஹே நானக்! துறவிகளின் கூட்டு அதிர்ஷ்டத்தால் கிடைக்கும்
ਪਰਸਾਦੰ ਗੁਰ ਦਰਸਨਹ ॥੧੭॥ கடவுள் எங்கு இருக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் எல்லா உயிர்களுக்கும் அடைக்கலம் தருகிறார்.
ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਮਨ ਬਿਧੵੰ॥ அப்போது ஒருவன் இறைவனிடம் அன்பு கொள்கிறான்
ਸਿਧੵੰ ਸਰਬ ਕੁਸਲਣਹ ॥ குருநானக் கூறுகிறார் - எப்பொழுது குருவின் தரிசனமும் அருளும் கிடைக்கும், அப்போது
ਗਾਥਾ ਗਾਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਭਬੵੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬਣਹ ॥੧੮॥ மனம் இறைவனின் பாதத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது
ਸੁਭ ਬਚਨ ਰਮਣੰ ਗਵਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਉਧਰਣਹ ॥ சகல நலமும் பெற்றுள்ளது.
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੰ ਨਾਨਕ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮ ਨ ਲਭੵਤੇ ॥੧੯॥ குருநானக் கூறுகிறார் - பழங்காலத்திலிருந்தே பக்தர்கள் அவருடைய சரித்திரத்தை பாடி வருகின்றனர்.
ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੀਚਾਰੰ ॥ நல்ல வார்த்தைகள், கடவுள் வழிபாடு, ஞானிகளின் சகவாசத்தில் இறைவனைப் போற்றுதல் மனிதனைக் காப்பாற்றும்.
ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੰ ॥ ஹே நானக்! இவ்வகையில் உலகப் பெருங்கடலில் மறுபிறப்பு இல்லை.
ਕੁਲਹ ਸਮੂਹ ਸਗਲ ਉਧਾਰੰ ॥ ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਤਾਰੰ ॥੨੦॥ இதுவே நான்கு வேதங்கள், பதினெட்டு புராணங்கள் மற்றும் சாஸ்திரங்களின் கருத்து
ਸਿਮਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੰ ਉਧਰਣੰ ਕੁਲ ਸਮੂਹਣਹ ॥ ஆகாரத்தின் பெயரை உங்கள் இதயத்தில் வைத்திருங்கள்.
ਲਬਧਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗੀ ਭੇਟੰਤਿ ਦਰਸਨਹ ॥੨੧॥ இது முழு வம்சாவளியையும் சேமிக்கிறது.
ਸਰਬ ਦੋਖ ਪਰੰਤਿਆਗੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੰਤਣਃ ॥ ஹே நானக்! அதிர்ஷ்டசாலிகள் மட்டுமே வெற்றி பெறுகிறார்கள்
ਲਬਧੇਣਿ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣਿ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖੵਣਃ ॥੨੨॥ கடவுளின் நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலம், குடும்பம் முழுவதும் இரட்சிக்கப்படுகிறது.
ਹੋਯੋ ਹੈ ਹੋਵੰਤੋ ਹਰਣ ਭਰਣ ਸੰਪੂਰਣਃ ॥ குரு நானக் கூறுகிறார் துறவிகளின் சகவாசம் அதிர்ஷ்டத்தால் மட்டுமே கிடைக்கும். அத்தகைய அதிர்ஷ்டசாலிகளுக்கு மட்டுமே ஹரி-தரிசனம் கிடைக்கும்.
ਸਾਧੂ ਸਤਮ ਜਾਣੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਾਰਣੰ ॥੨੩॥ எல்லா பாவங்களையும் தோஷங்களையும் துறந்தவர்கள் எல்லா மதங்களையும் பின்பற்றுகிறார்கள்.
ਸੁਖੇਣ ਬੈਣ ਰਤਨੰ ਰਚਨੰ ਕਸੁੰਭ ਰੰਗਣਃ ॥ ஹே நானக்! அதைத் தங்கள் விதியில் எழுதுபவர்கள், அவர்கள் கடவுளை துறவிகளின் ் நிறுவனத்தில் காண்கிறார்கள்.
ਰੋਗ ਸੋਗ ਬਿਓਗੰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਨ ਸੁਪਨਹ ॥੨੪॥ உலகை அழிப்பவனும், வளர்ப்பவனுமான ஓம்காரம் முழு படைப்பிலும் வியாபித்திருக்கிறது. அவர் பிரபஞ்சம் உருவாவதற்கு முன்பே இருந்தார், எப்போதும் இருப்பார்.
ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫ குருநானக் கூறுகிறார் - துறவிகளால் மட்டுமே காதல் நிகழ்கிறது என்ற இந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ உலக இன்பங்கள், இனிமையான வார்த்தைகள் மற்றும் மாயையின் நிறத்தில் இருப்பவர்.
ਹਾਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਾਵਤੀ ॥ ஹே நானக்! அவர் நோயுற்றவராகவும், துக்கத்திலும், பிரிவிலும் இருக்கிறார், மேலும் அவர் தனது கனவில் கூட மகிழ்ச்சியைப் பெறவில்லை.
ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗਿ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ ॥ புன்ஹே மஹாலா 5
ਉਸਤਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਮੁਖਹੁ ਤੁਹਾਰੀਆ ॥ ੴ சதிகுர் பிரசாதி॥
ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥੧॥ ஹே படைப்பாளியே! உங்கள் கையில் ஒரு பேனா உள்ளது, அதன் மூலம் நீங்கள் அனைவரின் நெற்றியிலும் விதியை எழுதுகிறீர்கள்.
ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਹਿ ਬੈਸਿ ਕਿ ਕੀਰਤਿ ਮੈ ਕਹਾਂ ॥ நீங்கள் தனித்துவமாகவும் அழகாகவும் இருக்கிறீர்கள், அனைவருடனும் உள்வாங்கப்படுகிறீர்கள்.
ਅਰਪੀ ਸਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ਏਹੁ ਜੀਉ ਸਭੁ ਦਿਵਾ ॥ என் வாயால் உன்னைத் துதிக்க நான் தகுதியற்றவன்.
ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜ ਸੁ ਕੰਤਿ ਵਿਛਾਈਐ ॥ குருநானக் கூறுகிறார் -ஹே சச்சிதானந்தா! உன்னைப் பார்த்த பிறகு நான் மயங்குகிறேன், உனக்காக நான் எப்போதும் என்னைத் தியாகம் செய்கிறேன்.
ਹਰਿਹਾਂ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਤ ਸਾਜਨੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥ மகான்களின் சபையில் அமர்ந்து நிரங்கரின் பெருமையைப் பாடுகிறேன்.
ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਸਭੈ ਕਿਛੁ ਸਾਜਿਆ ॥ எனது அனைத்து ஒப்பனைகளையும் அவருக்கு வழங்குகிறேன் இந்த வாழ்க்கை முதலியவை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டவை.
ਸੋਲਹ ਕੀਏ ਸੀਗਾਰ ਕਿ ਅੰਜਨੁ ਪਾਜਿਆ ॥ அந்தக் கணவன்-இறைவன் என்ற நம்பிக்கையில் படுக்கை கிடக்கிறது.
ਜੇ ਘਰਿ ਆਵੈ ਕੰਤੁ ਤ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਈਐ ॥ ஹரிஹரன் நெற்றியில் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் உன்னதமான இறைவனை அடைவான்.
ਹਰਿਹਾਂ ਕੰਤੈ ਬਾਝੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈਐ ॥੩॥ ஹே நண்பரே! கண்களில் மஸ்காரா, கழுத்தில் நெக்லஸ், உதடுகளில் சிவத்தல் போன்றவை.
ਜਿਸੁ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਕੰਤੁ ਸਾ ਵਡਭਾਗਣੇ ॥ அஞ்சனம் பூசி பதினாறு அலங்காரம் செய்தேன்.
ਤਿਸੁ ਬਣਿਆ ਹਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਾਈ ਸੋਹਾਗਣੇ ॥ வீட்டிற்குள் கணவன்-இறைவன் வந்தால் அனைத்தும் வெற்றியாகும்.
ਹਉ ਸੁਤੀ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤ ਮਨਿ ਆਸ ਪੁਰਾਈਆ ॥ ஹரிஹரன் கணவன்-இறைவன் இல்லாமல், அனைத்து அலங்காரமும் வீணாகிறது
ਹਰਿਹਾਂ ਜਾ ਘਰਿ ਆਇਆ ਕੰਤੁ ਤ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਈਆ ॥੪॥ யாருடைய இதயத்தில் இறைவன் வசிக்கிறாரோ, அவர் அதிர்ஷ்டசாலி.
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/