Swahili Page 699

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਖੇ ॥
daamnee chamatkaar ti-o vartaaraa jag khay.
Worldly affairs last only for a moment, like the flash of lightning,
Shughuli za kidunia zinadumu kwa muda mfupi tu, kama mmeto wa umeme,

ਵਥੁ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਇ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਜਪੰਦੋ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ॥੨॥
vath suhaavee saa-ay naanak naa-o japando tis Dhanee. ||2||
O’ Nanak, The only thing which is beautiful and everlasting is to meditate on the Name of the Master with loving devotion.||2||
Ee Nanak, kitu pekee ambacho ni kizuri na kinadumu milele ni kutafakari kuhusu Jina la Bwana kwa ujitoaji wa upendo.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸੋਧਿ ਸਭਿ ਕਿਨੈ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀ ॥
simrit saastar soDh sabh kinai keem na jaanee.
People have searched all the Smritis and Shastras, but no one has understood the worth of God.
Watu wametafuta katika Smritis na Shastras zote, lakini hakuna mtu ameelewa thamani ya Mungu.

ਜੋ ਜਨੁ ਭੇਟੈ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸੋ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥
jo jan bhaytai saaDhsang so har rang maanee.
That person, who joins the holy congregation enjoys the Love of God’s union.
Mtu huyo, anayejiunga na ushirika takatifu anafurahia Upendo wa muungano wa Mungu.

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਏਹ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ ॥
sach naam kartaa purakh ayh ratnaa khaanee.
The true Name of the creator is like a mine of precious stones .
Jina la kweli la muumba ni kama mgodi wa vito.

ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪਰਾਣੀ ॥
mastak hovai likhi-aa har simar paraanee.
That mortal alone meditates on God’s Name, who has such preordained destiny.
Binadamu huyo pekee anatafakari kuhusu Jina la Mungu, ambaye ameagiziwa mapema hivyo.

ਤੋਸਾ ਦਿਚੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਮਿਹਮਾਣੀ ॥੪॥
tosaa dichai sach naam naanak mihmaanee. ||4||
O’ God, please bless Nanak with the sustenance of Your True Name. This alone would be Your true hospitality. ||4||
Ee Mungu, tafadhali bariki Nanak na riziki wa Jina lako la Kweli. Hiyo pekee itakuwa ukarimu wako wa kweli.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਅੰਤਰਿ ਚਿੰਤਾ ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰੈ ਭੁਖ ॥
antar chintaa nainee sukhee mool na utrai bhukh.
He who harbors anxiety within but seems to be happy, his hunger for worldly wealth doesn’t get fulfilled at all.
Yule anayebeba wasiwasi ndani mwake lakini anaonekana kuwa mwenye furaha, njaa yake ya utajiri wa kidunia haitimizwi hata kidogo.

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਸੈ ਨ ਲਥੋ ਦੁਖੁ ॥੧॥
naanak sachay naam bin kisai na latho dukh. ||1||
O Nanak, without God’s Name, no one’s sorrow has ever departed. ||1||
Ee Nanak, bila Jina la Mungu, hakuna huzuni ya mtu ambayo imewahi kuondoka.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਮੁਠੜੇ ਸੇਈ ਸਾਥ ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਨ ਲਦਿਆ ॥
muth-rhay say-ee saath jinee sach na ladi-aa.
“In the journey of human life, looted are those caravans who have not loaded themselves with the true wealth of God’s Name.
Katika safari ya maisha ya kibinadamu, inaporwa hiyo misafara ambayo haijapakia utajiri wa kweli wa Jina la Mungu.

ਨਾਨਕ ਸੇ ਸਾਬਾਸਿ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥੨॥
naanak say saabaas jinee gur mil ik pachhaani-aa. ||2||
O’ Nanak, blessed are those, who by meeting the Guru and following his teachings, have realized God. ||2||
Ee Nanak, wamebarikiwa wale, ambao kwa kukutana na Guru na kufuata mafundisho yake, wamegundua Mungu.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਜਿਥੈ ਬੈਸਨਿ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥
jithai baisan saaDh jan so thaan suhandaa.
Beautiful is that place, where the Holy people dwell.
Pazuri ni pahali hapo, ambapo watu watakatifu wanaishi.

ਓਇ ਸੇਵਨਿ ਸੰਮ੍ਰਿਥੁ ਆਪਣਾ ਬਿਨਸੈ ਸਭੁ ਮੰਦਾ ॥
o-ay sayvan sammrith aapnaa binsai sabh mandaa.
Sitting there, they contemplate on their all-powerful God, due to which all kinds of evil vanishes from their minds.
Wakikaa hapo, wanatafakari kuhusu Mungu mwenye nguvu zote, na kutokana na huko aina zote za uovu zinapotea kutoka akili zao.

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਬੇਦੁ ਕਹੰਦਾ ॥
patit uDhaaran paarbarahm sant bayd kahandaa.
The Saints and Vedas proclaim, that the Supreme God is the saviour of sinners.
Watakatifu na Vedas zinatangaza, kwamba Mungu Mkuu ndiye mwokozi wa watenda dhambi.

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ਹੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਵਰਤੰਦਾ ॥
bhagat vachhal tayraa birad hai jug jug vartandaa.
To love Your devotees has been Your primal tradition, in each and every age.
Kupenda watawa wako kumekuwa desturi yako ya asili, katika kila enzi.

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭਾਵੰਦਾ ॥੫॥
naanak jaachai ayk naam man tan bhaavandaa. ||5||
Nanak only begs for the gift of Naam, which is most pleasing to his body and soul. ||5||
Nanak anaomba tu thawabu ya Naam, ambayo inapendeza zaidi kwa mwili na roho yake.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਚਿੜੀ ਚੁਹਕੀ ਪਹੁ ਫੁਟੀ ਵਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤਰੰਗ ॥
chirhee chuhkee pahu futee vagan bahut tarang.
When the dawn breaks, the sparrow start chirping; at that time waves for meditation on God’s Name rise in the minds of His devotees.
Wakati kunapambazuka, shomoro anaanza kuwika; wakati huo mawimbi ya kutafakari kuhusu Jina la Mungu yanatokea akilini mwa watawa wake.

ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮਹਿ ਰੰਗ ॥੧॥
achraj roop santan rachay naanak naameh rang. ||1||
O’ Nanak, imbued in the love of Naam, the saints create astonishing wonders in their imagination.||1||
Ee Nanak, wakijawa na upendo wa Naam, watakatifu wanaumba ajabu za kustaajabisha katika fikira zao.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸੀਆ ਤਹੀ ਜਹ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚਿਤਿ ॥
ghar mandar khusee-aa tahee jah too aavahi chit.
O’ God, true pleasures are only in those houses and temples where You come into mind.
Ee Mungu, raha za kweli zimo tu nyumbani na hekaluni ambapo Wewe unakuja akilini.

ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਨਾਨਕ ਸਭਿ ਕੁਮਿਤ ॥੨॥
dunee-aa kee-aa vadi-aa-ee-aa naanak sabh kumit. ||2||
O’ Nanak, if these places make us forsake God then all worldly grandeur is like false and evil friends. ||2||
Ee Nanak, iwapo mahali haya yanatufanya tumuache Mungu basi fahari yote ya kidunia ni kama marafiki waongo na waovu.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੀ ਰਾਸਿ ਹੈ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥
har Dhan sachee raas hai kinai virlai jaataa.
God’s Name is the everlasting wealth; but only a rare one has understood this.
Jina la Mungu ni utajiri unaodumu milele; lakini ni mtu nadra pekee anayeelewa haya.

ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਇਰਹੁ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਬਿਧਾਤਾ ॥
tisai paraapat bhaa-irahu jis day-ay biDhaataa.
O’ brothers, he alone receives this wealth, to whom God Himself gives.
Ee ndugu, yeye pekee anapokea utajiri huu, ambaye Mungu Mwenyewe anampa.

ਮਨ ਤਨ ਭੀਤਰਿ ਮਉਲਿਆ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਨੁ ਰਾਤਾ ॥
man tan bheetar ma-oli-aa har rang jan raataa.
Such a devotee is imbued with the Love of God; and his body and mind blooms in happiness
Mtawa kama huyo amejawa na Upendo wa Mungu; na mwili na akili yake inanawiri katika furaha

ਸਾਧਸੰਗਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਭਿ ਦੋਖਹ ਖਾਤਾ ॥
saaDhsang gun gaa-i-aa sabh dokhah khaataa.
As he sings God’s praises in the holy congregation, he rids himself of all the vices
Anavyoimba sifa za Mungu katika ushirika takatifu, yeye anaondoa maovu yote kutoka kwake.

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨਿ ਇਕੁ ਪਛਾਤਾ ॥੬॥
naanak so-ee jeevi-aa jin ik pachhaataa. ||6||
O’ Nanak, he alone is truly living, who has realized God.||6||
Ee Nanak, yeye pekee kwa kweli anaishi, ambaye amemgundua Mungu.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਖਖੜੀਆ ਸੁਹਾਵੀਆ ਲਗੜੀਆ ਅਕ ਕੰਠਿ ॥
khakh-rhee-aa suhaavee-aa lagrhee-aa ak kanth.
The fruits of the swallow-wort plant look beautiful as long as they are attached to the branches of the tree;
Matunda ya woti ya kumeza yanakaa mazuri ili mradi yameambatishwa kwa matawi ya mti huo;

ਬਿਰਹ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਸਹਸੈ ਗੰਠਿ ॥੧॥
birah vichhorhaa Dhanee si-o naanak sahsai ganth. ||1||
but these scatter into several thousand pieces when plucked from their branches. O’ Nanak, similar is the separation of human beings from the Master.||1||
lakini haya yanatawanyika kuwa maelfu ya vipande wakati yanachunwa kutoka matawi yao. Ee Nanak, vivyo hivyo ndivyo ulivyo utengano wa binadamu kutoka Bwana.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਵਿਸਾਰੇਦੇ ਮਰਿ ਗਏ ਮਰਿ ਭਿ ਨ ਸਕਹਿ ਮੂਲਿ ॥
visaarayday mar ga-ay mar bhe na sakahi mool.
Those who forsake God, consider them dead; but they cannot even die peacefully.
Wale wanaomuacha Mungu, wafikirie kuwa wafu; lakini hata hawawezi kufa kwa amani.

ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਉ ਤਸਕਰ ਉਪਰਿ ਸੂਲਿ ॥੨॥
vaimukh ho-ay raam tay ji-o taskar upar sool. ||2||
Those who turn their backs on God, suffer like the thief on the gallows.
Wale wanaogeuka kutoka kwa Mungu, wanteseka kama mwizi anayenyongwa.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਣਿਆ ॥
sukh niDhaan parabh ayk hai abhinaasee suni-aa.
God alone is the treasure of peace; who is heard to be imperishable.
Mungu pekee ndiye hazina ya amani; ambaye anasikika kuwa asiyeangamia.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਹਰਿ ਭਣਿਆ ॥
jal thal mahee-al poori-aa ghat ghat har bhani-aa.
He is totally permeating the water, the land and the sky; God is said to be pervading each and every heart.
Yeye anapenyeza kikamilifu katika maji, ardhi na anga; Mungu anasemekana kuwa anaenea katika kila moyo.

ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਇਕ ਸਮਾਨਿ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਬਣਿਆ ॥
ooch neech sabh ik samaan keet hastee bani-aa. .
He is pervading the same way in all the big and small beings, and all the creatures from an insect to elephant originated from Him.
Yeye anaenea kwa usawa katika viumbe vikubwa na vidogo, na viumbe vyote kutoka mdudu hadi tembo waliasilia kutoka Yeye.

ਮੀਤ ਸਖਾ ਸੁਤ ਬੰਧਿਪੋ ਸਭਿ ਤਿਸ ਦੇ ਜਣਿਆ ॥
meet sakhaa sut banDhipo sabh tis day jani-aa.
Friends, companions, children and relatives are all created by Him.
Marafiki, wendani, watoto na jamaa wote wanaumbwa na Yeye.

ਤੁਸਿ ਨਾਨਕੁ ਦੇਵੈ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਿਨਿ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਣਿਆ ॥੭॥
tus naanak dayvai jis naam tin har rang mani-aa. ||7||
Becoming gracious, upon whom Nanak bestows Naam, that person enjoys the bliss of God’s love.
Akiwa mwenye neema, kwa yule ambaye Nanak anatawaza Naam, mtu huyo anafurahia taha tele ya upendo wa Mungu.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾਂ ਮਨਿ ਮੰਤੁ ॥
jinaa saas giraas na visrai har naamaaN man mant.
Those who do not forget God even for a single breath or morsel, and in whose mind is the mantra (meditation) of God’s Name,
Wale ambao hawamsahau Mungu hata kwa pumzi moja au kipande cha chakula, na ambaye akilini mwao mna mantra (kutafakari) ya Jina la Mungu,

ਧੰਨੁ ਸਿ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨੁ ਸੋਈ ਸੰਤੁ ॥੧॥
Dhan se say-ee naankaa pooran so-ee sant. ||1||
O’ Nanak, they alone are blessed and are the perfect Saints. ||1||
Ee Nanak, wao pekee wanabarikiwa na ni Watakatifu kamili.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਅਠੇ ਪਹਰ ਭਉਦਾ ਫਿਰੈ ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੈ ਸੂਲਿ ॥
athay pahar bha-udaa firai khaavan sand-rhai sool.
If one keeps wandering all the twenty four hours worrying about his daily sustenance,
Iwapo mtu aendelee kuzurura saa zote ishirini na nne akitaabika kuhusu riziki yake ya kila siku,

ਦੋਜਕਿ ਪਉਦਾ ਕਿਉ ਰਹੈ ਜਾ ਚਿਤਿ ਨ ਹੋਇ ਰਸੂਲਿ ॥੨॥
dojak pa-udaa ki-o rahai jaa chit na ho-ay rasool. ||2||
and does not remember God through the Guru-Prophet, then how can he escape from falling into hell?
Na hamkumbuki Mungu kupitia Nabii-Guru, basi atawezaje kuepuka kutoka kuanguka jehanamu?