Swahili Page 689

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥
taripat na aavai maa-i-aa paachhai paavai.
He keeps on amassing wealth, but is never satiated.
Yeye anaendelea kukusanya utajiri, lakini kamwe hatoshelezwi.

ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥
anik bhog bikhi-aa kay karai.
He enjoys many pleasures of Maya,
Anafurahia raha nyingi za Maya,

ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰੈ ॥
nah tariptaavai khap khap marai.
but does not feel satisfied and becomes miserable.
Lakini hahisi kuridhika na anataabika.

ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥
binaa santokh nahee ko-oo raajai.
Without contentment, no one is satisfied.
Bila kutoshelezwa, hakuna mtu anaridhishwa.

ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥
supan manorath barithay sabh kaajai.
All efforts of an unsatisfied person are in vain, like the illusions of a dream.
Jitihada zote za mtu asiyeridhika ni bure, kama njozi ya ndoto.

ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
naam rang sarab sukh ho-ay.
There is complete peace in the love of Naam.
Kuna amani kamilifu katika upendo wa Naam.

ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
badbhaagee kisai paraapat ho-ay.
Only a fortunate one is blessed with this (bliss).
Mtu aliyebahatika pekee anabarikiwa na hii (raha tele).

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
karan karaavan aapay aap.
God Himself is doer and Cause of all causes.
Mungu Mwenyewe ni mtendaji na Msingi wa misingi yote.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥੫॥
sadaa sadaa naanak har jaap. ||5||
O’ Nanak, remember Him with loving devotion forever and ever.||5||
Ee Nanak, mkumbuke Yeye kwa ujitoaji wa upendo daima na milele.

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
karan karaavan karnaihaar.
It is God who does everything and causes everything to be done.
Ni Mungu anayetenda kila kitu na anafanya kila kitu kitendeke.

ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥
is kai haath kahaa beechaar.
Reflect upon this fact; that there is nothing under the control of the mortal.
Tafakari kuhusu ukweli huu; kwamba hakuna kitu kilicho katika udhibiti wa binadamu.

ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਇ ॥
jaisee darisat karay taisaa ho-ay.
As is the grace of God on the mortal, so he becomes.
Kama ilivyo neema ya Mungu kwa binadamu, ndivyo anavyokuwa.

ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
aapay aap aap parabh so-ay.
God is all by Himself.
Mungu yu peke yake.

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਅਪਨੈ ਰੰਗਿ ॥
jo kichh keeno so apnai rang.
Whatever He has created, is out of His own pleasure.
Chochote ambacho ameumba, ni kutokana na raha yake mwenyewe.

ਸਭ ਤੇ ਦੂਰਿ ਸਭਹੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
sabh tay door sabhhoo kai sang.
He is within His creation, yet unaffected by it.
Yeye yupo ndani mwa uumbaji wake, ila haathiriwi nao.

ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਬੇਕ ॥
boojhai daykhai karai bibayk.
He understands, beholds and passes judgment on our deeds.
Yeye anaelewa, anatazama na kutoa hukumu kwavitendo vyetu.

ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ ॥
aapeh ayk aapeh anayk.
He Himself is the One, and He Himself is in many forms.
Yeye Mwenyewe ni yule Mmoja, na Yeye Mwenyewe yu katika miundo mingi.

ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
marai na binsai aavai na jaa-ay.
He does not die or perish; He is free of birth and death.
Yeye hafi wala kuangamia; Yeye yupo huru kutoka kuzaliwa na kufa.

ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੬॥
naanak sad hee rahi-aa samaa-ay. ||6||
O’ Nanak, He remains forever all-pervading. ||6||
Ee Nanak, milele Yeye anabaki akienea kote.

ਆਪਿ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪਿ ॥
aap updaysai samjhai aap.
He Himself instructs, and He Himself learns,
Yeye Mwenyewe anaelekeza, na Yeye Mwenyewe anajifunza,

ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥
aapay rachi-aa sabh kai saath.
because He Himself is blended with all.
Kwa sababu Yeye Mwenyewe amevama kwa kila kitu.

ਆਪਿ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
aap keeno aapan bisthaar.
He Himself has created His own expanse (the universe).
Yeye Mwenyewe ameumba upanuzi wake mwenyewe (ulimwengu).

ਸਭੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
sabh kachh us kaa oh karnaihaar.
Everything belongs to Him, He is the creator.
Kila kitu ni miliki yake, Yeye ndiye muumba.

ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹਹੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥
us tay bhinn kahhu kichh ho-ay.
Tell me, can anything happen without His Will?
Niambie, kitu chochote kinaweza kutendeka bila Mapenzi yake?

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥
thaan thanantar aikai so-ay.
In the spaces and interspaces, He is the One, pervading everywhere.
Katika nafasi na kati ya nafasi zote, Yeye ndiye yule Mmoja, anayeenea kote.

ਅਪੁਨੇ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥
apunay chalit aap karnaihaar.
In His own play, He Himself is the Player.
Katika mchezo wake mwenyewe, Yeye Mwenyewe ni mchezaji.

ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ॥
ka-utak karai rang aapaar.
He conducts His Plays with infinite variety.
Yeye anatekeleza Michezo yake kwa kwa njia mbalimbali zisizo na mwisho.

ਮਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਾਹਿ ॥
man meh aap man apunay maahi.
He Himself is in the minds of all, and all are in His mind.
Yeye Mwenyewe yupo katika akili za wote, na wote wamo akilini mwake.

ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥
naanak keemat kahan na jaa-ay. ||7||
O’ Nanak, His worth cannot be estimated. ||7||
Ee Nanak, thamani Yake haiwezi kukadiriwa.

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥
sat sat sat parabh su-aamee.
God, the Supreme Master of all is forever true, eternal, and everlasting.
Mungu, Bwana Mkuu wa wote ni wa kweli milele, wa milele, na anadumu milele.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ॥
gur parsaad kinai vakhi-aanee.
It is only a rare person, who by the Guru’s grace has described this fact.
Ni mtu nadra pekee, ambaye kwa neema ya Guru ameeleza ukweli huu.

ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਭੁ ਕੀਨਾ ॥
sach sach sach sabh keenaa.
God is Eternal and His creation is also complete and perfect.
Mungu ni wa Milele na uumbaji wake ni kamilifu na kamili.

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥
kot maDhay kinai birlai cheenaa.
It is a rare one out of millions who has recognized this fact.
Ni mtu nadra kati ya mamilioni ambaye amegundua ukweli huu.

ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ॥
bhalaa bhalaa bhalaa tayraa roop.
O’ God, Beautiful, very beautiful is your tangible form.
Ee Mungu, Mzuri, mzuri sana ni muundo wake unaogusika.

ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ॥
at sundar apaar anoop.
You are extremely Beautiful, Infinite and Incomparable.
Wewe unaonekana Mzuri zaidi, huna mwisho wala huwezi kufananishwa.

ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥
nirmal nirmal nirmal tayree banee.
Pure and sweet is Your divine word,
Safi na tamu ni neno lako takatifu,

ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੁਨੀ ਸ੍ਰਵਨ ਬਖ੍ਯ੍ਯਾਣੀ ॥
ghat ghat sunee sarvan bakh-yaanee.
Which is heard in each and every heart through the ears, and uttered through the tongue.
Linalosikika katika kila moyo kupitia masikio, na kutamkwa kupitia ulimi.

ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ॥
pavitar pavitar pavitar puneet.
He becomes sublimely pure and holy,
Yeye anakuwa safi na mtakatifu kitukufu,

ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੮॥੧੨॥
naam japai naanak man pareet. ||8||12||
O’ Nanak, the one who lovingly meditates on God’s name. ||8||12||
Ee Nanak, yule ambaye anatafakari kwa upendo kuhusu Jina la Mungu.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਸੰਤ ਸਰਨਿ ਜੋ ਜਨੁ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ ॥
sant saran jo jan parai so jan uDhranhaar.
The one who seeks the shelter of the Saints is saved from the bonds of Maya.
Yule ambaye anatafuta kificho cha Watakatifu anaokolewa kutoka vifungo vya Maya.

ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥੧॥
sant kee nindaa naankaa bahur bahur avtaar. ||1||
O’ Nanak, the one who slanders the Saints, falls into the cycle of birth and death. ||1||
Ee Nanak, yule ambaye anachongeza Watakatifu, anaanguka kwenye mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਆਰਜਾ ਘਟੈ ॥
sant kai dookhan aarjaa ghatai.
Part of life spent in slandering the Saints goes to waste.
Sehemu ya maisha yake inayotumiwa kuchongeza Watakatifu inaenda bure.

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥
sant kai dookhan jam tay nahee chhutai.
By slandering the Saints, one does not escape the demon of death.
Kwa kuchongeza Watakatifu, mtu haepuki pepo wa kifo.

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
sant kai dookhan sukh sabh jaa-ay.
By slandering the Saints all peace is lost.
Kwa kuchongeza Watakatifu amani yote inapotea.

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥
sant kai dookhan narak meh paa-ay.
Slandering the Saints, one falls into hell (suffers in pain).
Kwa kuchongeza Watakatifu, mtu anaanguka jehanamu (anateseka kwa uchungu).

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਮਤਿ ਹੋਇ ਮਲੀਨ ॥
sant kai dookhan mat ho-ay maleen.
Slandering the Saints, the intellect is polluted.
Kwa kuchongeza Watakatifu, akili inachafuliwa.

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ॥
sant kai dookhan sobhaa tay heen.
Slandering the Saints, one’s reputation is lost.
Kwa kuchongeza Watakatifu, sifa ya mtu inapotea.

ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥
sant kay hatay ka-o rakhai na ko-ay.
No one shelters the person accursed by the Saint.
Hakuna mtu anakaribisha mtu aliyelaaniwa na Mtakatifu.

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸਟੁ ਹੋਇ ॥
sant kai dookhan thaan bharsat ho-ay.
By trying to find faults with the Saints, one’s own heart is polluted.
Kwa kujaribu kupata makosa na Watakatifu, moyo wa mtu binafsi unachafuliwa.

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ॥
sant kirpaal kirpaa jay karai.
But if the Compassionate Saint shows His Kindness,
Lakini iwapo Mtakatifu Mkarimu aonyeshe wema wake,

ਨਾਨਕ ਸੰਤਸੰਗਿ ਨਿੰਦਕੁ ਭੀ ਤਰੈ ॥੧॥
naanak satsang nindak bhee tarai. ||1||
O’ Nanak, then along with the Saint, even a slanderer is saved. ||1||
Ee Nanak, basi pamoja na Mtakatifu, hata mchongezi anakombolewa.

ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਤੇ ਮੁਖੁ ਭਵੈ ॥
sant kay dookhan tay mukh bhavai.
Slandering a saint, one turns away from God.
Kwa kuchongeza Watakatifu, mtu anageuka kutoka kwa Mungu.

ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੈ ॥
santan kai dookhan kaag ji-o lavai.
Slandering a Saint, one keeps wandering and speaking unpleasantly like crowing of a crow.
Kwa kuchongeza Watakatifu, mtu anaendelea kuzurura na kuzungumza vibaya kama kuwika kwa kunguru.

ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਰਪ ਜੋਨਿ ਪਾਇ ॥
santan kai dookhan sarap jon paa-ay.
Slandering the Saints, one is reborn as a snake.
Kwa kuchongeza Watakatifu, mtu anazaliwa upya kama nyoka.

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਕਿਰਮਾਇ ॥
sant kai dookhan tarigad jon kirmaa-ay.
Slandering the Saints, one is reborn as a wiggling worm (lower forms of life).
Kwa kuchongeza Watakatifu, mtu anazaliwa upya kama minyoo (miundo ya chini ya uhai)

ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ ॥
santan kai dookhan tarisnaa meh jalai.
Slandering the Saints, one burnsin the fire of desire.
Kwa kuchongeza Watakatifu, mtu anateketea katika moto wa tamaa.

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਭੁ ਕੋ ਛਲੈ ॥
sant kai dookhan sabh ko chhalai.
Slanderer of the Saints goes around deceiving everyone.
Mchongezi wa Watakatifu anazunguka akidanganya kila mtu.

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
sant kai dookhan tayj sabh jaa-ay.
By hurting the saint all one’s clout dissipates.
Kwa kuumiza mtakatifu umaarufu wote wa mtu unapotea.

ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥
sant kai dookhan neech neechaa-ay.
Slandering the Saints, one becomes the meanest of the mean.
Kwa kuchongeza Watakatifu, mtu anakuwa katili zaidi kwa wote.

ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥
sant dokhee kaa thaa-o ko naahi.
There is no refuge for the slanderer of the saint.
Hakuna kimbilio cha mchongezi wa mtakatifu.