Swahili Page 543

ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੀਗਾਰ ਬਿਰਥੇ ਹਰਿ ਕੰਤ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਜੀਜੀਐ ॥
khaan paan seegaar birthay har kant bin ki-o jeejee-ai.
Without the remembrance of God, all kinds of food, drink and decorations are useless; how can I survive without my Husband-God?
Bila ukumbusho wa Mungu, aina zote za chakula, kinywaji na mapambo ni bure; ninawezaje kuishi bila Mume-Mungu wangu?

ਆਸਾ ਪਿਆਸੀ ਰੈਨਿ ਦਿਨੀਅਰੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕੀਐ ਇਕੁ ਤਿਲੈ ॥
aasaa pi-aasee rain dinee-ar reh na sakee-ai ik tilai.
I always yearn for Him. I cannot live without Him, even for an instant.
Daima namtamani Yeye, siwezi kuishi bila Yeye, hata kwa muda mfupi.

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਦਾਸੀ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਮਿਲੈ ॥੨॥
naanak pa-i-ampai sant daasee ta-o parsaad mayraa pir milai. ||2||
Nanak prays, O’ Saintly Guru, I am Your devotee; by Your grace, I can realize my Husband-God. ||2||
Nanak anaomba, Ee Guru Mtakatifu, mimi ni mtawa wako; kwa neema yako, naweza kugundua Mume-Mungu wangu.

ਸੇਜ ਏਕ ਪ੍ਰਿਉ ਸੰਗਿ ਦਰਸੁ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ॥
sayj ayk pari-o sang daras na paa-ee-ai raam.
Although He dwells within my heart, still I cannot realize Him.
Ijapokuwa Yeye anaishi ndani mwa moyo wangu, badi siwezi kumgundua Yeye.

ਅਵਗਨ ਮੋਹਿ ਅਨੇਕ ਕਤ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈਐ ਰਾਮ ॥
avgan mohi anayk kat mahal bulaa-ee-ai raam.
There are innumerable faults in me, so how could I be called to His presence ?
Kuna makosa yasiyohesabika kwangu, basi ninawezaje kuitwa mbele yake?

ਨਿਰਗੁਨਿ ਨਿਮਾਣੀ ਅਨਾਥਿ ਬਿਨਵੈ ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧੇ ॥
nirgun nimaanee anaath binvai milhu parabh kirpaa niDhay.
I am without any virtues, I am humble and helpless , O’ the treasure of mercy, I plead, unite me with you.
Mimi sina fadhila zozote, mimi ni maskini na mnyonge, Ee hazina ya huruma, nakusihi, niunganishe na Wewe.

ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਿ ਖੋਈਐ ਸਹਜਿ ਸੋਈਐ ਪ੍ਰਭ ਪਲਕ ਪੇਖਤ ਨਵ ਨਿਧੇ ॥
bharam bheet kho-ee-ai sahj so-ee-ai parabh palak paykhat nav niDhay.
O’ the Master of all the nine treasures, just by seeing Your sight for an instant, the wall of doubt gets demolished and intuitively I merge in peace
Ee Bwana wa hazina zote tisa, kwa kuona mwono wako kwa muda mfupi tu, ukuta wa shaka unabomolewa na naunganishwa katika amani kisilika

ਗ੍ਰਿਹਿ ਲਾਲੁ ਆਵੈ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਮਿਲਿ ਸੰਗਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਈਐ ॥
garihi laal aavai mahal paavai mil sang mangal gaa-ee-ai.
When the beloved husband-God is realized in the heart and the soul-bride experiences union with Him, then joining with her friends, she sings songs of joy.
Wakati mume-Mungu mpendwa anagunduliwa moyoni na roho-bi harusi anapata muungano na Yeye, basi akijiunga na marafiki wake, anaimba nyimbo za furaha.

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਸਰਣੀ ਮੋਹਿ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਈਐ ॥੩॥
naanak pa-i-ampai sant sarnee mohi daras dikhaa-ee-ai. ||3||
O’ Guru, Nanak has come to your refuge, show me the blessed vision of my beloved Husband-God. ||3||
Ee Guru, Nanak amekuja kwa kimbilio chako, nioneshe mwono uliobarikiwa wa Mume-Mungu wangu mpendwa.

ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
santan kai parsaad har har paa-i-aa raam.
Through the grace of the Guru, I have realized God.
Kupitia kwa neema ya Guru, nimegundua Mungu.

ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ichh punnee man saaNt tapat bujhaa-i-aa raam.
My wish is fulfilled, my mind is calmed and my torment has ended.
Matakwa yangu yametimizwa, akili yangu imetulizwa na dhiki yangu imekwisha.

ਸਫਲਾ ਸੁ ਦਿਨਸ ਰੈਣੇ ਸੁਹਾਵੀ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਰਸੁ ਘਨਾ ॥
saflaa so dinas rainay suhaavee anad mangal ras ghanaa.
Fruitful is the day, and beauteous is the night, and countless are the joys, celebrations and pleasures.
Imebarikiwa mchana, na mzuri ni usiku huo, na furaha, sherehe na raha haziwezi kuhesabika.

ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਭਨਾ ॥
pargatay gupaal gobind laalan kavan rasnaa gun bhanaa.
The Master of the universe has manifested in my heart, and I don’t know what kind of songs of His praise I may sing with my tongue.
Bwana wa ulimwengu amedhihirika moyoni mwangu, na sijui aina gani ya nyimbo za sifa zake naweza kuimba kwa ulimi wangu.

ਭ੍ਰਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਥਾਕੇ ਮਿਲਿ ਸਖੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥
bharam lobh moh bikaar thaakay mil sakhee mangal gaa-i-aa.
Now all my doubts, greed, worldly attachment and all other evil tendencies have gone away; joining with my companions, I sing the songs of joy.
Sasa dhaka, tamaa, kiambatisho cha kidunia na tabia zote ovu zangu zimepotea; kwa kujiunga na wendani wangu, naimba nyimbo za furaha.

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਤ ਜੰਪੈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੰਜੋਗਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੪॥੨॥
naanak pa-i-ampai sant jampai jin har har sanjog milaa-i-aa. ||4||2||
Nanak submits, he worships the Guru who has arranged union with his beloved God. ||4||2||
Nanak anawasilisha, yeye anaabudu Guru ambaye amepanga muungano na Mungu mpendwa.

ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bihaagarhaa mehlaa 5.
Raag Bihagra, Fifth Guru:
Raag Bihagra, Guru wa Tano:

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰੇ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ॥
kar kirpaa gur paarbarahm pooray an-din naam vakhaanaa raam.
O’ my perfect all pervading Divine-Guru, show mercy that, I may always meditate on Your Name.
Ee Mtakatifu-Guru wangu kamili unayeenea kote, onesha huruma ili, niweze kutafakari daima kuhusu Jina lako.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉਚਰਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਮਿਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਰਾਮ ॥
amrit banee uchraa har jas mithaa laagai tayraa bhaanaa raam.
I may keep reciting the Guru’s ambrosial words of God’s praises and Your command may seem sweet to me.
Niweze kuendelea kukariri maneno ya ambrosia ya Guru ya sifa za Mungu na amri yako iwe tamu kwangu.

ਕਰਿ ਦਇਆ ਮਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ॥
kar da-i-aa ma-i-aa gopaal gobind ko-ay naahee tujh binaa.
O’ God of the universe, bestow Your mercy and benevolence on me, because beside You I have no one else to look for support.
Ee Mungu wa ulimwengu, tawaza huruma na ukarimu wako kwangu, kwa sababu pasi Wewe sina mwengine wa kutazamia kupata tegemezo.

ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਜੀਉ ਤਨੁ ਧਨੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਮਨਾ ॥
samrath agath apaar pooran jee-o tan Dhan tumH manaa.
O’ the all-powerful, indescribable, limitless and perfect God, my body, mind, and riches are Yours.
Ee Mungu kamili, mweza-yote, usiyeelezeka, usiye na kikomo, mwili wangu, akili na utajiri ni Wako.

ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਨਾਥ ਚੰਚਲ ਬਲਹੀਨ ਨੀਚ ਅਜਾਣਾ ॥
moorakh mugaDh anaath chanchal balheen neech ajaanaa.
I am ignorant, unwise, halpless, fickle minded, lowly and an ignorant person.
Mimi ni mjinga, sina hekima, myonge, mwenye akili isiyo na msimamo na mtu mjinga.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੇਰੀ ਰਖਿ ਲੇਹੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥੧॥
binvant naanak saran tayree rakh layho aavan jaanaa. ||1||
Nanak submits, I have come to Your refuge, save me from the cycle of birth and death. ||1||
Nanak anawasilisha, nimekuja kwa kimbilio chako, niokoe kutoka mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਸਾਧਹ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਜੀਉ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਰਿ ਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥
saaDhah sarnee paa-ee-ai har jee-o gun gaavah har neetaa raam.
God is realized by following the Guru’s teachings, and we can always sing the glorious praises of God.
Mungu anagunduliwa kwa kufuata mafundisho ya Guru, na daima tunaweza kuimba sifa tukufu za Mungu.

ਧੂਰਿ ਭਗਤਨ ਕੀ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲਗਉ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਭ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥
Dhoor bhagtan kee man tan laga-o har jee-o sabh patit puneetaa raam.
O’ reverend God, I wish that the dust of the feet of the saints (the essence of their immaculate teachings), which sanctifies all sinners, might touch and purify my body and mind.
Ee Mungu unayeheshimika, natamani kwamba mchanga wa miguu ya watakatifu (kiini cha mafundisho safi), unaotakasa watenda dhambi wote, iweze kugusa na kutakasa mwili na akili yangu.

ਪਤਿਤਾ ਪੁਨੀਤਾ ਹੋਹਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸੰਗਿ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਬਿਧਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥
patitaa puneetaa hohi tinH sang jinH biDhaataa paa-i-aa.
The sinners are sanctified in the company of those who have realized God.
Watenda dhambi wanatakaswa katika uandamano wa wale ambao wamegundua Mungu.

ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਜੀਅ ਦਾਤੇ ਨਿਤ ਦੇਹਿ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥
naam raatay jee-a daatay nit deh charheh savaa-i-aa.
Imbued with the Naam, they become capable of giving gifts of spiritual life; they keep giving these gifts, which keep multiplying everyday
Wakipenyezwa na Naam, wanakuwa na uwezo wa kutoa thawabu za maisha ya kiroho; wanaendela kutoa thawabu hizi, ambazo zinaendelea kuzidishwa kila siku

ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਿਨੀ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥
riDh siDh nav niDh har jap jinee aatam jeetaa.
The supernatural powers of the Siddhas and the nine treasures come to those who have conquered their own mind by meditating on God .
Nguvu za kimiujiza za Siddhas na hazina tisa zinajia wale ambao wameshinda akili yao wenyewe kwa kutafakari kuhusu Mungu.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਵਡਭਾਗਿ ਪਾਈਅਹਿ ਸਾਧ ਸਾਜਨ ਮੀਤਾ ॥੨॥
binvant naanak vadbhaag paa-ee-ah saaDh saajan meetaa. ||2||
Nanak submits, it is only with great fortune that we obtain the company of saintly friends and mates. ||2||
Nanak anawsilisha, ni kwa bahati nzuri kuu pekee ambapo tunapata uandamano wa marafiki na wenzi watakatifu.

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਜਿਆ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥
jinee sach vananji-aa har jee-o say pooray saahaa raam.
Perfect bankers are those, who deal in treasure of God’s Name.
Wanabenki kamili ni wale, wanaofanya biashara katika hazina ya Jina la Mungu.

ਬਹੁਤੁ ਖਜਾਨਾ ਤਿੰਨ ਪਹਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਲਾਹਾ ਰਾਮ ॥
bahut khajaanaa tinn peh har jee-o har keertan laahaa raam.
They have an immense wealth of God’s Name; in this trade, they earn the profit of God’s praise.
Wao wana utajiri mkuu wa Jina la Mungu; katika biashara hii, wanachuma faida ya sifa ya Mungu.

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨ ਲੋਭੁ ਬਿਆਪੈ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰਾਤਿਆ ॥
kaam kroDh na lobh bi-aapai jo jan parabh si-o raati-aa.
Lust, anger and greed do not cling to those who are attuned to God.
Ukware, hasira na tamaa haikwamilii wale ambao wamemakinikia Mungu.

ਏਕੁ ਜਾਨਹਿ ਏਕੁ ਮਾਨਹਿ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ਮਾਤਿਆ ॥
ayk jaaneh ayk maaneh raam kai rang maati-aa.
They realize and believe in one Godand remain elated with God’s Love.
Wanagundua na kuamini katika Mungu Mmoja na wanabaki wamefurahishwa na Upendo wa Mungu.

ਲਗਿ ਸੰਤ ਚਰਣੀ ਪੜੇ ਸਰਣੀ ਮਨਿ ਤਿਨਾ ਓਮਾਹਾ ॥
lag sant charnee parhay sarnee man tinaa omaahaa.
They follow the Guru’s teachings, they remember God; their minds are filled with joy.
Wanafuata mafundisho ya Guru, wanakumbuka Mungu; akili zao zinajawa na furaha.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਸੇਈ ਸਚੇ ਸਾਹਾ ॥੩॥
binvant naanak jin naam palai say-ee sachay saahaa. ||3||
Nanak submits that they who have the wealth of Naam in their possession are the truly rich bankers. ||3||
Nanak anawasilisha kwamba wale ambao wana utajiri wa Naam ni wanabenki tajiri kwa kweli.

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਸਿਮਰੀਐ ਹਰਿ ਜੀਉ ਜਾ ਕੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥
naanak so-ee simree-ai har jee-o jaa kee kal Dhaaree raam.
O’ Nanak, we should only worship that God whose power is supporting the entire universe.
Ee Nanak, tunafaa kuabudu Mungu huyo pekee ambaye nguvu yake inategemeza ulimwengu mzima.