Swahili Page 539

ਜਨ ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਖਵਾਲੇ ਰਾਮ ॥੩॥
jan taraahi taraahi sarnaagatee mayree jindurhee-ay gur naanak har rakhvaalay raam. ||3||
However, making repeated and urgent cries for help, O’ my soul, the devotees seek the refuge of the Guru; O’ Nanak, God becomes their protector.||3||
Hata hivyo, wakitoa vilio vya mara kwa mara na vya dharura wapate usaidizi, watawa wanatafuta kimbilio cha Guru; Ee Nanak, Mungu anakuwa mlinzi wao.

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਲਿਵ ਉਬਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਧੁਰਿ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
har jan har liv ubray mayree jindurhee-ay Dhur bhaag vaday har paa-i-aa raam.
O’ my soul, by being imbued with the love of God, the devotees swim across this worldly ocean and through their great pre-ordained destiny they realize God.
Ee roho yangu, kwa kupenyezwa na upendo wa Mungu, watawa wanaogelea wakivuka bahari ya kidunia na kupitia hatima zao zilizoagioziwa mapema wanagundua Mungu.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪੋਤੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰ ਖੇਵਟ ਸਬਦਿ ਤਰਾਇਆ ਰਾਮ ॥
har har naam pot hai mayree jindurhee-ay gur khayvat sabad taraa-i-aa raam.
O’ my soul, God’s Naam is like a ship and the Guru is the captain, who with the oar of Guru’s divine teachings, has ferried us across the worldly ocean.
Ee roho yangu, Naam ya Mungu ni kama meli na Guru ndiye nahodha, ambaye kwa kafi ya mafundisho takatifu ya Guru, ametuvukisha bahari ya kidunia.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਠ ਲਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥
har har purakh da-i-aal hai mayree jindurhee-ay gur satgur meeth lagaa-i-aa raam.
O’ my soul, the all-pervading God is merciful and through the true Guru, God feels sweet to our mind.
Ee roho yangu, Mungu anayeenea kote ni mwenye huruma na kupitia kwa Guru wa kweli, Mungu anahisiwa mtamu kwa akili yetu.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥
kar kirpaa sun bayntee har har jan naanak naam Dhi-aa-i-aa raam. ||4||2||
Shower Your mercy upon me and hear my prayer, O’ God, please, let servant Nanak meditate on Your Naam. ||4||2||
Nyunyuza huruma yako kwangu na usikilize ombi langu, Ee Mungu, tafadhali, ruhusu mtumishi Nanak atafakari Naam yako.

ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
bihaagarhaa mehlaa 4.
Raag Bihagra, Fourth Guru:
Raag Bihagra, Guru wa Nne:

ਜਗਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਕੀਰਤਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥
jag sukarit keerat naam hai mayree jindurhee-ay har keerat har man Dhaaray raam.
O’ my soul, the most virtuous deed in this world is to sing the praises of God. By singing the praises of God, He is enshrined in the mind.
Ee roho yangu, kitendo chema kabisa duniani ni kuimba sifa za Mungu. Kwa kuimba sifa za Mungu, Yeye anathaminiwa akilini.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਵਿਤੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥
har har naam pavit hai mayree jindurhee-ay jap har har naam uDhaaray raam.
O’ my soul, God’s Name is immaculate, so liberate yourself by repeating it over and over again.
Ee roho yangu, Jina la Mungu ni safi, basi jikomboa kwa kulikariri tena na tena.

ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਕਟਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਮਲੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਉਤਾਰੇ ਰਾਮ ॥
sabh kilvikh paap dukh kati-aa mayree jindurhee-ay mal gurmukh naam utaaray raam.
O’ my soul, God’s immaculate Naam has removed the dirt of sins and evil deeds, because by meditating on Naam through the Guru, one removes all filth of vices.
Ee roho yangu, Naam safi ya Mungu imeondoa uchafu wa dhambi na vitendo viovu, kwa sababu kwa kutafakari kuhusu Naam kupitia kwa Guru, mtu anaondoa uchafu wote wa maovu.

ਵਡ ਪੁੰਨੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਨਿਸਤਾਰੇ ਰਾਮ ॥੧॥
vad punnee har Dhi-aa-i-aa jan naanak ham moorakh mugaDh nistaaray raam. ||1||
One can meditate on God only by great Fortune, Nanak says, meditation on God’s Name has saved even great fools and idiots like us.||1||
Mtu anaweza kutafakari kuhusu Mungu kwa bahati nzuri pekee, Nanak anasema, kutafakari Jina la Mungu kumeokoa hata wapumbavu na wajinga kama sisi.

ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਤਿਨਾ ਪੰਚੇ ਵਸਗਤਿ ਆਏ ਰਾਮ ॥
jo har naam Dhi-aa-iday mayree jindurhee-ay tinaa panchay vasgat aa-ay raam.
Those who meditate on God’s Name, O’ my soul, are able to control their five passions of lust, anger, greed, attachment and ego.
Wale wanaotafakari kuhusu Jina la Mungu, Ee roho yangu, wanaweza kudhibiti shauku zao tano za ukware, hasira, tamaa, kiambatisho na ubinafsi.

ਅੰਤਰਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ਰਾਮ ॥
antar nav niDh naam hai mayree jindurhee-ay gur satgur alakh lakhaa-ay raam.
Naam, which is like the nine treasures, is within their hearts; O’ my soul, the True Guru has made me comprehend the incomprehensible God.
Naam, ambayo ni kama hazina tisa, ipo ndani mwa mioyo yao; Ee roho yangu, Guru wa kweli amenifanya nielewe Mungu asiyeweza kueleweka.

ਗੁਰਿ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥
gur aasaa mansaa pooree-aa mayree jindurhee-ay har mili-aa bhukh sabh jaa-ay raam.
The Guru has fulfilled my hopes and desires, O’ my soul; realizing God, all my hunger of worldly riches and power are satiated.
Guru ametimiza matumaini na hamu zangu, Ee roho yangu; kwa kugundua Mungu, njaa yangu yote ya utajiri na nguvu ya kidunia inakinai.

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥੨॥
Dhur mastak har parabh likhi-aa mayree jindurhee-ay jan naanak har gun gaa-ay raam. ||2||
O’ Nanak, the devotee in whose destiny it is so pre-ordained always sings praises of God. ||2||
Ee Nanak, mtawa ambaye katika hatima yake imeagiziwa mapema daima anaimba sifa za Mungu.

ਹਮ ਪਾਪੀ ਬਲਵੰਚੀਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਪਰਦ੍ਰੋਹੀ ਠਗ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ham paapee balvanchee-aa mayree jindurhee-ay pardarohee thag maa-i-aa raam.
O’ my soul, we are sinners, swindlers, and cheats who betray others’ trust for the sake of the worldly riches and power.
Ee roho yangu, sisi ni watenda dhambi, walaghai, na wadanganyifu wanaosaliti imani ya wengine kwa ajili ya utajiri na nguvu ya kidunia.

ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
vadbhaagee gur paa-i-aa mayree jindurhee-ay gur poorai gat mit paa-i-aa raam.
But O’ my soul, that person is very fortunate who has found the Guru, because through the Guru, that person has found the way to achieve higher spiritual status.
Lakini Ee roho yangu, mtu huyo ana bahati mno ambaye amepata Guru, kwa sababu kupitia kwa Guru, mtu huyo amepata njia ya kitimiza hadhi ya juu ya kiroho.

ਗੁਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਫਿਰਿ ਮਰਦਾ ਬਹੁੜਿ ਜੀਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥
gur amrit har mukh cho-i-aa mayree jindurhee-ay fir mardaa bahurh jeevaa-i-aa raam.
O’ my soul, in whose mouth the Guru has poured the nectar of Naam; the Guru has rejuvenated that spiritually dead person.
Ee roho yangu, yule ambaye mdomoni mwake Guru amemwaga nekta ya Naam; Guru amesisimua mtu huyo aliyekufa kiroho.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਦੁਖ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥੩॥
jan naanak satgur jo milay mayree jindurhee-ay tin kay sabh dukh gavaa-i-aa raam. ||3||
O’ Nanak, those who have met the true Guru have had all their pains removed. ||3||
Ee Nanak, wale ambao wamekutana na Guru wa kweli maumivu yao yote yameondolewa.

ਅਤਿ ਊਤਮੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਜਿਤੁ ਜਪਿਐ ਪਾਪ ਗਵਾਤੇ ਰਾਮ ॥
at ootam har naam hai mayree jindurhee-ay jit japi-ai paap gavaatay raam.
God’s Name is sublime, O my soul; meditating on it, one’s sins are washed away.
Jina la Mungu ni tukufu, Ee roho yangu; kwa kutafakari kulihusu, dhambi za mtu zinasafishwa.

ਪਤਿਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਕੀਏ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਚਹੁ ਕੁੰਡੀ ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਜਾਤੇ ਰਾਮ ॥
patit pavitar gur har kee-ay mayree jindurhee-ay chahu kundee chahu jug jaatay raam.
The Guru, through God’s Name, has purified even the worst sinners; O’ my soul, now they are famous and respected everywhere and throughout the four ages.
Guru, kupitia Jina la Mungu, ametakasa hata watenda dhambi waovu kabisa; Ee roho yangu, sasa wao ni maarufu na wanaheshimika kote na kupitia enzi zote nne.

ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਸਭ ਉਤਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਹਰਿ ਸਰਿ ਨਾਤੇ ਰਾਮ ॥
ha-umai mail sabh utree mayree jindurhee-ay har amrit har sar naatay raam.
By meditating on God’s Name, O’ my soul, all their dirt of conceit has been washed off as if they have bathed in the pool of ambrosial nectar.
Kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu, Ee roho yangu, uchafu wao wote wa majivuno umesafishwa kana kwamba wameoga katika kidimbwi cha nekta ya ambrosia.

ਅਪਰਾਧੀ ਪਾਪੀ ਉਧਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਖਿਨੁ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ॥੪॥੩॥
apraaDhee paapee uDhray mayree jindurhee-ay jan naanak khin har raatay raam. ||4||3||
Even sinners are carried across the worldly ocean of vices; O my soul, if they are imbued with Naam, even for an instant, says devotee Nanak. ||4||3||
Hata watenda dhambi wanabebwa na kuvukishwa bahari ya kidunia ya dhambi; Ee roho yangu, iwapo wamepenyezwa na Naam, hata kwa mufa mfupi, asema mtawa Nanak.

ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
bihaagarhaa mehlaa 4.
Raag Bihagra, Fourth Guru:
Raag Bihagra, Guru wa Nne:

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ਰਾਮ ॥
ha-o balihaaree tinH ka-o mayree jindurhee-ay jinH har har naam Dhaaro raam.
O’ my dear soul, I’m a sacrifice to those who have made God’s Name the support of their life.
Ee roho yangu ya dhati, mimi ni dhabihu kwa wale ambao wamefanya Jina la Mungu liwe tegemezo ya maisha yao.

ਗੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਬਿਖੁ ਭਉਜਲੁ ਤਾਰਣਹਾਰੋ ਰਾਮ ॥
gur satgur naam drirh-aa-i-aa mayree jindurhee-ay bikh bha-ojal taaranhaaro raam.
The Guru, the True Guru has implanted the Naam within them, O’ my soul, and He has carried them across the terrifying and poisonous world-ocean of vices.
Guru, Guru wa Kweli amepandikiza Naam ndani mwao, Ee roho yangu, na Yeye amewavukisha bahari-dunia ya dhambi yenye sumu inayoogofya.

ਜਿਨ ਇਕ ਮਨਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਤਿਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੈਕਾਰੋ ਰਾਮ ॥
jin ik man har Dhi-aa-i-aa mayree jindurhee-ay tin sant janaa jaikaaro raam.
O’ my soul, those saints who have single-mindedly contemplated on God, their victory is proclaimed everywhere.
Ee roho yangu, watakatifu hao ambao wametafakari kuhusu Mungu kwa nia moja, ushindi wao unatangazwa kila mahali.