Swahili Page 523

ਸਿਰਿ ਸਭਨਾ ਸਮਰਥੁ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥੧੭॥
sir sabhnaa samrath nadar nihaali-aa. ||17||
You are the almighty Master of all and bestow Your glance of grace on all.||17||
Wewe ndiye Bwana mweza-yote wa wote na unatawaza mtazamo wako wa neema kwa wote.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mehlaa 5.
Shalok, Fifth Guru:
Shalok, Guru wa Tano:

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੁਸਟ ਬਾਸਨਾ ਨਿਵਾਰਿ ॥
kaam kroDh mad lobh moh dusat baasnaa nivaar.
O’ God, Help me get rid of lust, anger, ego, greed, attachment, and evil desires.
Ee Mungu, nisaidie niondoe ukware, hasira, ubinafsi, tamaa, kiambatisho na hamu mbaya.

ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ ॥੧॥
raakh layho parabh aapnay naanak sad balihaar. ||1||
O’ God, save Your devotee Nanak, who is always dedicated to You.||1||
Ee Mungu, okoa mtawa wako Nanak, ambaye daima amejiweka wakfu Kwako.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Fifth Guru:
Guru wa Tano:

ਖਾਂਦਿਆ ਖਾਂਦਿਆ ਮੁਹੁ ਘਠਾ ਪੈਨੰਦਿਆ ਸਭੁ ਅੰਗੁ ॥
khaaNdi-aa khaaNdi-aa muhu ghathaa painandi-aa sabh ang.
The entire life is passed taking care of the physical needs; mouth is worn out by eating and all other body parts have grown weary by wearing clothes.
Maisha yote yamepita ukichunga mahitaji ya kimwili; mdomo umechakaa kwa kula na sehemu zote zingine za mwili zimechoshwa kwa kuvaa mavazi.

ਨਾਨਕ ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਿਨਾ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਸਚਿ ਨ ਲਗੋ ਰੰਗੁ ॥੨॥
naanak Dharig tinaa daa jeevi-aa jin sach na lago rang. ||2||
O’ Nanak, accursed is the life of such persons, who are never imbued with the love of God. ||2||
Ee Nanak, yamelaaniwa maisha ya watu kama hao, ambao kamwe hawajapenyezwa na upendo wa Mungu.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
0

ਜਿਉ ਜਿਉ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ ॥
ji-o ji-o tayraa hukam tivai ti-o hovnaa.
O’ God, everything happens in the universe according to Your command.
Ee Mungu, kila kitu kinatendeka ulimwenguni kulingana na amri yako.

ਜਹ ਜਹ ਰਖਹਿ ਆਪਿ ਤਹ ਜਾਇ ਖੜੋਵਣਾ ॥
jah jah rakheh aap tah jaa-ay kharhovanaa.
In whatever condition You keep the beings, there they go and stay.
Katika hali yoyote unayoweka viumbe, hapo ndipo waendapo na kukaa.

ਨਾਮ ਤੇਰੈ ਕੈ ਰੰਗਿ ਦੁਰਮਤਿ ਧੋਵਣਾ ॥
naam tayrai kai rang durmat Dhovnaa.
They wash off their evil intellect with the love of Your Name.
wanasafisha uwekevu wao mwovu kwa upendo wa Jina lako.

ਜਪਿ ਜਪਿ ਤੁਧੁ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰਮੁ ਭਉ ਖੋਵਣਾ ॥
jap jap tuDh nirankaar bharam bha-o khovnaa.
O’ God, by always remembering You, they shed their dread and doubt.
Ee Mungu, kwa kukumbuka Wewe daima, wanaondoa hofu na shaka yao.

ਜੋ ਤੇਰੈ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਸੇ ਜੋਨਿ ਨ ਜੋਵਣਾ ॥
jo tayrai rang ratay say jon na jovnaa.
Those who become imbued with Your love are not trapped in taking birth in various species.
Wale wanaopenyezwa na upendo wako hawanaswi katika kuzaliwa kwa spishi tofauti.

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਇਕੁ ਨੈਣ ਅਲੋਵਣਾ ॥
antar baahar ik nain alovanaa.
Both inside and out, they see only You with their spiritually enlightened eyes.
Ndani na nje pia, wanakuona Wewe peke yako kwa macho yao yaliyoangazwa kiroho.

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਦੇ ਨ ਰੋਵਣਾ ॥
jinHee pachhaataa hukam tinH kaday na rovnaa.
Those who understand God’s command never feel remorse for anything.
Wale wanaoelewa amri ya Mungu kamwe hawahisi majuto kwa kila chochote.

ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸੀਸ ਮਨ ਮਾਹਿ ਪਰੋਵਣਾ ॥੧੮॥
naa-o naanak bakhsees man maahi parovanaa. ||18||
O’ Nanak, they are blessed with the gift of Naam, which they always keep enshrined in their heart. ||18||
Ee Nanak, wamebarikiwa na thawabu ya Naam, ambayo wanaithamini daima moyoni mwao.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mehlaa 5.
Shalok, Fifth Guru:
Shalok, Guru wa Tano:

ਜੀਵਦਿਆ ਨ ਚੇਤਿਓ ਮੁਆ ਰਲੰਦੜੋ ਖਾਕ ॥
jeevdi-aa na chayti-o mu-aa raland-rho khaak.
One who does not remember God while alive and is consumed in dust upon dying;
Yule ambaye hakumbuki Mungu wakati yu hai na anawekwa mchangani baada ya kufa;

ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗਿ ਗੁਦਾਰਿਆ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਨਪਾਕ ॥੧॥
naanak dunee-aa sang gudaari-aa saakat moorh napaak. ||1||
O’ Nanak, such a foolish, unholy and faithless cynic has wasted all his life in the company of worldly people. ||1||
Ee Nanak, mbeuzi mpumbavu, asiye mtakatifu na asiye na imani kama huyo anaharibu maisha yake yote katika uandamano wa watu wa kidunia.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Fifth Guru:
Guru wa Tano:

ਜੀਵੰਦਿਆ ਹਰਿ ਚੇਤਿਆ ਮਰੰਦਿਆ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥
jeevandi-aa har chayti-aa marandi-aa har rang.
He who always remembered God while alive and remained imbued with God’s love while dying;
Yule ambaye daima anamkumbuka Mungu akiwa hai na alibaki amepenyezwa na upendo wa Mungu wakati anakufa;

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਤਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ॥੨॥
janam padaarath taari-aa naanak saaDhoo sang. ||2||
O’ Nanak, he redeemed the precious human life in the company of the holy. ||2||
Ee nanak, alikomboa maisha ya kibinadamu yenye thamani katika uandamano wa watakatifu.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
0

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਆਪਿ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆ ॥
aad jugaadee aap rakhan vaali-aa.
God Himself has been the savior from the very beginning and through the ages.
Mungu Mwenyewe amekuwa mwokozi kutoka mwanzoni kabisa na kupitia enzi zote.

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ਸਚੁ ਪਸਾਰਿਆ ॥
sach naam kartaar sach pasaari-aa.
Eternal is the Name of the Creator and He is pervading everywhere.
Jina la Muumba ni la milele na Yeye anaenea kote.

ਊਣਾ ਕਹੀ ਨ ਹੋਇ ਘਟੇ ਘਟਿ ਸਾਰਿਆ ॥
oonaa kahee na ho-ay ghatay ghat saari-aa.
There is no place without Him and He is pervading each and every heart.
Hakuna mahali pasipo Yeye naye anaenea katika kila moyo.

ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਮਰਥ ਆਪੇ ਹੀ ਘਾਲਿਆ ॥
miharvaan samrath aapay hee ghaali-aa.
He is merciful on all and is all-powerful; on His own He causes human beings to engage in His remembrance.
Yeye ana huruma kwetu sote na ana nguvu zote; Yeye Mwenyewe anafanya bionadamu wahusike katika ukumbusho wake.

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਪਿ ਸੇ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਿਆ ॥
jinH man vuthaa aap say sadaa sukhaali-aa.
Those who realize His presence in their minds are forever at peace.
Wale wanaogundua uwepo wake akilini mwao milele wamo katika amani.

ਆਪੇ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ॥
aapay rachan rachaa-ay aapay hee paali-aa.
Having created the creation, God Himself is nurturing it.
Akiwa amekwishaumba uumbaji, Mungu Mwenyewe anautunza.

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰਿਆ ॥
sabh kichh aapay aap bay-ant apaari-aa.
God is everything by Himself, He is infinite and has no limits.
Mungu Mwenyewe ni kila kitu, Yeye hana mwisho wala hana vikomo.

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸੰਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿਆ ॥੧੯॥
gur pooray kee tayk naanak sammHaali-aa. ||19||
O’ Nanak, one who has taken the support of the Perfect Guru, always remembers that God. ||19||
Ee Nanak, yule ambaye amechukua tegemezo ya Guru Kamili, daima anakumbuka Mungu huyo.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mehlaa 5.
Shalok, Fifth Guru:
Shalok, Guru wa Tano:

ਆਦਿ ਮਧਿ ਅਰੁ ਅੰਤਿ ਪਰਮੇਸਰਿ ਰਖਿਆ ॥
aad maDh ar ant parmaysar rakhi-aa.
From the beginning, in the middle and till the end of life, the supreme God has saved His devotee from the vices.
Kutoka mwanzoni, katikati na hadi mwisho wa maisha, Mungu mkuu ameokoa myawa wake kutoka maovu.

ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਿਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਖਿਆ ॥
satgur ditaa har naam amrit chakhi-aa.
The true Guru has blessed and the devotee has tasted the ambrosial nectar of God’s Name.
Guru wa kweli amembariki na mtawa ameonja nekta ya ambrosia ya Jina la Mungu.

ਸਾਧਾ ਸੰਗੁ ਅਪਾਰੁ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਵੈ ॥
saaDhaa sang apaar an-din har gun ravai.
This devotee has received the invaluable company of the saints, where he always sings the praises of God.
Mtawa huyo amepokea uandamano usiokadirika wa watakatifu, ambapo daima anaimba sifa za Mungu.

ਪਾਏ ਮਨੋਰਥ ਸਭਿ ਜੋਨੀ ਨਹ ਭਵੈ ॥
paa-ay manorath sabh jonee nah bhavai.
This way he achieves all the objectives of his life and then he doesn’t wander taking birth in various species.
Kwa njia hii anatimiza malengo yote ya maisha yake na kisha hazururi akizaliwa katika spishi tofauti.

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਕਰਤੇ ਹਥਿ ਕਾਰਣੁ ਜੋ ਕਰੈ ॥
sabh kichh kartay hath kaaran jo karai.
But everything is in the control of the Creator; He arranges the cause for any happening.
Lakini kila kitu kipo katika uthibiti wa Muumba; Yeye anapanga sababu ya kila tukio.

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਸੰਤਾ ਧੂਰਿ ਤਰੈ ॥੧॥
naanak mangai daan santaa Dhoor tarai. ||1||
Nanak begs for the gift of the humble service of the saints, through which he may also swim across the world-ocean of vices.||1||
Nanak anaomba tuzo ya huduma nyenyekevu ya watakatifu, ambayo kuipitia anaweza pia kuogelea akivuka bahari-dunia ya dhambi.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Fifth Guru:
Guru wa Tano:

ਤਿਸ ਨੋ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇ ਜਿਨਿ ਉਪਾਇਆ ॥
tis no man vasaa-ay jin upaa-i-aa.
Enshrine that God in your mind, who has created you.
Thamini Mungu huyo akilini mwako, ambaye amekuumba.

ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਧਿਆਇਆ ਖਸਮੁ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
jin jan Dhi-aa-i-aa khasam tin sukh paa-i-aa.
Whosoever has meditated on that Master has enjoyed the celestial peace,
Yeyote ambaye ametafakari kuhusu Bwana huyo amefurahia amani ya kimbingu,

ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਇਆ ॥
safal janam parvaan gurmukh aa-i-aa.
and successful is the birth, and approved is the coming in this world of this Guru’s follower.
Na kumefanikiwa kuzaliwa huko, na umeidhinishwa ujio wa mfuasi huyu wa Guru duniani humu.

ਹੁਕਮੈ ਬੁਝਿ ਨਿਹਾਲੁ ਖਸਮਿ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥
hukmai bujh nihaal khasam furmaa-i-aa.
By understanding and following what the Master-God has commanded, one always remains delighted.
Kwa kuelewa na kufuata kilichoamriwa na Bwana-Mungu, mtu daima anasalia amefurahia.

ਜਿਸੁ ਹੋਆ ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਸੁ ਨਹ ਭਰਮਾਇਆ ॥
jis ho-aa aap kirpaal so nah bharmaa-i-aa.
That person, on whom God becomes gracious, is never lost in doubt.
Mtu huyo, ambaye Mungu anaonyesha neema, kamwe hapotei katika shaka.

ਜੋ ਜੋ ਦਿਤਾ ਖਸਮਿ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
jo jo ditaa khasam so-ee sukh paa-i-aa.
Whatever the Master-God gave him, that person felt spiritual peace in that.
Chochote ambacho Bwana-Mungu alimpa, mtu huyo alihisi amani ya kiroho katika hicho.

ਨਾਨਕ ਜਿਸਹਿ ਦਇਆਲੁ ਬੁਝਾਏ ਹੁਕਮੁ ਮਿਤ ॥
naanak jisahi da-i-aal bujhaa-ay hukam mit.
O’ Nanak, the person on whom God becomes merciful, realizes His command.
Ee Nanak, mtu ambaye Mungu anahurumia, anagundua amri yake.

ਜਿਸਹਿ ਭੁਲਾਏ ਆਪਿ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਮਹਿ ਨਿਤ ॥੨॥
jisahi bhulaa-ay aap mar mar jameh nit. ||2||
Whom God Himself strays from the righteous path, that person keeps on going in the cycles of birth and death. ||2||
Yule ambaye Mungu anapotosha kutoka kwa njia ya uadilifu, mtu huyo anaendelea kupitia mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
0

ਨਿੰਦਕ ਮਾਰੇ ਤਤਕਾਲਿ ਖਿਨੁ ਟਿਕਣ ਨ ਦਿਤੇ ॥
nindak maaray tatkaal khin tikan na ditay.
In an instant, God has destroyed the slanderers of His devotees and He didn’t let them rest in peace even for a moment.
Papo hapo, Mungu ameangamiza wachongezi wa watawa wake na Yeye hakuwaacha wapumzike kwa amani hata kwa muda mfupi.

ਪ੍ਰਭ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖੁ ਨ ਖਵਿ ਸਕਹਿ ਫੜਿ ਜੋਨੀ ਜੁਤੇ ॥
parabh daas kaa dukh na khav sakahi farh jonee jutay.
God cannot tolerate any pain or suffering of His devotees, He casts theslanderers in births through different species.
Mungu hawezi kuruhusu uchungu au kuteseka kwokwote kwa watawa wake, Yeye anatupa wachongezi katika kuzaliwa katika spishi tofauti.