Swahili Page 307

ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇਦਾ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥
antar har guroo Dhi-aa-idaa vadee vadi-aa-ee.
Great is the glory of the Guru, who within his mind meditates on God.
Mkuu ni utukufu wa Guru, ambaye ndani mwa akili yake anatafakari kuhusu Mungu.

ਤੁਸਿ ਦਿਤੀ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਕਿਸੈ ਦੀ ਘਟਾਈ ॥
tus ditee poorai satguroo ghatai naahee ik til kisai dee ghataa-ee.
By His Pleasure, God has bestowed this glory upon the Perfect True Guru; it is not diminished one bit by anyone’s efforts.
Kwa Mapenzi yake, Mungu amekidhi utukufu juu ya Guru kamili wa kweli; haipunguki kwa juhudi za yeyote.

ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਵਲਿ ਹੈ ਤਾਂ ਝਖਿ ਝਖਿ ਮਰੈ ਸਭ ਲੋੁਕਾਈ ॥
sach saahib satguroo kai val hai taaN jhakh jhakh marai sabh lokaa-ee.
When the eternal God and Master is on the side of the true Guru, then even if the entire world tries, it cannot harm him at all.
Wakati ambapo Mungu wa milele na mkuu ako upande wake Guru wa kweli, basi hata ulimwengu wote ujaribu, hauwezi kumdhuru.

ਨਿੰਦਕਾ ਕੇ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰੇ ਹਰਿ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ਵਧਾਈ ॥
nindkaa kay muh kaalay karay har kartai aap vaDhaa-ee.
The Creator has enhanced the glory of the true Guru and has disgraced his slanderers.
Muumba ameeneza utukufu wa Guru wa kweli na kuaibisha wachochezi wake.

ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦ ਕਰਹਿ ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥
ji-o ji-o nindak nind karahi ti-o ti-o nit nit charhai savaa-ee.
The more the slanderers try to slander the Guru, the more his glory multiplies.
Vile ambavyo wachochezi wanajaribu kuchochea Guru, nao ukuu wake unazidi.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨਿ ਪੈਰੀ ਆਣਿ ਸਭ ਪਾਈ ॥੧॥
jan naanak har aaraaDhi-aa tin pairee aan sabh paa-ee. ||1||
O’ Nanak, the Guru has meditated on God, who has made the entire world to bow before him. ll1ll
O’Nanak, Guru ametafakari juu ya Mungu aliyeumba ulimwengu wote kuinama mbele zake.

ਮਃ ੪ ॥
mehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
Salok, Guru wa nne:

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜਿ ਰਖੈ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਗਇਆ ॥
satgur saytee ganat je rakhai halat palat sabh tis kaa ga-i-aa.
One who keeps enmity with the true Guru, loses all in this and the next world.
Mmoja anayeweka chuki na Guru wa kweli, anapoteza yote katika ulimwengu huu na ujao.

ਨਿਤ ਝਹੀਆ ਪਾਏ ਝਗੂ ਸੁਟੇ ਝਖਦਾ ਝਖਦਾ ਝੜਿ ਪਇਆ ॥
nit jhahee-aa paa-ay jhagoo sutay jhakh-daa jhakh-daa jharh pa-i-aa.
He always remains in agony and ultimately destroys himself spiritually.
Kila wakati anabaki kwenye dhiki na kujiangamiza katika roho yake.

ਨਿਤ ਉਪਾਵ ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਧਨ ਕਾਰਣਿ ਅਗਲਾ ਧਨੁ ਭੀ ਉਡਿ ਗਇਆ ॥
nit upaav karai maa-i-aa Dhan kaaran aglaa Dhan bhee ud ga-i-aa.
He always makes efforts to amass more worldly wealth, but he loses his previously earned wealth.
Anafanya juhudi daima kupata utajiri zaidi, lakini anapoteza utajiri wake wa awali.

ਕਿਆ ਓਹੁ ਖਟੇ ਕਿਆ ਓਹੁ ਖਾਵੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਪਇਆ ॥
ki-aa oh khatay ki-aa oh khaavai jis andar sahsaa dukh pa-i-aa.
What shall he earn, and what shall he enjoy? within whose heart there is only the pain of cynicism and anxiety,
Yeye anachuma nini, na atafurahia nini? Ambaye ndani mwa moyo wake kuna uchungu wa ubeuzi na wasiwasi pekee,

ਨਿਰਵੈਰੈ ਨਾਲਿ ਜਿ ਵੈਰੁ ਰਚਾਏ ਸਭੁ ਪਾਪੁ ਜਗਤੈ ਕਾ ਤਿਨਿ ਸਿਰਿ ਲਇਆ ॥
nirvairai naal je vair rachaa-ay sabh paap jagtai kaa tin sir la-i-aa.
One, who bears enmity towards the one who has no animosity towards anyone, burdens himself with the sins of the entire world.
Ambaye anaweka uadui dhidi yake asiye na kinyongo na yeyote anajiwekea mzigo wa dhambi ya ulimwengu mzima.

ਓਸੁ ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਨਿੰਦਾ ਮੁਹਿ ਅੰਬੁ ਪਇਆ ॥
os agai pichhai dho-ee naahee jis andar nindaa muhi amb pa-i-aa.
The one, who has ill-will in his heart but utters sweet words, doesn’t get any refuge both here and hereafter.
Yule mmoja, aliye na kinyongo rohoni mwake, lakini ananena maneno matamu, hapati kimbilio hapa na baadaye.

ਜੇ ਸੁਇਨੇ ਨੋ ਓਹੁ ਹਥੁ ਪਾਏ ਤਾ ਖੇਹੂ ਸੇਤੀ ਰਲਿ ਗਇਆ ॥
jay su-inay no oh hath paa-ay taa khayhoo saytee ral ga-i-aa.
Such a person becomes so unfortunate that even if he handles gold it turns into ashes
Mtu Kama Yule anapata dhiki na hata akipata dhahabu inageuka jivu.

ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਫਿਰਿ ਓਹੁ ਆਵੈ ਤਾ ਪਿਛਲੇ ਅਉਗਣ ਬਖਸਿ ਲਇਆ ॥
jay gur kee sarnee fir oh aavai taa pichhlay a-ugan bakhas la-i-aa.
If he comes to the refuge of the Guru in humility, all his past sins are forgiven.
Akija katika kimbilio la Guru kwa unyenyekevu, dhambi zake za awali zinasamehewa.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗਇਆ ॥੨॥
jan naanak an-din naam Dhi-aa-i-aa har simrat kilvikh paap ga-i-aa. ||2||
O’ Nanak, the one who always meditates on Naam with loving devotion, all his misdeeds and sins are erased.||2||
O’Nanak, Yule anayetafakari juu ya Naam kwa mahuba ya upendo, makosa na dhambi zake zinaondolewa.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
Pauree:

ਤੂਹੈ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਸਭ ਦੂ ਉਪਰਿ ਤੂ ਦੀਬਾਣੁ ॥
toohai sachaa sach too sabh doo upar too deebaan.
O’ God, You are eternal and the biggest support of all the creatures.
Ee Mungu, wewe ndiye daima na mkuu was viumbe vyote.

ਜੋ ਤੁਧੁ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦੇ ਸਚੁ ਸੇਵਨਿ ਸਚੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ॥
jo tuDh sach Dhi-aa-iday sach sayvan sachay tayraa maan.
O’ God. You are the pride of those who remember You with love and devotion.
Ee Mungu, wewe ndiye fahari ya wale wanaokukumbuka kwa upendo na mahuba.

ਓਨਾ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸਚੁ ਬੋਲਨਿ ਸਚੇ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥
onaa andar sach mukh ujlay sach bolan sachay tayraa taan.
Within them is the Truth; their faces are radiant, and they speak the Truth. O True God, You are their strength.
Ndani yake ni ukweli; nyuso zao zinatabasamu na wananena ukweli. E’ Mungu wa kweli, wewe ndiye nguvu yao.

ਸੇ ਭਗਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਿਆ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
say bhagat jinee gurmukh salaahi-aa sach sabad neesaan.
Those Guru’s followers who praise God, are the only true devotees; and they are adorned with the divine Word.
Wafuasi wa Guru wanaosifu Mungu, ndio wa kweli na wanakolezwa neno kamili.

ਸਚੁ ਜਿ ਸਚੇ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਵਾਰੀ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੧੩॥
sach je sachay sayvday tin vaaree sad kurbaan. ||13||
I dedicate myself forever to those who sincerely meditate on God.||13||
Najikabidhi daima kwa wale wanaotafakari juu ya Mungu kwa unyenyekevu.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥
salok mehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
Salok,Guru wa nne:

ਧੁਰਿ ਮਾਰੇ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਈ ਹੁਣਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰੇ ॥
Dhur maaray poorai satguroo say-ee hun satgur maaray.
They who from the very beginning were accursed by the perfect Guru (Nanak Dev Ji), have now been accursed by the true Guru (Amar Das Ji).
Wale ambao kutoka mwanzo walilaaniwa naye Guru kamili (Nanak Dev Ji), sasa wamelaaniwa na Guru kweli(Amar Das Ji.)

ਜੇ ਮੇਲਣ ਨੋ ਬਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਨ ਦੇਈ ਮਿਲਣ ਕਰਤਾਰੇ ॥
jay maylan no bahutayraa lochee-ai na day-ee milan kartaaray.
Now, even if we wish very much to re-unite them (with the Guru), the Creator doesn’t let that happen.
Sasa, hata wakiwa na hamu ya kuwaunganisha naye (naye Guru), Muumba haachi Hilo litendeke.

ਸਤਸੰਗਤਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਨਿ ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥
satsangat dho-ee naa lahan vich sangat gur veechaaray.
They don’t find any refuge, even in the holy congregation, because that is how the Guru has expressed his thoughts in the congregation.
Hawapati kimbilio lolote, hata kwa kongamano takatifu, kwa sababu hivi ndivyo Guru alivyoweka mawazo yake katika kongamano.

ਕੋਈ ਜਾਇ ਮਿਲੈ ਹੁਣਿ ਓਨਾ ਨੋ ਤਿਸੁ ਮਾਰੇ ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੇ ॥
ko-ee jaa-ay milai hun onaa no tis maaray jam jandaaray.
If someone goes to meet them now, the demon of death would punish that one.
Ikiwa mtu yeyote ataenda kupatana nao , pepo wa kifo atamwadhibu.

ਗੁਰਿ ਬਾਬੈ ਫਿਟਕੇ ਸੇ ਫਿਟੇ ਗੁਰਿ ਅੰਗਦਿ ਕੀਤੇ ਕੂੜਿਆਰੇ ॥
gur baabai fitkay say fitay gur angad keetay koorhi-aaray.
Those who were condemned by the first great Guru (Guru Nanak) were declared phony by Guru Angad as well.
Wale waliolaaniwa na Guru wa kwanza (Guru Nanak) walisemwa kuwa bandia na Guru Angad pia.

ਗੁਰਿ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਵੀਚਾਰਿਆ ਕਿਆ ਹਥਿ ਏਨਾ ਵੇਚਾਰੇ ॥
gur teejee peerhee veechaari-aa ki-aa hath aynaa vaychaaray.
The Guru of the third generation thought, “What lies in the hands of these poor people?
Guru wa kizazi Cha tatu aliwaza, nini kilicho mikononi mwa watu hawa maskini.

ਗੁਰੁ ਚਉਥੀ ਪੀੜੀ ਟਿਕਿਆ ਤਿਨਿ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸਟ ਸਭਿ ਤਾਰੇ ॥
gur cha-uthee peerhee tiki-aa tin nindak dusat sabh taaray.
The one who nominated me as the fourth Guru has emancipated all the slanders and the evildoers.
Yeye aliyeniteua Kama Guru wa nne ameondoa uchochezi na waovu wote.

ਕੋਈ ਪੁਤੁ ਸਿਖੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਿਸੁ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰੇ ॥
ko-ee put sikh sayvaa karay satguroo kee tis kaaraj sabh savaaray.
If any son or disciple follows the teachings of the true Guru, then all his tasks are successfully resolved.
Ikiwa mwana au mfuasi anafuata mafunzo ya Guru wa kweli, basi majukumu yake yote yafanikishwa.

ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਪੁਤੁ ਧਨੁ ਲਖਮੀ ਖੜਿ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥
jo ichhai so fal paa-isee put Dhan lakhmee kharh maylay har nistaaray.
All his desires including children, wealth and property are fulfilled. Guru unites such a person with God, who saves him from the pains of births and deaths.
Ari zake zote ikiwemo watoto, utajiri na Mali zinakamilishwa. Guru anaunganisha watu Kama wale na Mungu, anayeokosa kutoka machungu ya uzazi na kifo.

ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਿ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥
sabh niDhaan satguroo vich jis andar har ur Dhaaray.
The true Guru, who has enshrined God in his heart, has all the treasures.
Guru wa kweli, ambaye amethamini Mungu moyoni mwake, ana hazina zote.

ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲਾਰੇ ॥
so paa-ay pooraa satguroo jis likhi-aa likhat lilaaray.
He alone meets with the perfect true Guru, in whose destiny it is so written.
Yeye pekee anapatana na Guru kamili ambaye kwa nasibu yake imeandikwa hivyo.

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰਸਿਖ ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥
jan naanak maagai Dhoorh tin jo gursikh mit pi-aaray. ||1||
Nanak seeks the humble service of those dear friends, who are the disciples of my beloved Guru.||1||
Nanak anatafuta huduma nyenyekevu ya marafiki hao wa dhati, ambao ni wanafunzi wa Guru mpendwa.