Swahili Page 30

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਤੂ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har jee-o sadaa Dhi-aa-ay too gurmukh aykankaar. ||1|| rahaa-o.
O’ my mind seeking the guidance of Guru, always remember God with love and devotion, the One and only Creator.
Ee akili yangu ukitafuta mwongozo wa Guru, daima ukumbuke Mungu kwa upendo na kujitolea, Muumba Mmoja ya kipekee.

ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਰਿ ॥
gurmukhaa kay mukh ujlay gur sabdee beechaar.
By reflecting upon the word of the Guru, the faces of the Guru’s followers are radiant with honor.
Kwa kutafakari kuhusu neno la Guru, nyuso za wafuasu wa Guru zinang’aa kwa kuheshimika.

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦੇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਰਿਦੈ ਮੁਰਾਰਿ ॥
halat palat sukh paa-iday jap jap ridai muraar.
By always remembering God with love and devotion, they enjoy peace here and thereafter.
Kwa kukumbuka Mungu daima kwa upendo na kujitolea, wanafurahia amani humu na dunia itakayokuja.

ਘਰ ਹੀ ਵਿਚਿ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰਿ ॥੨॥
ghar hee vich mahal paa-i-aa gur sabdee veechaar. ||2||
By reflecting upon the Guru’s word, they have realized God within.
Kwa kutafakari kuhusu neno la Guru, wamegundua Mungu ndani mwao.

ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹ ਫੇਰਹਿ ਮਥੇ ਤਿਨ ਕਾਲੇ ॥
satgur tay jo muh fayreh mathay tin kaalay.
They who don’t pay attention to the true Guru’s teachings are disgraced.
Wale ambao hawatilii maanane mafundisho ya Guru wa kweli wanaaibishwa.

ਅਨਦਿਨੁ ਦੁਖ ਕਮਾਵਦੇ ਨਿਤ ਜੋਹੇ ਜਮ ਜਾਲੇ ॥
an-din dukh kamaavday nit johay jam jaalay.
They always act in such a way that brings nothing but suffering and they always live in the fear of death.
Daima wanatenda kwa mtindo ambao huleta tu kuteseka na daima wanaishi katika uwoga wa kifo.

ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਦੇਖਨੀ ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਪਰਜਾਲੇ ॥੩॥
supnai sukh na daykhnee baho chintaa parjaalay. ||3||
Even in their dreams, they find no peace; they are completely consumed by the fire of intense anxiety.
Hata katika ndoto zao. Hawapati amani; wanamalizwa kabisa na moto ya wasiwasi mkali.

ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਆਪੇ ਬਖਸ ਕਰੇਇ ॥
sabhnaa kaa daataa ayk hai aapay bakhas karay-i.
The One God is the Giver of all; He Himself bestows all blessings.
Mungu Mmoja ndiye mtoaji wa yote; Yeye mwenyewe anatawaza baraka zote.

ਕਹਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਵਈ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਦੇਇ ॥
kahnaa kichhoo na jaav-ee jis bhaavai tis day-ay.
No one else has any say in this; He gives just as He pleases.
Hakuna mtu mwengine ambaye ana maoni kwa jambo hili; Mungu anapeana kulingana na kutaka kwake.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੪੨॥
naanak gurmukh paa-ee-ai aapay jaanai so-ay. ||4||9||42||
O’ Nanak, only through the Guru’s grace, we realize Almighty and He himself knows it all.
Ee Nanak, ni kupitia tu neema ya Guru, tunagundua Mwenyezi na Yeye mwenyewe anajua haya yote.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
Siree Raag, na Guru wa tatu:

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ ਸਚੁ ਵਡਿਆਈ ਦੇਇ ॥
sachaa saahib sayvee-ai sach vadi-aa-ee day-ay.
We should always remember God with love and devotion. The one who does, is blessed with everlasting glory.
Daima tunafaa kukumbuka Mungu kwa upendo na kujitolea. Yule ambaye anafanya hivi, anabarikiwa na utukufu usio na mwisho.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੂਰਿ ਕਰੇਇ ॥
gur parsaadee man vasai ha-umai door karay-i.
By Guru’s Grace, He abides in the mind, and egotism is driven out.
Kwa neema ya Guru, Mungu anadumu akilini mwake, na ubinafsi unaondolewa.

ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਾਵਤੁ ਤਾ ਰਹੈ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੧॥
ih man Dhaavat taa rahai jaa aapay nadar karay-i. ||1||
This mind ceases its wandering in pursuit of worldly riches only when He Himself casts His glance of grace.
Akili hii inawacha kuzurura kwake ikitafuta utajiri wa kidunia pindi tu Yeye mwenyewe anapotupa mtazamo wake wa neema.

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
bhaa-ee ray gurmukh har naam Dhi-aa-ay.
O’ brother, following Guru’s guidance, remember God with love and devotion.
Ee ndugu, kwa kufuata mwongozo wa Guru, kumbuka Mungu kwa upendo na kujitolea.

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਦ ਮਨਿ ਵਸੈ ਮਹਲੀ ਪਾਵੈ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam niDhaan sad man vasai mahlee paavai thaa-o. ||1|| rahaa-o.
When The Treasure of Naam is enshrined within one’s mind, then that person lives forever in the presence of God.
Wakati hazina ya Naam inawekwa ndani mwa akili ya mtu, basi mtu huyo anaishi milele mbele za Mungu.

ਮਨਮੁਖ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਤਿਸ ਨਉ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥
manmukh man tan anDh hai tis na-o tha-ur na thaa-o.
The self-willed lives in darkness of ignorance and does not find any spiritual peace any where in the world.
Wenye wasia ya kibinafsi wanaishi katika giza ya ujinga na hawapati amani ya kiroho pahali popote duniani.

ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਉਦਾ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਸੁੰਞੈਂ ਘਰਿ ਕਾਉ ॥
baho jonee bha-udaa firai ji-o sunjaiN ghar kaa-o.
He continues wandering through countless cycles of birth and death, like a crowin a deserted house.
Anaendelea kuzurura kupitia mizunguko ya kuzaliwa na kufa isiyohesabika, kama kunguru kwenye nyumba ambayo hakuna anayeishi humo.

ਗੁਰਮਤੀ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੨॥
gurmatee ghat chaannaa sabad milai har naa-o. ||2||
It is only by acting on Guru’s teaching that one receives the light of divine knowledge, and through Guru’s word one obtains Naam.
Ni kwa kutenda tu kulingana na mafundisho ya Guru ambapo mtu anapokea mwanga wa maarifa takatifu, na kupitia neno la Guru mtu anapata Naam.

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਿਖਿਆ ਅੰਧੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ॥
tarai gun bikhi-aa anDh hai maa-i-aa moh gubaar.
(forgetting God) people are getting blinded (misled) by the three modes of Maya, ( vice, virtue and power). These create a kind of fog or illusion in the mind.
(Kwa kusahau Mungu) watu wanafanywa vipofu (wanapotoshwa) na mbinu tatu za Maya (dhambi, fadhila na mamlaka). Hivi vinaunda aina ya ukungu ama ndoto akilini.

ਲੋਭੀ ਅਨ ਕਉ ਸੇਵਦੇ ਪੜਿ ਵੇਦਾ ਕਰੈ ਪੂਕਾਰ ॥
lobhee an ka-o sayvday parh vaydaa karai pookaar.
Many religious scholars deliver discourses loudly, but in reality they are doing it out of greed and not out of love for God.
Wasomi wengi wa kidini wanatoa hotuba kwa sauti ya juu, lakini kwa uhalisia wanafanya hivyo kutokana na tamaa wala sio kutokana na upendo kwa Mungu.

ਬਿਖਿਆ ਅੰਦਰਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੩॥
bikhi-aa andar pach mu-ay naa urvaar na paar. ||3||
Such people are consumed by the poison of Maya, and they achieve nothing in this life or thereafter.
Watu kama hao wanangamizwa na sumu ya Maya, na hawatimizi chochote katika maisha haya na yatakayofuata.

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿ ॥
maa-i-aa mohi visaari-aa jagat pitaa partipaal.
In attachment to Maya, they have forgotten the Father, the Cherisher of the World.
Kwa kuambatana na Maya, wamesahau Baba, mchungaji wa dunia.

ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੂ ਅਚੇਤੁ ਹੈ ਸਭ ਬਧੀ ਜਮਕਾਲਿ ॥
baajhahu guroo achayt hai sabh baDhee jamkaal.
Without the Guru’s guidance people are ignorant of the right path in life, and are therefore spiritually dead.
Bila mwongozo wa Guru watu hawatambui njia sahihi katika maisha, na hivyo basi wamekufa kiroho.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੪॥੧੦॥੪੩॥
naanak gurmat ubray sachaa naam samaal. ||4||10||43||
O’ Nanak, they can be saved only through the Guru’s teachings and remembering God with love and devotion.
Ee Nanak, wanaweza kukombolewa tu kupitia mafundisho ya Guru na kumkumbuka Mungu kwa upendo na kujitolea.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
Siree Raag, na Guru wa tatu:

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਉਥਾ ਪਦੁ ਪਾਇ ॥
tarai gun maa-i-aa moh hai gurmukh cha-uthaa pad paa-ay.
The three modes of Maya (vice, virtue and power) has entrapped this world. But a Guru’s follower attains the fourth state which is spiritual exaltation.
Mbinu tatu za Maya (dhambi, fadhila na mamlaka) zimenasa dunia hii. Lakini mfuasi wa Guru anatawazwa hali ya nne ambayo ni kuinuliwa kwa kiroho.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਾਇਅਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥
kar kirpaa maylaa-i-an har naam vasi-aa man aa-ay.
Granting His Grace, He unites us with Himself. The Name of God comes to abide within the mind.
Kwa kuruzuku neema yake, Mungu anatuunganisha naye. Jina la Mungu unakuja kudumu akilini.

ਪੋਤੈ ਜਿਨ ਕੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਤਿਨ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥੧॥
potai jin kai punn hai tin satsangat maylaa-ay. ||1||
Those, in whose destiny is the treasure of virtues, God unites them into the holy congregation.
Wale, ambao katika hatima zao kuna hazina ya fadhila, Mungu anawaunganisha katika ushirika takatifu.

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਿ ਰਹਾਉ ॥
bhaa-ee ray gurmat saach rahaa-o.
O’ brother, following the Guru’s teachings, remain merged in the love of God.
Ee ndugu yangu, kwa kufuata mafundisho ya Guru, baki umeunganishwa katika upendo wa Mungu.

ਸਾਚੋ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਣਾ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saacho saach kamaavanaa saachai sabad milaa-o. ||1|| rahaa-o.
In your daily life practice nothing but truth, and earn truthful (honest ) living, and thus, you may unite with the True Word (God).
Katika maisha yako ya kila siku tenda yaliyo kweli tu, na upate riziki ya ukweli (aminifu), na kisha, unaweza kuungana na Neno la Kweli (Mungu).

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
jinee naam pachhaani-aa tin vitahu bal jaa-o.
I dedicate my life to those who have realized the value of Naam.
Naweka wakfu maisha yangu kwa wale ambao wamegundua thamani ya Naam.

ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਚਲਾ ਤਿਨ ਕੈ ਭਾਇ ॥
aap chhod charnee lagaa chalaa tin kai bhaa-ay.
Shedding my ego, I humbly submit myself to them and live according to their wishes.
Nikitengana na ubinafsi wangu, najiwasilisha kwa unyenyekevu kwao na kuishi kulingana na matakwa yao.

ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥
laahaa har har naam milai sehjay naam samaa-ay. ||2||
The person who does that is blessed with God’s Name and remains intuitively imbued in Him.
Mtu anayefanya hivyo anabarikiwa na jina la Mungu na anabaki ameungana na Mungu.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਨ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
bin gur mahal na paa-ee-ai naam na paraapat ho-ay.
Without Guru’s guidance neither the God’s presence within is realized, nor Naam is obtained.
Bila mwongozo wa Guru kuwepo kwa Mungu hakugunduliwi, wala Naam haipokelewi.

ਐਸਾ ਸਤਗੁਰੁ ਲੋੜਿ ਲਹੁ ਜਿਦੂ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥
aisaa satgur lorh lahu jidoo paa-ee-ai sach so-ay.
Therefore, you should find such a true Guru, through whom you can realize that Eternal God.
Hivyo basi, unafaa kupata Guru wa kweli kama huyo, kupitia kwake unaweza kugundua Mungu huyo wa milele.

ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੈ ਸੁਖਿ ਵਸੈ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
asur sanghaarai sukh vasai jo tis bhaavai so ho-ay. ||3||
Destroy your evil passions, and you shall dwell in peace. Whatever pleases God comes to pass.
Angamiza tamaa zako maovu, kisha utaishi kwa amani. Chochote kinachomfurahisha Mungu kinatendeka.

ਜੇਹਾ ਸਤਗੁਰੁ ਕਰਿ ਜਾਣਿਆ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
jayhaa satgur kar jaani-aa tayho jayhaa sukh ho-ay.
As is the intensity of one’s belief in the Guru, so is one’s spiritual peace.
Kama ulivyo mkazo wa imani ya mtu katika Guru, ndivyo ilivyo amani ya mtu ya kiroho.

ਏਹੁ ਸਹਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ਭਾਉ ਲਾਏ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
ayhu sahsaa moolay naahee bhaa-o laa-ay jan ko-ay.
There is no shred of doubt in the above statement, let anyone try to love the Guru and find out.
Hakuna hata shaka kidogo katika kauli hiyo iliyotangulia, hebu mtu yeyote ajaribu upendo wa Guru atambue haya.

ਨਾਨਕ ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧੧॥੪੪॥
naanak ayk jot du-ay moortee sabad milaavaa ho-ay. ||4||11||44||
O’ Nanak, the Guru and God are One Light in two Forms; and it is through the word of the Guru that one obtains union with God.
Ee Nanak, Guru na Mungu ni mwanga mmoja katika miundo miwili, na ni kupitia neno la Gurtu ambako mtu anapata muungano na Mungu.