Swahili Page 3

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||9||
By listening to God’s word with love and devotion, all the pain, sorrows and sins are erased. ||9||
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, uchungu, huzuni na dhambi zote hufutiliwa mbali.

Stanza 10
As in the previous two stanzas, every line in this stanza starts with the word ’Suniae’. This word ‘Suniae’ means listening with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no apprehension about accepting what you are listening.

Ubeti wa Kumi
Kama tu ubeti wa nane na wa tisa, kila mstari katika ubeti huu unaanza kwa neno ‘Sunjae’. Jina hili linamaanisha kusikiza kwa makini kabisa, kujitolea kikamilifu na kutokua na hofu kuhusu kukubali unachosikiza.

ਸੁਣਿਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗਿਆਨੁ ॥
suni-ai sat santokh gi-aan.
By listening to God’s word with love and devotion, one acquires truthfulness, contentment and spiritual knowledge.
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu hujua ukweli, hutosheka na kuwa na maarifa ya kiroho.

ਸੁਣਿਐ ਅਠਸਠਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥
suni-ai athsath kaa isnaan.
By listening to God’s word with love and devotion, one becomes pious.
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu huwa mwenye haki.

ਸੁਣਿਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥
suni-ai parh parh paavahi maan.
By listening to God’s word with love and devotion, one receives Divine knowledge and true honor.
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu hupata maarifa ya kiukuu na heshima ya kweli.

ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥
suni-ai laagai sahj Dhi-aan.
By listening to God’s word with love and devotion, one’s mind is effortlessly attuned to intuitive meditation.
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, akili ya mtu huwa na uwezo wa kutafakari mambo mapya.

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
O’ Nanak, wafuasi wa Mungu wako katika hali ya furaha na neema milele.

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||10||
By listening to God’s word with love and devotion, all pain, sorrows and sins are erased. ||10||
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, uchungu, huzuni na dhambi zote hufutiliwa mbali.

Stanza 11
This stanza further emphasizes the importance of listening with concentration and accepting Guru’s word completely, without any hesitation.

Ubeti wa Kumi na Moja
Ubeti huu unasisitiza umuhimu wa kusikiza kwa makini na kukubali neno la Guru kikamilifu bila kusita.

ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥
suni-ai saraa gunaa kay gaah.
By listening to God’s word with love and devotion, one becomes immensely virtuous.
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu huwa na wema zaidi.

ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥
suni-ai saykh peer paatisaah.
By listening to God’s word with love and devotion, one attains spiritual bliss.
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu hupata neema ya kiroho

ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੁ ॥
suni-ai anDhay paavahi raahu.
By listening to God’s word with love and devotion, even a spiritually ignorant person becomes enlightened and finds the right path.
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, mtu aliye mdhaifu kiroho huelimika na kufuata mkondo unaofaa.

ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ॥
Suniai Haathh Hovai Asagaahu ||
Listening-the Unreachable comes within your grasp.
Ukisikiza, yaliyombali hupatikana kwa urahisi.

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
O’ Nanak, wafuasi wa Mungu wako katika hali ya furaha na neema milele.

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||11||
By listening to God’s word with love and devotion, all pain, sorrows and sins are erased.||11||
Kwa kusikiza neno la Mungu kwa upendo na kujitolea, uchungu, huzuni na dhambi zote hufutiliwa mbali.

Stanza 12
This stanza and the three stanzas that follow, are about having total faith in the Almighty God.
The word ‘Mannay’ means completely accepting God’s will with no exception. The spiritual level of a person in the state of ‘Mannay’ is so high that no words can explain it. It means one having complete trust in whatever God Almighty does.
It also means living the faith and not just being aware of it.

Ubeti wa 12
Ubeti huu pamoja na beti tatu zinazofuata zinahusu kuwa na imani kamilifu kwa Mwenyezi Mungu.
Neno ‘Mannay’ linamaanisha kuyakubali matakwa ya Mungu kikamilifu. Kiwango cha kiroho katika mwanadamu katika hali ya ‘Mannay’ ni cha juu sana kiasicha kutoelezwa na maneno yoyote, kwamba mtu anakuwa na imani kamilifu katika kilajambo analofanya Mwenyezi Mungu. Pia, inamaanisha kuishi na imani, wala sio kuijua tuu.

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
mannay kee gat kahee na jaa-ay.
The spiritual state of a mind with complete faith in God’s Name is so high that no words can describe it.
Hali ya kiroho ya akili iliyo na imani kamilifukatika jina la Mungu ni ya juu sanakiasi cha kutoelezwa.

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
One who tries to describe it, shall regret the attempt.
Yeyote anayejaribu kuelezea atajutia jaribio lake.

ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ ॥ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kaagad kalam na likhanhaar. mannay kaa bahi karan veechaar.
People tend to value the spiritual state of such an elevated soul but no one is able to capture it and pen it down
Watu huthamini hali ya kiroho ya aina hiyo yar oho iliyoinuliwa,lakini hakuna yeyote anayeweza kuikamata nakuiandika.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੨॥
aisaa naam niranjan ho-ay, jay ko man jaanai man ko-ay. ||12||
God’s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives according to Guru’s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||12||
Jina la Mungu ni safi kikamilifu. Yule aliye na imani kamilifu na anayeishi kulingana na ushauri wa Guru ndiye anayeweza kupata ladha ya utakaso wake mkuu.

Stanza 13
In the previous stanza, the word ‘Mannay’ was used, which meant one who loves God dearly and has full faith in Him. In this stanza and in the two stanzas that follow, every line starts with the word ‘Mannai’ which stands for ‘By the act of having complete faith in God and living that faith earnestly’. The stanza also gives us the benefits of living that faith.

Ubeti 13
Neno ‘Manny’ lilitumika katikaubeti uliopita, likimaanisha yule anayempenda Mungu na kuwa na imani kamilifu kwake. Katika ubeti huu,na katika beti mbili zijazo, kila mstari unaanza kwa neno ‘Mannai’ linalomaanisha hali ya kuwa na imani kamilifu kwake Mungu na kuishi kulingana na imani hiyo kwa dhati. Ubeti huu pia unaelezea faida za kuishi na imani.

ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥
mannai surat hovai man buDh.
By having complete faith in God, one acquires intuitive awareness and becomes spiritually enlightened
Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mtu hupata uwezo wa kuyajua mambo bila ugumu wowote, na kupata elimu ya kiroho.

ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥
Mannai sagal bhavan kee suDh.
By having complete faith in God, one attains spiritual understanding that God is all-pervading.
Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mtu hupata kuelewa kwa njia ya kiroho kuwa Mungu anapatikana kila mahali.

ਮੰਨੈ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
mannai muhi chotaa naa khaa-ay.
By having complete faith in God, one does not suffer from the pain of worldly evils.
Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mtu hawezi kuteseka kutokana na uchungu wa mabaya ya ulimwengu.

ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਇ ॥
mannai jam kai saath na jaa-ay.
By having complete faith in God, one’s cycle of birth and death ends.
Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mzunguko wa kuzaliwa na kufa humuondokea mtu.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੩॥
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||13||
God’s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives according to Guru’s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||13||
Jina la Mungu ni safi kikamilifu. Yule aliye na Imani kamilifu na anayeishi kulingana na ushauri wa Guru ndiye anayeweza kupata ladha ya utakaso wake mkuu.

Stanza 14
As in the previous stanza, in this stanza and in the next one also, every line starts with the word ‘Mannai’ which stands for ‘By the act of having complete faith in God and living that faith earnestly’. The stanza also gives us the benefits ofliving that faith.

Ubeti wa 14
Kama ilivyo katika ubeti uliopita, katika ubeti hu una ubeti ujao, kila mstari unaanza kwa neno ‘Mannai’ linalomaanisha hali ya kuwa na imani kamilifu kwake Mungu na kuishi kulingana na imani hiyo kwa dhati. Ubeti huu pia unaelezea faida za kuishi na imani.

ਮੰਨੈ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥
mannai maarag thaak na paa-ay.
By having complete faith in God, the spiritual path of the faithful will never be hindered (by any kind of vices etc).
Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mkondo wa kiroho wa waumini hautazuiliwa na chochote.

ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
mannai pat si-o pargat jaa-ay.
By having complete faith in God, The faithful will depart (from the world) in a high spiritual state.
Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, wale waumini wataondoka duniani katika hali kubwa ya kiroho.

ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥
mannai mag na chalai panth.
By having faith in God, one does not follow the path of ritualistic religious sects.
Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mtu hawezi kufuata mkondo wa matambiko ya madhehebu ya kidini.

ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥
mannai Dharam saytee san-banDh.
By having faith in God the faithful are firmly bound to the path of truth and righteousness.
Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, waumini wamejikita katika mkondo wa ukweli na haki.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੪॥
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||14||
God’s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives according to Guru’s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||14|
Jina la Mungu ni safi kikamilifu. Yule aliye na Imani kamilifu na anayeishi kulingana na ushauri wa Guru ndiye anayeweza kupata ladha ya utakaso wake mkuu.

Stanza 15
This is the last of the three stanzas where every line starts with the word ‘Mannai’ which stands for ‘By the act of having complete faith in God and living that faith earnestly’. The stanza also shows us the benefits ofliving that faith.

Ubeti wa 15
Huu ni ubeti wa mwisho kati ya tatu ambapo kilamstari unaamza kwa neno ‘Mannai’ linalomaanisha hali ya kuwa na imani kamilifu kwake Mungu na kuishi kulingana na imani hiyo kwa dhati. Ubeti huu pia unaelezea faida za kuishi na imani.

ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
mannai paavahi mokh du-aar.
By having full faith in God, one attains liberation by becoming free from the cycle of birth and death.
Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu,mtu anapata ukombozi kutoka kwa mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥
mannai parvaarai saaDhaar.
By having full faith in God, one engages all his sensory organs in meditation on Naam.
Kwa kuwa na imani kamilifu katika Mungu, mtu anavihusisha viungo vyake vyote via hisia katika kutafakari kuhusu neno la Mungu.

ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ॥
mannai tarai taaray gur sikh.
By having faith in God, one crosses over the world-ocean of vices and also helps other disciples of the Guru to get liberated from the cycle of birth and death.
Kwa kuwa na imani kwa Mungu, mtu hupita juu ya bahari ya kilimwengu iliyojaa mabaya, na kusaidia wafuasi wa Guru kujikomboa kutoka kwa mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥
mannai naanak bhavahi na bhikh.
By having faith in God, O’ Nanak, one does not wander around fulfilling his needs from anyone else.
Kwa kuwa na imani katika Mungu, O’ Nanak, mtu hawezi kuzurura kujitosheleza kutoka kwa mtu yeyote.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੫॥
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||15||
God’s Name is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives according to the Guru’s advice can taste His Divine Purity. ||15||
Jina la Mungu ni safi kikamilifu. Yule aliye na Imani kamilifu na anayeishi kulingana na ushauri wa Guru ndiye anayeweza kupata ladha ya utakaso wake mkuu.

Stanza 16
In this stanza, the word ‘Panch’ has been used several times. Panch means ‘the chosen one’.In old times in India, five respectable and responsible people in a village were chosen to resolve disputes among people and make proper decisions.They were called ‘Panch’ – the chosen ones.Here Guru Nanak refers to Panch as the chosen ones who practice ‘Suni-ai’ (listening to God’s Name with love and devotion) and ‘Mannai’ (having complete faith in God).‘Suni-ai’ and ‘Mannai ‘‘have been explained in the last stanzas.

Ubeti wa 16
Katika ubeti huu, neno ‘Panch’ limetumiwa mara kadhaa. Neno hili linamaanisha ‘aliyeteuliwa’. Nchini India, zamani watu watano walioheshimiwa na walioajibika katika kijiji waliteuliwa kutatua mizozo kati ya watu na kufanya maamuzi yaliyofaa. Waliitwa ‘Panch’ – wateule. Guru anawataja ;Panch’ kama wateule wanaosikiza jina la Mungu kwa upendo na kujitolea, na ‘Mannai’ ni kuwa na imani kamili kwa Mungu. Wote hawa wamefafanuliwa katika beti za mwisho.

ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥
panch parvaan panch parDhaan panchay paavahi dargahi maan.
Those imbued in the Name of God are blessed to be spiritually escalated and honored.
Waliojikita kwa jina lake Mungu wamebarikiwa ili kuinuliwa kiroho na kuheshimiwa.

ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥
panchay sohahi dar raajaan. panchaa kaa gur ayk Dhi-aan.
Those very souls, imbued in the Name of God are the distinguished ones and their focus is always on the Divine word of God.
Mioyo hiyo iliyojikita katika jina la Mungu ni teule na lengo lao liko katika neno kuu la Mungu.

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥
jay ko kahai karai veechaar. kartay kai karnai naahee sumaar.
If one tries to describe Him, it will be clear that it is impossible to describe Him because there is no end to His creation.
Ikiwa mtu atajaribu kueleza jinsi Mungu alivyo, itakuwa wazi kuwa ni vigumu kueleza jinsi alivyo kwa kuwa hakuna kikomo katika uumbaji wake.

ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥
Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot.
Righteousness (or Religion) is an offspring of compassion; This force of righteousness is the mythical bull that supports the world.
Haki ama dini ni kizazi cha rehema. Nguvu za rehema hii ndio inayodhaniwa kuwa fahali anayeshikilia dunia.

ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ ॥
santokh thaap rakhi-aa jin soot.
The balance in nature is maintained by righteousness, compassion and contentment. These three virtues keep the world in perfect order like beads in a thread.
Kwa kawaida, usawa unadumishwa na haki, rehema na kuridhika. Fadhila(wema) hizi tatu ndizo zinazouweka ulimwengu katika mpangilio mwema kama shanga katika uzi.

ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥ ਧਵਲੈ ਉਪਰਿ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ ॥
jay ko bujhai hovai sachiaar. Dhavlai upar kaytaa bhaar.
One who understands this balance of virtues, becomes the true one; It is the Divine Laws that keep the universe in balance (and not the bull as per old Hindu belief).
Anayeelewa usawa wa fadhila hizi anakua wa kweli. Ni sharia kuu ndizo zinaweka ulimwengu katika usawa, wala sio fahali kama ilivyo katika dini ya kitambo ya Kihindi.

ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ॥
Dhartee hor parai hor hor. tis tay bhaar talai kavan jor.
So many worlds there are beyond this world, so very many! And beyond them, more and more!What power holds them, and supports their weight?
Kuna dunia nyingi zaidi ya dunia hii. Na mbele ya hizo,kuna nyingi zaidi.Ni nguvu gani inazishikilia pamoja na uzito wao?

ਜੀਅ ਜਾਤਿ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ॥
jee-a jaat rangaa kay naav. sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam.
The names and the colors of the many varieties of common species were all inscribed by the Ever-flowing Pen of God.
Majina na rangi ya viumbe mbalimbali vinaviokaribiana yaliandikwa kwa kalamu ya milele ya Mungu.

ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਇ ॥
ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay. laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay.
How can anyone ever write an account of this? It would be an account with no end!
Ni vipi mtu anaweza kuandika masimulizi kuhusu haya? Yatakua masimulizi yasiyokuwa na mwisho!

ਕੇਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਲਿਹੁ ਰੂਪੁ ॥ ਕੇਤੀ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂਤੁ ॥
kaytaa taan su-aalihu roop. kaytee daat jaanai koun koot.
How great His power! How fascinating His beauty! And how great the gifts! (nature’s bounties); Who can know their extent?
Nguvu yake ni kubwa! Uzuri wake wa kusisimua! Zawadi nzuri! Ni nani anaweza kujua kipimo chao?

ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥
keetaa pasaa-o ayko kavaa-o. tis tay ho-ay lakh daree-aa-o.
You created the vast expanse of the Universe with One Word! And, hundreds of thousands of lives emerged.
Uliumba ukubwa wa ulimwengu kwa neno moja! Na mamia ya maelfu ya viumbe wakaibuka.

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar. vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have no power to even begin to describe your creation; I have nothing to offer that befits your greatness, not even my life.
Hata sina nguvu ya kuanza kuelezea uumbaji wako; sina chochote cha kutoa kinachostahili ukuu wako, hata maisha yangu hayatoshi.

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. too sadaa salaamat nirankaar. ||16||
O’ God, whatever pleases you is good for us. You are the Eternal and Formless One. ||16||
Chochote kinachokufarisha wewe Mungu, ni bora kwa kila mtu.Wewe pekee ndiye wa milele na hauna umbo.

Stanza 17
Every line in the next three stanzas starts with the word ‘Asankh’, which means countless or infinite. Guru Nanak is expressing astonishment and admiration of the vastness of God’s Creation in these stanzas.

Ubeti wa 17
Katika beti tatu zifuatazo, kila mstari unaanza kwa neno ‘Asankh’ linalomaanisha kutokuwa na mwisho. Guru Nanak anaonyesha kushangazwa na matamanio kwa ukubwa wa uumbaji wa Mungu katika beti hizi.

ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ॥
asaNkh jap asaNkh bhaa-o. asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o.
Countless meditate on Your Name with Love. Countless are those who worship You and exercise countless austere disciplines.
Wanaotafakari juu ya jina lako kwa upendo hawahesabiki. Wanaokuabudu na kufanya mambo mengi magumu hawahesabiki.

ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਖਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ॥ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨਿ ਰਹਹਿ ਉਦਾਸ ॥
asaNkh garanth mukh vayd paath. asaNkh jog man rahahi udaas.
Countless are the scriptures and the ritual recitations of the Vedas. Countless are the Yogis, whose minds remain detached from the world.
Maandiko na ibada ukariri wa ibada za Vedas hazihesabiki. Yogis ambao akili zao zimebaki kuwa mbali na dunia hawahesabiki.