Swahili Page 299

ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕਮਾਈਐ ॥
hasat charan sant tahal kamaa-ee-ai.
With your hands and feet perform the service of the Saints.
Kwa mikono na miguu yako fanya huduma ya Watakatifu.

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਸੰਜਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਐ ॥੧੦॥
naanak ih sanjam parabh kirpaa paa-ee-ai. ||10||
O’ Nanak, this kind of self-discipline is obtained by God’s grace.||10||
Ee Nanak, aina hii ya nidhamu binafsi inapatwa kwa neema ya Mungu.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਏਕੋ ਏਕੁ ਬਖਾਨੀਐ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ ਸ੍ਵਾਦੁ ॥
ayko ayk bakhaanee-ai birlaa jaanai savaad.
We should utter praises of the one and only God. Only a very rare person enjoys the bliss of God’s praises.
Tunafaa kutamka sifa za Mungu mmoja wa pekee. Mtu nadra tu anafurahia raha tele ya sifa za Mungu.

ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਬਿਸਮਾਦੁ ॥੧੧॥
gun gobind na jaanee-ai naanak sabh bismaad. ||11||
O’ Nanak, we cannot completely understand Him by contemplating His virtues, because he is all an amazing wonder.||11||
Ee Nanak, hatuwezi kumuelewa kikamilifu kwa kutafakari kuhusu fadhila zake, kwa sababu Yeye ni miujiza ya ajabu.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਏਕਾਦਸੀ ਨਿਕਟਿ ਪੇਖਹੁ ਹਰਿ ਰਾਮੁ ॥
aykaadasee nikat paykhahu har raam.
The eleventh lunar day: Behold the all-pervading God near at hand.
Siku ya kumi na moja ya mwezi: Tazama Mungu anayeenea kote akiwa karibu mno.

ਇੰਦ੍ਰੀ ਬਸਿ ਕਰਿ ਸੁਣਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥
indree bas kar sunhu har naam.
Control your sensory organs and listen to God’s Name (in lieu of fasting).
Thibiti viungo vyako vya hisi na usikilize Jina la Mungu (badala ya kufunga).

ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਬ ਜੀਅ ਦਇਆ ॥
man santokh sarab jee-a da-i-aa.
Let your mind be content, and be kind to all beings.
Acha akili yako itoshelezwe, na uwemfadhili kwa viumbe vyote.

ਇਨ ਬਿਧਿ ਬਰਤੁ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ ॥
in biDh barat sampooran bha-i-aa.
In this way, your fast will be accomplished.
Kwa njia hii, kufunga kwako kutatimizwa.

ਧਾਵਤ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਇਕ ਠਾਇ ॥
Dhaavat man raakhai ik thaa-ay.
He, who restrains the wandering mind in one place,
Yeye, anayezuia akili yake inayozurura isalie mahali moja,

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੁਧੁ ਜਪਤ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥
man tan suDh japat har naa-ay.
by meditating on God’s Name, his mind and body becomes pure.
Kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu, akili na mwili wake unakuwa safi.

ਸਭ ਮਹਿ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥
sabh meh poor rahay paarbarahm.
The Supreme God is pervading in all beings.
Mungu Mkuu anaenea katika viumbe vyote.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿ ਅਟਲ ਏਹੁ ਧਰਮ ॥੧੧॥
naanak har keertan kar atal ayhu Dharam. ||11||
O’ Nanak, sing the praises of God, this alone is the righteous way of life ||11||
Ee Nanak, imba sifa za Mungu, hii pekee ni njia ya uadilifu ya kuishi

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਦੁਰਮਤਿ ਹਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
durmat haree sayvaa karee bhaytay saaDh kirpaal.
Evil-intellect is eliminated, by meeting and serving the compassionate saints.
Akili muovu inaondolewa, kwa kukutana na kutumikia watakatifu wakarimu.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੧੨॥
naanak parabh si-o mil rahay binsay sagal janjaal. ||12||
O’ Nanak, those who remain attuned to God’s Name, all their bonds of Maya are destroyed.||12||
Ee Nanak, wale wanaobaki wamemakinikia Jina la Mungu, vifungo vyao vyote vya Maya vianaangamizwa.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਦੁਆਦਸੀ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥
du-aadasee daan naam isnaan.
The twelfth lunar day: Meditate on God’s Name, give charity and thus keep your life immaculate.
Siku ya kumi na mbili ya mwezi: Tafakari kuhusu Jina la Mungu, toa kwa hisani na uweke maisha yako safi.

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਤਜਿ ਮਾਨੁ ॥
har kee bhagat karahu taj maan.
Shedding ego, engage in the devotional worship of God.
Kwa kuondoa ubinafsi, jishughulishe katika ibada ya kujitolea kwa Mungu.

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਹੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ॥
har amrit paan karahu saaDhsang.
partake the Ambrosial Nectar of God’s Name in the holy congregation.
Shiriki Nekta ya Ambrosia ya Jina la Mungu katika ushirika takarifu.

ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਿ ॥
man tariptaasai keertan parabh rang.
By singing God’s praises with loving devotion, one’s mind is satiated from Maya and vces.
Kwa kuimba sifa za Mungu kwa ujitoaji wa upendo, akili ya mtu inatoshelezwa kutoka kwa Maya na maovu.

ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕਉ ਸੰਤੋਖੈ ॥
komal banee sabh ka-o santokhai.
The Sweet Words of God’s praises provide spiritual bliss to everyone.
Maneno Matamu ya sifa za Mungu zinaleta raha tele ya kiroho kwa kila mmoja.

ਪੰਚ ਭੂ ਆਤਮਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿ ਪੋਖੈ ॥
panch bhoo aatmaa har naam ras pokhai.
The nectar of God’s Name provides sustenance to the soul which is the subtle essence of the human body made of five elements.
Nekta ya Jina la Mungu inatoa riziki kwa roho ambayo ni kiini kilichofichika cha mwili wa binadamu uliotengezwa kwa elementi tano.

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਏਹ ਨਿਹਚਉ ਪਾਈਐ ॥
gur pooray tay ayh nihcha-o paa-ee-ai.
This gift is definately obtained from the perfect Guru,
Kwa uhakika tuzo hii inapatwa kutoka kwa Guru kamili,

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਮਤ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਈਐ ॥੧੨॥
naanak raam ramat fir jon na aa-ee-ai. ||12||
O’ Nanak, by meditating on God’s Name with loving devotion, the cycle of birth and death ends.||12||
Ee Nanak, kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu kwa ujitoaji wa upendo, mzunguko wa kuzaliwa na kufa unatamatika.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਮਹਿ ਬਿਆਪਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਮ ॥
teen gunaa meh bi-aapi-aa pooran hot na kaam.
The world is engrossed in the three impulses (vice, virtue, and power). Therefore, its desires are never fulfilled.
Dunia imevama katika misukumo mitatu (dhambi, fadhila na nguvu).Hivyo basi, hamu zake kamwe hazitimizwi.

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਛੂਟੈ ਨਾਮ ॥੧੩॥
patit uDhaaran man basai naanak chhootai naam. ||13||
O’ Nanak, only when God, the savior of sinner, is enshrined in the mind, then one is liberated from these three impulses by meditating on Naam. ||13||
Ee Nanak, wakati tu ambapo Mungu, mwokozi wa mtenda dhambi, anathaminiwa akilini, basi mtu anakombolewa kutoka misukumo hii tatu kwa kutafakari kuhusu Naam.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਤ੍ਰਉਦਸੀ ਤੀਨਿ ਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ॥
tar-udsee teen taap sansaar.
The thirteenth lunar day: The humanity is afflicted by three kinds of ailments arising from body, mind and nature,
Siku ya kumi na tatu ya mwezi: ubinadamu unaathiriwa na aina tatu ya maradhi yanayotoka kwa mwili, akili na mazingira,

ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥
aavat jaat narak avtaar.
therefore, mortals keep suffering through the cycles of birth and death.
Hivyo basi, binadamu wanaendelea kuteseka kupitia mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਨੁ ਨ ਮਨ ਮਹਿ ਆਇਓ ॥
har har bhajan na man meh aa-i-o.
Because of these three afflictions, God’s praise doesn’t enter a mortal’s mind.
Kwa sababu ya magonjwa haya tatu, sifa ya Mungu haiingii akilini mwa binadamu.

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਮਖ ਨ ਗਾਇਓ ॥
sukh saagar parabh nimakh na gaa-i-o.
Not even for a moment does a mortal sing praises of God, the ocean of peace.
Hata kwa muda mfupi binadamu haimbi sifa za Mungu, bahari ya amani

ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਾ ਦੇਹ ਕਰਿ ਬਾਧਿਓ ॥
harakh sog kaa dayh kar baaDhi-o.
The mortal considers the human body as a bundle of pleasure and sorrow.
Binadamu anafikia mwili wa kibinadamu kuwa kifurushi cha raha na huzuni.

ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਮਾਇਆ ਆਸਾਧਿਓ ॥
deeragh rog maa-i-aa aasaaDhi-o.
He is afflicted with the chronic and incurable disease ofattachment to Maya (worldly riches).
Yeye anaathiriwa na ugonjwa sugu na usio na tiba wa kiambatisho kwa Maya (utajiri wa kidunia).

ਦਿਨਹਿ ਬਿਕਾਰ ਕਰਤ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਇਓ ॥
dineh bikaar karat saram paa-i-o.
During the day one is exhausted performing worthless deeds.
Mchana mtu anachoka akifanya vitendo visivyo na thamani.

ਨੈਨੀ ਨੀਦ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਇਓ ॥
nainee need supan barrhaa-i-o.
During the night with sleepy eyes, he mutters in dreams.
Usiku kwa macho yenye usingizi, anasema kipuuzi kwa ndoto.

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਹੋਵਤ ਏਹ ਹਾਲ ॥
har bisrat hovat ayh haal.
This is what happens to the mortal upon forsaking God.
Hii ndio inafanyikia binadamu anapomwacha Mungu.

ਸਰਨਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ॥੧੩॥
saran naanak parabh purakh da-i-aal. ||13||
O’ Nanak, to avoid such suffering, seeks the refuge of the merciful God. (13)
Ee Nanak, kuepuka mateso kama hayo, tafuta kimbilio cha Mungu mwenye huruma.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਚਉਦਹ ਭਵਨ ਸਗਲ ਬਿਆਪਤ ਰਾਮ ॥
chaar kunt cha-odah bhavan sagal bi-aapat raam.
God is pervading everywhere, in all the four directions and the fourteen worlds.
Mungu anaenea kote, katika pembe zote nne na dunia kumi na nne,

ਨਾਨਕ ਊਨ ਨ ਦੇਖੀਐ ਪੂਰਨ ਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ॥੧੪॥
naanak oon na daykhee-ai pooran taa kay kaam.||14||
O Nanak, He is not seen to be lacking anything, and perfect are His deeds. ||14||
Ee Nanak, yeye haonekani kukosa chochote, na kamili ni vitendo vyake.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਚਉਦਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ॥
cha-udeh chaar kunt parabh aap.
The fourteenth lunar day: God Himself is pervading in all four directions.
Siku ya kumi na nne ya mwezi: Mungu mwenyewe anaenea katika pande zote nne.

ਸਗਲ ਭਵਨ ਪੂਰਨ ਪਰਤਾਪ ॥
sagal bhavan pooran partaap.
In all worlds, His radiant glory is perfect.
Katika dunia zote, utukufu wake unaong’aa ni kamili.

ਦਸੇ ਦਿਸਾ ਰਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ॥
dasay disaa ravi-aa parabh ayk.
In all the ten directions, only one God is pervading.
Katika mielekeo yote kumi, Mungu mmoja pekee anaenea.

ਧਰਨਿ ਅਕਾਸ ਸਭ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੁ ॥
Dharan akaas sabh meh parabh paykh.
O’ my friend, on land or in sky, behold God in all.
Ee rafiki yangu, kwenye ardhi au angani, tazama Mungu katika vyote.

ਜਲ ਥਲ ਬਨ ਪਰਬਤ ਪਾਤਾਲ ॥
jal thal ban parbat paataal.
In the water, on the land, in the forests, on mountains, and in the nether regions of the word,,
Majini, kwenye ardhi, nyikani, milimani, na katika maeneo ya chini ya dunia,

ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਤਹ ਬਸਹਿ ਦਇਆਲ ॥
parmaysvar tah baseh da-i-aal.
the Merciful Supreme God is dwelling.
Mungu Mkuu mwenye huruma anaishi humo.

ਸੂਖਮ ਅਸਥੂਲ ਸਗਲ ਭਗਵਾਨ ॥
sookham asthool sagal bhagvaan.
God is present in all tangible and intangible places.
Mungu yupo katika mahali pote panapogusika na pasipogusika.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਨ ॥੧੪॥
naanak gurmukh barahm pachhaan. ||14||
O’ Nanak, through the Guru’s teaching, realize the all pervading God. ||14||
Ee Nanak, kupitia funzo la Guru, gundua Mungu anayeenea kote.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ॥
aatam jeetaa gurmatee gun gaa-ay gobind.
By acting on Guru’s teachings, the one who has conquered his mind and sung the praises of God,
Kwa kutenda kulingana na mafundisho ya Guru, yule ambaye ametawala akili yake na kuimba sifa za Mungu,

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੈ ਮਿਟੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਸੀ ਚਿੰਦ ॥੧੫॥
sant parsaadee bhai mitay naanak binsee chind. ||15||
O’ Nanak, by the Guru’s grace, all his fears are dispelled and all worry is destroyed,||15||
Ee Nanak, kwa neema ya Guru, hofu zake zote zinaondolewa na wasiwasi wote unaangamizwa,

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਭਏ ਸੰਤੋਖੁ ਦੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥
amaavas aatam sukhee bha-ay santokh dee-aa gurdayv.
The moonless night: The one whom the Guru has blessed with contentment, his soul has become peaceful.
Usiku usio na mwezi: Yule ambaye Guru amebariki na kutoshelezwa, roho yake imekuwa yenye amani.