Swahili Page 295

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥
jis parsaad sabh jagat taraa-i-aa.
by whose grace, the entire world is saved.
Kwa neema yake, dunia nzima inaokolewa.

ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥
jan aavan kaa ihai su-aa-o.
Such a devotee of God comes to the world so that,
Mtawa wa Mungu kama huyo anakuja duniani ili,

ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥
jan kai sang chit aavai naa-o.
all those who come in his contact start meditating on Naam.
Wote ambao wanakutana naye wanaanza kutafakari kuhusu Naam.

ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
aap mukat mukat karai sansaar.
Such a person is himemancipated, and emancipates the rest of the world.
Mtu kama huto amekombolewa mwenyewe, na anakomboa dunia nzima iliyosalia.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥
naanak tis jan ka-o sadaa namaskaar. ||8||23||
O’ Nanak, I bow in reverence forever to that devotee of God. ||8||23||
Ee Nanak, nasujudu kwa heshima milele kwa huyo mtawa wa Mungu.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥
pooraa parabh aaraaDhi-aa pooraa jaa kaa naa-o.
The person who has meditated on that perfect God whose name is eternal.
Mtu ambaye ametafakari kuhusu Mungu huyo kamili ambaye Jina lake ni la milele.

ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥
naanak pooraa paa-i-aa pooray kay gun gaa-o. ||1||
O’ Nanak, that person has realized the perfect God. Therefore, you should also sing the praises of the perfect One. ||1||
Ee Nanak, mtu huyo amegundua Mungu kamili. Hivyo basi, pia wewe unafaa kuimba sifa za yule Mmoja kamili.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ॥
pooray gur kaa sun updays.
O’ my mind, listen to the teachings of the Perfect Guru;
Ee akili yangu, sikiliza mafundisho ya Guru Kamili;

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਪੇਖੁ ॥
paarbarahm nikat kar paykh.
and feel the Supreme God near you.
Na uhisi Mungu Mkuu akiwa karibu nawe.

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥
saas saas simrahu gobind.
Meditate on God with each and every breath,
Tafakari kuhusu Mungu kwa kila pumzi unayopumua (kila wakati),

ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ॥
man antar kee utrai chind.
so that the anxiety within your mind departs.
Ili wasiwasi ndani mwa akili yako iondoke.

ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੰਗ ॥
aas anit ti-aagahu tarang.
O’ my mind, abandon the waves of desires for the transient matter,
Ee akili yangu, achana na mawimbi ya tamaa ya vitu vya mpito,

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੰਗ ॥
sant janaa kee Dhoor man mang.
and ask for the humble service of saintly persons.
Na uulizie huduma nyenyekevu ya watu watakatifu.

ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥
aap chhod bayntee karahu.
Renouncing your self-conceit, make a humble prayer to God,
Kwa kukana majivuno yako binafsi, toa ombi nyenyekevu kwa Mungu,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥
saaDhsang agan saagar tarahu.
and in the company of saintly persons, swim across the fiery-ocean of vices.
Na katika uandamano wa watu watakatifu, ogelea ukivuka bahari ya moto ya dhambi.

ਹਰਿ ਧਨ ਕੇ ਭਰਿ ਲੇਹੁ ਭੰਡਾਰ ॥
har Dhan kay bhar layho bhandaar.
Fill your heart with the wealth of God’s Name,
Jaza moyo wako na utajiri wa Jina la Mungu,

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥
nanak gur pooray namaskaar.||1||
and O’ Nanak, bow in humility to the Perfect Guru. ||1||
Na Ee Nanak, sujudu kwa unyenyekevu kwa Guru Kamili.

ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ॥
khaym kushal sahj anand.
you will be blessed with eternal peace, comforts of life, and bliss of equipoise.
Utabarikiwa na amani ya milele, starehe za maisha, na raha tele ya usawa.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
saaDhsang bhaj parmaanand.
by lovingly meditating on the supreme God in the holy congregation.
Kwa kutafakari kwa upendo kuhusu Mungu mkuu katika ushirika takatifu.

ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਿ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥
narak nivaar uDhaarahu jee-o.
Save your soul from the pains of hell,
Okoa moyo wako kutoka maumivu ya jehanamu,

ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥
gun gobind amrit ras pee-o.
by singing the praises of God and by partaking the elixir of Naam.
Kwa kuimba sifa za Mungu na kwa kushiriki dawa ya Naam.

ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ॥
chit chitvahu naaraa-in ayk.
Contemplate on the one God in your mind,
Tafakari kuhusu Mungu Mmoja akilini mwako,

ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ॥
ayk roop jaa kay rang anayk.
Who is One, but manifests in many forms.
Ambaye ni Mmoja, lakini anadhihirika katika miundo mengi.

ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥
gopaal daamodar deen da-i-aal.
Sustainer of the Universe, Master of the world and kind to the meek,
Mtunzaji wa Ulimwengu, Bwana wa dunia na mfadhili kwa wapole,

ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ॥
dukh bhanjan pooran kirpaal.
He is destroyer of sorrows, all pervading and merciful.
Yeye ndiye mwangamizi wa huzuni, anayeenea kote na mwenye huruma.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ॥
simar simar naam baaraN baar.
With love and devotion remember His Name again and again.
Kwa upendo na ujitoaji kumbuka Jina lake tena na tena.

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ ॥੨॥
naanak jee-a kaa ihai aDhaar.||2||
O’ Nanak, Naam is the only Support of the soul. ||2||
Ee Nanak, Naam ni Tegemezo ya pekee ya roho.

ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ॥
utam salok saaDh kay bachan.
The Guru’s Words are the most sublime hymns.
Maneno ya Guru ni nyimbo tukufu zaidi.

ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਹਿ ਰਤਨ ॥
amuleek laal ayhi ratan.
These are like priceless pearls and jewels.
Hayo ni kama lulu na vito visivyokadirika.

ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥
sunat kamaavat hot uDhaar.
One who listens and acts on these is saved from the cycles of birth and death.
Yule anayesikiliza na kutenda kwa haya anakombolewa kutoka mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਆਪਿ ਤਰੈ ਲੋਕਹ ਨਿਸਤਾਰ ॥
aap tarai lokah nistaar.
He swims across the world ocean of vices and helps others to swim across.
Yeye anaogelea akivuka bahari dunia ya dhambi na anasaidia wengine kuvuka pia.

ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੁ ਤਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
safal jeevan safal taa kaa sang.
Accomplished is his life, and beneficial is his company,
Maisha yake yametimizwa, na uandamano wako ni wenye manufaa,

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ॥
jaa kai man laagaa har rang.
whose mind is imbued with the love of God.
Ambaye akili yake imejawa na upendo wa Mungu.

ਜੈ ਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ॥
jai jai sabad anaahad vaajai.
Within him vibrates a continuous divine music that keeps him in high spirits,
Ndani mwake mnatetema muziki takatifu isiyo na mwisho inayomfanya mchangamfu sana.

ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਨਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ॥
sun sun anad karay parabh gaajai.
Listening it again and again he is in bliss as he enjoys the realization of God within.
Kwa kuisikiza tena na tena yeye yupo katika raha tele anavyofurahia utambuzi wa Mungu ndani mwake.

ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥
pargatay gupaal mahaaNt kai maathay.
The Master of the universe manifests Himself through the divine person.
Bwana wa ulimwengu anajidhihirisha kupitia mtu mtakatifu.

ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥
naanak uDhray tin kai saathay. ||3||
O’ Nanak, along with such a person, many more are saved. ||3||
Ee Nanak, pamoja na mtu kama huyo, wengi zaidi wanakombolewa.

ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਸੁਨਿ ਸਰਨੀ ਆਏ ॥
saran jog sun sarnee aa-ay.
Hearing that You are capable of providing shelter, we came to Your refuge,
Tuliposikia kwamba una uweza wa kutupa kifocho, tulikuja kwenye kimbilio chako,

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ॥
kar kirpaa parabh aap milaa-ay.
O’ God, bestowing Your mercy, You have united us with Yourself.
Ee Mungu, kwa kutawaza huruma yako, Wewe umetuunganisha nawe Mwenyewe.

ਮਿਟਿ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥
mit ga-ay bair bha-ay sabh rayn.
Now our enmities are gone and we have become extremely humble with everybody.
Sasa chuki yetu imeondoka na tumekuwa wanyenyekevu kabisa kwa kila mtu.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਲੈਨ ॥
amrit naam saaDhsang lain.
We are meditating on the ambrosial Naam in the holy congregation.
Sisi tunatafakari kuhusu Naam ya ambrosia katika ushirika takatifu.

ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ ॥
suparsan bha-ay gurdayv.
The Divine Guru is extremely pleased;
Guru Mtakatifu amependezwa mno;

ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ॥
pooran ho-ee sayvak kee sayv.
and thus the service of the devotees has been rewarded.
Na hivyo huduma ya watawa imetuzwa.

ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥
aal janjaal bikaar tay rahtay.
Now, we have been saved from worldly entanglements and vices,
Sasa, tumeokolewa kutoka misongamano ya kidunia na dhambi,

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨਿ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ॥
raam naam sun rasnaa kahtay.
by listening and uttering God’s Name,
Kwa kusikiliza na kutamka Jina la Mungu,

ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ॥
kar parsaad da-i-aa parabh Dhaaree.
By His Grace, God has bestowed His Mercy,
Kwa Neema yake, Mungu ametawaza Huruma yake,

ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥
naanak nibhee khayp hamaaree. ||4||
and O’ Nanak, the wealth of Naam has been accepted in God’s court. ||4||
na Ee Nanak, utajiri wa Naam umekubalika katika mahakama ya Mungu.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ ॥
parabh kee ustat karahu sant meet.
O’ my saintly friends, sing the praises of God,
Ee marafiki wangu watakatifu, imbeni sifa za Mungu,

ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥
saavDhaan aykaagar cheet.
with total concentration and single mindedness.
Kwa umakini kamili na nia moja.

ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥
sukhmanee sahj gobind gun naam.
God’s praises and God’s Name is the crown jewel of peace and celestial poise.
Sifa za Mungu na Jina la Mungu ni kito cha taji cha amani na utulivu wa mbinguni.

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ ॥
jis man basai so hot niDhaan.
The one in whose mind resides Naam becomes the treasure of virtues.
Yule ambaye akilini mwake mnaishi Naam anakuwa hazina ya fadhila.

ਸਰਬ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥
sarab ichhaa taa kee pooran ho-ay.
All his desires are fulfilled,
Hamu zake zote zinatimizwa,

ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਭ ਲੋਇ ॥
parDhaan purakh pargat sabh lo-ay.
and all over the world he becomes known as a great person.
Na anakuwa maarufu duniani kote kama mtu mkuu.

ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨੁ ॥
sabh tay ooch paa-ay asthaan.
He receives the most exalted spiritual state.
Yeye anapokea hali ya kiroho iliyoinuliwa zaidi.

ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥
bahur na hovai aavan jaan.
He does not go through cycles of birth and death.
Yeye hapitii mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਚਲੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥
har Dhan khaat chalai jan so-ay.
That one departs from the world after accumulating the wealth of God’s Name,
Huyo anaondoka kutoka dunia baada ya kukusanya utajiri wa Jina la Mungu,

ਨਾਨਕ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥
nanak jisahi paraapat ho-ay.||5||
O’ Nanak, who is blessed by God with this gift.||5||
Ee Nanak, yule ambaye amebarikiwa na Mungu kwa tuzo hii.

ਖੇਮ ਸਾਂਤਿ ਰਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ॥
khaym saaNt riDh nav niDh.
Eternal peace, tranquility, all powers to perform miracles and the nine treasures of worldly wealth,
Amani ya milele, utulivu, nguvu zote za kufanya miujiza na hazina tisa za utajiri wa kidunia,

ਬੁਧਿ ਗਿਆਨੁ ਸਰਬ ਤਹ ਸਿਧਿ ॥
buDh gi-aan sarab tah siDh.
wisdom, knowledge, and supernatural powers comes to that person (who meditates on God’s Name).
hekima, maarifa na nguvu zisizo za kawaida zinajia mtu huyo (anayetafakari kuhusu Jina la Mungu).

ਬਿਦਿਆ ਤਪੁ ਜੋਗੁ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨੁ ॥
bidi-aa tap jog parabh Dhi-aan.
knowledge, penance, Yoga and meditation on God;
maarifa, toba, Yoga na kutafakari kwa Mungu;

error: Content is protected !!