Swahili Page 284

ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥
naanak kai man ih anraa-o. ||1||
Nanak’s mind longs for it. ||1||
Akili ya Nanak inaitamani.

ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ॥
mansaa pooran sarnaa jog.
God is capable of fulfilling our wishes and providing us refuge.
Mungu ana uweza wa kutimiza matakwa yetu na kutupa kimbilio.

ਜੋ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥
jo kar paa-i-aa so-ee hog.
Whatever God has inscribed in one’s destiny, is what takes place.
Chochote Mungu ameandika katika hatima ya mtu, ndicho kinachotendeka.

ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤ੍ਰ ਫੋਰੁ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ਹੋਰੁ ॥
haran bharan jaa kaa naytar for. tis kaa mantar na jaanai hor.
God can destroy or create the universe in twinkling of an eye; No one other than Him, knows the mystery of His resolve.
Mungu anaweza kuangamiza au kuumba uumbaji kwa kupepesa kwa jicho (kwa muda mfupi sana); hakuna mtu bali Yeye, anajua fumbo la azimio lake.

ਅਨਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੈ ॥
anad roop mangal sad jaa kai.
He is the embodiment of ecstasy and everlasting joy
Yeye ndiye udhihirisho wa raha kuu na furaha inayodumu milele

ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਨੀਅਹਿ ਘਰਿ ਤਾ ਕੈ ॥
sarab thok sunee-ah ghar taa kai.
and all boons are heard to be in His possession.
Baraka zote zinasikika kuwa katika umiliki wake.

ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ॥
raaj meh raaj jog meh jogee.
Among kings, He is the greatest King; among yogis, He is the holiest Yogi.
Kati ya wafalme, Yeye ndiye Mfalme Mkuu zaidi; kati ya mayogi, Yeye ndiye Yogi mtakatifu zaidi.

ਤਪ ਮਹਿ ਤਪੀਸਰੁ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਹਿ ਭੋਗੀ ॥
tap meh tapeesar garihsat meh bhogee.
Among ascetics, He is the highest Ascetic; among householders, He is the indulging householder.
Kati ya watawa, Yeye ndiye mtawa wa juu zaidi; kati ya wenye nyumba, Yeye ndiye mwenye nyumba mkarimu.

ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਭਗਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay bhagtah sukh paa-i-aa.
By continuous meditation on Him, His devotees have found peace.
Kwa kutafakari bila mwisho kumhusu, watawa wake wamepata amani.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥
naanak tis purakh kaa kinai ant na paa-i-aa. ||2||
O’ Nanak, no one has found the limits of that Supreme Being. ||2||
Ee Nanak, hakuna mtu amepata vikomo vya Kiumbe Mkuu.

ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨਾਹਿ ॥
jaa kee leelaa kee mit naahi.
There is no limit to His play;
Hakuna kikomo cha mchezo wake;

ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹਿ ॥
sagal dayv haaray avgaahi.
all the demigods have grown weary of searching for it.
Nusu-miungu wote wamechoka wakikitafuta.

ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਕਿ ਜਾਨੈ ਪੂਤੁ ॥
pitaa kaa janam ke jaanai poot.
What does the son know of his father’s birth?
Mwana anajua kipi kuhusu kuzaliwa kwa baba yake?

ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਅਪੁਨੈ ਸੂਤਿ ॥
sagal paro-ee apunai soot.
As all beads are strung in a rosary, He has bound the entire Universe under His Law.
Kama vile shanga inawekwa kwenye uzi wa rosari, Yeye ametiisha Ulimwengu mzima katika sheria yake.

ਸੁਮਤਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜਿਨ ਦੇਇ ॥ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਸੇਇ ॥
sumat gi-aan Dhi-aan jin day-ay. jan daas naam Dhi-aavahi say-ay.
Those humble devotees upon whom He bestows good sense, spiritual wisdom and meditation, remember Him with love and devotion.
Hao watawa wanyenyekevu ambao anatawaza kwao fikira timamu, hekima ya kiroho na utafakari, mkumbuke Yeye kwa upendo na ujitoaji.

ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕਉ ਭਰਮਾਏ ॥
tihu gun meh jaa ka-o bharmaa-ay.
He leads some astray by indulging them in the three qualities of Maya (vice, power and virtue)
Yeye anapotosha wengine kwa kuwahusisha katika sifa tatu za Maya (dhambi, nguvu na fadhila)

ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥
janam marai fir aavai jaa-ay.
and they keep wandering in the cycles of birth and death.
Na wanaendelea kuzurura katika mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ॥
ooch neech tis kay asthaan.
God resides in all these high and low spiritual states of mind. (in people of all states of mind)
Mungu anaishi katika hali za chini na za juu za akili. (katika watu wa hali zote za kiakili)

ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥
jaisaa janaavai taisaa naanak jaan. ||3||
As He inspires mortals to know Him, O’ Nanak, so is He known. ||3||
Anavyohamasisha binadamu kumjua Yeye, Ee Nanak, ndivyo anavyojulikana.

ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ॥
naanaa roop naanaa jaa kay rang.
Many are His forms; many are His colors.
Muindo yake ni nyingi, na rangi zake na nyingi.

ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਇਕ ਰੰਗ ॥
naanaa bhaykh karahi ik rang.
Many are the appearances which He assumes, and yet He is only One of its kind.
Mengi ni sura anazochukua, na ila Yeye ni Mmoja tu wa kipekee.

ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
naanaa biDh keeno bisthaar.
In numerous ways, He has extended Himself. (expanded His universe)
Kwa njia nyingi, Yeye amejieneza. (amepanua ulimwengu wake)

ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥
parabh abhinaasee aikankaar.
but still, He is eternal and the only One Creator.
Lakini bado, Yeye ni wa milele na Muumba Mmoja tu.

ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥
naanaa chalit karay khin maahi.
He performs His many plays in an instant.
Anacheza katika michezo yake mingi papo hapo.

ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨੁ ਸਭ ਠਾਇ ॥
poor rahi-o pooran sabh thaa-ay.
The Perfect God is pervading all places.
Mungu Kamili anaenea mahali pote.

ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥
naanaa biDh kar banat banaa-ee.
In so many ways, He has created the creation
Kwa njia nyingi sana, Yeye ameumba uumbaji

ਅਪਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਈ ॥
apnee keemat aapay paa-ee.
and He Himself has appraised His worth.
Na Yeye Mwenyewe amekadiria thamani yake.

ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਉ ॥
sabh ghat tis kay sabh tis kay thaa-o.
All hearts are His, and all places are His. (all the creation belongs to Him)
Mioyo yote ni Yake, na mahali pote ni Pake. (uumbaji wote ni miliki yake)

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੪॥
jap jap jeevai naanak har naa-o. ||4||
O’ Nanak, His slave lives by meditating on God’s Name”.||4||
Ee Nanak, mtumwa wake anaishi kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu.

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ॥
naam kay Dhaaray saglay jant.
Naam is the Support of all creatures.
Naam ni tegemezo ya viumbe vyote.

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
naam kay Dhaaray khand barahmand.
Naam is the Support of the earth and the solar systems.
Naam ni Tegemezo ya dunia na mifumo ya jua.

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ॥
naam kay Dhaaray simrit bayd puraan.
Naam is the Support of the Smritis, the Vedas and the Puranas.
Naam ni Tegemezo ya Smiritis, Vedas na Puranas.

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ॥
naam kay Dhaaray sunan gi-aan Dhi-aan.
Naam is the Support by which we hear of spiritual wisdom and meditation.
Naam ni Tegemezo ambayo kuitumia tunasikia hekima ya kiroho na kutafakari.

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ॥
naam kay Dhaaray aagaas paataal.
Naam is the Support of the Akashic ethers (skies) and the nether regions.
Naam ni Tegemezo ya Akashic ether (anga) na maeneo ya chini ya dunia.

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥
naam kay Dhaaray sagal aakaar.
Naam is the Support of all bodies. (all forms of life)
Naam ni Tegemezo ya miili yote. (miundo yote ya uhai)

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ॥
naam kay Dhaaray puree-aa sabh bhavan.
Naam is the Support of all the worlds and realms.
Naam ni Tegemezo ya dunia zote na milki yote.

ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗਿ ਉਧਰੇ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰਵਨ ॥
naam kai sang uDhray sun sarvan.
By meditating and listening to God’s name, many have been saved from vices.
Kwa kutafakari na kusikiza Jina la Mungu, wengi wamekombolewa kutoka dhambi.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਨੈ ਨਾਮਿ ਲਾਏ ॥
kar kirpaa jis aapnai naam laa-ay.
Those whom God attaches to His Name by His grace
Wale amabo Mungu anaambatisha kwa Jina lake kwa neema yake

ਨਾਨਕ ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨੁ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥੫॥
naanak cha-uthay pad meh so jan gat paa-ay. ||5||
O’ Nanak, in the fourth state, those humble servants attain liberation. (from thecycle of birth and death) ||5||
Ee Nanak, katika hali ya nne, watumishi hao wanyenyekevu wanafikia ukombozi. (kutoka mzunguko wa kuzaliwa na kufa)

ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥
roop sat jaa kaa sat asthaan.
Whose form is eternal and whose seat of power is eternal,
Yule ambaye muundo wake ni wa milele na ambaye kiti chake cha enzi ni cha milele,

ਪੁਰਖੁ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪਰਧਾਨੁ ॥
purakh sat kayval parDhaan.
is all-pervading Eternal Being and is supreme.
Ndiye Kiumbe wa Milele anayeenea kote na ni mkuu.

ਕਰਤੂਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥
kartoot sat sat jaa kee banee. sat purakh sabh maahi samaanee.
That True all-pervading God whose deeds are true and true is His word, is permeating all.
Mungu huyo wa Kweli anayeenea kote ambaye vitendo vyake ni vya kweli na neno lake ni la kweli, anapenyeza vyote.

ਸਤਿ ਕਰਮੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿ ॥
sat karam jaa kee rachnaa sat.
His creation is true and true are His actions.
Uumbaji wake ni wa kweli na vitendo vyake ni vya kweli.

ਮੂਲੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਉਤਪਤਿ ॥
mool sat sat utpat.
His root (beginning) is existentially true, and true is what originates from it.
Mzizi wake (mwanzo) ni wa kweli kwa kuwepo, na cha kweli ni kile ambacho kinaasilia kutoka kwake.

ਸਤਿ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ॥
sat karnee nirmal nirmalee.
His abiding will is purest of the pure.
Mapenzi yake yanayodumu ni safi kabisa.

ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸਹਿ ਸਭ ਭਲੀ ॥
jisahi bujhaa-ay tiseh sabh bhalee.
All goes well for the one, whom God enables to know His Will.
Vyote vinamuendea vizuri yule, ambaye Mungu anawezesha kujua Mapenzi yake.

ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥
sat naam parabh kaa sukh-daa-ee.
The everlasting Naam is the Giver of peace.
Naam inayodumu milele ndiyo Mpaji wa amani.

ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਸਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ॥੬॥
bisvaas sat naanak gur tay paa-ee. ||6||
O’ Nanak, this faith is obtained only through the Guru. ||6||
Ee Nanak, imani hii inapatwa tu kupitia kwa Guru.

ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥
sat bachan saaDhoo updays.
The Teachings and the Instructions of the Guru are true for ever.
Mafundisho na Maelekezo ya Guru ni ya kweli milele.

ਸਤਿ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ ॥
sat tay jan jaa kai ridai parvays.
Those who accept these teachings, also become true. (liberated from the cycles of birth and death)
Wale wanaokubali mafundisho hayo, pia wanakuwa wa kweli. (wanakombolewa kutoka mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਸਤਿ ਨਿਰਤਿ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥
sat nirat boojhai jay ko-ay.
If one comes to realize the depth of God’s love,
Iwapo mtu anakuja kugundua kina cha upendo wa Mungu,

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
naam japat taa kee gat ho-ay.
that person will meditate on Naam and get to a high spiritual state. (and will be out of cycles of birth and death)
mtu huyo atatafakari kuhusu Naam na afikie hali kuu ya kiroho. (na atatoka kwenye mizunguko ya kuzaliwa na kufa)

ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥
aap sat kee-aa sabh sat.
God, Himself is eternal, and all that He has created also does exist. (is not myth)
Mungu, Mwenyewe ni wa milele, na vyote ambavyo ameumba pia vipo. (si hadithi)

ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੀ ਮਿਤਿ ਗਤਿ ॥
aapay jaanai apnee mit gat.
He Himself knows His own worth and limit.
Yeye Mwenyewe anajua thamani na kikomo chake mwenyewe.