Swahili Page 260

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀਆ ਸਾਕਤ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ॥
ha-o ha-o karat bihaanee-aa saakat mugaDh ajaan.
The foolish, ignorant and cynics spend their entire life indulging in their false pride and ego.
Wapumbavu, wajinga na wabeuzi wanatumia maisha yao yote wakijihusisha katika fahari na ubinafsi wao wa uongo.

ੜੜਕਿ ਮੁਏ ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਨ ॥੧॥
rharhak mu-ay ji-o tarikhaavaNt naanak kirat kamaan. ||1||
O’ Nanak, as the result of their deeds done under ego, they spiritually die suffering in agony like thirsty a person dies without water ||1||
Ee Nanak, kutokana na vitendo vyao vilivyotendwa kwa ubinafsi, wanakufa kiroho wakiteseka kwa uchungu kama mtu mwenye kiu anayekufa bila maji

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ੜਾੜਾ ੜਾੜਿ ਮਿਟੈ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ॥
rhaarhaa rhaarh mitai sang saaDhoo.
Rarra: Inner Conflicts arising from ego are eliminated in the company of the holy
Rarra: mizozano ya ndani inayotokea kwa ubinafsi inaondolewa katika uandamano wa watakatifu

ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਤੁ ਨਾਮ ਅਰਾਧੂ ॥
karam Dharam tat naam araaDhoo.
Meditation on Naam with loving devotion is the essence of all religious deeds.
Kutafakari kwa Naam kwa kujitolea kwa upendo ndiko kiini cha vitendo vyote vya kidini.

ਰੂੜੋ ਜਿਹ ਬਸਿਓ ਰਿਦ ਮਾਹੀ ॥
roorho jih basi-o rid maahee.
In whose heart comes to dwell the beautiful God,
Yule ambaye Mungu mzuri anakuja kuishi moyoni mwake.

ਉਆ ਕੀ ੜਾੜਿ ਮਿਟਤ ਬਿਨਸਾਹੀ ॥
u-aa kee rhaarh mitat binsaahee.
his conflict arising out of ego ceases to exist.
Mzozo wake unaotokana na ubinafsi unatokomea.

ੜਾੜਿ ਕਰਤ ਸਾਕਤ ਗਾਵਾਰਾ ॥
rhaarh karat saakat gaavaaraa.
Only those foolish and faithless cynics indulge in strife and jealousy,
Ni wale wabeuzi wapumbavu na wasio na imani pekee wanaojihusisha katika ugomvi na uchoyo.

ਜੇਹ ਹੀਐ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਿਕਾਰਾ ॥
jayh hee-ai ahaN-buDh bikaaraa.
in whose heart is self-conceit and evil.
Yule ambaye moyoni mwake kuna majivuno binafsi na maovu.

ੜਾੜਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ੜਾੜਿ ਮਿਟਾਈ ॥
rhaarhaa gurmukh rhaarh mitaa-ee.
Those who have erased their egotistical conflicts by following the Guru’s teachings.
Wale ambao wamefuta mizozo yao yenye ubinafsi kwa kufuata mafundisho ya Guru

ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਈ ॥੪੭॥
nimakh maahi naanak samjhaa-ee. ||47||
O’ Nanak, the Guru makes them aware of the spiritual bliss in an instant. ||47||
Ee Nanak, Guru anawafanya wafahamu raha tele ya kiroho wakati huo huo.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਓਟ ਗਹੁ ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਤਿਆਗੁ ॥
saaDhoo kee man ot gahu ukat si-aanap ti-aag.
O’ my mind, give up your clever arguments and seek the refuge of the Guru.
Ee akili yangu, kata tamaa ya mabishano yako yenye uwerevu na utafute kimbilio cha Guru.

ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਜਿਹ ਮਨਿ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ॥੧॥
gur deekhi-aa jih man basai naanak mastak bhaag. ||1||
O’ Nanak, one in whose mind resides the Guru’s teachings, consider that this person has good preordained destiny. ||1||
Ee Nanak, yule ambaye akilini mwake mnaishi mafundisho ya Guru, fikiria mtu huyo kuwa na hatima nzuri iliyoagiziwa mapema.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਸਸਾ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਅਬ ਹਾਰੇ ॥
sasaa saran paray ab haaray.
Sassa:O’ God, after getting tired of trying other means, we have now surrendered myself to your protection
Sassa: Ee Mungu, baada ya kuchoka kwa kujaribu mbinu nyingine, sasa tumejisalimisha kwa ulinzi wako.

ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੂਕਾਰੇ ॥
saastar simrit bayd pookaaray.
All the scriptures, like the Shastras, the Smritis and the Vedas proclaim this.
Maandiko yote, kama Shastras, Smritis na Vedas yanatangaza haya.

ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥
soDhat soDhat soDh beechaaraa.
After carefully reflecting again and again I have come to the conclusion,
Baada ya kufikiria kwa makini tena na tena nimefikia hitimisho hii,

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥
bin har bhajan nahee chhutkaaraa.
that without meditating on God, there can be no emancipation from ego.
Kwamba bila kutafakari kuhusu Mungu, hakuwezi kuwa na ukombozi kutoka ubinafsi.

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਮ ਭੂਲਨਹਾਰੇ ॥
saas saas ham bhoolanhaaray.
We make mistakes with each and every breath.
Tunafanya makosa kila wakati.

ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਗਨਤ ਅਪਾਰੇ ॥
tum samrath agnat apaaray.
O’ God, You are all powerful, infinite and Master of countless virtues.
Ee Mungu, Wewe una nguvu zote, huna mwisho nawe ni Bwana wa fadhila zisizohesabika.

ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੁ ਦਇਆਲਾ ॥
saran paray kee raakh da-i-aalaa.
O’ merciful Master, we have sought Your shelter, please save our honor.
Ee Bwana mwenye huruma, tumetafuta kificho chako, tafadhali hifadhi heshima yetu.

ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੪੮॥
naanak tumray baal gupaalaa. ||48||
O’ God, we are Your children, says Nanak. ||48||
Ee Mungu, sisi ni wana wako, asema Nanak.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗ ॥
khudee mitee tab sukh bha-ay man tan bha-ay arog.
When ego was removed, peace prevailed and the mind and body became healthy.
Wakati ubinafsi uliondolewa, amani ilidumu na akili na mwili ukawa wenye afya.

ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਆਇਆ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥੧॥
naanak daristee aa-i-aa ustat karnai jog. ||1||
O’ Nanak, then the praiseworthy God became visible everywhere. ||1||
Ee Nanak, kisha Mungu anayestahili sifa akawa anaonekana kila mahali.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਖਖਾ ਖਰਾ ਸਰਾਹਉ ਤਾਹੂ ॥
khakhaa kharaa saraaha-o taahoo.
Khakha: I truly praise the God with all my heart,
Khakha: Kwa kweli nasifu Mungu kwa moyo wangu wote,

ਜੋ ਖਿਨ ਮਹਿ ਊਨੇ ਸੁਭਰ ਭਰਾਹੂ ॥
jo khin meh oonay subhar bharaahoo.
who, in an instant, fills to the brim the virtueless hearts with virtues.
Ambaye, papo hapo, anajaza na fadhila hadi pomoni moyo usio na fadhila.

ਖਰਾ ਨਿਮਾਨਾ ਹੋਤ ਪਰਾਨੀ ॥
kharaa nimaanaa hot paraanee.
When a person becomes totally humble,
Wakati mtu anakuwa mnyenyekevu kabisa,

ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥
an-din jaapai parabh nirbaanee.
then he always meditates on God who is free from the affects of Maya.
Basi daima anatafakari kuhusu Mungu ambaye yupo huru kutoka athari za Maya.

ਭਾਵੈ ਖਸਮ ਤ ਉਆ ਸੁਖੁ ਦੇਤਾ ॥
bhaavai khasam ta u-aa sukh daytaa.
And he becomes pleasing to the Master-God who then grants him bliss.
Na anakuwa wa kupendeza kwa Bwana-Mungu ambaye kisha anaruzuku kwake raha tele.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਐਸੋ ਆਗਨਤਾ ॥
paarbarahm aiso aagnataa.
Such is the limitless Supreme God,
Ndivyo alivyo Mungu Mkuu asiye na kikomo.

ਅਸੰਖ ਖਤੇ ਖਿਨ ਬਖਸਨਹਾਰਾ ॥
asaNkh khatay khin bakhsanhaaraa.
He forgives our countless sins in an instant.
Yeye anasamehe dhambi zetu zisizohesabika papo hapo.

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਰਾ ॥੪੯॥
naanak saahib sadaa da-i-aaraa. ||49||
O’ Nanak, the Master-God is merciful forever. ||49||
Ee Nanak, Bwana-Mungu ni mwenye huruma milele.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਸਤਿ ਕਹਉ ਸੁਨਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਰਨਿ ਪਰਹੁ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
sat kaha-o sun man mayray saran parahu har raa-ay.
Listen O’ mind, I am telling you the plain truth; surrender yourself to the protection of the Sovereign God.
Sikiliza Ee akili, ninakuambia ukweli dhahiri; jisalimishe kwa ulinzi wa Mungu Mwenyezi.

ਉਕਤਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਨਾਨਕ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੧॥
ukat si-aanap sagal ti-aag naanak la-ay samaa-ay. ||1||
O’ Nanak, shed all your cleverness and argumentation, the merciful God will merge you into Himself. ||1||
Ee Nanak, ondoa uwerevu na ubishano wako wote, Mungu mwenye huruma atakuunganisha naye Mwenyewe.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਸਸਾ ਸਿਆਨਪ ਛਾਡੁ ਇਆਨਾ ॥
sasaa si-aanap chhaad i-aanaa.
Sassa, an alphabet: O’ my ignorant min, forsake all your cleverness.
Sassa, alfabeti: ee akili yangu mjinga, achana na ujanja wako wote.

ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮਿ ਨ ਪ੍ਰਭੁ ਪਤੀਆਨਾ ॥
hikmat hukam na parabh patee-aanaa.
God is not pleased with clever tricks and commands.
Mungu hapendezwi na hila na amri za ujanja.

ਸਹਸ ਭਾਤਿ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥
sahas bhaat karahi chaturaa-ee.
You may practice a thousand forms of cleverness,
Unaweza kutenda maelfu ya miundo ya ujanja,

ਸੰਗਿ ਤੁਹਾਰੈ ਏਕ ਨ ਜਾਈ ॥
sang tuhaarai ayk na jaa-ee.
but not even one will go along with you in the end.
Lakini hakuna hata moja itaambatana nawe mwishowe.

ਸੋਊ ਸੋਊ ਜਪਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ॥
so-oo so-oo jap din raatee.
Day and night keep meditating on God’s Name,
Mchana na usiku endelea kutafakari kuhusu Jina la Mungu,

ਰੇ ਜੀਅ ਚਲੈ ਤੁਹਾਰੈ ਸਾਥੀ ॥
ray jee-a chalai tuhaarai saathee.
O’ my mind, Naam alone would go along with you.
Ee akili yangu, Naam pekee itaambatana na wewe.

ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਲਾਵੈ ਜਿਹ ਆਪੈ ॥
saaDh sayvaa laavai jih aapai.
One whom God Himself assigns to the teachings of the Guru.
Yule ambaye Mungu Mwenyewe anateua kwa mafundisho ya Guru.

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਦੂਖੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥੫੦॥
naanak taa ka-o dookh na bi-aapai. ||50||
O’ Nanak, he suffers no pain or sorrow. ||50||
Ee Nanak, yeye hateseki uchungu wala huzuni yoyote.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਨਾ ਮਨਿ ਵੂਠੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
har har mukh tay bolnaa man voothai sukh ho-ay.
When God comes to enshrine in the heart by repeatedly uttering His Name then spiritual bliss is attained.
Wakati Mungu anakuja kuthaminiwa moyoni kwa kutamka Jina lake tena na tena basi raha tele inapatwa.

ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਸੋਇ ॥੧॥
naanak sabh meh rav rahi-aa thaan thanantar so-ay. ||1||
O’ Nanak, God is pervading all hearts, all places and interspaces. ||1||
Ee Nanak, Mungu anaenea katika kila moyo, mahali pote na maeneo yote ya kati.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਹੇਰਉ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਗਲ ਕੈ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ॥
hayra-o ghat ghat sagal kai poor rahay bhagvaan.
I see that God is pervading in each and every heart.
Mimi naona kwamba Mungu anaena katika kila moyo.

ਹੋਵਤ ਆਏ ਸਦ ਸਦੀਵ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ॥
hovat aa-ay sad sadeev dukh bhanjan gur gi-aan.
The Guru’s teachings reveals this knowledge that God, the destroyer of sorrows, has been there forever.
Mafundisho ya Guru yanadhihirisha maarifa haya kwamba Mungu, mwangamizi wa huzuni amekuwepo milele.

ਹਉ ਛੁਟਕੈ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਤਿਹ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਹ ਆਪਿ ॥
ha-o chhutkai ho-ay anand tih ha-o naahee tah aap.
Bliss is attained by eradicating ego; where there is no ego, God Himself is there.
Raha tele inapatwa kwa kuondoa ubinafsi; mahali ambapo hakuna ubinafsi, Mungu Mwenyewe yupo hapo.

ਹਤੇ ਦੂਖ ਜਨਮਹ ਮਰਨ ਸੰਤਸੰਗ ਪਰਤਾਪ ॥
hatay dookh janmah maran satsang partaap.
By the blessing of the company of the saints the pain of birth and death ends.
Kwa baraka ya uandamano wa watakatifu uchungu wa kuzaliwa na kufa unakwisha.

ਹਿਤ ਕਰਿ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਦਇਆਲਾ ॥
hit kar naam darirhai da-i-aalaa.
One who lovingly enshrines the Name of the Merciful God within his heart,
Yule ambaye anathamini kwa upendo Jina la Mungu mwenye huruma moyoni mwake,

ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾਲਾ ॥
santeh sang hot kirpaalaa.
and dwells in the holy congregation; God bestows mercy on him.
Na kuishi katika ushirika takatifu; Mungu anatawaza huruma kwake.