Swahili Page 256

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਠਠਾ ਮਨੂਆ ਠਾਹਹਿ ਨਾਹੀ ॥
thathaa manoo-aa thaaheh naahee.
Thatha (alphabet): Those people do not hurt anyone’s feelings,
Thatha (alfabeti): Wale watu ambao hawaumizi wengine kihisia,

ਜੋ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਏਕਹਿ ਲਪਟਾਹੀ ॥
jo sagal ti-aag aykeh laptaahee.
who abandon all worldly attachments and remain attuned to God alone.
Wanaojitenga na viambatisho vyote vya kidunia na wanabaki wamemakinikia Mungu pekee.

ਠਹਕਿ ਠਹਕਿ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ਮੂਏ ॥
thahak thahak maa-i-aa sang moo-ay.
Those who always clash with others for the sake of Maya are spiritually dead;
Wale ambao daima wanazozana na wengine kwa ajili ya Maya wamekufa kiroho;

ਉਆ ਕੈ ਕੁਸਲ ਨ ਕਤਹੂ ਹੂਏ ॥
u-aa kai kusal na kathoo hoo-ay.
they never experience true peace.
Kamwe hawahisi amani ya kweli.

ਠਾਂਢਿ ਪਰੀ ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਬਸਿਆ ॥
thaaNdh paree santeh sang basi-aa.
Calmness prevails in the mind of the one who dwells in the company of saints,
Utulivu unadumu akilini mwa yule anayeishi katika uandamano wa watakatifu,

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਜੀਅ ਰਸਿਆ ॥
amrit naam tahaa jee-a rasi-aa.
his soul remain immersed in the ambrosial nectar of Naam.
Akili yake inabaki imevamakatika nekta ya ambrosia ya Naam.

ਠਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਜੋ ਜਨੁ ਭਾਇਆ ॥
thaakur apunay jo jan bhaa-i-aa.
The devotee who becomes pleasing to his Master-God,
Mtawa anayekuwa wa kupendeza kwa Bwana-Mungu wake,

ਨਾਨਕ ਉਆ ਕਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥੨੮॥
naanak u-aa kaa man seetlaa-i-aa. ||28||
O’ Nanak, the mind of that devotee remains tranquil. ||28||
Ee Nanak, akili ya mtawa huyo inabaki tulivu.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਡੰਡਉਤਿ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ॥
dand-ut bandan anik baar sarab kalaa samrath.
O’ the all-powerful God, in total humility I repeatedly bow before You.
Ee Mungu mwenye nguvu zote, kwa unyenyekevu kamili ninasujudu tena na tena mbele yako Wewe.

ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਿ ਹਥ ॥੧॥
dolan tay raakho parabhoo naanak day kar hath. ||1||
O’ Nanak, pray to God: Please save me from wavering by extending Your support. ||1||
Ee Nanak, omba kwa Mungu: Tafadhali niokoe kutoka kuyumba yumba kwa kunyoosha tegemezo yako.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਡਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹੁ ਨਹੀ ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਹ ਜਾਨੁ ॥
dadaa dayraa ih nahee jah dayraa tah jaan.
Dada, an alphabet: this world is not your permanent abode. Recognize that place which truly is your permanent abode.
Dada, alfabeti: dunia hii siyo makao yako ya kudumu. Tambua mahali hapo ambapo kwa kweli ni makao yako ya kudumu.

ਉਆ ਡੇਰਾ ਕਾ ਸੰਜਮੋ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨੁ ॥
u-aa dayraa kaa sanjamo gur kai sabad pachhaan.
By reflecting on the Guru’s word, acquaint yourself with the code of discipline of that abode.
Kwa kutafakari kuhusu neno la Guru, jifahamishe kanuni za nidhamu ya makao hayo.

ਇਆ ਡੇਰਾ ਕਉ ਸ੍ਰਮੁ ਕਰਿ ਘਾਲੈ ॥
i-aa dayraa ka-o saram kar ghaalai.
One puts so much effort into the worldly abode,
Mtu anaweka bidii nyingi mno katika makao ya kidunia,

ਜਾ ਕਾ ਤਸੂ ਨਹੀ ਸੰਗਿ ਚਾਲੈ ॥
jaa kaa tasoo nahee sang chaalai.
from which not an iota will accompany him after death.
ambayo kutoka kwake hakuna chochote kitaambatana naye baada ya kifo.

ਉਆ ਡੇਰਾ ਕੀ ਸੋ ਮਿਤਿ ਜਾਨੈ ॥
u-aa dayraa kee so mit jaanai.
The worth of the truly permanent abode is known only to the one,
Thamana ya makao ambayo kwa kweli ni ya kudumu inajulikana tu na yule,

ਜਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ ॥
jaa ka-o darisat pooran bhagvaanai.
upon whom is the grace of the perfect God.
Ambaye neema ya Mungu kamili ipo kwake.

ਡੇਰਾ ਨਿਹਚਲੁ ਸਚੁ ਸਾਧਸੰਗ ਪਾਇਆ ॥
dayraa nihchal sach saaDhsang paa-i-aa.
By joining the holy congregation, those who attain that imperishable abode,
Kwa kujiunga na ushirika takatifu, wale wanaopata makao haya ambayo hayaharibiki,

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਹ ਡੋਲਾਇਆ ॥੨੯॥
naanak tay jan nah dolaa-i-aa. ||29||
O’ Nanak, those devotees never waver on account of worldly abode. ||29||
Ee Nanak, watawa hao kamwe hawayumbi kwa ajili ya makao ya kidunia.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਢਾਹਨ ਲਾਗੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਿਨਹਿ ਨ ਘਾਲਿਓ ਬੰਧ ॥
dhaahan laagay Dharam raa-ay kineh na ghaali-o banDh.
When the righteous judge begins to destroy someone, none can put a stop to it.
Wakati hakimu wa haki anaanza kuangamiza mtu, hakuna mtu anaweza kukusitisha.

ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਜਪਿ ਹਰੀ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਨਬੰਧ ॥੧॥
naanak ubray jap haree saaDhsang san-banDh. ||1||
O’ Nanak, those who meditate on God in the holy congregation are saved from the vices. ||1||
Ee Nanak, wale wanaotafakari kuhusu Mungu katika ushirika takatifu wanaokolewa kutoka dhambi.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਢਢਾ ਢੂਢਤ ਕਹ ਫਿਰਹੁ ਢੂਢਨੁ ਇਆ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
dhadhaa dhoodhat kah firahu dhoodhan i-aa man maahi.
Dhadha: Where are you wandering? Look for God in your own mind.
Dhadha: Wewe unazurura wapi? Tafuta Mungu akilini mwako.

ਸੰਗਿ ਤੁਹਾਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਬਸੈ ਬਨੁ ਬਨੁ ਕਹਾ ਫਿਰਾਹਿ ॥
sang tuhaarai parabh basai ban ban kahaa firaahi.
God is dwelling within you, so why are you searching for Him from forest to forest?
Mungu anaishi ndani mwako, hivyo kwa nini unamtafuta Yeye kutoka nyika hadi nyika?

ਢੇਰੀ ਢਾਹਹੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਿਕਰਾਲ ॥
dhayree Dhahhu saaDhsang ahaN-buDh bikraal.
Join the holy congregation and demolish the pile of your dreadful arrogance.
Jiunge na ushirika takatifu na ubomoe mrundo wa kiburi chako cha kutisha.

ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਜੇ ਬਸਹੁ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥
sukh paavhu sehjay bashu darsan daykh nihaal.
You would attain peace and equipoise and would be delighted upon realizing the sight of God.
Utapata amani na usawa na utafurahia punde tu unapogundua mwono wa Mungu.

ਢੇਰੀ ਜਾਮੈ ਜਮਿ ਮਰੈ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਦੁਖ ਪਾਇ ॥
dhayree jaamai jam marai garabh jon dukh paa-ay.
It is because of this load of ego that one suffers through the rounds of birth and death.
Ni kwa sababu ya mzigo huu wa ubinafsi ambapo mtu anateseka kupitia mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪਟਤ ਰਹੈ ਹਉ ਹਉ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
moh magan laptat rahai ha-o ha-o aavai jaa-ay.
Engrossed in emotional attachment, because of self-conceit one continues in the cycle of birth and death.
Akivama katika kiambatisho cha kihisia, kwa sababu ya majivuno binafsi mtu anaendelea katika mzunguko wa kuzaliwa na kufa.

ਢਹਤ ਢਹਤ ਅਬ ਢਹਿ ਪਰੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਸਰਨਾਇ ॥
dhahat dhahat ab dheh paray saaDh janaa sarnaa-ay.
Slowly and steadily, those who come to the refuge of the Guru and totally surrender themselves,
Polepole na kwa uthabiti, wale wanaokuja kwenye kimbilio cha Guru wanajisalimisha kikamilifu.

ਦੁਖ ਕੇ ਫਾਹੇ ਕਾਟਿਆ ਨਾਨਕ ਲੀਏ ਸਮਾਇ ॥੩੦॥
dukh kay faahay kaati-aa naanak lee-ay samaa-ay.||30||
their sufferings end and O’ Nanak, God unites them with Himself. ||30||
Mateso yao yanatamatika na Ee Nanak, Mungu anawaunganisha naye Mwenyewe.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿਦ ਭਜਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ॥
jah saaDhoo gobid bhajan keertan naanak neet.
O’ Nanak, where the saints always meditate and sing the praises of God,
Ee Nanak, mahali ambapo watakatifu daima wanatafakari na kuimba sifa za Mungu,

ਣਾ ਹਉ ਣਾ ਤੂੰ ਣਹ ਛੁਟਹਿ ਨਿਕਟਿ ਨ ਜਾਈਅਹੁ ਦੂਤ ॥੧॥
naa ha-o naa tooN nah chhuteh nikat na jaa-ee-ahu doot. ||1||
the righteous judge warnes the demons of death never to go near that place. If you ever go there, then neither you nor I shall escape punishment.||1||
hakimu mwenye haki anaonya mapepo wa kifo wasikaribie mahali hapo. Iwapo uende mahali hapo, basi sio mimi wala wewe ambaye ataepuka adhabu.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਣਾਣਾ ਰਣ ਤੇ ਸੀਝੀਐ ਆਤਮ ਜੀਤੈ ਕੋਇ ॥
naanaa ran tay seejhee-ai aatam jeetai ko-ay.
Nanna: That devotee alone wins the battle of life who wins over self-conceit.
Nanna: Mtawa huyo pekee anashinda vita ya maisha ambaye anashinda dhidi ya majivuno binafsi.

ਹਉਮੈ ਅਨ ਸਿਉ ਲਰਿ ਮਰੈ ਸੋ ਸੋਭਾ ਦੂ ਹੋਇ ॥
ha-umai an si-o lar marai so sobhaa doo ho-ay.
One who destroys his self-conceit while fighting against ego and duality becomes a renowned warrior.
Yule anayeangamiza majivuno yake binafsi wakati anapigana dhidi ya ubinafsi na uwili anakuwa shujaa maarufu.

ਮਣੀ ਮਿਟਾਇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ ॥
manee mitaa-ay jeevat marai gur pooray updays.
Following the perfect Guru’s teachings, the person who eradicates his ego and remains unattached to the worldly distractions while still living,
Kwa kufuata mafundisho ya Guru kamili, mtu anayeangamiza ubinafsi wake na anabaki amejitenga na vikengeusha-fikira vya kidunia wakati bado wanaishi,

ਮਨੂਆ ਜੀਤੈ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਤਿਹ ਸੂਰਤਣ ਵੇਸ ॥
manoo-aa jeetai har milai tih soortan vays.
conquers his mind like a warrior and realizes God.
Anatawala akili yake kama shujaa na kumgundua Mungu.

ਣਾ ਕੋ ਜਾਣੈ ਆਪਣੋ ਏਕਹਿ ਟੇਕ ਅਧਾਰ ॥
naa ko jaanai aapno aykeh tayk aDhaar.
One who deems God as his only support and considers no one else as his own.
Yule anayedhani Mungu kuwa tegemezo yake ya pekee na hafikirii mwengine kuwa wake mwenyewe.

ਰੈਣਿ ਦਿਣਸੁ ਸਿਮਰਤ ਰਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰ ॥
rain dinas simrat rahai so parabh purakh apaar.
He always meditates on the Infinite God.
Daima anatafakari kuhusu Mungu asiye na mwisho.

ਰੇਣ ਸਗਲ ਇਆ ਮਨੁ ਕਰੈ ਏਊ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
rayn sagal i-aa man karai ay-oo karam kamaa-ay.
He becomes so humble that he considers himself as the dust of all; one who does this,
Yeye anakuwa mnyenyekevu mno hadi anajifikiria kuwa mchanga wa kila mtu; yule anayefanya hivi,

ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ ॥੩੧॥
hukmai boojhai sadaa sukh naanak likhi-aa paa-ay. ||31||
understands the will of God. O’ Nanak, he attains everlasting peace as per his preordained destiny. ||31||
anaelewa mapenzi ya Mungu. Ee Nanak, anapata amani ya kudumu kulingana na hatima yake iliyoagiziwa mapema.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ ਮੋਹਿ ॥
tan man Dhan arpa-o tisai parabhoo milaavai mohi.
I would dedicate my body, mind and wealth to the one through whom I can realize God.
Ningeweka wakfu mwili, akili na utajiri wangu kwa yule ambaye kumpitia naweza kumgundua Mungu.

ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਕਾਟੀਐ ਚੂਕੈ ਜਮ ਕੀ ਜੋਹ ॥੧॥
naanak bharam bha-o kaatee-ai chookai jam kee joh. ||1||
O’ Nanak, all our doubt and fear is erased and even the fear of death goes away upon realizing God. ||1||
Ee Nanak, shaka na hofu yetu yote na hata hofu ya kifo inaondoka baada ya kumgundua Mungu.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਤਤਾ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗੋਬਿਦ ਰਾਇ ॥
tataa taa si-o pareet kar gun niDh gobid raa-ay.
Tatta, an alphabet: Embrace love for the sovereign God, the treasure of virtues.
Tatta, alfabeti: Kumbatia upendo wa Mungu mwenyezi, hazina ya fadhila.

ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਮਨ ਬਾਛਤੇ ਤਪਤਿ ਤੁਹਾਰੀ ਜਾਇ ॥
fal paavahi man baachh-tay tapat tuhaaree jaa-ay.
You would attain the fruits of your mind’s desires and your yearning for the worldly possessions would go away.
Utapata matokeo mazuri ya hamu za akili yako na tamaa yako ya mali ya kidunia itaondoka.

error: Content is protected !!