Swahili Page 255

ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਭਗਵੰਤਾ ॥
apnee kirpaa karahu bhagvanta.
please bestow such a mercy of Yours, O’ God.
Tafadhali tawaza huruma kama hiyo yako, Ee Mungu.

ਛਾਡਿ ਸਿਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥
chhaad si-aanap baho chaturaa-ee.
O’ my mind, give up your excessive cleverness,
Ee akili yangu, achana na uwerevu wako wa kupita kiasi,

ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ ॥
santan kee man tayk tikaa-ee.
and lean on the support of the Saints.
Na uegemee tegemezo ya Watakatifu.

ਛਾਰੁ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥
chhaar kee putree param gat paa-ee.
Even a helpless person (who is like a puppet of clay) can attain the supreme spiritual status,
Hata mtu mnyonge (ambaye ni kama kikaragosi wa udongo) anaweza kupata hadhi kuu ya kiroho,

ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ॥੨੩॥
naanak jaa ka-o sant sahaa-ee. ||23||
with the help and support of the Guru, says Nanak. ||23||.
Kwa msaada na tegemezo ya Guru, asema Nanak.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਜੋਰ ਜੁਲਮ ਫੂਲਹਿ ਘਨੋ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਬਿਕਾਰ ॥
jor julam fooleh ghano kaachee dayh bikaar.
Those who feel proud of practicing oppression and tyranny, their perishable body is wasted in vain.
Wale wanaohisi fahari kwa unyanyasaji na ubabe, mwili wao usiodumu unaharibiwa bure.

ਅਹੰਬੁਧਿ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਛੁਟਾਰ ॥੧॥
ahaN-buDh banDhan paray naanak naam chhutaar. ||1||
O’ Nanak, they are bound by their egotistical intellect; they can be liberated from these bonds only by meditating on Naam. ||1||
Ee Nanak, wanafungwa kwa akili yao yenye ubinafsi; wanaweza kukombolewa tu kutoka vifungo hivi kwa kutafakari kuhusu Naam.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਜਜਾ ਜਾਨੈ ਹਉ ਕਛੁ ਹੂਆ ॥
jajaa jaanai ha-o kachh hoo-aa.
Jajja, (an alphabet): Anyone who thinks that he has achieved greatness,
Jajja, (alfabeti): Mtu yeyote anayedhani amefanikisha ukuu,

ਬਾਧਿਓ ਜਿਉ ਨਲਿਨੀ ਭ੍ਰਮਿ ਸੂਆ ॥
baaDhi-o ji-o nalinee bharam soo-aa.
is caught like a parrot in a trap of illusion.
Ananaswa kama kasuku kwenye mtego wa njozi.

ਜਉ ਜਾਨੈ ਹਉ ਭਗਤੁ ਗਿਆਨੀ ॥
ja-o jaanai ha-o bhagat gi-aanee.
When an egotistical believes that he has become a saint and spiritually wise,
Wakati mtu mwenye ubinafsi anaamini kwamba amekuwa mtakatifu na mwenye hekima ya kiroho,

ਆਗੈ ਠਾਕੁਰਿ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀ ॥
aagai thaakur til nahee maanee.
in the world hereafter, God shall have no regard for this kind of ego.
Katika dunia itakayofuata, Mungu hatakuwa na kuzingatia kwokwote kwa aina hii ya ubinafsi.

ਜਉ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਥਨੀ ਕਰਤਾ ॥
ja-o jaanai mai kathnee kartaa.
When this egotistical person considers himself to be a preacher,
Wakati mtu huyo mwenye ubinafsi anajifikiria kuwa mhubiri,

ਬਿਆਪਾਰੀ ਬਸੁਧਾ ਜਿਉ ਫਿਰਤਾ ॥
bi-aapaaree basuDhaa ji-o firtaa.
he merely roams through the world like a peddler without any spiritual gain.
Anaranda-randa kote duniani kama mchuuzi bila faida yoyote ya kiroho.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਿਹ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੇ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨੪॥
saaDhsang jih ha-umai maaree.naanak taa ka-o milay muraaree. ||24||
O’ Nanak, he who eradicates his ego in the holy congregation, realizes God. ||24||
Ee Nanak, yule anayeondoa ubinafsi wake katika ushirika takatifu, anagundua Mungu.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਝਾਲਾਘੇ ਉਠਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧਿ ॥
jhaalaaghay uth naam jap nis baasur aaraaDh.
O’ my friend wake up early in the morning and meditate on Naam with loving devotion; not only that, remember Him day and night.
Ee rafiki wangu rauka asubuhi mapema na utafakari kuhusu Naam kwa ujitoaji wa upendo; si hayo tu, mkumbuke Yeye mchana na usiku.

ਕਾਰ੍ਹਾ ਤੁਝੈ ਨ ਬਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਧਿ ॥੧॥
kaarHaa tujhai na bi-aapa-ee naanak mitai upaaDh. ||1||
O’ Nanak, no anxiety will afflict you and your misfortune shall vanish. ||1||
Ee Nanak, hakuna wasiwasi utakuathiri na msiba wako utapotea.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਝਝਾ ਝੂਰਨੁ ਮਿਟੈ ਤੁਮਾਰੋ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਰਿ ਬਿਉਹਾਰੋ ॥
jhajhaa jhooran mitai tumaaro. raam naam si-o kar bi-uhaaro.
Jhajha, (alphabet): Lovingly meditate on God’s Name, all your worries will end.
Jhajha, (alfabeti) Tafakari kwa upendo kuhusu Jina la Mungu, wasiwasi wako wote unakwisha.

ਝੂਰਤ ਝੂਰਤ ਸਾਕਤ ਮੂਆ ॥
jhoorat jhoorat saakat moo-aa.
The faithless cynic entangled in anxieties remains spiritually dead,
Mbeuzi asiye na imani anayenaswa katika wasiwasi wake anabaki amekufa kiroho.

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਹੋਤ ਭਾਉ ਬੀਆ ॥
jaa kai ridai hot bhaa-o bee-aa.
because his heart is filled with the love of Maya.
Kwa sababu moyo wake umejawa na upendo wa Maya.

ਝਰਹਿ ਕਸੰਮਲ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਮਨੂਆ ॥
jhareh kasamal paap tayray manoo-aa.
O’ my brother, all vices and the thoughts of sin from your mind would vanish,
Ee ndugu yangu, maovu na fikira zote za dhambi zitapotea kutoka akili yako,

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੰਤਸੰਗਿ ਸੁਨੂਆ ॥
amrit kathaa satsang sunoo-aa.
by listening to the ambrosial praises of God in the holy congregation.
Kwa kusikiza sifa zenye ambrosia za Mungu katika ushirika takatifu.

ਝਰਹਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦ੍ਰੁਸਟਾਈ ॥
jhareh kaam kroDh darustaa-ee.
The mind of that person is purged of lust, anger and evil nature,
Akili ya mtu huyo inasafishwa kutokana na ukware, hasira na silika mbovu,

ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੁਸਾਈ ॥੨੫॥
naanak jaa ka-o kirpaa gusaa-ee. ||25||
upon whom is the grace of God, says Nanak. ||25||
ambaye neema ya Mungu ipo kwake, asema Nanak.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਞਤਨ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਅਨਿਕ ਬਿਧਿ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵਹੁ ਮੀਤ ॥
njatan karahu tum anik biDh rahan na paavhu meet.
O’ my friends, you may make countless efforts of different kinds but you cannot stay in this world forever.
Ee marafiki wangu, mnaweza kufanya jitihada zisizohesabika za aina tofauti lakini hamuwezi kukaa duniani humu milele.

ਜੀਵਤ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਜਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥
jeevat rahhu har har bhajahu naanak naam pareet. ||1||
O’ Nanak, you would remain spiritually rejuvenated if you always meditate on God and imbue yourself with His love. ||1||
Ee Nanak, utabaki katika msisimko wa kiroho iwapo unatafakari daima kuhusu Mungu na unajijaza na upendo Wake.

ਪਵੜੀ ॥
pavrhee.
Pauree:

ਞੰਞਾ ਞਾਣਹੁ ਦ੍ਰਿੜੁ ਸਹੀ ਬਿਨਸਿ ਜਾਤ ਏਹ ਹੇਤ ॥
njanjaa njaanaho darirh sahee binas jaat ayh hayt.
Nyanja, (alphabet): Understand this firmly that this worldly love shall perish.
Nyanja, (alfabeti): Elewa hii kwa uthabiti kwamba upendo huu wa kidunia utaangamia.

ਗਣਤੀ ਗਣਉ ਨ ਗਣਿ ਸਕਉ ਊਠਿ ਸਿਧਾਰੇ ਕੇਤ ॥
gantee gana-o na gan saka-o ooth siDhaaray kayt.
Even if I try, I cannot estimate how many have already departed from this world.
Hata iwapo nijaribu, siwezi kukadiria idadi ya wale ambao wamekwisha ondoka kutoka dunia hii.

ਞੋ ਪੇਖਉ ਸੋ ਬਿਨਸਤਉ ਕਾ ਸਿਉ ਕਰੀਐ ਸੰਗੁ ॥
njo paykha-o so binasta-o kaa si-o karee-ai sang.
Whoever I see is perishable; with whom should I associate?
Yeyote ninayeona anaweza kuangamia; ninafaa kuhusiana na nani?

ਞਾਣਹੁ ਇਆ ਬਿਧਿ ਸਹੀ ਚਿਤ ਝੂਠਉ ਮਾਇਆ ਰੰਗੁ ॥
njaanaho i-aa biDh sahee chit jhooth-o maa-i-aa rang.
O’ my mind, realize this truth that the love of Maya is false.
Ee akili yangu, gundua ukweli huu kwamba upendo wa Maya sio wa kweli.

ਞਾਣਤ ਸੋਈ ਸੰਤੁ ਸੁਇ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਕੀਚਿਤ ਭਿੰਨ ॥
njanat so-ee sant su-ay bharam tay keechit bhinn.
He alone knows this and he alone is a saint, whom God has liberated from doubt.
Yeye mwenyewe anajua hii na yeye mwenyewe ni mtakatifu, ambaye Mungu amekomboa kutoka shaka.

ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਤਿਹ ਕਢਹੁ ਜਿਹ ਹੋਵਹੁ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥
anDh koop tay tih kadhahu jih hovhu suparsan.
O’ God, on whom You are totally pleased; You save him from the bottomless well of ignorance.
Ee Mungu, kwa yule ambaye umependezwa naye kabisa; Wewe unamwokoa kutoka kisima cha ujinga kisichokuwa na mwisho.

ਞਾ ਕੈ ਹਾਥਿ ਸਮਰਥ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ॥
njaa kai haath samrath tay kaaran karnai jog.
God, Who is all-powerful and is the cause of causes.
Mungu, ambaye ana nguvu zote na ambaye ni msingi wa misingi yote.

ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਉਸਤਤਿ ਕਰਉ ਞਾਹੂ ਕੀਓ ਸੰਜੋਗ ॥੨੬॥
naanak tih ustat kara-o njahoo kee-o sanjog. ||26||
O’ Nanak, praise that One who by His grace brings this opportunity of singing His praises. ||26||
Ee Nanak, sifu huyo Mmoja ambaye kwa Neema Yake analeta fursa hii ya kuimba sifa Zake.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਾਧ ਸੇਵ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥
tootay banDhan janam maran saaDh sayv sukh paa-ay.
By following the Guru’s teachings, the bonds of Maya, that cast one in the cycle of birth and death, are shattered and one enjoys eternal peace,
Kwa kufuata mafundisho ya Guru, vifungo vya Maya, ambavyo vinatupa mtu katika mzunguko wa kuzaliwa na kufa, vinavunjwa na mtu anafurahia amani ya milele.

ਨਾਨਕ ਮਨਹੁ ਨ ਬੀਸਰੈ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗੋਬਿਦ ਰਾਇ ॥੧॥
naanak manhu na beesrai gun niDh gobid raa-ay. ||1||
by never forsaking the sovereign God, the treasure of virtues, says Nanak. ||1||
kwa kutowahi kuwacha Mungu mwenyezi, ambaye ni hazina ya fadhila, asema Nanak.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਟਹਲ ਕਰਹੁ ਤਉ ਏਕ ਕੀ ਜਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਥਾ ਨ ਕੋਇ ॥
tahal karahu ta-o ayk kee jaa tay baritha na ko-ay.
Meditate only on God; Who never disappoints anyone.
Tafakari tu kuhusu Mungu; Ambaye kamwe hatamaushi yeyote.

ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹੀਐ ਬਸੈ ਜੋ ਚਾਹਹੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥
man tan mukh hee-ai basai jo chaahhu so ho-ay.
If God dwells in your mind, body, heart and on your tongue, then whatever you desire shall happen.
Iwapo Mungu anadumu kwenye akili, mwili, moyo na kwenye ulimi wako, basi chochote unachotaka kitatendeka.

ਟਹਲ ਮਹਲ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ ਜਾ ਕਉ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
tahal mahal taa ka-o milai jaa ka-o saaDh kirpaal.
He alone obtains the opportunity to meditate on God, unto whom the Guru is merciful.
Yeye pekee anapata fursa ya kutafakari kuhusu Mungu, ambaye Guru ni mwenye huruma kwake.

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਤਉ ਬਸੈ ਜਉ ਆਪਨ ਹੋਹਿ ਦਇਆਲ ॥
saaDhoo sangat ta-o basai ja-o aapan hohi da-i-aal.
One resides in the company of saints only when God Himself shows His mercy.
Yule anaishi katika uandamano wa watakatifu wakati tu Mungu mwenyewe anaonyesha huruma yake.

ਟੋਹੇ ਟਾਹੇ ਬਹੁ ਭਵਨ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨਾਹਿ ॥
tohay taahay baho bhavan bin naavai sukh naahi.
I have explored and searched all places and concluded that there is no peace without meditating on God’s Name.
Nimechunguza na kutafuta mahali pote na kuhitimisha kwamba hakuna amani bila kutafakari kuhusu Jina la Mungu.

ਟਲਹਿ ਜਾਮ ਕੇ ਦੂਤ ਤਿਹ ਜੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਮਾਹਿ ॥
taleh jaam kay doot tih jo saaDhoo sang samaahi.
The demon of death retreats from those who live by the Guru’s teachings.
Pepo wa kifo anatoroka wale wanaoishi kulingana na mafundisho ya Guru.

ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਸੰਤ ਸਦਕੇ ॥
baar baar jaa-o sant sadkay.
I am forever devoted to the Guru.
Milele nimejitolea kwa Guru.

ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸੇ ਕਦਿ ਕੇ ॥੨੭॥
naanak paap binaasay kad kay. ||27||
O’ Nanak, through the Guru my sins from so long ago have been erased. ||27||
Ee Nanak, kupitia Guru dhambi zangu kutoka kitambo mno zimefutwa.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਠਾਕ ਨ ਹੋਤੀ ਤਿਨਹੁ ਦਰਿ ਜਿਹ ਹੋਵਹੁ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥
thaak na hotee tinhu dar jih hovhu suparsan.
O’ God, those with whom You are pleased experience no obstacle realizing You.
Ee Mungu, wale ambao umependezwa nao hawapati kizuizi chochote kwa kukugundua Wewe.

ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ॥੧॥
jo jan parabh apunay karay naanak tay Dhan Dhan. ||1||
O’ Nanak, extremely blessed are those whom God accepts as His own. ||1||
Ee Nanak, wamebarikiwa mno wale ambao Mungu anakubali kama wake mwenyewe.