MARATHI PAGE 94

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ਮਹਲਾ ੪
raag maajh cha-upday ghar 1 mehlaa 4
Raag Maajh, by the fourth Guru: Chau-Padas, First Beat.
राग माझ,चौपद घर १ मेहला ४

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satnaam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.
There is only one God whose Name is ‘of eternal existence’. He is the creator of the universe, all-pervading, without fear, without enmity, independent of time, beyond the cycle of birth and death and self revealed. He is realized by the Guru’s grace.
एकच देव आहे ज्याचे नाव ‘चिरंतन अस्तित्वाचे’ आहे। तो विश्वाचा निर्माता, सर्वव्यापी, निर्भय, निर्वैर, काळापासून स्वतंत्र, जन्म आणि मृत्यूच्या चक्र पलीकडे आणि प्रकट झालेला आहे। गुरुच्या कृपेने त्याला जाणले आहे।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੈ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
har har naam mai har man bhaa-i-aa.
Naam has become pleasing to my mind.
नाम माझा मनाला आवडायला लागलं आहे।

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥
vadbhaagee har naam Dhi-aa-i-aa.
By great good fortune, I contemplate on Naam.
मोठ्या सौभाग्याने मी नामांच चिंतन करतो।

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥੧॥
gur poorai har naam siDh paa-ee ko virlaa gurmat chalai jee-o. ||1||
It is with the grace of Guru that I have attained success in contemplating on Naam, but it is a rare person who follows the Guru’s teaching.
गुरूच्या कृपेनेच मला नामाचा चिंतन करण्यात यश मिळाले, परंतु गुरुच्या शिक्षणाचे पालन करणारा व्यक्ती दुर्मिळ असते।

ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲਇਆ ਬੰਨਿ ਪਲੈ ॥
mai har har kharach la-i-aa bann palai.
I have made Naam such an important part of my life, as if it is the expense of my life’s journey, (therefore) I have kept God’s Name within my heart.
मी नामाला जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून ठेवला आहे, जणू माझ्या आयुष्याच्या प्रवासाचा हा खर्च आहे, (म्हणून) मी भगवंताचे नाव माझ्या हृदयात ठेवले आहे।

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ॥
mayraa paraan sakhaa-ee sadaa naal chalai.
The Naam has become my life companion, shall always be with me.
नाव माझे जीवन साथी बनले आहे, नेहमीच माझ्याबरोबर राहील।

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ ਹਰਿ ਨਿਹਚਲੁ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥੨॥
gur poorai har naam dirhaa-i-aa har nihchal har Dhan palai jee-o. ||2||
The Guru has firmly instilled Naam in my heart. Now I possess everlastingwealth of Naam.
गुरूने माझ्या अंत: करणात दृढतेने नाम रोवल आहे। आता माझ्याकडे नामची चिरस्थायी संपत्ती आहे।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਰਾਇਆ ॥
har har sajan mayraa pareetam raa-i-aa.
God is my Best friend, and beloved Sovereign, giver of spiritual life.
देव माझा सर्वात चांगला मित्र आणि प्रियकर आहे। तो सार्वभौम, आध्यात्मिक जीवन देणारा आहे।

ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਵਾਇਆ ॥
ko-ee aan milaavai mayray paraan jeevaa-i-aa.
If only someone would come and introduce me to Him, the Rejuvenator of my breath of life.
जर कुणीतरी येऊन मला त्याचा परीचय करून देईल जो तर माझ्या जीवनाचा श्वास घेणारा आहे।

ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਾ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈ ਨੀਰੁ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥੩॥
ha-o reh na sakaa bin daykhay pareetamaa mai neer vahay veh chalai jee-o. ||3||
I cannot survive without seeing my Beloved. Due to the agony of thisspiritual separation, my eyes are welling up with tears.
मी माझ्या प्रिय व्यक्तीला पाहिल्याशिवाय जगू शकत नाही। या आध्यात्मिक विभाजनाच्या वेदनामुळे माझे डोळे अश्रूंनी भरुन जात आहेत।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਤ੍ਰੁ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ॥
satgur mitar mayraa baal sakhaa-ee.
My Friend, the True Guru, has been my Best Friend as if he has been my companion since childhood.
माझा मित्र, खरा गुरु, माझा लहानपण पासून असणार्या जोडीदारा सारखा आहे।

ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਾ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ha-o reh na sakaa bin daykhay mayree maa-ee.
I cannot survive without seeing Him, O’ my mother!
मी त्याला पाहिलेल्याशिवाय जगू शकत नाही, हे ’माझी आई!

ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥੪॥੧॥
har jee-o kirpaa karahu gur maylhu jan naanak har Dhan palai jee-o. ||4||1||
Nanak says, O’ God, on whom you have mercy meets the Guru and can gather the Wealth of Naam.
नानक म्हणतात, हे ’देवा, ज्याच्यावर तुझी दया असते ती व्यक्तीगुरुला भेटती आणि ते नामाची संपत्ती जमवू शकतात।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maajh mehlaa 4.
Raag Maajh, by the Fourth Guru:
माझ मेहला ४

ਮਧੁਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨਾ ॥
maDhusoodan mayray man tan paraanaa.
God is my mind, body and breath of life.
देव माझे मन, शरीर आणि जीवनाचा श्वास आहे।

ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥
ha-o har bin doojaa avar na jaanaa.
I do not know any other than God.
मला देवाशिवाय इतर कोणी नाही।

ਕੋਈ ਸਜਣੁ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਮੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ ਦਸੈ ਜੀਉ ॥੧॥
ko-ee sajan sant milai vadbhaagee mai har parabh pi-aaraa dasai jee-o. ||1||
If only I could have the good fortune to meet a devotee of God, a Saint, he might show me the Way to my Beloved God.
जर मला देवाचा भक्त, संतला भेटण्याचे भाग्य मिळाले तर तो मला माझ्या प्रिय देवाकडे जाण्याचा मार्ग दाखवू शकेल।

ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਜੀ ਭਾਲਿ ਭਾਲਾਈ ॥
ha-o man tan khojee bhaal bhaalaa-ee.
I have searched my mind and body, through and through.
मी माझे मन आणि शरीर शोधून काढले आहे।

ਕਿਉ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਿਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ki-o pi-aaraa pareetam milai mayree maa-ee.
How can I meet my Beloved, O’ my mother?
मी माझा प्रियकरला कसा भेटू माझी आई?

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਖੋਜੁ ਦਸਾਈ ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਸੈ ਜੀਉ ॥੨॥
mil satsangat khoj dasaa-ee vich sangat har parabh vasai jee-o. ||2||
Joining the Congregation of saintly persons, I ask about the Path to God because He abides in the company of saints.
संत व्यक्तींच्या मंडळीत सामील होऊन मी देवाच्या मार्गाबद्दल विचारतो कारण तो संतांच्या सहवासात राहतो।

ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥
mayraa pi-aaraa pareetam satgur rakhvaalaa.
My beloved Guru is my protector from the vices.
माझा प्रिय गुरू दुर्गुणांपासून माझा रक्षणकर्ता आहे।

ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥
ham baarik deen karahu partipaalaa.
I am your helpless humble child, please protect me.
मी तुझा असहाय नम्र मुलगा आहे, कृपया माझे रक्षण कर।

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲਿ ਕਮਲੁ ਵਿਗਸੈ ਜੀਉ ॥੩॥
mayraa maat pitaa gur satgur pooraa gur jal mil kamal vigsai jee-o. ||3||
The Guru, is my Mother and Father, meeting him, my heart blooms like Lotus in Water.
गुरू, माझे आई व वडील आहेत, त्याला भेटताच माझे हृदय पाण्यातला कमळाप्रमाणे बहरते।

ਮੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥
mai bin gur daykhay need na aavai.
Without seeing my Guru, I cannot have peace in my mind.
माझ्या गुरूला पाहिल्याशिवाय माझ्या मनात शांतता येत नाही।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨਿ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਵੈ ॥
mayray man tan vaydan gur birahu lagaavai.
My mind and body are full of pain due to separation from the Guru.
गुरूपासून विभक्त झाल्यामुळे माझे मन आणि शरीरावर वेदना आहेत|

ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਰਹਸੈ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥
har har da-i-aa karahu gur maylhu jan naanak gur mil rahsai jee-o. ||4||2||
O’ God, show mercy and unite me with the Guru, because your devotee, Nanak,feels pleasure and blossoms on meeting the Guru.
हे ’देवा, दया दाखव आणि मला गुरुबरोबर एकत्र कर, कारण तुझा भक्त, नानक, गुरुला भेटल्यावर आनंद अनुभवतो आणि खिलून उठतो।