MARATHI PAGE 73

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥
tuDh aapay aap upaa-i-aa.
O God, You revealed Yourself in the form of this Universe,
देवा, तू स्वत: ला या विश्वाच्या रूपात प्रकट केलेस,

ਦੂਜਾ ਖੇਲੁ ਕਰਿ ਦਿਖਲਾਇਆ ॥
doojaa khayl kar dikhlaa-i-aa.
and You Yourself staged this play of Maya as Your manifestation which seems separate from You.
आणि आपण स्वतः मायाचे हे नाटक प्रकट केलेआपल्या असल्याचे जाणवतात।

ਸਭੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੨੦॥
sabh sacho sach varatdaa jis bhaavai tisai bujhaa-ay jee-o.||20||
The True Creator pervades everywhere, but this is understood only bythose whom He Himself makes to understand.
खरा निर्माणकर्ता सर्वत्र व्यापतो, परंतु हे केवळ त्यांना समजते ज्यांना तो स्वत: समजावून देतो।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥
gur parsaadee paa-i-aa.
The one who through the Guru’s grace, has understood the mystery of the omnipresence of God,
ज्याने गुरुच्या कृपेने, देवाच्या सर्वव्यापकताचे रहस्य जाणले आहे,

ਤਿਥੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
tithai maa-i-aa moh chukaa-i-aa.
sheds attachment to Maya (or worldly riches).
माया (किंवा ऐहिक संपत्ती) शी जोड देते।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨੧॥
kirpaa kar kai aapnee aapay la-ay samaa-ay jee-o. ||21||
Showering His Mercy, God merges that person in Himself.
त्याची दया दाखवून , देव त्या व्यक्तीला स्वतःमध्ये विलीन करतो।

ਗੋਪੀ ਨੈ ਗੋਆਲੀਆ ॥
gopee nai go-aalee-aa.
O’ God, You Yourself are Krishna’s milk maids, You Yourself are the (yamuna) river, You Yourself are krishna, the herdsman.
हे भगवान, तू स्वतः कृष्णाची गोपी आहेस, तू स्वत: ही (यमुना) नदी आहेस, तू स्वत: कृष्ण आहेस, तू स्वतः ग्वाल आहेस।

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਗੋਇ ਉਠਾਲੀਆ ॥
tuDh aapay go-ay uthaalee-aa.
You Yourself support the world.
आपण स्वतः जगाला आधार देतात|

ਹੁਕਮੀ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਭੰਨਿ ਸਵਾਰਿ ਜੀਉ ॥੨੨॥
hukmee bhaaNday saaji-aa tooN aapay bhann savaar jee-o. ||22||
By Your Command, human beings are fashioned. You Yourself embellish them, and then again destroy them.
आपल्या आदेशाद्वारे,आपण स्वत: त्यांना सुशोभित करता आणि पुन्हा त्यांचा नाश करा।

ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥
jin satgur si-o chit laa-i-aa.
Those who have focused their consciousness on the True Guru,
ज्यांनी आपली चेतना खर्या गुरुवर केंद्रित केली आहे,

ਤਿਨੀ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ ॥
tinee doojaa bhaa-o chukaa-i-aa.
have rid themselves of the love of Maya (worldly attachments)
मायाच्या प्रेमा (सांसारिक आसक्ती) पासून मुक्त केले।

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਤਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਓਇ ਚਲੇ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ ਜੀਉ ॥੨੩॥
nirmal jot tin paraanee-aa o-ay chalay janam savaar jee-o. ||23||
Immaculate are the souls of those mortals, they depart (from this world) after fulfilling the mission of their lives.
पवित्र आहे त्या नश्वरांचे आत्मा, जे त्यांचे जीवनचे ध्येय पूर्ण करून (या जगापासून) निघून जातात।

ਤੇਰੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆ ॥ ਮੈ ਰਾਤਿ ਦਿਹੈ ਵਡਿਆਈਆਂ ॥
tayree-aa sadaa sadaa chang-aa-ee-aa. mai raat dihai vadi-aa-ee-aaN.
O’ God, day and night, I praise Your eternal excellences.
देवा, दिवस रात्र मी तुझ्या शाश्वत उत्कृष्टतेचे गुणगान करतो।

ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਮਾਲਿ ਜੀਉ ॥੨੪॥੧॥
anmangi-aa daan dayvnaa kaho naanak sach samaal jee-o. ||24||1||
O’ Nanak, God bestows even the unasked-for gifts, enshrine Him in your heart.
हे ’नानक, देव तुमच्या मनात नसलेल्याभेटवस्तूही देतो।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥
pai paa-ay manaa-ee so-ay jee-o.
I humbly submit myself to please and appease Him.
मी नम्रपणे त्याला संतुष्ट करण्यासाठी आणि शांत करण्यासाठी स्वतःला समर्पित करतो।

ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖਿ ਮਿਲਾਇਆ ਤਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satgur purakh milaa-i-aa tis jayvad avar na ko-ay jee-o. ||1|| rahaa-o.
The True Guru has united me with God the Primal Being. There is no other as great as He.
सतगुरूने मला ईश्वरासमवेत एकरुप केले आहे। त्याच्यासारखा महान दुसरा कोणी नाही।

ਗੋਸਾਈ ਮਿਹੰਡਾ ਇਠੜਾ ॥
gosaa-ee mihandaa ith-rhaa.
My Master of Universe is very dear to me.
माझा या सृष्टीचा मालिक मला खूप प्रिय आहे।

ਅੰਮ ਅਬੇ ਥਾਵਹੁ ਮਿਠੜਾ ॥
amm abay thaavhu mith-rhaa.
He is dearer to me than my mother and father.
माझ्या आई आणि वडिलांपेक्षा तो मला प्रियकर आहे।

ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭਿ ਸਜਣਾ ਤੁਧੁ ਜੇਹਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥
bhain bhaa-ee sabh sajnaa tuDh jayhaa naahee ko-ay jee-o. ||1||
Among all sisters and brothers and friends, there is no one like You.
सर्व बहिणी, भाऊ आणि मित्रांपैकी, आपल्यासारखा कोणी नाही।

ਤੇਰੈ ਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥
tayrai hukmay saavan aa-i-aa.
By Your command, like Savvan (month of rain),The Guru came into my life.
तुझ्या आज्ञाानुसार, श्रावण(पावसाचा महिना) प्रमाणे, गुरु माझ्या आयुष्यात आले।

ਮੈ ਸਤ ਕਾ ਹਲੁ ਜੋਆਇਆ ॥
mai sat kaa hal jo-aa-i-aa.
After applying the plow of Truth (to the farm of my body),
सत्याचा नांगर लावल्यानंतर (माझ्या शरीरावर)

ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲਗਾ ਆਸ ਕਰਿ ਹਰਿ ਬੋਹਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥
naa-o beejan lagaa aas kar har bohal bakhas jamaa-ay jee-o. ||2||
I started sowing the seed of Your Naam, With the great expectation that in your mercy You may bless me with plentiful crop of Naam.
मी तुझ्या नावाचे बी पेरण्यास सुरवात केली, तुमच्या मोठ्या दयाळूपणाने तू मला नावाच्या पीकचे आशीर्वाद देईल।

ਹਉ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਇਕੁ ਪਛਾਣਦਾ ॥
ha-o gur mil ik pachhaandaa.
After meeting the Guru, I recognize only One God.
गुरूंना भेटल्यानंतर मी फक्त एकच देव ओळखतो।

ਦੁਯਾ ਕਾਗਲੁ ਚਿਤਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ॥
duyaa kaagal chit na jaandaa.
In my mind, I do not know of anyone else.
माझ्या मनात, मी दुसर्या कोणासही ओळखत नाही।

ਹਰਿ ਇਕਤੈ ਕਾਰੈ ਲਾਇਓਨੁ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਂਵੈ ਨਿਬਾਹਿ ਜੀਉ ॥੩॥
har iktai kaarai laa-i-on ji-o bhaavai tiNvai nibaahi jee-o. ||3||
You have assigned me one task (of growing the crop of Naam ). Now ,as it pleases You, help me accomplish this task.
तू मला एक काम सोपवलं (नामचं पीक वाढवण्याचं)। आता, जसे ते तुला आवडेल, तसे मला हे कार्य यशस्वी करण्यासाठी मदत करा।

ਤੁਸੀ ਭੋਗਿਹੁ ਭੁੰਚਹੁ ਭਾਈਹੋ ॥
tusee bhogihu bhunchahu bhaa-eeho.
O’ my brothers, you too enjoy the elixir of Naam.
हे ’माझ्या बंधूंनो, तुम्हीही नामस्मृतीचा आनंद घ्या।

ਗੁਰਿ ਦੀਬਾਣਿ ਕਵਾਇ ਪੈਨਾਈਓ ॥
gur deebaan kavaa-ay painaa-ee-o.
The Guru has adorned me with the robe of honor in God’s court.
गुरूने मला देवाच्या दरबारात मानाच्या वस्त्राने सुशोभित केले आहे।

ਹਉ ਹੋਆ ਮਾਹਰੁ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਨਿ ਆਦੇ ਪੰਜਿ ਸਰੀਕ ਜੀਉ ॥੪॥
ha-o ho-aa maahar pind daa bann aaday panj sareek jee-o. ||4||
Now I have fully controlled my five rivals (lust, anger, greed, attachments, pride) Therefore, I have become the master of the body.
आता मी माझ्या पाच शत्रूनां (वासना, क्रोध, लोभ, आसक्ती, अभिमान) पूर्णपणे नियंत्रित केले आहे। म्हणूनच मी शरीराचा मालिक बनला आहे।

ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਮ੍ਹ੍ਹੈ ਤਿਹੰਡੀਆ ॥
ha-o aa-i-aa saamaiH tihandee-aa.
O’ God since the time I have come to your Sanctuary.
हे ’देवा, मी तुझ्या शरणी आल्यापासून,

ਪੰਜਿ ਕਿਰਸਾਣ ਮੁਜੇਰੇ ਮਿਹਡਿਆ ॥
panj kirsaan mujayray mihdi-aa.
The five cultivators (the senses of touch, taste, smell sight and hearing now work under my control, as if they ) have become my tenants.
पाच शेती करणारे (स्पर्श, चव, गंध दृष्टी आणि ऐकण्याच्या इंद्रिय आता माझ्या नियंत्रणाखाली काम करतात) जणू ते माझे भाडेकरी आहे।

ਕੰਨੁ ਕੋਈ ਕਢਿ ਨ ਹੰਘਈ ਨਾਨਕ ਵੁਠਾ ਘੁਘਿ ਗਿਰਾਉ ਜੀਉ ॥੫॥
kann ko-ee kadh na hangh-ee naanak vuthaa ghugh giraa-o jee-o. ||5||
O’ Nanak, now I have full control over my senses, therefore I have acquired many virtues.
हे ’नानक, आता माझ्या इंद्रियांवर माझा पूर्ण ताबा आहे, म्हणून मी पुष्कळ पुण्य मिळवले आहे।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ ਜਾਵਦਾ ॥
ha-o vaaree ghummaa jaavdaa.
I dedicate myself to You.
मी स्वतःला तुला समर्पित करतो ।

ਇਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦਾ ॥
ik saahaa tuDh Dhi-aa-idaa.
I continually remember You with loving devotion.
मी सतत तुझ्यावर प्रेमळ भक्तीने स्मरण करतो।

ਉਜੜੁ ਥੇਹੁ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤੁਧ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥੬॥
ujarh thayhu vasaa-i-o ha-o tuDh vitahu kurbaan jee-o. ||6||
O’ God, I was virtueless, You have blessed me with Divine virtues. I dedicate myself to You.
हे ’देवा, मी सदाचारी होते, तू मला दैवी पुण्य मिळवून दिले आहे. मी तुला स्वत: ला समर्पित करतो।

ਹਰਿ ਇਠੈ ਨਿਤ ਧਿਆਇਦਾ ॥
har ithai nit Dhi-aa-idaa.
(Now), O Beloved God, I continually remember You with love and devotion;
(आता), हे प्रिय मित्र, मी तुझ्यावर सतत प्रेम आणि भक्ती करतो।

ਮਨਿ ਚਿੰਦੀ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਦਾ ॥
man chindee so fal paa-idaa.
(by doing so) all the desires of my heart are being fulfilled.
(असे केल्याने) माझ्या अंत: करणातील सर्व इच्छा पूर्ण केल्या जात आहेत।

ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨੁ ਲਾਹੀਅਨੁ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ਜੀਉ ॥੭॥
sabhay kaaj savaari-an laahee-an man kee bhukh jee-o. ||7||
All my tasks are accomplished, and (by Your Grace) all my hungers are satisfied.
माझी सर्व कार्ये पूर्ण झाली आहेत आणि (तुझ्या कृपेने) माझी सर्व भूक शमवली आहेत।

ਮੈ ਛਡਿਆ ਸਭੋ ਧੰਧੜਾ ॥
mai chhadi-aa sabho DhanDh-rhaa.
I have forsaken all my entanglements;
मी माझ्या सर्व अडचणींचा त्याग केला आहे।

ਗੋਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸਚੜਾ ॥
gosaa-ee sayvee sachrhaa.
I only remember the true Master of the Universe.
मला फक्त सृष्टीचे खरे गुरु आठवतात।

ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਮੈ ਪਲੈ ਬਧਾ ਛਿਕਿ ਜੀਉ ॥੮॥
na-o niDh naam niDhaan har mai palai baDhaa chhik jee-o. ||8||
(Now for me), God’s Name is like all the nine treasures of wealth, which I have firmly enshrined in my heart.
(आता माझ्यासाठी), देवाचे नाव संपत्तीच्या नऊ खजिन्यांसारखे आहे, जे मी मनापासून हृदयातठेवले आहे।

ਮੈ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
mai sukhee hooN sukh paa-i-aa.
I have found the supreme bliss (of Naam)
मला परम आनंद (नाम) मिळाला आहे।

ਗੁਰਿ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥
gur antar sabad vasaa-i-aa.
(because) the Guru has implanted the Divine Word deep within me.
(कारण) गुरूने माझ्यामध्येच दैवी वचन रोवले आहे।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੁਰਖਿ ਵਿਖਾਲਿਆ ਮਸਤਕਿ ਧਰਿ ਕੈ ਹਥੁ ਜੀਉ ॥੯॥
satgur purakh vikhaali-aa mastak Dhar kai hath jee-o. ||9||
Bestowing his kindness, the true Guru has shown me the sight of God.
दयाळूपणा दिल्यामुळे खऱ्या गुरूने मला देवाचे दर्शन दिले।

ਮੈ ਬਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ ॥
mai baDhee sach Dharam saal hai.
I have established the Temple of Truth.
मी सत्याचे मंदिर स्थापित केले।

ਗੁਰਸਿਖਾ ਲਹਦਾ ਭਾਲਿ ਕੈ ॥
gursikhaa lahdaa bhaal kai.
I sought out the Guru’s disciples, and brought them into it.
मी गुरुच्या शिष्यांना शोधून काढले आणि त्यांना यात सहभागी केले आहे।

ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਪਖਾ ਫੇਰਦਾ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਗਾ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੧੦॥
pair Dhovaa pakhaa fayrdaa tis niv niv lagaa paa-ay jee-o. ||10||
I humbly serve the Guru’s disciples and provide all physical comforts.
मी नम्रपणे गुरुच्या शिष्यांची सेवा करतो आणि सर्व शारीरिक सुखसोयी पुरवतो।