MARATHI PAGE 72

ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥
sur nar mun jan lochday so satgur dee-aa bujhaa-ay jee-o. ||4||
The angelic beings and the silent sages long for Him; the True Guru has given me this understanding.
देवदूत आणि मुनीत्याच्यासाठी आतुर असतात; खऱ्या गुरूंनी मला ही समज दिली आहे।

ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥
satsangat kaisee jaanee-ai.
What a true congregation is?
खरी मंडळी काय आहे?

ਜਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥
jithai ayko naam vakhaanee-ai.
Where discourse is on nothing but the God.
जेथे व्याख्यान देवाशिवाय कोणावर नसते।

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥
ayko naam hukam hai naanak satgur dee-aa bujhaa-ay jee-o. ||5||
O’ Nanak, the One Naam is the God’s Command; the True Guru has given me this understanding.
हे ’नानक, एक नाव ही देवाची आज्ञा आहे; सतगुरूंनी मला ही समज दिली आहे।

ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥
ih jagat bharam bhulaa-i-aa.
This world is lost in illusion.
हे जग भ्रमात हरवले आहे।

ਆਪਹੁ ਤੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥
aaphu tuDh khu-aa-i-aa.
You Yourself, God, have led it astray (everything is happening under Your Will).
तू स्वत: देवा, तू त्यास चुकीच्या मार्गाने नेले आहेस (सर्व काही तुझ्या इच्छेनुसार होत आहे)।

ਪਰਤਾਪੁ ਲਗਾ ਦੋਹਾਗਣੀ ਭਾਗ ਜਿਨਾ ਕੇ ਨਾਹਿ ਜੀਉ ॥੬॥
partaap lagaa duhaaganee bhaag jinaa kay naahi jee-o. ||6||
the unfortunate bride (soul) in whose destiny the blessing of Your Naam is not written is afflicted with pain of duality.
दुर्दैवी वधू (आत्मा) ज्याच्या नशिबात तुझ्या नावाचे आशीर्वाद लिहिले गेले नाहीत त्यांना द्वैतीच्या वेदनांनी ग्रासले आहे।

ਦੋਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਨੀਸਾਣੀਆ ॥
duhaaganee ki-aa neesaanee-aa.
What are the signs of the unfortunate soul-brides?
दुर्दैवी आत्मा-वधूची चिन्हे काय आहेत?

ਖਸਮਹੁ ਘੁਥੀਆ ਫਿਰਹਿ ਨਿਮਾਣੀਆ ॥
khasmahu ghuthee-aa fireh nimaanee-aa.
They miss their Master, and they wander around in dishonor.
त्यांना आपल्या गुरुची आठवण येते आणि ते अपमानपूर्वक इकडे तिकडे भटकतात।

ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਤਿਨਾ ਕਾਮਣੀ ਦੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ਜੀਉ ॥੭॥
mailay vays tinaa kaamnee dukhee rain vihaa-ay jee-o. ||7||
Their minds are filthy with sins, they spend their entire life in suffering.
त्यांचे मन पापांमुळे घाणेरडे आहे आणि त्यांनी आपले संपूर्ण जीवन दुःखात घालवले आहे।

ਸੋਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਕਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥
sohaaganee ki-aa karam kamaa-i-aa.
What actions have the happy soul-brides performed?
आनंदी आत्मा-वधूंनी कोणत्या कृती केल्या आहेत?

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
poorab likhi-aa fal paa-i-aa.
They received God’s Grace as a result of their past good deeds.
त्यांच्या पूर्वीच्या चांगल्या कर्मांमुळे त्यांना देवाची कृपा मिळाली।

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਕੈ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥੮॥
nadar karay kai aapnee aapay la-ay milaa-ay jee-o. ||8||
Casting His Glance of Grace, God unites them with Himself.
आपली कृपेची दृष्टी टाकून देव त्यांना स्वतःमध्ये एकत्र करतो।

ਹੁਕਮੁ ਜਿਨਾ ਨੋ ਮਨਾਇਆ ॥
hukam jinaa no manaa-i-aa.
Those, whom God causes to abide by His Will,
ज्यांना देव आपल्या इच्छेचे पालन करायला लावतो।

ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥
tin antar sabad vasaa-i-aa.
The Divine word is enshrined in their heart.
दैवी शब्द त्यांच्या अंत: करणात विलीन होतो।

ਸਹੀਆ ਸੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ਜੀਉ ॥੯॥
sahee-aa say sohaaganee jin sah naal pi-aar jee-o. ||9||
They are the true soul-brides, who embrace love for their Master.
तेच खरे आत्मा-नववधू आहेत, जे त्यांच्या पतींबद्दलप्रेम करतात।

ਜਿਨਾ ਭਾਣੇ ਕਾ ਰਸੁ ਆਇਆ ॥
jinaa bhaanay kaa ras aa-i-aa.
Those who take pleasure in God’s Will,
जे देवाच्या इच्छेनुसार आनंद करतात,

ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
tin vichahu bharam chukaa-i-aa.
they eradicate their doubt from within.
ते आतून त्यांची शंका दूर करतात।

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਜੋ ਸਭਸੈ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੦॥
naanak satgur aisaa jaanee-ai jo sabhsai la-ay milaa-ay jee-o. ||10||
O’ Nanak, know Him as the True Guru, who unites all with God.
हे ’नानक, त्याला खरा गुरू म्हणून ओळखून दे, जो सर्वांना भगवंताशी जोडतो।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
satgur mili-ai fal paa-i-aa.
Meeting with the True Guru, he has realized God.
खर्या गुरूची भेट घेऊन त्याने देवाला जाणले।

ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਅਹਕਰਣੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
jin vichahu ahkaran chukaa-i-aa.
The one who has eradicated the egoism from within.
ज्याने आतून अहंकार मिटविला आहे।

ਦੁਰਮਤਿ ਕਾ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਭਾਗੁ ਬੈਠਾ ਮਸਤਕਿ ਆਇ ਜੀਉ ॥੧੧॥
durmat kaa dukh kati-aa bhaag baithaa mastak aa-ay jee-o. ||11||
The pain of evil-mindedness is eliminated and the good fortune shines forth.
वाईट विचारांची व्यथा दूर होते आणि सद्गुण चमकते।

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ॥
amrit tayree baanee-aa.
O God, Your Word is the life-giving nectar of Naam.
देवा, तुझे वचन जीवनाचे अमृत आहे।

ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀਆ ॥
tayri-aa bhagtaa ridai samaanee-aa.
It permeates the hearts of Your devotees.
हे आपल्या भक्तांच्या हृदयाला व्यापून टाकते।

ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿਐ ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਨਿਸਤਾਰਿ ਜੀਉ ॥੧੨॥
sukh sayvaa andar rakhi-ai aapnee nadar karahi nistaar jee-o. ||12||
Because of the devotional worship in their hearts, You bestow Your Mercy and bless them with salvation.
त्यांच्या अंत: करणात असलेल्या भक्तीपूजेमुळे, आपण त्याला दया दाखविता आणि त्यांना तारणाचे आशीर्वाद देतात।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ ॥ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥
satgur mili-aa jaanee-ai.jit mili-ai naam vakhaanee-ai.
One should be considered to have really met the true Guru when (after such a meeting), one begins discoursing on God’s Name.
जेव्हा (अशा संमेलनानंतर) एखाद्या देवाच्या नावाबद्दल बोलण्यास सुरूवात करतो तेव्हा खर्यागुरूशी भेट झाली असे समजावे।

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਥਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥੧੩॥
satgur baajh na paa-i-o sabh thakee karam kamaa-ay jee-o. ||13||
Without the True Guru, one cannot realize God; all have grown weary of performing religious rituals.
खर्यागुरूशिवाय एखाद्याला देवाची जाणीव नसते; सर्व्हलोकं धार्मिक विधी केल्यामुळे कंटाळले आहेत।

ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਘੁਮਾਇਆ ॥
ha-o satgur vitahu ghumaa-i-aa.
I dedicate myself to the True Guru;
मी स्वत: ला खरे गुरुला समर्पित करतो;

ਜਿਨਿ ਭ੍ਰਮਿ ਭੁਲਾ ਮਾਰਗਿ ਪਾਇਆ ॥
jin bharam bhulaa maarag paa-i-aa.
Who has shown the right path to all who had gone astray.
ज्याने जे चुकीच्या मार्गावर गेला आहे त्यांना योग्य मार्ग दाखविला।

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਰਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥
nadar karay jay aapnee aapay la-ay ralaa-ay jee-o. ||14||
If God casts His Glance of Grace, He unites us with Himself.
जर देव आपल्यावर कृपादृष्टी टाकतो, तर तो आपल्याला स्वतःबरोबर जोडतो।

ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥
tooN sabhnaa maahi samaa-i-aa.
You, are pervading in all,
तू सर्वमध्ये व्याप्त आहे।

ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ॥-
tin kartai aap lukaa-i-aa.
and yet, the Creator keeps Himself concealed.
आणि तरीही, निर्माता स्वतःला लपवून ठेवतो।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕਉ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਕਰਤਾਰਿ ਜੀਉ ॥੧੫॥
naanak gurmukh pargat ho-i-aa jaa ka-o jot Dharee kartaar jee-o. ||15||
O’ Nanak, through the Guru, the Creator is revealed to those within whom He Himself has infused His Divine Light (spiritual knowledge).
हे’नानक, गुरूमार्फत, ज्याने त्याच्या दैवी प्रकाशाला(आध्यात्मिक ज्ञान) मनात ओतले त्यांच्यासमोर निर्माणकर्ता प्रकट झाला।

ਆਪੇ ਖਸਮਿ ਨਿਵਾਜਿਆ ॥
aapay khasam nivaaji-aa.
The Master Himself bestows honor on His devotees.
स्वत: स्वामी स्वत: च्या भक्तांना मान देतात।

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੇ ਸਾਜਿਆ ॥
jee-o pind day saaji-aa.
He creates and bestows body and soul (to His devotee).
तो शरीर आणि आत्मा निर्माण करतो आणि (त्याच्या भक्तास) देतो।

ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀਆ ਦੁਇ ਕਰ ਮਸਤਕਿ ਧਾਰਿ ਜੀਉ ॥੧੬॥
aapnay sayvak kee paij rakhee-aa du-ay kar mastak Dhaar jee-o. ||16||
He Himself preserves the honor of His devotee by placing both His Hands upon his forehead (by providing him with His full protection).
तो स्वत: त्याच्या कपाळावर दोन्ही हात ठेवून (त्याला पूर्ण सुरक्षा देऊन) त्याच्या भक्ताचा मान राखतो।

ਸਭਿ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਸਿਆਣਪਾ ॥
sabh sanjam rahay si-aanpaa.
(His devotees do not need to perform) any kind of austerities or clever efforts,
(त्याच्या भक्तांना काही आवश्यक नाही) कोणत्याही प्रकारची तपस्या किंवा चलाख प्रयत्न करणे।

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ॥
mayraa parabh sabh kichh jaandaa.
(because) my master (God) knows all the needs of His devotee.
(कारण) माझा स्वामी (देव) त्याच्या भक्ताच्या सर्व गरजा जाणतो।

ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਵਰਤਾਇਓ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੭॥
pargat partaap vartaa-i-o sabh lok karai jaikaar jee-o. ||17||
He spreads his glory all around and everybody acclaims him.
त्याने आपला वैभव सर्वत्र पसरविला आणि प्रत्येकजण त्याला दाद देतो।

ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਅਵਗਨ ਨ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥
mayray gun avgan na beechaari-aa.
He has not considered my merits and demerits;
त्याने माझ्या पुण्य व पापांचा विचार केला नाही।

ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਣਾ ਬਿਰਦੁ ਸਮਾਰਿਆ ॥
parabh apnaa birad samaari-aa.
He honored His own tradition (of protecting His devotees)
त्याने स्वत: च्या परंपरेचा आदर केला।

ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਕੈ ਰਖਿਓਨੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥੧੮॥
kanth laa-ay kai rakhi-on lagai na tatee vaa-o jee-o. ||18||
He took me under His refuge, and made sure that no harm comes to me.
त्याने मला त्याच्या आश्रयाखाली नेले आणि माझी खात्री आहे की मला काहीही इजा होणार नाही।

ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ॥
mai man tan parabhoo Dhi-aa-i-aa.
I lovingly meditate on Him with my body and soul.
मी माझ्या शरीर आणि आत्म्याने त्याच्यावर प्रेमपूर्वक ध्यान करतो।

ਜੀਇ ਇਛਿਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
jee-ay ichhi-arhaa fal paa-i-aa.
I have obtained the fruits of my soul’s desire.
मी माझ्या आत्म्याच्या इच्छेचे फळ प्राप्त केले आहेत।

ਸਾਹ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸਿਰਿ ਖਸਮੁ ਤੂੰ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥੧੯॥
saah paatisaah sir khasam tooN jap naanak jeevai naa-o jee-o. ||19||
O God, You are above kings and emperors . Nanak lives by remembering You.
देवा, तू राजा आणि बादशाहांपेक्षा मोठा आहेस। नानक तुझी आठवण करून जगतो।x