MARATHI PAGE 70

ਏਹੁ ਜਗੁ ਜਲਤਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਭਜਿ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾ ॥
ayhu jag jaltaa daykh kai bhaj pa-ay satgur sarnaa.
Seeing Humanity burning in the fires of desire, some run to the Guru’s sanctuary.
माणुसकीला मोहाच्या आगीत जळत असलेले काहीजण गुरुच्या शरणी धावतात।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਚੁ ਦਿੜਾਇਆ ਸਦਾ ਸਚਿ ਸੰਜਮਿ ਰਹਣਾ ॥
satgur sach dirhaa-i-aa sadaa sach sanjam rahnaa.
The Guru guides them to realize the Truth, and teaches them the way to always live in truthfulness and self-restraint.
गुरू त्यांना सत्याची जाणीव करण्यासाठी मार्गदर्शन करतात आणि सदैव सत्य आणि आत्मसंयमात जगण्याचा मार्ग शिकवतात।

ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਸਬਦੇ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥੬॥
satgur sachaa hai bohithaa sabday bhavjal tarnaa.||6||
The Guru is like a true ship, riding which (following the teachings of the Guru), one can cross this worldly ocean of vices.
गुरु हा खरा जहाजासारखा आहे, जो या वर स्वार होता (गुरूच्या शिकवणीनुसार) दुर्गुणांचा हा सांसारिक समुद्र पार करू शकतो।

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
lakh cha-oraaseeh firday rahay bin satgur mukat na ho-ee.
People have been wandering through countless cycles of birth and death, but they never found salvation without the True Guru.
लोक जन्म आणि मृत्यूच्या असंख्य चक्रांत भटकत आहेत, परंतु त्यांना खर्यागुरूशिवाय कधीच मोक्ष मिळत नाही।

ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥
parh parh pandit monee thakay doojai bhaa-ay pat kho-ee.
Reading and studying, the Pandits and the silent sages have grown weary, but attached to the love of duality, they have lost their honor.
वाचन आणि अभ्यास करताना पंडित आणि मूक सिद्धकंटाळले आहेत, परंतु द्वैतीच्या प्रेमामुळे त्यांनी त्यांचा सन्मान गमावला आहे।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੭॥
satgur sabad sunaa-i-aa bin sachay avar na ko-ee. ||7||
The Guru uttered the Divine word that without the Eternal God, there is no one else who can save the human beings.
गुरूंनी ईश्वरी शब्द उच्चारला की शाश्वत ईश्वराशिवाय मनुष्यांना वाचविणारा दुसरा कोणी नाही।

ਜੋ ਸਚੈ ਲਾਏ ਸੇ ਸਚਿ ਲਗੇ ਨਿਤ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਰੰਨਿ ॥
jo sachai laa-ay say sach lagay nit sachee kaar karann.
They whom God blessed with His remembrance, remain attuned to Naam and they always act in Truth.
ज्यांना भगवंताने त्याच्या आठवणीने आशीर्वादित केले ते नामस्मरण करतात आणि ते नेहमीच सत्यात वागतात।

ਤਿਨਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਰਹੰਨਿ ॥
tinaa nij ghar vaasaa paa-i-aa sachai mahal rahann.
They have found God dwelling in their own self.
त्यांना देव त्यांच्या स्वत: मध्येच वास्तव्यास सापडला आहे।

ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੁਖੀਏ ਸਦਾ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਰਚੰਨਿ ॥੮॥੧੭॥੮॥੨੫॥
naanak bhagat sukhee-ay sadaa sachai naam rachann. ||8||17||8||25||
O Nanak, the devotees are happy and peaceful forever. They are absorbed in the True Name.
नानक, भक्त नेहमी सुखी आणि शांत राहतात। ते खर्या नावामध्ये लीन आहेत।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਿ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥
jaa ka-o muskal at banai dho-ee ko-ay na day-ay.
The one who is faced with terrible hardships, and no one offers any support,
ज्याला भयंकर संकटाचा सामना करावा लागत आहे, आणि कोणीही समर्थन देत नाही,

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸਮਨਾ ਸਾਕ ਭਿ ਭਜਿ ਖਲੇ ॥
laagoo ho-ay dusmanaa saak bhe bhaj khalay.
his enemies may be after him, even relatives have deserted him,
त्याचे शत्रू त्याच्यामागे असतील, नातलगांनी त्याला सोडले असेल

ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉ ॥
sabho bhajai aasraa chukai sabh asraa-o.
and when all support is gone, and all hope has been lost,
आणि जेव्हा सर्व समर्थन संपेल आणि सर्व आशा गमावतील,

ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧॥
chit aavai os paarbarahm lagai na tatee vaa-o. ||1||
yet, if that person remembers the all pervading God, he will not suffer the slightest harm.
तरीही, जर त्या व्यक्तीने सर्वव्यापी देवाची आठवण ठेवली तर त्याला थोडेसे सुद्धा नुकसान होणार नाही।

ਸਾਹਿਬੁ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥
saahib nitaani-aa kaa taan.
Our Master is the strength of the weakest.
आमचा गुरु सर्वात अशक्त व्यक्तीची शक्ती आहे।

ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਥਿਰੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aa-ay na jaa-ee thir sadaa gur sabdee sach jaan. ||1|| rahaa-o.
He does not come or go; He is Eternal and Permanent. Through the Word of the Guru, He is known as True (ever existing).
तो येत नाही किंवा जात नाही; तो शाश्वत आणि कायम आहे. गुरुच्या शब्दाद्वारे, तो खरा (कायम अस्तित्त्वात) म्हणून ओळखला जातो।

ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ॥
jay ko hovai dublaa nang bhukh kee peer.
If a person is weakened by the pains of hunger and poverty,
जर एखाद्या व्यक्तीला भूक आणि दारिद्र्याच्या वेदनांनी कमकुवत केले तर।

ਦਮੜਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ ॥
damrhaa palai naa pavai naa ko dayvai Dheer.
with no money in his pocket, and no one to give any comfort,
त्याच्या खिशात पैसा नाही आणि कोणीही सांत्वन देणारे नाही,

ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਨ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ ॥
su-aarath su-aa-o na ko karay naa kichh hovai kaaj.
his hopes and desires are not fulfilled, and none of his work is accomplished,
त्याची आशा आणि इच्छा पूर्ण होत नाही आणि त्याचे कोणतेही काम पूर्ण झाले नाही।

ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਜੁ ॥੨॥
chit aavai os paarbarahm taa nihchal hovai raaj. ||2||
yet, if that person remembers the all pervading God, he may be blessed with everlasting kingdom (countless riches).
तरीही, जर त्या व्यक्तीने सर्वव्यापी देवाची आठवण ठेवली तर त्याला अनंतकाळचे राज्य (असंख्य संपत्ती) मिळू शकेल।

ਜਾ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥
jaa ka-o chintaa bahut bahut dayhee vi-aapai rog.
The one who is plagued by excessive anxiety, and diseases of the body;
ज्याला जास्त चिंता, आणि शरीराच्या आजारांनी ग्रासला आहे;

ਗ੍ਰਿਸਤਿ ਕੁਟੰਬਿ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗੁ ॥
garisat kutamb palayti-aa kaday harakh kaday sog.
and he is wrapped up in the attachments of household and family, sometimes feeling joy, and then other times sorrow;
आणि तो घरातील आणि कुटूंबाच्या आसक्तीत अडकला जातो, कधीकधी आनंद वाटतो, तर इतर वेळी दु: ख होते।

ਗਉਣੁ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਨ ਬੈਸਣੁ ਸੋਇ ॥
ga-on karay chahu kunt kaa gharhee na baisan so-ay.
wandering around in all four directions, and cannot sit or sleep even for a moment,
चारही दिशांनी इकडे तिकडे फिरत आहे आणि एक क्षणभर झोप देखील घेऊ शकत नाही।

ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੩॥
chit aavai os paarbarahm tan man seetal ho-ay. ||3||
even then if he contemplates on the Supreme God, his body and mind would attain perfect calm and peace.
तरीही जर तो सर्वोच्च देवाचा विचार करत असेल तर त्याचे शरीर व मन परिपूर्णशांती प्राप्त करेल।

ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਮੋਹਿ ਵਸਿ ਕੀਆ ਕਿਰਪਨ ਲੋਭਿ ਪਿਆਰੁ ॥
kaam karoDh mohi vas kee-aa kirpan lobh pi-aar.
If a person is under the power of sexual desire, anger and worldly attachment, or a greedy miser in love with his wealth;
जर एखादी व्यक्ती लैंगिक वासना, क्रोधाने व सांसारिक आसक्तीच्या किंवा आपल्या संपत्तीच्या प्रेमात लोभ पाळण्याच्या शक्तीखाली असेल तर

ਚਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਉਨਿ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥
chaaray kilvikh un agh kee-ay ho-aa asur sanghaar.
if he has committed all the great sins and mistakes and becomes a demonic murderer,
जर त्याने सर्व मोठी पापे आणि चुका केल्या असतील आणि तो राक्षसी खूनी झाला असेल,

ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਿਛੁ ਕਦੇ ਨ ਕਰਨਿ ਧਰਿਆ ॥
pothee geet kavit kichh kaday na karan Dhari-aa.
if he has never taken the time to listen to sacred books, hymns and poetry,
जर त्याने पवित्र पुस्तके, स्तोत्रे आणि कविता ऐकण्याची वेळ कधी घेतली नाही,

ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਤਰਿਆ ॥੪॥
chit aavai os paarbarahm taa nimakh simrat tari-aa. ||4||
yet, even such a sinner is saved from these vices if he remembers God and meditates on His Name even for an instant.
तरीसुद्धा, अशा पापी व्यक्तीने जर देवाची आठवण ठेवली आणि त्याने क्षणभर सुद्धा त्याच्या नावाचेचिंतन केले तर देखील या पापांपासून वाचविला जातो।

ਸਾਸਤ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਚਾਰਿ ਮੁਖਾਗਰ ਬਿਚਰੇ ॥
saasat simrit bayd chaar mukhaagar bichray.
People may recite by heart the Shastras, the Smritis and the four Vedas;
लोक शास्त्रे, स्मृती आणि चार वेद पठण करू शकतात;

ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਥਿ ਗਵਨੁ ਕਰੇ ॥
tapay tapeesar jogee-aa tirath gavan karay.
he may be ascetics, great, self-disciplined Yogis; and may visit sacred shrines of pilgrimage,
तो तपस्वी, महान, स्वयं शिस्तबद्ध योगी असो; आणि पवित्र तीर्थक्षेत्रांन मध्ये जाणारा असो,

ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥
khat karmaa tay dugunai poojaa kartaa naa-ay.
and perform the six ceremonial rituals, over and over again, performing worship services and ritual bathings.
आणि पुन्हा पुन्हा पूजा, सेवा आणि विधी स्नान करून सहा विधी-विधान करत असेल।

ਰੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥੫॥
rang na lagee paarbarahm taa sarpar narkay jaa-ay. ||5||
if he has not embraced love for the Supreme God, then he shall surely suffer.
जर त्याने शाश्वत देवावर प्रीति केली नाही तर त्याचा नाश होईल।

ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਿਸਥਾਰ ॥
raaj milak sikdaaree-aa ras bhogan bisthaar.
One may possess empires, vast estates, authority over others, and the enjoyment of myriads of pleasures;
एखाद्यास साम्राज्य, विस्तीर्ण वसाहत, इतरांवर अधिकार आणि असंख्य सुखांचा आनंद असू शकतो;

ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰ ॥
baag suhaavay sohnay chalai hukam afaar.
may have delightful and beautiful gardens, and issue unquestioned commands;
रमणीय आणि सुंदर बाग असू शकतात आणि निर्विवाद आज्ञा देऊ शकत असेल;

ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਬਿਧੀ ਚਾਇ ਲਗਿ ਰਹਿਆ ॥
rang tamaasay baho biDhee chaa-ay lag rahi-aa.
may have enjoyments and entertainments of all kinds, and continue to enjoy exciting pleasures,
सर्व प्रकारचे आनंद आणि करमणूक असू शकते आणि रोमांचक आनंद घेऊ शकत असेल,

ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਨਿ ਗਇਆ ॥੬॥
chit na aa-i-o paarbarahm taa sarap kee joon ga-i-aa. ||6||
and yet, if he does not remember God, he shall be reincarnated as a snake.
आणि तरीही, जर त्याने देवाची आठवण ठेवली नाही तर तो सापांसारखा जन्मला येईल।

ਬਹੁਤੁ ਧਨਾਢਿ ਅਚਾਰਵੰਤੁ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥
bahut Dhanaadh achaarvant sobhaa nirmal reet.
One may possess vast riches, maintain virtuous conduct, have a spotless reputation and observe religious customs;
एखाद्याकडे विपुल संपत्ती असू शकते, सद्गुण आचरण राखू शकते, निष्कलंक प्रतिष्ठा मिळू शकते आणि धार्मिक चालीरिती पाळतात;

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥
maat pitaa sut bhaa-ee-aa saajan sang pareet.
may have the loving affections of mother, father, children, siblings and friends;
आई, वडील, मुले, भावंडे आणि मित्रांचे प्रेम असू शकते;

ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਬੰਦ ਬੰਦ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ॥
laskar tarkasband band jee-o jee-o saglee keet.
may have armies well-equipped with weapons, and all may be obeying with respect;
सैन्यात शस्त्रे सुसज्ज असो आणि सर्व लोक आदरपूर्वक आज्ञा पाळत असतील;