MARATHI PAGE 45

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
mayray man har har naam Dhi-aa-ay.
O’ my mind meditate on the name of God with love and devotion.
हे ’माझे मन! प्रेम आणि भक्तीने देवाच्या नावाचे चिंतन कर ।

ਨਾਮੁ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਆਗੈ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam sahaa-ee sadaa sang aagai la-ay chhadaa-ay. ||1|| rahaa-o.
Naam is your companion, Naam will always be with you and will save you even in the God’s Court.
नाम आपला साथीदार आहे, नाव नेहमीच आपल्याबरोबर राहील आणि देवाच्या न्यायालयातही तुमचे रक्षण करेल।

ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਕਵਨੈ ਆਵਹਿ ਕਾਮਿ ॥
dunee-aa kee-aa vadi-aa-ee-aa kavnai aavahi kaam.
O’ my mind, what good are worldly praises?
हे ’माझ्या मना, सांसारिक स्तुती किती चांगली आहे?

ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗੁ ਸਭੁ ਫਿਕਾ ਜਾਤੋ ਬਿਨਸਿ ਨਿਦਾਨਿ ॥
maa-i-aa kaa rang sabh fikaa jaato binas nidaan.
All the pleasures of Maya (worldly riches and praises) are tasteless and insipid and would fade away in the end.
मायेचे सर्व सुख (ऐहिक संपत्ती आणि स्तुती) चव नसलेले आणि निरस आहेत आणि ते शेवटी संपतात।

ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਸੋ ਪੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥੨॥
jaa kai hirdai har vasai so pooraa parDhaan. ||2||
The one in whose mind God dwells, becomes virtuous and is recognized everywhere as very important person.
ज्याच्या मनात देव वास करतो तो सद्गुणी बनतो आणि सर्वत्र तो एक महत्वाचा माणूस म्हणून ओळखला जातो।

ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਹੁ ਰੇਣੁਕਾ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ॥
saaDhoo kee hohu raynukaa apnaa aap ti-aag.
O’ my mind, renounce your ego and humbly accept the teaching of the Saint-Guru.
हे ’माझ्या मना, अहंकाराचा त्याग कर आणि संत-गुरूची शिकवण नम्रपणे स्वीकार।

ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਛਡਿ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥
upaav si-aanap sagal chhad gur kee charnee laag.
O’ my mind, give up all clever egotistical efforts to obtain His Grace and humbly remain in the sanctuary of the Guru.
हे ’माझ्या मना, त्याची कृपा प्राप्त करण्यासाठी सर्व हुशार अहंकारी प्रयत्न सोडून द्या आणि नम्रपणे गुरुच्या आरक्षणात रहा।

ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਰਤਨੁ ਹੋਇ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥੩॥
tiseh paraapat ratan ho-ay jis mastak hovai bhaag. ||3||
He alone receives the Jewel of Naam, in whose destiny it is so written.
ज्याच्या नशिबात असे लिहिलेले आहे तो च केवळ नावाचा रत्न प्राप्त करतो।

ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਈਹੋ ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥
tisai paraapat bhaa-eeho jis dayvai parabh aap.
O’ brothers, only he receives Naam, upon whom God Himself bestows it.
हे ’बंधूंनो, ज्याला देव स्वतःच ते देईल केवळ त्यालाचनाम मिळते।

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਬਿਨਸੈ ਹਉਮੈ ਤਾਪੁ ॥
satgur kee sayvaa so karay jis binsai ha-umai taap.
Only that person can follow the teachings of the True Guru whose malady of ego has vanished.
ज्या व्यक्तीचा अहंकार नष्ट झाला आहे केवळ असा व्यक्ती सच्च्या गुरुच्या शिकवणुकीचे पालन करू शकते।

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ॥੪॥੮॥੭੮॥
naanak ka-o gur bhayti-aa binsay sagal santaap. ||4||8||78||
O’ Nanak, the one who meets and follows the Guru’s teachings, all his sufferings come to an end.
हे ’नानक, जो गुरुच्या शिकवणीला भेटतो आणि पाळतो, त्याचे सर्व दु: ख संपतात।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग मेहला ५

ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਜੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥
ik pachhaanoo jee-a kaa iko rakhanhaar.
He is the only true friend of the soul and only savior from the vices.
तो आत्म्याचा एकच खरा मित्र आहे आणि केवळ तोच दुर्गुणांपासून तारणारा आहे।

ਇਕਸ ਕਾ ਮਨਿ ਆਸਰਾ ਇਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥
ikas kaa man aasraa iko paraan aDhaar.
Therefore, keep the support of the One (God) in the mind, only He is the sustainer of life.
म्हणूनच, एकाचा (देवाचा) आधार मनात ठेवा, केवळ तोच जीवन जगवणारा आहे।

ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥
tis sarnaa-ee sadaa sukh paarbarahm kartaar. ||1||
There is eternal peace in the sanctuary of the Supreme Power, the Creator.
सर्वोच्च शक्ती, निर्माणकर्ता यांच्या संरक्षणात आंतरिक शांती आहे।

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗੁ ॥
man mayray sagal upaav ti-aag.
O my mind, give up all efforts,
हे मना! , सर्व प्रयत्न सोडून दे

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿ ਨਿਤ ਇਕਸੁ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur pooraa aaraaDh nit ikas kee liv laag. ||1|| rahaa-o.
worship the Perfect Guru everyday, and keep attuned to the One (God) alone with love and devotion.
दररोज परिपूर्ण गुरुची उपासना करा आणि प्रेम आणि भक्तीने एकावर (देवावर) प्रेम करा।

ਇਕੋ ਭਾਈ ਮਿਤੁ ਇਕੁ ਇਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ॥
iko bhaa-ee mit ik iko maat pitaa.f
The One (God) is my brother, my friend, my mother and father.
तो (देव) माझा भाऊ, माझा मित्र, माझी आई आणि वडील आहे।

ਇਕਸ ਕੀ ਮਨਿ ਟੇਕ ਹੈ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦਿਤਾ ॥
ikas kee man tayk hai jin jee-o pind ditaa.
My mind depends upon the support of that One (God), Who has given the body and soul.
ज्याने शरीर व आत्मा दिले त्या एकाच्या समर्थनेवर माझे मन अवलंबून आहे।

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਵਸਿ ਕੀਤਾ ॥੨॥
so parabh manhu na visrai jin sabh kichh vas keetaa. ||2||
May I never forget that Master of Universe from my mind; who has kept everything under His control.
मी माझ्या मनातून हे ब्रह्माण्डच्या मालिकेला कधीही विसरू शकत नाही; ज्याने सर्व काही त्याच्या अधिपत्याखाली ठेवले आहे

ਘਰਿ ਇਕੋ ਬਾਹਰਿ ਇਕੋ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਆਪਿ ॥
ghar iko baahar iko thaan thanantar aap.
God is dwelling in my heart and is pervading everywhere in the universe.
देव माझ्या हृदयात वास करीत आहे आणि तो विश्वात सर्वत्र व्याप्त आहे।

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਜਿਨਿ ਕੀਏ ਆਠ ਪਹਰ ਤਿਸੁ ਜਾਪਿ ॥
jee-a jant sabh jin kee-ay aath pahar tis jaap.
Day and night meditate with love and devotion on God who created all human beings and creatures.
दिवस आणि रात्र देवावर प्रेम आणि भक्तीने ध्यान करा ज्याने सर्व मानव आणि प्राणी निर्माण केले।

ਇਕਸੁ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੁ ॥੩॥
ikas saytee rati-aa na hovee sog santaap. ||3||
By being imbued with the love of that One, no sorrow or grief remains.
त्या एकाच्या प्रेमाने भिजल्यामुळे, कोणतेही दु: ख किंवा शोक राहिले नाही।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
paarbarahm parabh ayk hai doojaa naahee ko-ay.
There is only One Supreme Power (God) and there is no other at all.
फक्त एकच सर्वोच्च सामर्थ्य (देव) आहे आणि इतर कोणी नाही।

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥
jee-o pind sabh tis kaa jo tis bhaavai so ho-ay.
Soul and body all belong to Him; whatever pleases Him comes to pass.
आत्मा आणि शरीर सर्व त्याचेच आहेत; जे त्याला आवडते तेच घडते।

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੭੯॥
gur poorai pooraa bha-i-aa jap naanak sachaa so-ay. ||4||9||79||
One who meditates on God through the Perfect Guru, himself becomes perfect.Therefore O’ Nanak, meditate on that Eternal God with love and devotion.
जो परिपूर्ण गुरुद्वारे भगवंताचे ध्यान करतो, तो स्वतः परिपूर्ण होतो। म्हणूनच ’नानक, प्रेम आणि भक्तीने त्या शाश्वत देवाचे ध्यान करा।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग,मेहला ५

ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥
jinaa satgur si-o chit laa-i-aa say pooray parDhaan.
Those who focus their consciousness on the True Guru are perfectly fulfilled and recognized.
जे लोक आपली चेतना खर्या गुरुवर केंद्रित करतात त्यांना परिपूर्णपणे तृप्त होतात आणि ओळखले जाते।

ਜਿਨ ਕਉ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਤਿਨ ਉਪਜੈ ਮਨਿ ਗਿਆਨੁ ॥
jin ka-o aap da-i-aal ho-ay tin upjai man gi-aan.
Spiritual wisdom wells up in the minds of those unto whom God Himself shows mercy.
ज्यांच्यावर देव दया ठेवतो त्यांच्या मनात आध्यात्मिक ज्ञान निर्माण होतात।

ਜਿਨ ਕਉ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੧॥
jin ka-o mastak likhi-aa tin paa-i-aa har naam. ||1||
They in whose destiny it is so ordained receive the Name of God.
ज्यांच्या नियतीनुसार हे निश्चित केले गेले आहे त्यांना देवाचे नाव प्राप्त होते।

ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
man mayray ayko naam Dhi-aa-ay.
O’ my mind, meditate on God’s Name with loving devotion.
हे ’माझ्या मना, प्रेमळ भक्तीने देवाच्या नावाचा ध्यान करा।

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਊਪਜਹਿ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sarab sukhaa sukh oopjahi dargeh paiDhaa jaa-ay. ||1|| rahaa-o.
All kinds of pleasures and comforts arise in that person’s life, and he is honored in the Court of God.
त्या व्यक्तीच्या जीवनात सर्व प्रकारचे सुख सुविधा निर्माण होतात आणि त्याला देवाच्या दरबारात मान मिळतो।

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੋਪਾਲ ॥
janam maran kaa bha-o ga-i-aa bhaa-o bhagat gopaal.
The one who remembers God with loving devotion, is liberated from the fear of the cycles of birth and death.
जो प्रेमळ भक्तीने भगवंताचे स्मरण करतो, तो जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रापासून मुक्त होतो।

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
saaDhoo sangat nirmalaa aap karay partipaal.
In the holy congregation, his life becomes immaculate. God Himself protects him from the vices and nurtures him.
पवित्र मंडळीत त्याचे जीवन पवित्र होतात। देव स्वतः त्याला दुर्गुणांपासून वाचवितो आणि त्याचे पालनपोषण करतो।

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਮਲੁ ਕਟੀਐ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥
janam maran kee mal katee-ai gur darsan daykh nihaal. ||2||
Beholding the blessed vision of the Guru, he is delighted. The filth of vices is washed off and he is saved from the cycle of birth and death.
गुरुची धन्य दृष्टी पाहून त्याला आनंद होतो।दुर्गुणांची घाण धुऊन टाकली जाते आणि तो जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रातून वाचला जातो।

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
thaan thanantar rav rahi-aa paarbarahm parabh so-ay.
The Supreme God is pervading all places and interspaces.
सर्वोच्च देव सर्व ठिकाणे आणि चौकांना व्यापत आहे।

ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
sabhnaa daataa ayk hai doojaa naahee ko-ay.
The One is the Giver of all, there is no other at all.
एकच सर्वांचा देणारा आहे, इतर कोणी नाही।

ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਛੁਟੀਐ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
tis sarnaa-ee chhutee-ai keetaa lorhay so ho-ay. ||3||
In His Sanctuary, one is saved from the vices, whatever He wishes, comes to pass.
त्याच्या संरक्षणात मनुष्य वाईट गोष्टीपासून वाचला जातो जे त्याला आवडते तसेच होते।

ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥
jin man vasi-aa paarbarahm say pooray parDhaan.
Perfectly fulfilled and exalted are those, in whose minds the Supreme God dwells.
ज्यांच्या मनामध्ये देव वास करतो ते पूर्णपणे तृप्त आणि उंच होतात ।

ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲੀ ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਜਹਾਨ ॥
tin kee sobhaa nirmalee pargat bha-ee jahaan.
Their reputation is spotless and pure; they are revealed all over the world.
त्यांची प्रतिष्ठा निष्कलंक आणि शुद्ध आहे; ते जगभर प्रकट होतात।

ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੧੦॥੮੦॥
jinee mayraa parabh Dhi-aa-i-aa naanak tin kurbaan. ||4||10||80||
O’ Nanak, I dedicate myself to those who have meditated on my beloved God with love and devotion.
हे ’नानक, ज्यांनी माझ्या प्रिय देवाचे प्रेम आणि भक्तीने ध्यान केले आहे त्यांना मी समर्पित आहे।

error: Content is protected !!