MARATHI PAGE 38

ਮੁੰਧੇ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ ॥
munDhay koorh muthee koorhi-aar.
O’ misled soul-bride, you have been deceived by mirage of worldly entanglements. (Unless you wake up, you are not going to be able to meet the Almighty, your Groom)
हे ’दिशाभूल करणाऱ्या आत्मा-वधू, आपण ऐहिक गोष्टींच्या मृगजळपणाने फसवले. (आपण जागे झाल्याशिवाय आपण सर्वशक्तिमान, आपल्या वरांना भेटण्यास सक्षम होणार नाही)

ਪਿਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pir parabh saachaa sohnaa paa-ee-ai gur beechaar. ||1|| rahaa-o.
O’ Soul-Bride, you can meet that eternal God (handsome Groom) by contemplating upon the Guru’s Word.
हे ’आत्मा-वधू, तुम्ही गुरुच्या शब्दावर चिंतन करून त्या शाश्वत देवाला (देखणा नवऱ्या) भेटू शकता

ਮਨਮੁਖਿ ਕੰਤੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ਤਿਨ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥
manmukh kant na pachhaan-ee tin ki-o rain vihaa-ay.
The self-willed Souls-brides do not recognize their spouse (God); how can they be liberated?. (They will stay engrossed in worldly attachments)
स्वार्थी आत्मा-नववधू त्यांच्या जोडीदारास (देव) ओळखत नाहीत; ते कसे मुक्त केले जाऊ शकते ?. (ते ऐहिक आसक्तींमध्ये मग्न राहतील)

ਗਰਬਿ ਅਟੀਆ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਲਹਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
garab atee-aa tarisnaa jaleh dukh paavahi doojai bhaa-ay.
Filled with ego, the conceited souls burn in the fire of desire and suffer because of duality.
अहंकाराने परिपूर्ण, गर्विष्ठ लोक इच्छाशक्तीच्या अग्नीत जळतात आणि द्वैतामुळे दु: ख भोगतात.

ਸਬਦਿ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥
sabad ratee-aa sohaaganee tin vichahu ha-umai jaa-ay.
Happy are the soul-brides who contemplate on the Guru’s Word and thus get rid of their ego.
धन्य आत्मा ज्याने गुरुच्या शब्दावर चिंतन केले आणि अशा प्रकारे त्यांच्या अहंकारापासून मुक्त होते.

ਸਦਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵਹਿ ਆਪਣਾ ਤਿਨਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਇ ॥੨॥
sadaa pir raaveh aapnaa tinaa sukhay sukh vihaa-ay. ||2||
They enjoy their husband God forever and their life is full of peace and spiritual bliss.
ते आपल्या पती देवाचा कायम आनंद घेतात आणि त्यांचे जीवन शांतता आणि आध्यात्मिक आनंदांनी परिपूर्ण होते

ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਿਰ ਮੁਤੀਆ ਪਿਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
gi-aan vihoonee pir mutee-aa piram na paa-i-aa jaa-ay.
Those Soul-brides who are without the divine knowledge, cannot earn God’s love.
तेदैवी ज्ञान नसलेले आत्मा-वधू देवाचे प्रेम मिळवू शकत नाहीत

ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਅੰਧੇਰੁ ਹੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਦੇਖੇ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥
agi-aan matee anDhayr hai bin pir daykhay bhukh na jaa-ay.
Being intoxicated with ignorance, they remain in darkness; without meeting God their desires do not go away.
अज्ञानाने नशा केल्यामुळे ते अज्ञानात राहतात; देवाची भेट घेतल्याशिवाय त्यांची इच्छा चा मोह जात नाही।

ਆਵਹੁ ਮਿਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਮੈ ਪਿਰੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥
aavhu milhu sahayleeho mai pir dayh milaa-ay.
O’ my Soul-friends, help me meet God. (husband)
ओ ’माझ्या आत्मा-मित्रांनो, मला देवाला भेटण्यास मदत करा. (नवऱ्याला)

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥
poorai bhaag satgur milai pir paa-i-aa sach samaa-ay. ||3||
She who meets the True Guru, by perfect good fortune, finds God (Husband)and enters state of perpetual spiritual bliss||3||
ज्याला खरा गुरू भेटते तिला परिपूर्ण सौभाग्याने देव (नवरा) सापडतो आणि सदैव आध्यात्मिक आनंदात प्रवेश कृती || || ||

ਸੇ ਸਹੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥
say sahee-aa sohaaganee jin ka-o nadar karay-i.
Those upon whom He bestows His Grace, become His happy soul-brides.
ज्यांना त्याने त्याची कृपा दिली, ते त्याचे सुखी आत्मविवाहू बनतात.

ਖਸਮੁ ਪਛਾਣਹਿ ਆਪਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਇ ॥
khasam pachhaaneh aapnaa tan man aagai day-ay.
They recognize God as the supreme master, and surrender their mind, body and soul to Him.
ते देवाला सर्वोच्च मालिक म्हणून ओळखवितात आणि स्वतःचे मन, शरीर आणि आत्मा सोपवितात।

ਘਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਦੂਰਿ ਕਰੇਇ ॥
ghar var paa-i-aa aapnaa ha-umai door karay-i.
When God is met in our heart, all ego is dispelled.
जेव्हा देव आपल्या अंत: करणात मिळतो , तेव्हा सर्व अहंकार दूर होतो

ਨਾਨਕ ਸੋਭਾਵੰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇਇ ॥੪॥੨੮॥੬੧॥
naanak sobhaavantee-aa sohaaganee an-din bhagat karay-i. ||4||28||61||
O’ Nanak, such souls (Brides) who contemplate on God day and night are highly exalted.
हे ’नानक, रात्रंदिवस देवाचा विचार करणारी अशी आत्मे (नववधू) अत्यंत उंच आहेत.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग, मेहला ३.

ਇਕਿ ਪਿਰੁ ਰਾਵਹਿ ਆਪਣਾ ਹਉ ਕੈ ਦਰਿ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥
ik pir raaveh aapnaa ha-o kai dar poochha-o jaa-ay.
Seeing her other friends in spiritual bliss, the soul-bride wonders how she can attain the union with God (spouse).
तिच्या इतर मित्रांना आध्यात्मिक आनंदात पाहून आत्म-वधू आश्चर्यचकित होते की ती भगवंताशी (जोडीदाराची) एकता कशी प्राप्त करू शकते.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਭਾਉ ਕਰਿ ਮੈ ਪਿਰੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥
satgur sayvee bhaa-o kar mai pir dayh milaa-ay.
I contemplate on Guru with deep love that he may lead me to Union with God (Husband)
मी गुरुवर मनापासून प्रेमाने विचार करतो की तो मला देवाबरोबर जोडेल (नवऱ्या बरोबर)

ਸਭੁ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਕਿਸੁ ਨੇੜੈ ਕਿਸੁ ਦੂਰਿ ॥
sabh upaa-ay aapay vaykhai kis nayrhai kis door.
God created all and He Himself watches over His creation; He is omnipresent.
देवाने सर्व काही निर्माण केले आणि तो स्वत: त्याच्या निर्मितीवर लक्ष ठेवतो; तो सर्वव्यापी आहे.

ਜਿਨਿ ਪਿਰੁ ਸੰਗੇ ਜਾਣਿਆ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ॥੧॥
jin pir sangay jaani-aa pir raavay sadaa hadoor. ||1||
She who knows God (Husband) to be always with her, enjoys His Constant Presence. ||1||
तिला माहित आहे देव हमेशा तिच्या बरोबर आहे, त्याची उपस्थितीचा ती आनंद घेती।

ਮੁੰਧੇ ਤੂ ਚਲੁ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ॥
munDhay too chal gur kai bhaa-ay.
O’ Soul, you should Live in harmony with the Guru’s Will.
हे ’आत्मा, तुम्ही गुरुच्या इच्छेनुसार जीवन जगावे.

ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਵਹਿ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
an-din raaveh pir aapnaa sehjay sach samaa-ay. ||1|| rahaa-o.
The souls who contemplate on God day and night, intuitively merge into the True One. ||1||Pause||
जे आत्मे रात्रंदिवस देवावर चिंतन करतात, अंतर्ज्ञानाने सत्यात विलीन होतात. || 1 || थांबा||

ਸਬਦਿ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰਿ ॥
sabad ratee-aa sohaaganee sachai sabad seegaar.
The Soul-brides who are happily united with their spouse, adorn themselves with Naam.
आत्मा -वधू जो आपल्या जोडीदाराबरोबर आनंदाने एकत्रित होतात, ते स्वतःला नामाने सजवतात

ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਨਿ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥
har var paa-in ghar aapnai gur kai hayt pi-aar.
Through their love for the Guru, they find their God (Spouse) in their heart.
त्यांच्या गुरूवर असलेल्या प्रेमामुळे ते त्यांच्या अंत: करणात देव (जोडीदार) शोधतात।

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਵੈ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥
sayj suhaavee har rang ravai bhagat bharay bhandaar.
Their Spouse lovingly enjoys the beauteous bed (of their hearts), whose storehouses are are filled with devotion.
त्यांचे जीवनसाथी प्रेमळपणे (त्यांच्या अंतःकरणातील) सुंदर पलंगाचा आनंद घेतात, ज्यांचे भांडार भक्तीने भरलेले आहेत

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਜਿ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥੨॥
so parabh pareetam man vasai je sabhsai day-ay aDhaar. ||2||
That Beloved God abides in their minds; He provides sustenance to all. ||2||
तो प्रिय देव त्यांच्या मनात राहतो; तो सर्वांना अन्नधान्य पुरवतो. || 2 |

ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹਨਿ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
pir saalaahan aapnaa tin kai ha-o sad balihaarai jaa-o.
I am forever a sacrifice to such bride-souls who praise God. (Their Groom)
देवाची स्तुती करणार्या अशा वधू-आत्म्यांना मी नेहमी समर्पित आहे।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਸਿਰੁ ਦੇਈ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥
man tan arpee sir day-ee tin kai laagaa paa-ay.
I offer to them my body, soul and head, and touch their feet (in reverence)
देवाची स्तुती करणार्या अशा वधू-आत्म्यांना मी नेहमी समर्पित आहे।

ਜਿਨੀ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇ ॥
jinee ik pachhaani-aa doojaa bhaa-o chukaa-ay.
because they have recognized the One and renounced the love of duality.
कारण त्यांनी एकाला ओळखले आहे आणि द्वैतीच्या प्रेमाचा त्याग केला आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥੨੯॥੬੨॥
gurmukh naam pachhaanee-ai naanak sach samaa-ay. ||3||29||62||
The Guru’s follower recognizes the Naam, O’ Nanak, and is absorbed into the True One. ||3||29||62||
गुरुचे शिष्य ओळखतात हे नानक!आणि सत्य मध्ये विलीन होतात।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग , मेहला ३.

ਹਰਿ ਜੀ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰੈ ਚੀਰੈ ॥
har jee sachaa sach too sabh kichh tayrai cheerai.
O’ God, you are omnipresent, all pervading and your power reins over the whole world.
ओ ’देवा, तू सर्वव्यापी आहेस, सर्वत्र आहेस आणि तुझी शक्ती संपूर्ण जगावर लागू आहे.

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੀਰੈ ॥
lakh cha-oraaseeh tarasday firay bin gur bhaytay peerai.
Millions keep longing for union with you and are lost because without taking spiritual guidance from the Guru, they are not able to meet you.
लाखो लोक आपल्याशी जुळण्याची आस बाळगतात आणि गमावतात कारण गुरूंकडून आध्यात्मिक मार्गदर्शन घेतल्या शिवाय ते तुम्हाला भेटू शकत नाहीत|

ਹਰਿ ਜੀਉ ਬਖਸੇ ਬਖਸਿ ਲਏ ਸੂਖ ਸਦਾ ਸਰੀਰੈ ॥
har jee-o bakhsay bakhas la-ay sookh sadaa sareerai.
But when the dear Almighty grants His grace, the soul finds lasting peace.
परंतु जेव्हा प्रिय सर्वशक्तिमान देव कृपा करतो तेव्हा आत्म्याला चिरस्थायी शांती मिळते.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਸਚੁ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥੧॥
gur parsaadee sayv karee sach gahir gambheerai. ||1||
I wish that by Guru’s Grace, I am able to serve the True One (by contemplation on Naam), who is Immeasurably Deep and Profound. ||1||
मला अशी इच्छा आहे की गुरुच्या कृपेने, मी अतीव खोल व प्रगल्भ असलेल्या खर्याची (नामला स्मरण करून) सेवा करण्यास सक्षम बनू . || 1 ||

ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
man mayray naam ratay sukh ho-ay.
O’ my mind, attuned to the Naam, you shall find peace.
हे माझा मना! नामा बरोबर जोडवून राह। तुला शांतता मिळेल।

ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmatee naam salaahee-ai doojaa avar na ko-ay. ||1|| rahaa-o.
Follow the Guru’s Teachings, and praise the Naam; there is no other way.
गुरुच्या शिकवणींचे अनुसरण करा आणि नामाचे गुणगान करा; दुसरा कोणताही मार्ग नाही|

ਧਰਮ ਰਾਇ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਬਹਿ ਸਚਾ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥
Dharam raa-ay no hukam hai bahi sachaa Dharam beechaar.
Complete justice is always administered under God’s Command.
पूर्ण न्याय नेहमीच देवाच्या आज्ञेने दिला जातो|

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਸਟੁ ਆਤਮਾ ਓਹੁ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ॥
doojai bhaa-ay dusat aatmaa oh tayree sarkaar.
Those evil souls, enticed and mislead by the love of worldly attachments, are subject to Your Command. (You can award them appropriate punishment)
सांसारिक आसक्तीच्या प्रेमाने मोहात पाडलेली आणि भ्रमित करणारी ती वाईट आत्मे तुमच्या आज्ञेच्या अधीन आहेत. (आपण त्यांना योग्य शिक्षा देऊ शकता)

ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਤਾਸੁ ਮਨਿ ਜਪਹਿ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥
aDhi-aatmee har gun taas man jaapeh ayk muraar.
But the spiritually inclined souls contemplate on One God who is the Treasure of Excellence.
परंतु आध्यात्मिक लोक एका देवाचा विचार करतात जो सर्वश्रेष्ठतेचा खजिना आहे|

error: Content is protected !!