MARATHI PAGE 34

ਸਬਦਿ ਮੰਨਿਐ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
sabad mani-ai gur paa-ee-ai vichahu aap gavaa-ay.
Only when one obeys the Guru’s word and removes self conceit, then one realizes God, the ultimate Guru.
जेव्हा व्यक्ती सतगुरूच्या शब्दाचे पालन करतो आणि अहंकार नष्ट करतो, तेव्हा त्याला दैवीय अनुभूती होते|

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
an-din bhagat karay sadaa saachay kee liv laa-ay.
He always worships the eternal God with mind attuned to Him.
तो हमेशा त्याच्या मनातशाश्वत देवाला पुजतो।

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੧੯॥੫੨॥
naam padaarath man vasi-aa naanak sahj samaa-ay. ||4||19||52||
O’ Nanak, the wealth of Naam dwells in the mind, and he intuitively merges in the eternal God.
हे नानक! नामची संपत्ती मनामध्ये राहते आणि ती अंतर्ज्ञानाने चिरंतन देवामध्ये विलीन होते

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग, मेहला ३.

ਜਿਨੀ ਪੁਰਖੀ ਸਤਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸੇ ਦੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰਿ ॥
jinee purkhee satgur na sayvi-o say dukhee-ay jug chaar.
They who have not followed the teachings of the true Guru always remain miserable.
ज्याने गुरुची शिक्षणाचे पालन केले नाही , ते हमेशा दुःखात राहिले आहे।

ਘਰਿ ਹੋਦਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਪਛਾਣਿਆ ਅਭਿਮਾਨਿ ਮੁਠੇ ਅਹੰਕਾਰਿ ॥
ghar hodaa purakh na pachhaani-aa abhimaan muthay ahaNkaar.
The Primal Being (God) is within their own heart, but they do not recognize Him. They are plundered by their egotistical pride and arrogance.
आदी पुरुष(देव) त्यांच्या स्वतःच्या हृदयात आहे, परंतु ते त्याला ओळखत नाहीत. ते त्यांच्या अहंकारी अभिमानाने आणि अहंकाराने लुटले जातात

ਸਤਗੁਰੂ ਕਿਆ ਫਿਟਕਿਆ ਮੰਗਿ ਥਕੇ ਸੰਸਾਰਿ ॥
satguroo ki-aa fitki-aa mang thakay sansaar.
Rejected by the true Guru because of their ego, they wander around the world begging, until they are exhausted.
सतगुरू द्वारा जे नाकारले जातात, ते या जगभर भटकत राहतात , जो वर ते थकत नाही।

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸਭਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੧॥
sachaa sabad na sayvi-o sabh kaaj savaaranhaar. ||1||
They do not meditate on the Guru’s true word, which can accomplish all tasks.
ते सर्व कार्ये पूर्ण करू शकणार्या गुरूच्या सत्य शब्दावर ध्यान करीत नाहीत

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਵੇਖੁ ਹਦੂਰਿ ॥
man mayray sadaa har vaykh hadoor.
O’ my mind, see and feel the presence of God right besides you.
हे माझा मना! देवालाबघ आणि अनुभव करजे तुझ्या शेजारीच आहे|

ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਪਰਹਰੈ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
janam maran dukh parharai sabad rahi-aa bharpoor. ||1|| rahaa-o.
He destroys the pains of birth and death, and is fully pervading everywhere in the form of the Guru’s word.
तो जन्म आणि मृत्यूच्या वेदनांचा नाश करतो आणि गुरुच्या शब्दाच्या रूपात सर्वत्र व्यापतो

ਸਚੁ ਸਲਾਹਨਿ ਸੇ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
sach salaahan say sachay sachaa naam aDhaar.
Those who praise the True One also become true and God’s Name becomes their one and only one support.
जे सत्याची स्तुती करतात तेसुद्धा खरे ठरतात आणि देवाचे नाव त्यांचे एकमेव आधार होते.

ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥
sachee kaar kamaavnee sachay naal pi-aar.
They act truthfully (meditate on God’s Name with love and devotion), they are imbued with the love for God).
ते सत्य कार्य करतात (प्रेमाच्या आणि भक्तीने देवाच्या नावाचे चिंतन करतात), ते देवासोबत असलेल्या प्रेमाने ओतलेले राहतात।

ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਵਰਤਦਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥
sachaa saahu varatdaa ko-ay na maytanhaar.
The True King (God) has written His Order, which no one can erase.
खर्या सम्राटने (ईश्वराने) त्याचे आदेश लिहिले आहेत, जे कोणीही मिटवू शकत नाही.

ਮਨਮੁਖ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਕੂੜਿ ਮੁਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ॥੨॥
manmukh mahal na paa-inee koorh muthay koorhi-aar. ||2||
The self-willed people never attain to God’s court. These false ones are plundered by falsehood.
मनमुखी लोक कधी देवाच्या दरबारात स्थान मिळवत नाही।हे खोटे लोक लबाडीने लुटले जातात.

ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਜਗੁ ਮੁਆ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ ॥
ha-umai kartaa jag mu-aa gur bin ghor anDhaar.
Engrossed in egotism, the entire world is perishing spiritually. Without the guidance of the Guru, there is utter darkness of ignorance.
अहंकार मध्ये राहून, संपूर्ण विश्व अध्यात्मिकता शिवाय संपत चाललं आहे| गुरुच्या मार्गदर्शन शिवाय अज्ञानाचा अंधार आहे|

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥
maa-i-aa mohi visaari-aa sukh-daata daataar.
In the love for Maya (worldly riches and power), the world has forgotten God, the Giver of Peace.
मायाच्या मोहात(संपत्ती आणि सत्ता) विश्व हे देवाला विसरलं आहे, जो शांती दाता आहे।

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਤਾ ਉਬਰਹਿ ਸਚੁ ਰਖਹਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥
satgur sayveh taa ubreh sach rakheh ur Dhaar.
Those who serve the True Guru and follow his teachings are saved; they keep the True One enshrined in their hearts.
जे सतगुरूची सेवा करतात आणि त्यांची शिक्षाच पालन करतात ते वाचतात , ते सत्य त्यांच्या हृदयात जपतात।

ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥੩॥
kirpaa tay har paa-ee-ai sach sabad veechaar. ||3||
God can be realized by His Grace by reflecting on the Guru’s eternal Word.
देवाला त्याचा कृपेनेच अनुभव करू शकतो जेव्हा गुरूचा शब्दावर चिंतन होते।

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲਾ ਹਉਮੈ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥
satgur sayv man nirmalaa ha-umai taj vikaar.
By following the teachings of the True Guru, the mind becomes immaculate, egotism and vices are dispelled.
खर्या गुरुच्या शिकवणीचे पालन केल्याने मन शुद्ध होते, अहंकार आणि दुर्गुण दूर होतात.

ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰ ॥
aap chhod jeevat marai gur kai sabad veechaar.
By reflecting on the Guru’s word, one sheds self conceit, as if one has died while still alive.
गुरुच्या शब्दावर चिंतन करून, एखादा माणूस जिवंत असताना मरण पावला म्हणून स्वत: चा अभिमान नष्ट करतो।

ਧੰਧਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ ਲਾਗਾ ਸਾਚਿ ਪਿਆਰੁ ॥
DhanDhaa Dhaavat reh ga-ay laagaa saach pi-aar.
The pursuit of worldly affairs comes to an end, when you embrace love for God.
जेव्हा आपण देवावर प्रीति करता तेव्हा ऐहिक गोष्टींचा पाठपुरावा संपुष्टात येतो

ਸਚਿ ਰਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤੁ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੪॥
sach ratay mukh ujlay tit saachai darbaar. ||4||
They who are attuned to Truth-their faces are radiant with honor in God’s Court.
ज्याने सत्याला पावले आहे, त्यांचे चेहरे सन्मानाने ओजस्वी झालेले आहेत|

ਸਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਮੰਨਿਓ ਸਬਦਿ ਨ ਲਗੋ ਪਿਆਰੁ ॥
satgur purakh na mani-o sabad na lago pi-aar.
Those who do not have faith in the Primal Being, the True Guru, and who do not enshrine love for the Guru’s word,
ज्यांना आदी पुरुष, गुरु आणि गुरूच्या शब्दांवर श्रद्धा नाही, आणि ज्यांना गुरूच्या शब्दा वर प्रेम नाही|

ਇਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਜੇਤਾ ਕਰਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਰੁ ॥
isnaan daan jaytaa karahi doojai bhaa-ay khu-aar.
all their ablutions and charities are wasted and they are ultimately consumed by their love of duality.
त्यांचे सर्व अभंग आणि धर्मादाय गोष्टी वाया जातात आणि शेवटी ते त्यांच्या द्वैत प्रेमाद्वारेच खाल्ले जाऊन टाकतात.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਲਾਗੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ ॥
har jee-o aapnee kirpaa karay taa laagai naam pi-aar.
When God Himself grants His Grace, they are inspired to love the Naam.
जेव्हा देव स्वतः कृपा करतो तेव्हा त्यांना नामावर प्रेम करण्याची प्रेरणा मिळते

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰਿ ॥੫॥੨੦॥੫੩॥
naanak naam samaal too gur kai hayt apaar. ||5||20||53||
O’ Nanak, through the Infinite Love and devotion for the Guru, meditate on God’s Name and enshrine Him in your heart.
हे’नानक, गुरूबद्दल असीम प्रेम आणि भक्तीद्वारे, ईश्वराच्या नावाचा ध्यान करा आणि त्याला आपल्या अंत: करणात बसा

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग, मेहला ३:

ਕਿਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥
kis ha-o sayvee ki-aa jap karee satgur poochha-o jaa-ay.
When I go and ask my Guru. Whom shall I serve? What shall I meditate upon?
जेव्हा मी जातो आणि गुरूला विचारतो मी कोणाची सेवा करू? मी कोणा वर ध्यान धरू?

ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਲਈ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
satgur kaa bhaanaa man la-ee vichahu aap gavaa-ay.
I should accept the Will of the True Guru, and eradicate selfishness from within.
मी सतगुरूची इच्छा स्वीकारावी आणि आतून स्वार्थ मिटवावे.

ਏਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
ayhaa sayvaa chaakree naam vasai man aa-ay.
By this service and devotion, the Naam shall come to dwell within my mind.
या सेवा आणि समर्पण द्वारे, नाम माझा मना मध्ये प्रवेश करेल।

ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਇ ॥੧॥
naamai hee tay sukh paa-ee-ai sachai sabad suhaa-ay. ||1||
Through the Naam, peace is obtained; I am spiritually embellished by the True Word of the Guru.
नाम द्वारा शांत मिळती, गुरूच्या खर्या शब्दाने मी आध्यात्मिकरित्या सुशोभित झालो आहे.

ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੁ ਹਰਿ ਚੇਤਿ ॥
man mayray an-din jaag har chayt.
O, my mind, always remain wakeful from the attacks of vices, and meditate upon God’ Name with love and devotion.
हे माझा मना, दुष्टताच्या वार समोर नेहमी जागृत रहा। आणि देवाच्या नाम वर प्रेम आणि भक्तीने ध्यान कर|

ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰਖਿ ਲੈ ਕੂੰਜ ਪੜੈਗੀ ਖੇਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aapnee khaytee rakh lai kooNj parhaigee khayt. ||1|| rahaa-o.
In this way, protect the crop (of your spiritual life), lest the flamingo (old age) suddenly invade the field (of your body and nullify all your spiritual endeavors).
या रीतीने, तुझी पीक(अध्यात्मिक जीवन) ची रक्षा कर, नाहीतर सारस (वयस्कपणा) अचानक आपल्या शेतावर (आपल्या शरीरावर) आक्रमण करेल आणि आपले सर्व आध्यात्मिक प्रयत्न निरर्थक करेल

ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥
man kee-aa ichhaa pooree-aa sabad rahi-aa bharpoor.
The desires of the mind are fulfilled, when one’s heart remains filled with the shabad (divine word).
जेव्हा हृदय शबद ने परिपूर्ण असत तेव्हा मन हे परिपूर्ण राहत|

ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ॥
bhai bhaa-ay bhagat karahi din raatee har jee-o vaykhai sadaa hadoor.
One who meditates on God’s Name day and night with love and devotion for God, always sees Him manifest before him.
जोरात्र- दिवस देवाच्या नावावर प्रेम आणि भक्तीनेध्यान लावतो, तो त्याला स्वतः समोर प्रकट झालेला पाहतो।

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਭ੍ਰਮੁ ਗਇਆ ਸਰੀਰਹੁ ਦੂਰਿ ॥
sachai sabad sadaa man raataa bharam ga-i-aa sareerahu door.
Doubt runs far away from those, whose minds remain forever attuned to the divine word.
त्याचे मन संशयाने नेहमी लांब रहातात , ज्याच मन नेहमी अध्यात्मिक शब्दावर असत ।

ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਹਿਬੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥੨॥
nirmal saahib paa-i-aa saachaa gunee gaheer. ||2||
They have realized the immaculate Master, the eternal treasure of virtues.
त्यांना पवित्र गुरु, पुण्य यांचा शाश्वत खजिना समजला आहे

ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੂਤੇ ਗਏ ਮੁਹਾਇ ॥
jo jaagay say ubray sootay ga-ay muhaa-ay.
they who remain aware of the worldly temptations are saved from the vices, and they who remain unaware are plundered of their spiritual wealth.
जे लोक ऐहिक प्रलोभनांविषयी जागरुक राहते ते दुर्गुणांमधून वाचविले जातात आणि जे अज्ञानी राहतात त्यांच्या आध्यात्मिक संपत्तीची लूट केली जाते

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਣਿਓ ਸੁਪਨਾ ਗਇਆ ਵਿਹਾਇ ॥
sachaa sabad na pachhaani-o supnaa ga-i-aa vihaa-ay.
They do not realize the True Word of the Guru, and like a dream their lives fade away in vain.
त्यांना गुरूचा खरा शब्द कळत नाही आणि स्वप्नासारखे त्यांचे आयुष्य व्यर्थ जाते.

ਸੁੰਞੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਜਿਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਇ ॥
sunjay ghar kaa paahunaa ji-o aa-i-aa ti-o jaa-ay.
Like the guests in a deserted house, they leave the world empty handed, just exactly as they came into it.
निर्जन घरातल्या पाहुण्यांप्रमाणेच तेही या जगात आल्या त्याचप्रमाणे रिक्त हाताने जग सोडून जातात.

error: Content is protected !!