MARATHI PAGE 32

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੀ ਜਗੁ ਫਿਰੀ ਨਾ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਨਾਲਿ ॥
ha-o ha-o kartee jag firee naa Dhan sampai naal.
The entire world is wandering around engrossed in self-conceit, without realizing that worldly wealth doesn’t accompany anyone after death.
सांसारिक संपत्ती हि मरणा नंतर कोणालाही साथ देत नाही हे समजून न घेता, संपूर्ण जग स्वत: ची अहंकाराने मग्न आहे.

ਅੰਧੀ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਈ ਸਭ ਬਾਧੀ ਜਮਕਾਲਿ ॥
anDhee naam na chayt-ee sabh baaDhee jamkaal.
The spiritually blind world does not meditate on Naam; and is therefore bound and gagged by the Messenger of Death.
आध्यात्मिकदृष्ट्या अंधजग नाम लाध्यानात घेत नाही; आणि म्हणूनच मृत्यूच्या दुतानी त्याला बांधलेले आहे.

ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ ॥੩॥
satgur mili-ai Dhan paa-i-aa har naamaa ridai samaal. ||3||
By meeting the True Guru, and enshrining God’s Name in the heart, the true wealth of Naam is obtained.
सतगुरुला भेटक्या नंतर, आणि देवाचे नाव हृदयात संग्रहित करून नाम ची खरी संपत्ती मिळती।

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
naam ratay say nirmalay gur kai sahj subhaa-ay.
Those who are attuned to the Naam are immaculate and pure; through the Guru, they obtain intuitive peace and poise.
जे नावाने जुडलेले आहे , ते शुद्ध आहे आणि गुरूची कृपाने त्यांना शांती मिळती।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਸਨਾ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥
man tan raataa rang si-o rasnaa rasan rasaa-ay.
Their minds and bodies are imbued with God’s Love, and their tongues savor His Sublime Essence.
त्यांचे मन आणि शरीर देवाच्या प्रेमात मग्न असतात, त्यांची जीहवा हि देवाच्याअमृताचीचव घेत असते|

ਨਾਨਕ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰਿ ਧੁਰਿ ਛੋਡਿਆ ਲਾਇ ॥੪॥੧੪॥੪੭॥
naanak rang na utrai jo har Dhur chhodi-aa laa-ay. ||4||14||47||
O’ Nanak, they whom God has imbued with His love from the very beginning, their love for God never fades.
हे’नानक, ज्यांनी सुरुवातीपासूनच देवावर प्रीती केली आहे, त्यांचे देवावरील प्रेम कधीच कमी होत नाही

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरीराग,मेहला ३.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤਿ ਕੀਜੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
gurmukh kirpaa karay bhagat keejai bin gur bhagat na ho-ee.
Only when God bestows His mercy through the Guru, then one worships God. Without the Guru’s grace there is no devotional worship.
जेव्हा भगवंताने गुरूमार्फत दया दाखविली, तेव्हाच एखाद्याने देवाची उपासना केली. गुरुच्या कृपेशिवाय भक्तीभाव नाही.

ਆਪੈ ਆਪੁ ਮਿਲਾਏ ਬੂਝੈ ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ॥
aapai aap milaa-ay boojhai taa nirmal hovai so-ee.
The one who surrenders himself to the Guru, understands the secret and his life becomes immaculate.
जो स्वतःला गुरूसमर्पण करतो, त्याला रहस्य समजते आणि त्याचे जीवन पवित्र होते.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥
har jee-o saachaa saachee banee sabad milaavaa ho-ee. ||1||
God is True, and True is His Word. It is only through Guru’s word that union with God is obtained.
देव सत्य आहे आणि त्याचे वचन सत्य आहे. केवळ गुरूंच्या शब्दानेच भगवंताशी एकरूपता प्राप्त होते|

ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਿਹੀਣੁ ਕਾਹੇ ਜਗਿ ਆਇਆ ॥
bhaa-ee ray bhagtiheen kaahay jag aa-i-aa.
O’ Brothers, why did you come to this world if you did not want to worship God?
हे ’बंधूंनो, जर तुम्हाला देवाची उपासना करण्याची इच्छा नसेल तर आपण या जगात का आला?

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pooray gur kee sayv na keenee birthaa janam gavaa-i-aa. ||1|| rahaa-o.
If you have not served the perfect Guru by following his teachings, you have wasted your life in Vain.
जर तुम्ही परिपूर्ण गुरुची शिकवण पाळली नाही तर व्यर्थ तुमचे आयुष्य वाया घालवले आहे.

ਆਪੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਏ ॥
aapay jagjeevan sukh-daata aapay bakhas milaa-ay.
God, the life of the World, is Himself the giver of peace, and after kindly forgiving us, unites us with Him.
ईश्वर! जे जगाचे प्राण आहे, तोच शांती चा दाता आहे| आणि आपल्याला माफ केल्या नंतर स्वतः मध्ये एकरूप करतो|

ਜੀਅ ਜੰਤ ਏ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥
jee-a jant ay ki-aa vaychaaray ki-aa ko aakh sunaa-ay.
So what about all these helpless beings and creatures? What can anyone say?
मग या सर्व असहाय माणसे व प्राण्यांचे काय? कोणी काय म्हणू शकेल?

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੨॥
gurmukh aapay day-ay vadaa-ee aapay sayv karaa-ay. ||2||
Through the Guru, God Himself bestows honor on some and enjoins them to His service (devotional worship)
गुरुची कृपेने , देव स्वतः कित्येकांन वर कृपा करतो आणि त्याची सेवा मध्ये सम्मिलीत करतो।

ਦੇਖਿ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਹਿ ਲੋਭਾਣਾ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਨ ਜਾਈ ॥
daykh kutamb mohi lobhaanaa chaldi-aa naal na jaa-ee.
Gazing upon their families, people are lured and trapped by emotional attachment, but none will go along with them in the end.
त्यांच्या कुटुंबा कडे बघून लोक सांसारिक मोह मध्ये पडतात पण शेवट त्यांच्या बरोबर कोणी हि जाणार नाही।

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥
satgur sayv gun niDhaan paa-i-aa tis dee keem na paa-ee.
It is impossible to estimate the worth of the person who by following the true Guru’s teachings, has realized God, the treasure of virtues.
गुरुची शिकवणीने ज्यांनी देवाचा सदगुणाची संपत्ती मिळवली आहे त्यांचे मूल्य करणे हे अशक्य आहे|

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਖਾ ਮੀਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥
har parabh sakhaa meet parabh mayraa antay ho-ay sakhaa-ee. ||3||
The God is my Friend and Companion. God shall be my Support in the end.
देव माझा मित्र आणि जोडीदार आहे| देव च माझा शेवट मध्ये माझा आधार आहे|

ਆਪਣੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਆਪੁ ਨ ਜਾਈ ॥
aapnai man chit kahai kahaa-ay bin gur aap na jaa-ee.
Within your conscious mind, you may think that my egoism is gone, but without the Guru’s help, egoism does not go away.
तुमच्या चेतनमनमध्ये, तुम्हाला असे वाटेल कि अहंकार हा चालला गेला आहे, पण गुरुची कृपा शिवाय अहंकार नष्ट होत नाही।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਦਾਤਾ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹੈ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥
har jee-o daataa bhagat vachhal hai kar kirpaa man vasaa-ee.
The Benefactor God loves His devotees, and by showing mercy He enshrines His loving devotion in their hearts.
दयाळू देव त्याच्या भक्तांवर प्रेम करतो, आणि दया दाखवून तो त्यांच्या अंत: करणात त्याची प्रेमळ भक्ती वाढवितो।

ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥੧੫॥੪੮॥
naanak sobhaa surat day-ay parabh aapay gurmukh day vadi-aa-ee. ||4||15||48||
O’ Nanak, by His Grace, He bestows enlightened awareness; God Himself blesses the Guru’s followers with glory.
हे नानक! त्याची कृपाने, तो प्रकटीकरण अर्पित करतो , देव स्वतः शिष्य वर कृपा वर्षवतो।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग, मेहला ३

ਧਨੁ ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਜਾਇਆ ਧੰਨੁ ਪਿਤਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥
Dhan jannee jin jaa-i-aa Dhan pitaa parDhaan.
Blessed is the mother who gave birth to the Guru (Guru Angad DevJi); and blessed also is his noble father.
धन्य आहे ती माता, ज्याने गुरूला जन्म दिला (गुरु अंगद देवजी) आणि धन्य आहे त्यांचेथोर पिता।

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਵਿਚਹੁ ਗਇਆ ਗੁਮਾਨੁ ॥
satgur sayv sukh paa-i-aa vichahu ga-i-aa gumaan.
By serving (following the teachings of) such a true Guru, many have obtained peace and shed their egoism from within.
अशा खऱ्यागुरूची सेवा करून (त्यांची शिकवण वर चालून) पुष्कळांना शांती लाभली आहे आणि त्यांनी स्वत: चे अहंकार आतून ओतले आहेत.

ਦਰਿ ਸੇਵਨਿ ਸੰਤ ਜਨ ਖੜੇ ਪਾਇਨਿ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥੧॥
dar sayvan sant jan kharhay paa-in gunee niDhaan. ||1||
The saintly people who stand at the door-step of the Guru and serve him (follow his teachings), realize God, the treasure of all virtues.
जे संत गुरूच्या द्वारी उभे राहतात आणि गुरुची सेवा करतात (त्याची शिकवण वर चालून) त्यांना देवाचा अनुभव होतो, जे सद्गुणांची संपत्ती आहे|

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮੁਖਿ ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥
mayray man gur mukh Dhi-aa-ay har so-ay.
O my mind, following the Guru’s teachings, meditate on God with loving devotion.
हे माझा मना! गुरुची शिक्षा वर चालून , ईश्वरा वर ध्यान लाव।

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kaa sabad man vasai man tan nirmal ho-ay. ||1|| rahaa-o.
The Word of the Guru dwells within the mind, and the body and mind become pure.
गुरूचा शब्द मनामध्ये वास करतो आणि शरीर आणि मन शुद्ध होते.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰਿ ਆਇਆ ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਆਇ ॥
kar kirpaa ghar aa-i-aa aapay mili-aa aa-ay.
By His Grace, He has come to dwell in my heart; He Himself has come to meet me.
त्याच्या कृपेने, त्याला माझ्या हृदयात राहायला येईला लागेल ; त्याला मला भेटायला यायला लागेल।

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਰੰਗੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
gur sabdee salaahee-ai rangay sahj subhaa-ay.
Singing His Praises through the Guru’s word, we are imbued in His love with intuitive ease.
गुरूच्या शब्दाद्वारे त्याची स्तुती गाऊन , आपण सहज रीतीनेत्याच्या प्रेमामध्ये मग्न होतो।

ਸਚੈ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਨ ਵਿਛੁੜਿ ਜਾਇ ॥੨॥
sachai sach samaa-i-aa mil rahai na vichhurh jaa-ay. ||2||
Becoming truthful, we merge with the True One; remaining united with Him, we shall never be separated again.
सत्यनिष्ठ बनून, आपण सत्यवान मध्ये विलीन होतो। एकदा आपण त्याच्या मध्ये विलीन झालो कि आपण त्याच्या पासून वेगळे होत नाही।

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥
jo kichh karnaa so kar rahi-aa avar na karnaa jaa-ay.
Whatever is to be done, He is doing so. No one else can do anything.
जे काही करायचे आहे, तोते करत आहे. दुसरे कोणीही काही करु शकत नाही

ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਮੇਲਿਅਨੁ ਸਤਗੁਰ ਪੰਨੈ ਪਾਇ ॥
chiree vichhunay mayli-an satgur pannai paa-ay.
God has united with Himself those who were separated from Him for long, by putting them under the charge of the true Guru.
जे लोक दीर्घकाळ त्याच्यापासून विभक्त झाले होते त्यांना देव खऱ्या गुरूंच्या ताब्यात देऊन त्याच्याबरोबर एक झाला आहे

ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੩॥
aapay kaar karaa-isee avar na karnaa jaa-ay. ||3||
He Himself assigns all to their tasks; nothing else can be done.
तो स्वतः प्रत्येकाला सर्व कार्य सोपतो। त्याचा शिवाय कोणी करू शकत नाही।

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ ਹਉਮੈ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥
man tan rataa rang si-o ha-umai taj vikaar.
Shedding ego and evil thoughts, one’s body and mind is imbued with God’s love.
जेव्हा एकाचे मन आणि शरीर देवाचा प्रेमात त्याला लक्षात करतात, अहंकार आणि दुष्ट विचार नष्ट होतात ।

ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਿਰਦੈ ਰਵਿ ਰਹੈ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥
ahinis hirdai rav rahai nirbha-o naam nirankaar.
Day and night, they meditate in their heart on the fear-dispelling Name of the Formless God.
रात्र आणि दिवस, ते भीती चे निराकरण आणणारे निरंकार देवावर ध्यान लावतात।

ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਅਪਾਰ ॥੪॥੧੬॥੪੯॥
naanak aap milaa-i-an poorai sabad apaar. ||4||16||49||
O’ Nanak, through the word of the perfect Guru, the infinite God has united them with Himself.
हे ’नानक, परिपूर्ण गुरुच्या शब्दाद्वारे, अनंत भगवंताने त्यांना स्वतः मध्येएकत्र केले आहे.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग, मेहला ३.

ਗੋਵਿਦੁ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
govid gunee niDhaan hai ant na paa-i-aa jaa-ay.
God of the Universe is the Treasure of virtues; His limits cannot be known.
ब्रह्माण्ड चा देव हा गुणांचा खजिना आहे; त्याची मर्यादा कळू शकत नाही.

ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਨ ਪਾਈਐ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
kathnee badnee na paa-ee-ai ha-umai vichahu jaa-ay.
He can be realized only by dispelling ego from within and not by mere prattle.
त्याचा अनुभव तेव्हाच होतो जेव्हा आतून अहंकार नष्ट होतो।

error: Content is protected !!