MARATHI PAGE 30

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਤੂ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har jee-o sadaa Dhi-aa-ay too gurmukh aykankaar. ||1|| rahaa-o.
O’ my mind seeking the guidance of Guru, always remember God with love and devotion, the One and only Creator.
हे माझे मन, गुरूंचे मार्गदर्शन मिळव आणिदेवाला जे एकमेव निर्माणकर्ता आहे त्यांनाप्रेम व भक्तीने लक्षात ठेव

ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਰਿ ॥
gurmukhaa kay mukh ujlay gur sabdee beechaar.
By reflecting upon the word of the Guru, the faces of the Guru’s followers are radiant with honor.
गुरूच्या शब्दावर चिंतन करून, गुरुचे अनुयायी चेहरे सन्मानाने चमकतात

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦੇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਰਿਦੈ ਮੁਰਾਰਿ ॥
halat palat sukh paa-iday jap jap ridai muraar.
By always remembering God with love and devotion, they enjoy peace here and thereafter.
देवाला प्रेम आणि भक्तीने लक्ष्यात केल्याने , त्यांना इथे आणि पुढच्या आयुष्यात सुद्धा आनंद प्राप्त होतो|

ਘਰ ਹੀ ਵਿਚਿ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰਿ ॥੨॥
ghar hee vich mahal paa-i-aa gur sabdee veechaar. ||2||
By reflecting upon the Guru’s word, they have realized God within.
गुरूच्या शब्दावर चिंतन करून, त्यांनी आतून देवाला ओळखले.

ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹ ਫੇਰਹਿ ਮਥੇ ਤਿਨ ਕਾਲੇ ॥
satgur tay jo muh fayreh mathay tin kaalay.
They who don’t pay attention to the true Guru’s teachings are disgraced.
ज्यांनीसतगुरुच्या शिकवणीकडे लक्ष दिले नाही त्यांना लांछन आहे|

ਅਨਦਿਨੁ ਦੁਖ ਕਮਾਵਦੇ ਨਿਤ ਜੋਹੇ ਜਮ ਜਾਲੇ ॥
an-din dukh kamaavday nit johay jam jaalay.
They always act in such a way that brings nothing but suffering and they always live in the fear of death.
ते नेहमी अशा मार्गाने वागतात जे दु: खाशिवाय काहीही आणत नाही आणि ते नेहमी मृत्यूच्या भीतीने जगतात.

ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਦੇਖਨੀ ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਪਰਜਾਲੇ ॥੩॥
supnai sukh na daykhnee baho chintaa parjaalay. ||3||
Even in their dreams, they find no peace; they are completely consumed by the fire of intense anxiety.
त्यांच्या स्वप्नांमध्येसुद्धा त्यांना शांती मिळत नाही; तीव्र चिंताच्या आगीत ते पूर्णपणे नष्ट होतात।

ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਆਪੇ ਬਖਸ ਕਰੇਇ ॥
sabhnaa kaa daataa ayk hai aapay bakhas karay-i.
The One God is the Giver of all; He Himself bestows all blessings.
जो सर्वदाता आहे, तोच कृपा करतो|

ਕਹਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਵਈ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਦੇਇ ॥
kahnaa kichhoo na jaav-ee jis bhaavai tis day-ay.
No one else has any say in this; He gives just as He pleases.
याविषयी दुसर्या कोणाचेही म्हणणे नाही; तो त्याला जसे पाहिजे तसे देतो.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੪੨॥
naanak gurmukh paa-ee-ai aapay jaanai so-ay. ||4||9||42||
O’ Nanak, only through the Guru’s grace, we realize Almighty and He himself knows it all.
हे नानक, गुरु कृपा मुळे आपण देवाला अनुभवतो आणि हे त्याला माहित आहे।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग , मेहला ३

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ ਸਚੁ ਵਡਿਆਈ ਦੇਇ ॥
sachaa saahib sayvee-ai sach vadi-aa-ee day-ay.
We should always remember God with love and devotion. The one who does, is blessed with everlasting glory.
आपण देवाला नेहमी प्रेम आणि भक्तीने लक्षात करायला पाहिजे। जो करतो त्याला सदैव राहणार तेज मिळत।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੂਰਿ ਕਰੇਇ ॥
gur parsaadee man vasai ha-umai door karay-i.
By Guru’s Grace, He abides in the mind, and egotism is driven out.
गुरु कृपा द्वारे तो मना मध्ये प्रवेशतो आणि कायम राहतोआणि अहंकार चालला जातो ।

ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਾਵਤੁ ਤਾ ਰਹੈ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੧॥
ih man Dhaavat taa rahai jaa aapay nadar karay-i. ||1||
This mind ceases its wandering in pursuit of worldly riches only when He Himself casts His glance of grace.
हे मन केवळ ऐहिक संपत्तीच्या शोधासाठी भटकंती थांबवते जेव्हा त्याची कृपेची नजर आपल्यावर पडते|

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
bhaa-ee ray gurmukh har naam Dhi-aa-ay.
O’ brother, following Guru’s guidance, remember God with love and devotion.
हे बंधुजन! देवाची आज्ञेचं पालन करून देवाला प्रेम आणि भावाने लक्षात कर|

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਦ ਮਨਿ ਵਸੈ ਮਹਲੀ ਪਾਵੈ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam niDhaan sad man vasai mahlee paavai thaa-o. ||1|| rahaa-o.
When The Treasure of Naam is enshrined within one’s mind, then that person lives forever in the presence of God.
जेव्हा एखाद्याच्या मनात नामांचा खजिना अंतर्भूत असतो, तेव्हा ती व्यक्ती देवाच्या उपस्थितीत सर्वकाळ राहते.

ਮਨਮੁਖ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਤਿਸ ਨਉ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥
manmukh man tan anDh hai tis na-o tha-ur na thaa-o.
The self-willed lives in darkness of ignorance and does not find any spiritual peace any where in the world.
मनमुखी अज्ञान च्या अंधाऱ्यात राहतात आणि दैवीय शांतीची कुठेही मिळत नाही।

ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਉਦਾ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਸੁੰਞੈਂ ਘਰਿ ਕਾਉ ॥
baho jonee bha-udaa firai ji-o sunjaiN ghar kaa-o.
He continues wandering through countless cycles of birth and death, like a crowin a deserted house.
ते जन्म आणि मृत्यूच्या असंख्य चक्रामध्ये राहातात निर्जन घरात कावळ्यासारखे।

ਗੁਰਮਤੀ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੨॥
gurmatee ghat chaannaa sabad milai har naa-o. ||2||
It is only by acting on Guru’s teaching that one receives the light of divine knowledge, and through Guru’s word one obtains Naam.
केवळ गुरूच्या शिकवणुकीनुसार कृती केल्यानेच एखाद्याला दैवी ज्ञानाचा प्रकाश प्राप्त होतो आणि गुरुच्या शब्दाद्वारे नाम प्राप्त होते.

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਿਖਿਆ ਅੰਧੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ॥
tarai gun bikhi-aa anDh hai maa-i-aa moh gubaar.
(forgetting God) people are getting blinded (misled) by the three modes of Maya, ( vice, virtue and power). These create a kind of fog or illusion in the mind.
( देवांना विसरल्याने)लोक मायाच्याया तीन गोष्टींनीआंधळे होतात(दुष्टता, सद्गुण आणि सत्ता) हे तीन मना मध्ये भ्रांती निर्माण करतात।

ਲੋਭੀ ਅਨ ਕਉ ਸੇਵਦੇ ਪੜਿ ਵੇਦਾ ਕਰੈ ਪੂਕਾਰ ॥
lobhee an ka-o sayvday parh vaydaa karai pookaar.
Many religious scholars deliver discourses loudly, but in reality they are doing it out of greed and not out of love for God.
बरेच धार्मिक विद्वान जोरात प्रवचन देतात, परंतु प्रत्यक्षात ते हे लोभामुळे करतात देवाच्या प्रेमापोटी नाही।

ਬਿਖਿਆ ਅੰਦਰਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੩॥
bikhi-aa andar pach mu-ay naa urvaar na paar. ||3||
Such people are consumed by the poison of Maya, and they achieve nothing in this life or thereafter.
असे लोक मायेच्या विषाने खाल्ले जातात आणि ते या जगात किंवा त्यानंतरच्या काळात काहीच साध्य करत नाहीत

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿ ॥
maa-i-aa mohi visaari-aa jagat pitaa partipaal.
In attachment to Maya, they have forgotten the Father, the Cherisher of the World.
मायाच्या आसक्तीत, जगाचा पाळकपिता याचा विसर पडला आहे.

ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੂ ਅਚੇਤੁ ਹੈ ਸਭ ਬਧੀ ਜਮਕਾਲਿ ॥
baajhahu guroo achayt hai sabh baDhee jamkaal.
Without the Guru’s guidance people are ignorant of the right path in life, and are therefore spiritually dead.
गुरूंच्या मार्गदर्शनाशिवाय लोक जीवनातल्या योग्य मार्गाविषयी अज्ञानी आहेत आणि म्हणूनच ते आध्यात्मिकदृष्ट्या मृत आहेत

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੪॥੧੦॥੪੩॥
naanak gurmat ubray sachaa naam samaal. ||4||10||43||
O’ Nanak, they can be saved only through the Guru’s teachings and remembering God with love and devotion.
हे’नानक!, ते फक्त गुरुच्या शिकवणुकीद्वारे आणि प्रेमाने आणि भक्तीने देवाचे स्मरण करून वाचू शकतात.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग, मेहला ३।

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਉਥਾ ਪਦੁ ਪਾਇ ॥
tarai gun maa-i-aa moh hai gurmukh cha-uthaa pad paa-ay.
The three modes of Maya (vice, virtue and power) has entrapped this world. But a Guru’s follower attains the fourth state which is spiritual exaltation.
मायाच्या तीन मार्गांनी (दुर्गुण, पुण्य आणि शक्ती) या जगाला व्यापले आहे. परंतु एखाद्या गुरूचे अनुयायी चौथे राज्य प्राप्त करतात जे आध्यात्मिक उदात्तीकरण आहे

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਾਇਅਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥
kar kirpaa maylaa-i-an har naam vasi-aa man aa-ay.
Granting His Grace, He unites us with Himself. The Name of God comes to abide within the mind.
त्याचे अनुग्रह देऊन, तो आपल्याला आपल्याबरोबर जोडतो. परमेश्वराचे नाव मनामध्ये टिकून राहते.

ਪੋਤੈ ਜਿਨ ਕੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਤਿਨ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥੧॥
potai jin kai punn hai tin satsangat maylaa-ay. ||1||
Those, in whose destiny is the treasure of virtues, God unites them into the holy congregation.
ज्यांच्या नियती मध्ये सद्गुणांचा खजिना आहे, देव त्यांना संगत मध्ये एकत्रित करतो।

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਿ ਰਹਾਉ ॥
bhaa-ee ray gurmat saach rahaa-o.
O’ brother, following the Guru’s teachings, remain merged in the love of God.
हे बंधू! , गुरुच्या शिकवणुकीचे अनुसरण करून देवावरील प्रीतीत विलीन व्हा

ਸਾਚੋ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਣਾ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saacho saach kamaavanaa saachai sabad milaa-o. ||1|| rahaa-o.
In your daily life practice nothing but truth, and earn truthful (honest ) living, and thus, you may unite with the True Word (God).
आपल्या दैनंदिन जीवनात सत्याशिवाय काहीही करु नका, आणि सत्यवान (प्रामाणिक) जीवन जगून अशा प्रकारे आपण सत्यनाम मिळवू।

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
jinee naam pachhaani-aa tin vitahu bal jaa-o.
I dedicate my life to those who have realized the value of Naam.
ज्यांना नामचे मूल्य कळले आहे त्यांच्यासाठी मी माझे जीवन समर्पित करतो

ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਚਲਾ ਤਿਨ ਕੈ ਭਾਇ ॥
aap chhod charnee lagaa chalaa tin kai bhaa-ay.
Shedding my ego, I humbly submit myself to them and live according to their wishes.
माझा अहंकार संपवून मी नम्रपणे त्यांना त्यांच्या स्वाधीन करतो आणि त्यांच्या इच्छेनुसार जगतो

ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥
laahaa har har naam milai sehjay naam samaa-ay. ||2||
The person who does that is blessed with God’s Name and remains intuitively imbued in Him.
जे असे करतात, ते देवाचा नाम नेधन्य आहे आणि ते त्याच्यातच राहतात।

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਨ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
bin gur mahal na paa-ee-ai naam na paraapat ho-ay.
Without Guru’s guidance neither the God’s presence within is realized, nor Naam is obtained.
गुरूंच्या मार्गदर्शनाशिवाय दोन्हीपैकी देवाचे अस्तित्व कळले नाही, किंवा नाम प्राप्त झाले नाही

ਐਸਾ ਸਤਗੁਰੁ ਲੋੜਿ ਲਹੁ ਜਿਦੂ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥
aisaa satgur lorh lahu jidoo paa-ee-ai sach so-ay.
Therefore, you should find such a true Guru, through whom you can realize that Eternal God.
म्हणूनच, तुम्हाला असा खरा गुरु सापडला पाहिजे, ज्याच्याद्वारे तुम्हालाशाश्वत देवची अनुभूती होईल|

ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੈ ਸੁਖਿ ਵਸੈ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
asur sanghaarai sukh vasai jo tis bhaavai so ho-ay. ||3||
Destroy your evil passions, and you shall dwell in peace. Whatever pleases God comes to pass.
तुमच्या वाईट इच्छांचा नाश करा आणि तुम्ही शांतीने राहा. देवाला जे आवडते तेच घडते

ਜੇਹਾ ਸਤਗੁਰੁ ਕਰਿ ਜਾਣਿਆ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
jayhaa satgur kar jaani-aa tayho jayhaa sukh ho-ay.
As is the intensity of one’s belief in the Guru, so is one’s spiritual peace.
एखाद्याच्या गुरूवरील श्रद्धेचीतीव्रतेप्रमाणेच, एखाद्याची आध्यात्मिक शांती ठरती।

ਏਹੁ ਸਹਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ਭਾਉ ਲਾਏ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
ayhu sahsaa moolay naahee bhaa-o laa-ay jan ko-ay.
There is no shred of doubt in the above statement, let anyone try to love the Guru and find out.
वरच्या या वाक्य मध्ये लेशमात्र हि शंका नाही, त्याला स्वतःच गुरूला प्रेम करू द्या आणि शोधू द्या|

ਨਾਨਕ ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧੧॥੪੪॥
naanak ayk jot du-ay moortee sabad milaavaa ho-ay. ||4||11||44||
O’ Nanak, the Guru and God are One Light in two Forms; and it is through the word of the Guru that one obtains union with God.
हे नानक! गुरु आणि ईश्वर हे एका प्रकाशाचे दोन स्वरूप आहे, आणि गुरूच्या शब्दांनीच एखाद्याला देवाची प्राप्ती होती।