MARATHI PAGE 29

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਰਸਦੇ ਜਿਸੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਆਇ ॥
lakh cha-oraaseeh tarasday jis maylay so milai har aa-ay.
Millions of species of lives, long to meet the Almighty. Only those get to meet Him whom He unites Himsel.
कोट्यावधी जीवांना सर्वशक्तिमान देवाची भेट होण्याची इच्छा आहे. ज्याला तो इच्छेलाकेवळ त्यालाच भेटायला मिळते.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੬॥੩੯॥
naanak gurmukh har paa-i-aa sadaa har naam samaa-ay. ||4||6||39||
O’ Nanak, those who follow the Guru with utmost reverence and are always absorbed in God’s Naam with complete humility, reach the Almighty.
ओ ’नानक, जे अत्यंत श्रद्धेने गुरूचे अनुसरण करतात आणि नेहमीच नम्रपणे देवाच्या नामात लीन होतात, ते सर्वशक्तिमान देवापर्यंत पोहोचतात

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग , मेहला ३

ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
sukh saagar har naam hai gurmukh paa-i-aa jaa-ay.
God’s Naam is like an ocean of joys, and it is obtained through the Guru’s grace.
भगवंताचे नाव आनंदांच्या समुद्रासारखे आहे आणि ते गुरुच्या कृपेने प्राप्त होते

ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥
an-din naam Dhi-aa-ee-ai sehjay naam samaa-ay.
To easily merges in His Name, one should always meditate on God’s Name,following the Gueu’s teachings.
त्याच्या नावामध्ये सहजपणे विलीन होण्यासाठी, एखाद्याने गुरुच्या शिकवणुकीचे पालन करीत नेहमीच देवाच्या नावाचे चिंतन केले पाहिजे.

ਅੰਦਰੁ ਰਚੈ ਹਰਿ ਸਚ ਸਿਉ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧॥
andar rachai har sach si-o rasnaa har gun gaa-ay.
||1|| This way, our heart becomes imbued with the eternal God and our tongue (automatically) sings God’s praises.
अशाप्रकारे, आपले अंतःकरण चिरंतन देवा मध्ये विलीन होतात आणि आपली जीभ (आपोआप) देवाच्या स्तुती गातात.

ਭਾਈ ਰੇ ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
bhaa-ee ray jag dukhee-aa doojai bhaa-ay.
O’ brother, the world is in misery engrossed in the love for duality.
हे बंधू! , जग द्वैतीच्या प्रेमामध्ये मग्न आहे जेणे करून दुःखात आहे|

ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸੁਖੁ ਲਹਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur sarnaa-ee sukh laheh an-din naam Dhi-aa-ay.||1|| rahaa-o.
In the refuge of the Guru, peace is found by always meditating on the Naam.
गुरूच्या आश्रयामध्ये शांती नेहमी नामस्मरण केल्याने मिळते।

ਸਾਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗਈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥
saachay mail na laag-ee man nirmal har Dhi-aa-ay.
By meditating on the God, the minds remain pure, and purified mind is not stained by the filth of vices.
भगवंताचे चिंतन केल्याने मन शुद्ध राहते आणि शुद्ध मन असल्याने मनावर दुष्टताची घाण चे डाग लागत नाही|

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੀਐ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥
gurmukh sabad pachhaanee-ai har amrit naam samaa-ay.
Through the Guru’s Word, God is realized and one merges in the nectar of His Naam.
गुरुच्या शब्दाद्वारे भगवंताची प्राप्ती होते आणि त्याच्या नावाच्या अमृतात व्यक्तीविलीन होतात।

ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪ੍ਰਚੰਡੁ ਬਲਾਇਆ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥੨॥
gur gi-aan parchand balaa-i-aa agi-aan anDhayraa jaa-ay. ||2||
The Guru has lit the brilliant light of spiritual wisdom, and the darkness of ignorance has been dispelled.
गुरूंनी अध्यात्मिक बुद्धीचा तेजस्वी प्रकाश पेटविला आहे आणि अज्ञानाचा अंधकार दूर झाला आहे.

ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਲੁ ਭਰੇ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਿਕਾਰੁ ॥
manmukh mailay mal bharay ha-umai tarisnaa vikaar.
The self-willed manmukh are polluted with vices. They are filled with the pollution of egotism, wickedness and desire.
मनमुखी हे दुर्गुणांनी प्रदूषित झाले आहे। त्यांच्यात अहंकार, दुष्टता आणि प्रलोभन चे दूषण आहे।

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥
bin sabdai mail na utrai mar jameh ho-ay khu-aar.
Since, they do not meditate on God, this pollution (of egotism etc.) is not washed off and, they live in misery though the cycles of death and birth.
कारण, ते देवाचे ध्यान करीत नाहीत, हे प्रदूषण (अहंकार इत्यादी) धुतले जात नाही आणि ते मृत्यू आणि जन्माच्या चक्रात फसतात आणि दु: खामध्ये राहतात.

ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਪਲਚਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੩॥
Dhaatur baajee palach rahay naa urvaar na paar.||3||
Engrossed in the illusory play of the world, they are not at ease in either this world or the next.
जगाच्या भ्रामक नाटकात मग्न, त्यांना या जगात किंवा पुढच्या काळातही चांगले वाटनारनाही।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੀ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਪਿਆਰੁ ॥
gurmukh jap tap sanjmee har kai naam pi-aar.
Because of their love for God’s Naam, the Guru’s followers have the merits of worship, penance, and restraint.
भगवंताच्या नामाच्या प्रेमा मुळे गुरूंचे अनुयायी उपासना, तपश्चर्या आणि संयम या गुणधर्मा चे आहेत.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
gurmukh sadaa Dhi-aa-ee-ai ayk naam kartaar.
With the Guru’s guidance, one should always meditate upon the one Creator.
गुरुच्या मार्गदर्शनासह, एकाने सर्जनहारचे नेहमीच ध्यान केले पाहिजे

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੭॥੪੦॥
naanak naam Dhi-aa-ee-ai sabhnaa jee-aa kaa aaDhaar. ||4||7||40||
O’ Nanak, let us meditate on God’s Name who is the support of all beings.
हे नानक! देवाचा नाम वर ध्यान लावू जे सर्व जी चा आधार आहे|

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sareeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरीराग, मेहला ३:

ਮਨਮੁਖੁ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪਿਆ ਬੈਰਾਗੁ ਉਦਾਸੀ ਨ ਹੋਇ ॥
manmukh mohi vi-aapi-aa bairaag udaasee na ho-ay.
The self-conceited is so entangled in material attachment, that such a person can neither be in love with God, nor can get detached from worldly wealth.
स्वत:चागर्विष्ठपणा भौतिक आसक्तीमध्ये इतका गुंतलेला आहे की अशी व्यक्ती देवावर प्रेम करू शकत नाही किंवा ऐहिक संपत्तीपासून अलिप्त राहू शकत नाही

ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥
sabad na cheenai sadaa dukh har dargahi pat kho-ay.
(The self-conceited) does not contemplate on the Guru’s word and therefore, remains in grief, and is disgraced at God’s court.
(अहंकारी ) गुरुच्या शब्दावर चिंतन करीत नाही आणि म्हणूनच तो दु: खामध्ये राहतो आणि देवाच्या दरबारात त्यांची बदनामी होते.

ਹਉਮੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਈਐ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥
ha-umai gurmukh kho-ee-ai naam ratay sukh ho-ay.
||1|| By the Guru’s grace, egoism is shed and mind is imbued in Naam resulting in achievement of spiritual bliss.
गुरुच्या कृपेने अहंकार उडाला जातो आणि मन नामच्याध्यानमध्ये लिप्त होत ज्यामुळे आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होतो।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਹਿਨਿਸਿ ਪੂਰਿ ਰਹੀ ਨਿਤ ਆਸਾ ॥
mayray man ahinis poor rahee nit aasaa.
O’ my mind, day and night, you remain filled with worldly desires.
हे ’माझ्या मना, रात्रंदिवस तू सांसारिक वासनांनी भरलेला आहेस.

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਮੋਹੁ ਪਰਜਲੈ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satgur sayv moh parjalai ghar hee maahi udaasaa. ||1|| rahaa-o.
By following the Guru’s teachings the attachment with worldly riches is burnt away. Even amidst the world, man’s state of mind becomes that of an ascetic.
गुरूंच्या शिकवणुकीचे पालन केल्याने ऐहिक संपत्तीची आसक्ती नष्ट होते. जरी जगाच्या मध्ये राहत असेल तरीमनुष्याच्या मनाची स्थिती तपस्वीची बनते.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਬਿਗਸੈ ਹਰਿ ਬੈਰਾਗੁ ਅਨੰਦੁ ॥
gurmukh karam kamaavai bigsai har bairaag anand.
The Guru’s follower does the deeds ordained by the Guru and remains delighted from within, because within that person, there is love for God and there is bliss.
गुरूचे अनुयायी गुरुने ठरवलेली कर्मे करतात आणि आतून आनंदित असतात, कारण त्या व्यक्तीमध्येच देवाबद्दल प्रेम आहे आणि आनंद आहे.

ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਨਿਚੰਦੁ ॥
ahinis bhagat karay din raatee ha-umai maar nichand.
Such a person is absorbed in devotion to God, day and night. And, with ego discarded, this person stays carefree.
अशी व्यक्ती रात्रंदिवस देवाची भक्ती करण्यात मग्न असते. आणि, अहंकार टाकून दिल्यास, ही व्यक्ती निश्चिंत राहते.

ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸਹਜਿ ਅਨੰਦੁ ॥੨॥
vadai bhaag satsangat paa-ee har paa-i-aa sahj anand.
||2|| By good fortune (such a person) has found company of saintly persons and has realized God with peace and bliss.
चांगल्या दैवयोगाने (अशा व्यक्तीला) संत व्यक्तींची संगती मिळती आणि त्याला शांती व आनंदानिदेवाची प्राप्ती होती।

ਸੋ ਸਾਧੂ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋਈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥
so saaDhoo bairaagee so-ee hirdai naam vasaa-ay.
He alone is a saint, in whose heart is lodged the holy Naam of God.
एकटाच तो एक संत आहे, जिच्या हृदयात देवाचे पवित्र नाव आहे.

ਅੰਤਰਿ ਲਾਗਿ ਨ ਤਾਮਸੁ ਮੂਲੇ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥
antar laag na taamas moolay vichahu aap gavaa-ay.
His inner being is not touched by anger or dark energies at all; he has lost his selfishness and conceit.
त्याच्या अंत: करणात क्रोधाने किंवा गडद शक्तींनी अजिबात स्पर्श केलेला नाही; त्याने आपला स्वार्थ आणि अभिमान गमावला आहे.

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਤਗੁਰੂ ਦਿਖਾਲਿਆ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਆ ਅਘਾਏ ॥੩॥
naam niDhaan satguroo dikhaali-aa har ras pee-aa aghaa-ay. ||3||
The True Guru has revealed to him the treasure of God’s Name; he relishes the Sublime Essence of God, and is satisfied.
सतगुरूने त्याच्यावर देवाच्या नावाचा खजिना उघड केला आहे; तो देवाच्या उदात्त तत्त्वाची चव घेऊनसमाधानी झाला आहे.

ਜਿਨਿ ਕਿਨੈ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਗਤੀ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਬੈਰਾਗਿ ॥
jin kinai paa-i-aa saaDhsangtee poorai bhaag bairaag.
Whoever has realized God, has done so by perfect good fortune, by engaging in the adoration of God in the holy congregation.
ज्याला भगवंताची जाणीव झाली आहे, त्याने संगत मध्ये देवाची उपासना केली आहे ज्या मुळे हे सद्भाग्य लाभलं आहे।

ਮਨਮੁਖ ਫਿਰਹਿ ਨ ਜਾਣਹਿ ਸਤਗੁਰੁ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰਿ ਲਾਗਿ ॥
manmukh fireh na jaaneh satgur ha-umai andar laag.
The self-willed manmukhs wander around lost, but they do not know the True Guru. They are inwardly attached to egotism.
मनमुखीहरवले आहे , परंतु त्यांना खरा गुरु माहित नाही. तेअहंकाराने जोडले गेले आहे|

ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਰੰਗਾਏ ਬਿਨੁ ਭੈ ਕੇਹੀ ਲਾਗਿ ॥੪॥੮॥੪੧॥
naanak sabad ratay har naam rangaa-ay bin bhai kayhee laag. ||4||8||41||
O’ Nanak, those who are attuned to the Guru’s word are imbued in God’s love. Without the revered fear of God, one cannot be imbued with the love for God.
हे ’नानक!ज्यांना गुरूच्या शब्दाचे अनुकरण झालेले आहे ते देवाच्या प्रेमाने ओतलेले आहेत. देवाची श्रद्धेची भीती असल्याशिवाय, एखाद्या व्यक्तीवर देवाबद्दल असलेले प्रेम वाटू शकत नाही.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग, मेहला ३

ਘਰ ਹੀ ਸਉਦਾ ਪਾਈਐ ਅੰਤਰਿ ਸਭ ਵਥੁ ਹੋਇ ॥
ghar hee sa-udaa paa-ee-ai antar sabh vath ho-ay.
One can find the wealth of Naam in one’s own self . What one seeks, is all there within the body.
व्यक्तीला नाम ची संपत्ती स्वतः मधेच मिळेल। जो जे बाहेर शोधत आहे ते मध्ये च आहे।

ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥
khin khin naam samaalee-ai gurmukh paavai ko-ay.
By listening to the Guru and by contemplation upon God’s Naam each and every moment, the wealth of Naam is procured by the Guru’s followers.
प्रत्येक वेळेस गुरूचे ऐकणे आणि देवाच्या नावाचा चिंतन करून, गुरुच्या अनुयायांनी नामची संपत्ती मिळविली आहे|

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਅਖੁਟੁ ਹੈ ਵਡਭਾਗਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥f
naam niDhaan akhut hai vadbhaag paraapat ho-ay. ||1||
The Treasure of the Naam is inexhaustible. By great good fortune, it is obtained.
नामांचा खजिना अक्षय आहे. मोठ्या सौभाग्याने, ते प्राप्त होते.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਜਿ ਨਿੰਦਾ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
mayray man taj nindaa ha-umai ahaNkaar.
O, my mind, give up slander, egotism and arrogance.
हे माझ्या मना, निंदा, अहंकार आणि गर्विष्ठपणा सोडून दे