MARATHI PAGE 199

ਸੰਤਸੰਗਿ ਤਹ ਗੋਸਟਿ ਹੋਇ ॥
satsang tah gosat ho-ay.
In the Society of the Saints, spiritual conversations take place.
संत समाजात, आध्यात्मिक संभाषणे होतात जे नाव बुडवण्यासारखे असतात।

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਖੋਇ ॥੨॥
kot janam kay kilvikh kho-ay. ||2||
The sinful mistakes of millions of incarnations are erased. ||2||
लाखो अवतारांच्या पापी चुका मिटल्या || 2 ||

ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦੁ ॥
simrahi saaDh karahi aanand.
The Holy Saints meditate in remembrance, in ecstasy.
पवित्र संत स्मरणात, परमानंदात ध्यान करतात।

ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੩॥
man tan ravi-aa parmaanand. ||3||
Their minds and bodies are immersed in supreme ecstasy. ||3||
त्यांचे मन आणि शरीर परम आनंदात मग्न राहतात|| 3 ||

ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਧਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਿਸਹਿ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੯੫॥੧੬੪॥
jisahi paraapat har charan niDhaan. naanak daas tiseh kurbaan. ||4||95||164||
Slave Nanak is a sacrifice to those who have obtained the treasure of the Lord’s Feet. ||4||95||164||
सेवकनानक हा समर्पित आहे ज्यांनी परमेश्वराच्या चरणांचा खजिना घेतले आहे|| 4 || 95 || 164 ||

The message of this shabad is that if we want to get all our tasks accomplished and enjoy supreme bliss, then joining the company of saintly persons, we should meditate on God’s Name. This is the true spiritual ablution, which is far better than bathing at any holy place.
या शबदचा संदेश असा आहे की जर आपल्याला आपली सर्व कामे पार पाडायची असतील आणि परम आनंद घ्यायचा असेल तर संत व्यक्तींच्या सहवासात जाऊन आपण देवाच्या नावाचे चिंतन केले पाहिजे। हीच खरी आध्यात्मिक उदात्तताआहे, जे कोणत्याही पवित्र ठिकाणी आंघोळ करण्यापेक्षा बरेच चांगले आहे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी, मेहला ५

In this shabad, he approaches the problem from a different angle and asks us to do only those kinds of deeds, upon doing which no dirt of sins attaches to our soul.
या शबदमध्ये, तो समस्येकडे वेगळ्या कोनातून पोचतो आणि आपल्याला फक्त अशी कामे करण्यास सांगतो, ज्यामुळे पापांची कोणतीही घाण आपल्या आत्म्या बरोबर जुडत नाही।
Gauree, Fifth Guru:

ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
so kichh kar jit mail na laagai.
Do only that, by which no filth or pollution shall stick to you.
हे ’माझ्या मित्रा, अशा प्रकारच्या अध्यात्मिक कृत्ये करा, ज्यामुळे तुमचे मन कोणत्याही वाईट विचारांनी मातीमोल होऊ शकणार नाही।

ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਏਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har keertan meh ayhu man jaagai. ||1|| rahaa-o.
Let your mind remain awake and aware, singing the Kirtan of the Lord’s Praises. ||1||Pause||
आपले मन भगवंताची स्तुती गाण्यात जागृत द्या || 1 || विराम द्या ||

ਏਕੋ ਸਿਮਰਿ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥
ayko simar na doojaa bhaa-o.
Meditate in remembrance on the One Lord; do not be in love with duality.
एका देवाचा चिंतन करा आणि त्याला स्मरण करा, इतर कोणत्याही ऐहिक आसक्तीठेऊ नका।

ਸੰਤਸੰਗਿ ਜਪਿ ਕੇਵਲ ਨਾਉ ॥੧॥
satsang jap kayval naa-o. ||1||
In the Society of the Saints, chant only the Name. ||1||
संतांच्या सहवासात लोक नामाचचिंतन करतात|| १ ||

ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥
karam Dharam naym barat poojaa.
The karma of good actions, the Dharma of righteous living, religious rituals, fasts and worship
सत्कर्माचे कर्म, धार्मिक जीवन, धार्मिक विधी, व्रत आणि पूजा यांचे धर्म

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੨॥
paarbarahm bin jaan na doojaa. ||2||
practice these, but do not know any other than the Supreme Lord God. ||2||
केवळ परमात्मावर चिंतन केल्याशिवाय || 2 ||

ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲ ॥ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲਿ ॥੩॥
taa kee pooran ho-ee ghaal. jaa kee pareet apunay parabh naal. ||3||
Those who place their love in God – their works are brought to fruition. ||3||
केवळ त्या लोकांची परिश्रम यशस्वी आहेत जे निर्मात्यावर प्रेम करतात || 3 ||

ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੁ ॥
so baisno hai apar apaar.
Infinitely invaluable is that Vaishnaav, that worshipper of Vishnu,
विष्णूचा तो उपासक वैष्णव अनंत अनमोल आहे|

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਤਜੇ ਬਿਕਾਰ ॥੪॥੯੬॥੧੬੫॥
kaho naanak jin tajay bikaar. ||4||96||165||
says Nanak, who has renounced corruption. ||4||96||165||
हे’नानक ज्याने विध्वंसक मार्गांचा त्याग केला || 4 || 96 || 165 ||

The message of this shabad is that instead of outer cleansing, we should stress upon doing such deeds upon doing which no sinful thoughts enter our mind, and we always meditate on God’s Name.
या शब्दाचा संदेश असा आहे की बाह्य साफ करण्याऐवजी आपण अशी कृती करण्यावर भर दिला पाहिजे ज्यामुळे कोणतेही पापी विचार मनात नसतात आणि आपण नेहमीच देवाच्या नावाचा चिंतन करतो।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी, मेहला ५

In this shabad, he tells us how unreliable worldly wealth is, and what the most reliable source of true happiness is, both in this world and the next is Guru’s Naam.
या शब्दामध्ये, ते आपल्याला सांगतात की अविश्वसनीय ऐहिक संपत्ती किती आहे आणि खऱ्या आनंदाचा सर्वात विश्वासार्ह स्त्रोत कोणता आहे, या जगात आणि त्यानंतरचे दोन्ही म्हणजे गुरुचे नाम।
Gauree, Fifth Mehl:

ਜੀਵਤ ਛਾਡਿ ਜਾਹਿ ਦੇਵਾਨੇ ॥
jeevat chhaad jaahi dayvaanay.
They desert you even when you are alive, O madman;
हे’मुर्ख व्यक्ती ही सांसारिक संपत्ती आपण जिवंत असतानाही आपल्याला सोडू शकते।

ਮੁਇਆ ਉਨ ਤੇ ਕੋ ਵਰਸਾਂਨੇ ॥੧॥
mu-i-aa un tay ko varsaaNnay. ||1||
what good can they do when someone is dead? ||1||
एखाद्याचा मृत्यू झाल्यावर ते काय चांगले करू शकतात? || 1 ||

ਸਿਮਰਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ॥
simar govind man tan Dhur likhi-aa.
Meditate in remembrance on the Lord of the Universe in your mind and body – this is your pre-ordained destiny.
आपल्या मनाने आणि देहाने विश्वाच्या परमेश्वरावर चिंतन करा- हे आपले पूर्व नियोजित प्रारब्ध आहे।

ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨ ਆਵਤ ਬਿਖਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaahoo kaaj na aavat bikhi-aa. ||1|| rahaa-o.
The poison of Maya is of no use at all. ||1||Pause||
सांसारिक संपत्तीचे विष शेवटी कोणत्याही हेतूची पूर्तता करत नाही || 1 || विराम द्या ||

ਬਿਖੈ ਠਗਉਰੀ ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਖਾਈ ॥
bikhai thag-uree jin jin khaa-ee.
Those who have eaten this poison of deception
ज्यांनी सांसारिक संपत्तीच्या या विषारी फसव्याला खाल्ले आहे,

ਤਾ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਬਹੂੰ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥
taa kee tarisnaa kabahooN na jaa-ee. ||2||
their thirst shall never depart. ||2||
त्यांची तहान कधीच संपत नाही, नेहमीच अधिक शोधण्यासाठी असते।

ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਦੁਤਰ ਸੰਸਾਰੁ ॥
daaran dukh dutar sansaar.
The treacherous world-ocean is filled with terrible pain.
विश्वासाचा विश्वासघात करणारा महासागर हा वासनांच्या भयंकर दु: खाने भरलेला आहे।

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥੩॥
raam naam bin kaisay utras paar. ||3||
Without the Lord’s Name, how can anyone cross over? ||3||
देवाच्या नावाशिवाय कोणीही कसे ओलांडू शकेल? || 3 ||

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਦੁਇ ਕੁਲ ਸਾਧਿ ॥
saaDhsang mil du-ay kul saaDh.
Joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy, you shall be saved here and hereafter.
पवित्र संगतीत सामील झाल्याने, तुमचे येथे व पुढे तारण होईल।

ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿ ॥੪॥੯੭॥੧੬੬॥
raam naam naanak aaraaDh. ||4||97||166||
O Nanak, worship and adore the Name of the Lord. ||4||97||166||
हे’नानक, प्रेम करा आणि नामावर चिंतन करा 4 || 97 || 166 ||

The message of this shabad is that worldly wealth is undependable even during our life, and is absolutely of no use after our death. It is only the wealth of God’s Name, which can provide us eternal happiness, and save us from rounds of birth and death. Therefore we should not get entangled in worldly wealth; instead we should meditate on God’s Name in the company of saints
या शब्दाचा संदेश असा आहे की सांसारिक संपत्ती आपल्या आयुष्यातही अनिश्चित आहे आणि आपल्या मृत्यूनंतर त्याचा काही उपयोग होत नाही। हे केवळ देवाच्या नावाची संपत्ती आहे जी आपल्याला चिरंतन आनंद प्रदान करील आणि आपल्याला जन्म आणि मृत्यूच्याफेऱयांपासूनवाचवू शकेल। म्हणून आपण ऐहिक संपत्तीत अडकू नये; त्याऐवजी आपण संतांच्या सहवासात देवाच्या नावाचे चिंतन केले पाहिजे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी मेहला ५

This shabad as a general lesson for all those who unnecessarily slander or torture innocent persons.
हा शबद अनावश्यक लोकांची निंदा किंवा अत्याचार करणाऱ्या सर्वांसाठी आहे।
Gauree, Fifth Guru:

ਗਰੀਬਾ ਉਪਰਿ ਜਿ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ ॥
gareebaa upar je khinjai daarhee.
The bearded emperor who struck down the poor,
निर्दोष लोकांचा छळ करणारे लोक,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸਾ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਸਾੜੀ ॥੧॥
paarbarahm saa agan meh saarhee. ||1||
has been burnt in the fire by the Supreme Lord God. ||1||
ते स्वत: रागाच्या त्याच आगीत जळत आहेत।

ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥
pooraa ni-aa-o karay kartaar.
The Creator administers true justice.
निर्माणकर्ता खरा न्याय देतो।

ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
apunay daas ka-o raakhanhaar. ||1|| rahaa-o.
He is the Saving Grace of His slaves. ||1||Pause||
तो त्याच्या दासांचा रक्षणकर्ता आहे|| 1 || विराम द्या ||

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਪ੍ਰਗਟਿ ਪਰਤਾਪੁ ॥
aad jugaad pargat partaap.
In the beginning, and throughout the ages, His glory is manifest.
सुरुवातीस आणि सर्व युगात त्याचा गौरव प्रकट होतो।

ਨਿੰਦਕੁ ਮੁਆ ਉਪਜਿ ਵਡ ਤਾਪੁ ॥੨॥
nindak mu-aa upaj vad taap. ||2||
The slanderer died after contracting the deadly fever. ||2||
निंदक प्रत्येक क्षणी आध्यात्मिकरित्या मरतो आणि त्याचा आत राग आणि अहंकाराचा ज्वर जळत असतो || 2 ||

ਤਿਨਿ ਮਾਰਿਆ ਜਿ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥
tin maari-aa je rakhai na ko-ay.
He is killed, and no one can save him.
तो आध्यात्मिकरित्या मृत आहे, त्याला कोणीही वाचवू शकत नाही,

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਮੰਦੀ ਸੋਇ ॥੩॥
aagai paachhai mandee so-ay. ||3||
Here and hereafter, his reputation is evil. ||3||
येथे आणि नंतर तो त्याच्या वाईट पात्राचा भार वाहून जाईल || 3 || ???

ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਰਾਖੈ ਕੰਠਿ ਲਾਇ ॥
apunay daas raakhai kanth laa-ay.
The Lord hugs His slaves close in His Embrace.
निर्माता आपला गुलाम जवळ ठेवतो आणि त्यांना आध्यात्मिकरित्या तृप्त करतो।

ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੪॥੯੮॥੧੬੭॥
saran naanak har naam Dhi-aa-ay. ||4||98||167||
Nanak seeks the Lord’s Sanctuary, and meditates on the Naam. ||4||98||167||
हे’नानक, देवाचे शरण शोधा आणि नामाचा चिंतन करा || 4 || 98 || 167 ||

The message of this shabad is that we should never be arrogant and oppress the poor and the underprivileged ; or we ourselves will be burning in the same fire.If any tyrant tries to oppress us, seek God’s protection, contemplatingon Naam, and have confidence and full faith in his justice.
या शब्दांचा संदेश असा आहे की आपण कधीही गर्विष्ठ होऊ नये आणि गरीब व वंचितांवर अत्याचार करु नये; अन्यथा आपण स्वतः त्याच आगीत जळत राहू। जर कोणी जुलमी लोक आपल्यावर दडपशाही करण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर, देवाचे रक्षण मागा, नामावर विचार करा आणि त्याचा न्यायावर विश्वास -पूर्ण विश्वास ठेवा।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी , मेहला ५

In the following shabad Guruji is describing the state of oppressors and what happens to them
खालील शब्दामध्ये गुरुजी अत्याचार करणाऱ्यांचा स्थितीचे वर्णन करतात आणि त्यांचे काय होते ते सांगतात।
Gauree, Fifth Guru:

ਮਹਜਰੁ ਝੂਠਾ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਿ ॥
mahjar jhoothaa keeton aap.
The memorandum was proven to be false by the Lord Himself.
तो स्वत: पहारेकरी आहे आणि त्याच्या मधमाशांचे संरक्षण करतो।

ਪਾਪੀ ਕਉ ਲਾਗਾ ਸੰਤਾਪੁ ॥੧॥
paapee ka-o laagaa santaap. ||1||
The sinner is now suffering in despair. ||1||
पापी आता निराशेने ग्रस्त आहे|| 1 ||

ਜਿਸਹਿ ਸਹਾਈ ਗੋਬਿਦੁ ਮੇਰਾ ॥
jisahi sahaa-ee gobid mayraa.
Those who have my Lord of the Universe as their support
ज्यांना आपला आधार म्हणून निर्माता आहे।

ਤਿਸੁ ਕਉ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tis ka-o jam nahee aavai nayraa. ||1|| rahaa-o.
death does not even approach them. ||1||Pause||
मृत्यूची भीती त्यांच्या जवळही जात नाही || 1 || विराम द्या ||

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਬੋਲੈ ਕੂੜੁ ॥
saachee dargeh bolai koorh.
In the True Court, they lie;
एखाद्याचे नुकसान करण्यासाठी खोटे बोलणे आणि फसवणूक करणे,

ਸਿਰੁ ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਅੰਧਾ ਮੂੜੁ ॥੨॥
sir haath pachhorhay anDhaa moorh. ||2||
the blind fools strike their own heads with their own hands. ||2||
त्या अज्ञानींना अपराधीपणाने सहन करावे लागते आणि त्यांच्या कृत्याबद्दल पश्चात्ताप करावा लागतो

ਰੋਗ ਬਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਪਾਪ ॥
rog bi-aapay karday paap.
Sickness afflicts those who commit sins;
पापी रागाच्या भरात आणि अहंकाराने जळत आहेत।

ਅਦਲੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥੩॥
adlee ho-ay baithaa parabh aap. ||3||
God Himself sits as the Judge. ||3||
देव स्वत: न्यायाधीश म्हणून बसतो|| 3 ||

ਅਪਨ ਕਮਾਇਐ ਆਪੇ ਬਾਧੇ ॥
apan kamaa-i-ai aapay baaDhay.
By their own actions, they are bound and gagged.
त्यांच्या स्वत: च्या कृतीद्वारे, ते त्यांच्या स्वत: च्या इच्छेने बांधलेले असतात आणि अडकलेले असतात।

ਦਰਬੁ ਗਇਆ ਸਭੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸਾਥੈ ॥੪॥
darab ga-i-aa sabh jee-a kai saathai. ||4||
All their wealth is gone, along with their lives. ||4||
त्यांच्या सर्व संपत्ती आणि त्यांचे जीवनही संपले आहे || 4 ||

For Maya (wordly Attachements) they commit evils, but they loose all that with their life, all leave from this world empty handed.
माया (मोह) साठी ते दुष्कर्म करतात, परंतु ते आपल्या आयुष्यात सर्व काही सोडतात, ते सर्व या जगातून रिक्त हाताने सोडतात।

ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰਿ ॥
naanak saran paray darbaar.
Nanak has taken to the Sanctuary of the Lord’s Court;
हे’नानक देवाच्या दरबारचे शरण घ्या;

ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਮੇਰੈ ਕਰਤਾਰਿ ॥੫॥੯੯॥੧੬੮॥
raakhee paij mayrai kartaar. ||5||99||168||
my Creator has preserved my honor. ||5||99||168||
माझ्या निर्माणकर्त्याने माझा मान राखला आहे|| 5 || 99 || 168 ||

The message of this shabad is that if we seek the refuge of God, then no one can harm us, Sinners themselves will burn in fever of anger and conceit.
या शब्दाचा संदेश असा आहे की जर आपण देवाचा आश्रय घेतला तर कोणीही आपले नुकसान करु शकत नाही, पापी रागाच्या भरात आणि अहंकाराने स्वतःच जळेल ।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी, मेहला ५

In this shabad, he elaborates on the merits of the company of saintly people, and tells us how their humble service is far better than taking ritual baths at pilgrimages.
या शब्दामध्ये ते पवित्र लोकांच्या संगतीतील गुणांचे वर्णन करतात आणि ते सांगतात की तीर्थस्थानी अनुष्ठान करण्यापेक्षा नम्र सेवा किती चांगली आहे।
Gauree, Fifth Guru:

ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ ॥
jan kee Dhoor man meeth khataanee.
The dust of the feet of the humble beings is so sweet to my mind.
संताचा संदेश मनाने आध्यात्मिकरित्या तृप्त होतो।

ਪੂਰਬਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
poorab karam likhi-aa Dhur paraanee. ||1|| rahaa-o.
Perfect karma is the mortal’s pre-ordained destiny. ||1||Pause||
आपले कर्म आपल्या मागील कृतींच्या आधारावर असतात || विराम द्या