MARATHI PAGE 198

ਰੂਪਵੰਤੁ ਸੋ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਣਾ ॥
roopvant so chatur si-aanaa.
They alone are handsome, clever and wise,
ते एकटेच सुंदर, हुशार आणि शहाणे आहेत,

ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਮਾਨਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥੨॥
jin jan maani-aa parabh kaa bhaanaa. ||2||
who surrender to the Will of God. ||2||
जे देवाच्या इच्छेला शरण जातात || 2 ||

ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥
jag meh aa-i-aa so parvaan.
Blessed is their coming into this world,
धन्य या जगात त्यांचे अवतरण,

ਘਟਿ ਘਟਿ ਅਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣੁ ॥੩॥
ghat ghat apnaa su-aamee jaan. ||3||
if they recognize their Lord and Master in each and every heart. ||3||
जर त्यांनी प्रत्येक मनातत्यांचा देव आणि गुरु ओळखला असेल || 3 ||

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ॥
kaho naanak jaa kay pooran bhaag.
Says Nanak, their good fortune is perfect,
नानक म्हणतात, त्यांचे भाग्य परिपूर्ण आहे,

ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੪॥੯੦॥੧੫੯॥
har charnee taa kaa man laag. ||4||90||159||
if they enshrine the Lord’s Feet within their minds. ||4||90||159||
जे त्यांच्या मनाने आणि हृदयात नम्रपणे देवाच्या संदेशाचा अंतर्भाव करतात|| 4 || 90 || 159 ||

या शबदचा संदेश असा आहे की एखाद्याच्या पात्रतेकडे दुर्लक्ष करून जो कोणी देवाच्या नावावर ध्यान करतो त्याला आध्यात्मिक आनंद मिळण्याची सर्वोच्च स्थिती प्राप्त होते। म्हणूनच, ती व्यक्ती शहाणी आणि भाग्यवान आहे ज्याचे मन देवाच्या नावाने आत्मसात झाले आहे आणि ज्याने आनंदाने देवाची इच्छा स्वीकारली आहे|

The message of this shabad is that irrespective of one’s qualifications, whosoever meditates on God’s Name obtains the supreme state of spiritual bliss. Therefore, that person is wise and fortunate whose mind is attuned to God’s Name, and who cheerfully accepts God’s will.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी मेहला ५

या शबदमध्ये गुरुजी अनेक भव्य उदाहरणे देतात ज्यायोगे देवाचे भक्त आणि मायाचे उपासक (सांसारिक संपत्ती आणि शक्ती) यांच्यात समानता कशी नाही आणि आपण कोणाशी मैत्री विकसित केली पाहिजे।

Gauree, Fifth Guru:
In this shabad, Guru Ji gives many vivid examples to show how there is no commonality between a God’s devotee and the worshipper of Maya (worldly wealth and power), and with whom we should develop friendship.

ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸਿਉ ਸਾਕਤ ਨਹੀ ਸੰਗੁ ॥
har kay daas si-o saakat nahee sang.
The Lord’s servant does not associate with the faithless cynic.
देवाचा सेवक विश्वास न ठेवणाऱ्या द्वेषी लोकां बरोबर सहभागी होत नाही।

ਓਹੁ ਬਿਖਈ ਓਸੁ ਰਾਮ ਕੋ ਰੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
oh bikh-ee os raam ko rang. ||1|| rahaa-o.
One is in the clutches of vice, while the other is in love with the Lord. ||1||Pause||
एक वाईटाच्या तावडीत आहे, तर दुसरा देव प्रीतीत आहे || 1 || विराम द्या ||

ਮਨ ਅਸਵਾਰ ਜੈਸੇ ਤੁਰੀ ਸੀਗਾਰੀ ॥
man asvaar jaisay turee seegaaree.
It would be like an imaginary rider on a decorated horse,
हे एखाद्या आभासी सजवलेल्या घोड्यावर स्वार होण्यासारखे असेल।

ਜਿਉ ਕਾਪੁਰਖੁ ਪੁਚਾਰੈ ਨਾਰੀ ॥੧॥
ji-o kaapurakh puchaarai naaree. ||1||
or a eunuch caressing a woman. ||1||
किंवा एखाद्या नपुंसक स्त्रीला त्रास देणाऱ्या सारखे || 1 ||

ਬੈਲ ਕਉ ਨੇਤ੍ਰਾ ਪਾਇ ਦੁਹਾਵੈ ॥
bail ka-o naytaraa paa-ay duhaavai.
It would be like tying up an ox and trying to milk it,
एखाद्या बैलाला बांधून दूध देण्याचा प्रयत्न केल्यासारखे होईल।

ਗਊ ਚਰਿ ਸਿੰਘ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥੨॥
ga-oo char singh paachhai paavai. ||2||
or riding a cow to chase a tiger. ||2||
किंवा वाघाचा पाठलाग करण्यासाठी गायी चालविण्या सारखे || 2 ||

ਗਾਡਰ ਲੇ ਕਾਮਧੇਨੁ ਕਰਿ ਪੂਜੀ ॥
gaadar lay kaamDhayn kar poojee.
It would be like taking a sheep and worshipping it as the Elysian cow,
हे मेंढरे घेऊन त्यांची कामधेनू गाय म्हणून उपासना करण्यासारखे असेल।

ਸਉਦੇ ਕਉ ਧਾਵੈ ਬਿਨੁ ਪੂੰਜੀ ॥੩॥
sa-uday ka-o Dhaavai bin poonjee. ||3||
the giver of all blessings; it would be like going out shopping without any money. ||3||
सर्व आशीर्वाद देणारा; हे पैसे न घेता बाहेर खरीदीला जाण्यासारखे आहे || 3 ||

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਚੀਤ ॥
naanak raam naam jap cheet.
O Nanak, consciously meditate on the Lord’s Name.
नानक, जाणीवपूर्वक परमेश्वराच्या नावाचे ध्यान कर।

ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਸਾ ਮੀਤ ॥੪॥੯੧॥੧੬੦॥
simar su-aamee har saa meet. ||4||91||160||
Meditate in remembrance on the Lord Master, your Best Friend. ||4||91||160||
आपला उत्तम मित्र अश्या परमेश्वराचे स्मरण करा || 4 || 91 || 160 ||

या शब्दाचा संदेश असा आहे की मायेच्या उपासकांशी मैत्री करण्याचा प्रयत्नचा फायदा नाही, त्याऐवजी आपण नेहमी देवाच्या नावावर चिंतन करून देवाला आपला मित्र बनवायला हवे।

The message of this shabad is that there is no use trying to form friendships with the worshippers of Maya. Instead, we should make God as our friend by always meditating on His Name.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी मेहला ५

या शब्दात तो आपल्याला सर्वात सुज्ञ संगती काय आहे आणि देवाशी मैत्री कशी करावी हे सांगते

In this shabad, he tells us what is the wisest council to follow, and how to make friendship with God

ਸਾ ਮਤਿ ਨਿਰਮਲ ਕਹੀਅਤ ਧੀਰ ॥
saa mat nirmal kahee-at Dheer.
Pure and steady is that intellect,
शुद्ध आणि स्थिर ती बुद्धी आहे,

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵਤ ਬੀਰ ॥੧॥
raam rasaa-in peevat beer. ||1||
which drinks in the Lord’s sublime essence. ||1||
जे भगवंताच्या नामाचेसार पिती|| 1 ||

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਕਰਿ ਓਟ ॥
har kay charan hirdai kar ot.
Keep the Support of the Lord’s Feet in your heart,
नम्रपणे देवाचा संदेश स्वीकारा।

ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਹੋਵਤ ਛੋਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
janam maran tay hovat chhot. ||1|| rahaa-o.
and you shall be saved from the cycle of birth and death. ||1||Pause||
आणि आपण जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रातून वाचाल| 1 || विराम द्या ||

ਸੋ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜਿਤੁ ਉਪਜੈ ਨ ਪਾਪੁ ॥
so tan nirmal jit upjai na paap.
Pure is that body, in which sin does not arise.
शुद्ध ते शरीर आहे ज्यामध्ये पाप उद्भवत नाही।

ਰਾਮ ਰੰਗਿ ਨਿਰਮਲ ਪਰਤਾਪੁ ॥੨॥
raam rang nirmal partaap. ||2||
In the Love of the Lord is pure glory. ||2||
देवाच्या प्रीतीत ते आध्यात्मिक आनंदात आहेत || 2 ||

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟਿ ਜਾਤ ਬਿਕਾਰ ॥
saaDhsang mit jaat bikaar.
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, corruption is eradicated.
पवित्र संगतमध्ये , विध्वंसक विचार मिटवले जातात।

ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਏਹੋ ਉਪਕਾਰ ॥੩॥
sabh tay ooch ayho upkaar. ||3||
This is the greatest blessing of all. ||3||
हा सर्वांचा सर्वात मोठा आशीर्वाद आहे|| 3 ||

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਰਾਤੇ ਗੋਪਾਲ ॥
paraym bhagat raatay gopaal.
Imbued with loving devotional worship of the Sustainer of the Universe,
विश्वाच्या निरंतरकर्त्याची प्रेमळ भक्तीभावाने,

ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੪॥੯੨॥੧੬੧॥
naanak jaachai saaDh ravaal. ||4||92||161||
Nanak asks for the dust of the feet of the Holy. ||4||92||161||
नानक नम्रपणे पवित्र संदेश विचारतात|| 4 || 92 || 161 ||

नानक त्या संतांच्या चरणांची धूळ (नम्र सेवा) शोधतात जे देवाच्या प्रेमळ भक्तीने मग्न आहेत।
शब्दाचा संदेश असा आहे की जर आपल्याला जन्म आणि मृत्यूच्या वेदनातून मुक्त व्हायचे असेल तर आपण संतांच्या सहवासात जावे आणि आपण देवाच्या नावावर चिंतन केले पाहिजे, जेणेकरून आपली बुद्धी शुद्ध होणार आणि आपण यापुढे पाप आचरले जाणार नाही।

The message of the shabad is that if we want to be rid of the pains of births and deaths, then joining the company of saints we should contemplate on God’s Name, so that our intellect becomes immaculate and we do not commit any more sins.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी, मेहला ५

या शबदमध्ये त्यांनी सांगितले की त्याच्या भक्तांसाठी देवासाठी किती प्रकारचे प्रामाणिक, खोल आणि अमर्याद प्रेम आहे आणि ते किती भाग्यवान आहेत।

In this shabad, he explains what kind of sincere, deep and limitless love for God His devotees have, and how fortunate they are.

ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ॥
aisee pareet govind si-o laagee.
Such is my love for the Lord of the Universe;
विश्वाच्या निर्माणकर्त्याबद्दल माझे असेच प्रेम आहे;

ਮੇਲਿ ਲਏ ਪੂਰਨ ਵਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mayl la-ay pooran vadbhaagee. ||1|| rahaa-o.
through perfect good destiny, I have been united with Him. ||1||Pause||
चांगल्या नशिबामुळे मी त्याच्याबरोबर एकरूप झालो आहे || 1 || विराम द्या ||

ਭਰਤਾ ਪੇਖਿ ਬਿਗਸੈ ਜਿਉ ਨਾਰੀ ॥
bhartaa paykh bigsai ji-o naaree.
As the wife is delighted upon beholding her husband,
जसा बायकोला तिचा नवरा पाहून आनंद होतो,

ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਚਿਤਾਰੀ ॥੧॥
ti-o har jan jeevai naam chitaaree. ||1||
so does the Lord’s humble servant live by chanting the Naam, the Name of the Lord. ||1||
म्हणूनच देवाचा दास नावाच चिंतन करून जगतो|| 1 ||

ਪੂਤ ਪੇਖਿ ਜਿਉ ਜੀਵਤ ਮਾਤਾ ॥
poot paykh ji-o jeevat maataa.
As the mother is rejuvenated upon seeing her son,
आपल्या मुलाला पाहून आई पुन्हा जिवंत होते,

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ॥੨॥
ot pot jan har si-o raataa. ||2||
so is the Lord’s humble servant imbued with Him, through and through. ||2||
त्याच प्रकारे, देवाचा दास त्याच्यामध्ये आत अन आत वसत जातो।

ਲੋਭੀ ਅਨਦੁ ਕਰੈ ਪੇਖਿ ਧਨਾ ॥
lobhee anad karai paykh Dhanaa.
As the greedy man rejoices upon beholding his wealth,
जेव्हा लोभी आपली संपत्ती पाहून आनंद करतो,

ਜਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਮਨਾ ॥੩॥
jan charan kamal si-o laago manaa. ||3||
so is the mind of the Lord’s humble servant attached to His Lotus Feet. ||3||
जसा लोभी आपली संपत्ती पाहून आनंद करतो,

ਬਿਸਰੁ ਨਹੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਦਾਤਾਰ ॥
bisar nahee ik til daataar.
May I never forget You, for even an instant, O Great Giver!
परमेश्वराच्या दासाचे मन संदेशाबरोबर नम्रपणे जोडलेले आहे || 3 ||

ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥੪॥੯੩॥੧੬੨॥
naanak kay parabh paraan aDhaar. ||4||93||162||
Nanak’s God is the Support of his breath of life. ||4||93||162||
नानकांचा देव हा त्याच्या जीवनाच्या श्वासाचा आधार आहे || 4 || 93 || 162 ||

या शब्दाचा संदेश असा आहे की जर आपल्याला आपल्या परोपकारी स्वामी, चिरंतन देवाबरोबर पुन्हा एकत्र येण्याची इच्छा असेल तर आपण त्याचा खरा भक्त झाले पाहिजे आणि जशी एक वधूने आपल्या वरवर प्रेम करतेकिंवा आईने आपल्या मुलावर प्रेम करते त्याप्रमाणेच आपण त्याच्यावर प्रेम केले पाहिजे। आपण त्याला कधीही विसरू नये|

The message of this shabad is that if we want to be reunited with our benevolent Master, the eternal God, then we should become His true devotee, and love Him as a young bride loves her groom or a mother loves her son. We shouldn’t forget Him at any time.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl
गौरी, मेहला ५

या शब्दात, गुरुजी आपल्या प्रिय देवाबद्दल भक्तांच्या प्रेमाच्या सखोलतेवर वर्णन करतात आणि आपण त्यांचे कसे स्मरण ठेवले पाहिजे हे देखील सांगते।

In this shabad, Guru Ji elaborates on the depth of love of devotees for their beloved God, and tells us how we also should remember Him

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਜੋ ਜਨ ਗੀਧੇ ॥
raam rasaa-in jo jan geeDhay.
Those humble beings who are accustomed to the Lord’s sublime essence,
जे नम्र प्राणी देवाच्या उदात्त सारात गुंतलेले आहेत,

ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਬੀਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
charan kamal paraym bhagtee beeDhay. ||1|| rahaa-o.
are pierced through with loving devotional worship of the Lord’s Lotus Feet. ||1||Pause||
जसे मधमाशी फुलांच्या प्रेमात आहे, तसतसे देवाचे दास देवाच्या संदेशाची भक्ती करतात|| 1 || विराम द्या ||

ਆਨ ਰਸਾ ਦੀਸਹਿ ਸਭਿ ਛਾਰੁ ॥
aan rasaa deeseh sabh chhaar.
All other pleasures look like ashes;
इतर सर्व सुख राखण्यासारखे दिसते;

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਿਹਫਲ ਸੰਸਾਰ ॥੧॥
naam binaa nihfal sansaar. ||1||
without the Naam, the Name of the Lord, the world is fruitless. ||1||
नावाशिवाय इतर सर्व काही वेडसर दिसते || 1 ||

ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢੇ ਆਪਿ ॥
anDh koop tay kaadhay aap.
He Himself rescues us from the deep dark well.
तो स्वतः आपल्याला शब्दांच्या आसक्तीच्या खोल गाढ्यापासून वाचवितो।

ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਅਚਰਜ ਪਰਤਾਪ ॥੨॥
gun govind achraj partaap. ||2||
Wondrous and Glorious are the Praises of the Lord of the Universe. ||2||
अद्भुत आणि तेजस्वी अशे विश्वाच्या निर्मात्याचे गुणगान आहेत || 2 ||

ਵਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥
van tarin taribhavan pooran gopaal.
In the woods and meadows, and throughout the three worlds, the Sustainer of the Universe is pervading.
जंगलात आणि तिन्ही जगांमध्ये, विश्वाचा निर्वाह करणारा सर्वत्र व्यापत आहे।

ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੁ ਜੀਅ ਸੰਗਿ ਦਇਆਲ ॥੩॥
barahm pasaar jee-a sang da-i-aal. ||3||
The Expansive Lord God is Merciful to all beings. ||3||
विस्तृत देव सर्व माणसांवर दयाळू आहे|| 3 ||

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਥਨੀ ਸਾਰੁ ॥
kaho naanak saa kathnee saar.
Says Nanak, that speech alone is excellent,
हे ’नानक, हा उदात्त संदेश तुमच्या अंतःकरणात सांभाळा।

ਮਾਨਿ ਲੇਤੁ ਜਿਸੁ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥੪॥੯੪॥੧੬੩॥
maan layt jis sirjanhaar. ||4||94||163||
which is approved by the Creator Lord. ||4||94||163||
जे निर्मात्याने मंजूर केले आहे || 4 || 94 || 163 ||

या शब्दाचा संदेश असा आहे की आपण देव आणि त्याच्या नावावर इतके प्रेम केले पाहिजे की आपल्यासाठी जगातील सर्व सुख आणि विलास याची किंमतदेवाच्या प्रेमाच्या तुलनेत काहीच नसावी ।आणि त्यासाठी आपण नेहमीच त्याची स्तुतीआणि मनन करत राहिले पाहिजे।

The message of this shabad is that we should be so much in love with God and His Name that for us all the pleasures and luxuries of the world mean nothing compared to God’s love, and for that we should always keep singing His praise and meditating on His Name

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:
गौरी, मेहला ५

या शबदमध्ये ते पवित्र संतांच्या संगतीची तुलना पवित्र पाण्याच्या तलावाशी करते आणि म्हणतात की त्यांच्या संगीतात देवाची स्तुती करणे तथाकथित पवित्र ठिकाणी स्नान करण्यापेक्षा कसे चांगले आहे|

In this shabad he compares the company of holy saints to a pool of immaculate water, and tells us how singing praises of God in their company is better than bathing at the so-called holy places

ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਨਾਵਣੁ ਰਾਮ ਸਰਿ ਕੀਜੈ ॥
nitparat naavan raam sar keejai.
Every day, take your bath in the Sacred Pool of the Lord.
दररोज, परमेश्वराच्या पवित्र तलावामध्ये स्नान करा।

ਝੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jhol mahaa ras har amrit peejai. ||1|| rahaa-o.
Mix and drink in the most delicious, sublime Ambrosial Nectar of the Lord. ||1||Pause||
नामच सर्वात मधुर, उदात्त अमृत मिसळा आणि प्या|| 1 || विराम द्या ||

ਨਿਰਮਲ ਉਦਕੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ॥
nirmal udak govind kaa naam.
The water of the Name of the Lord of the Universe is immaculate and pure.
निर्मात्याच्या नावाचे पाणी पवित्र आणि शुद्ध आहे।

ਮਜਨੁ ਕਰਤ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮ ॥੧॥
majan karat pooran sabh kaam. ||1||
Take your cleansing bath in it, and all your affairs shall be resolved. ||1||
त्यामध्ये आपलेपवित्र आंघोळ करा आणि तुमची सर्व प्रश्न सुटतील|| 1 ||